Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B19 — Ici ces choses lŗ ne peuvent pas arriver.
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
ESHEN:
Emen gauz oriek ez titazke gertatu.
JABI:
Hemen gauza oriek ez ditazke etor.
MADON:
Emen, leku untan, eztitake gerta.
LOUSEN:
Emen gauza oriek ez ditezke arriba.
GERBAR:
Heben eztŁk aktzident hoi agitzen ahal.
XALEZ:
Hemen gauza hoik eztia arribatzen ahal.
ANIZ:
Hemen eztake holako gauzarik gerta.
MAIHE:
Emen gauza oriek ez ditaizke gerta.
BELU:
Hemen gauza hoik ez ditazke gerta.
REES:
Heben gaiza hoik ez tŁtzŁ agitzen ahal.
PIEPA:
Heben olako gaizak eztia agitzen ahal.
PIEGE:
Emen olakorik ez ditake gerta.
JOBAN:
Emen gauza horik ez dira arribatzen ahal.
ADBAR:
Heben gaiza horiek eztira agitzen ahal.
XLEAHA:
Hemen holako gauzaik ezta gertatzen aal.
JEDON:
Emen gauza oriek eztie gertatzen al.
RAZI:
Emen gauz oiek ez diteke gertatu.
YOSAN:
Heben holako gaizaik ez dŁzŁ agitzen ahal.
PIMUS:
Heben gaiza hoik eztŁtzŁ agitzen ahal.
GRAAR:
Hemen gauza horiek ez ditazke gerta.
XALAI:
Hemen gauza oriek ez dira gertatzen aal.
KOBA:
Gauza oriek ez daiteke gertatu emen.
MOBA:
Emen gauz oiek ez dira gertatzen aal.
BERLA:
Hemen gauza oriek ez dira gertatzen ahal.
MIMU:
Hemen gauza horiek eztira pasatzen ahal.
Oharrak.— Beste moldea ere erabiltzen du B19-OHAR
KADO:
Emen gauza oriek ez dira gertazen aal.
EHI:
Emen gauza oiek ezin dira gertatu.
MAAL:
Heben holako gaizak eztŁtzŁ agitzen ahal.
SEAI:
Emen gauza oriek ez dira gertatzen aal.
XAAN:
Emen gauza oiek ez daitezke gerta.
XABAI:
Emen gauza oriek ez dira gertatzen aal.
LAUSA:
Emen olako gauzak ezin dira gertatu.
ANHAZ:
Emen gauza oriek ezin ditezke gerta edo arriba.
IOSEN:
Emen olako gauzarik ez litaike gertatu.
BEDO:
Eben gauza oriek eztira gertatzen aal.
MAIAZ:
Emen olako gauzak ezin dira gertatu.
NAZI:
Emen olakorik ezin da gertatu.
AKAN:
Emen gauza oriek ezin dira gertatu.
EHEN:
Hemen gauza oiek eztira gertatzen aal.
PABA:
Emen gauza oriek ezin dira pasatu.
JOAI:
Hemen gauza oriek eztira gertatzen aal.
PANZI:
Gauza oriek ezin dira gertatu.
JOSA:
Emen olako gauzak eztira gertatzen al.
LUIDO:
Emen gauza oiek ez dira gertatzen aal.
MAIE:
Emen olakoak eztira gertatzen aal.
NAMAU:
Heben gaiza hoik eztia al agitzen.
IBA:
Emen gauza oiek ezin dira gertatu.
KABA:
Emen olako gauzak ezin dira gertatu.
PEOLO:
Heben gauza orrik ez dute ahal igaiten.
JOAINH:
Emen orrelako gauzak eztira gertatzen aal.
GORBA:
Emen gauza oriek ezin dira gerta.
ABE:
Hemen olako gauzak eztira gertatzen al.
AIBA:
Emen olako gauzak ezin dira pasa.
XILA:
Heben gaiza hoik ez tŁtzŁ ahal agitzen.
ALAZI:
Emen gauza oiek ezin dira gertatu.
MIMI:
Emen olako gauzak ezin dira gertatu.
KAU:
Hemen gauza horik eztaizke gerta.
IBAI:
Emen olako gauzarik ezin da gertatu.
MAILA:
Hemen gaiza hoik eztŁtzŁ heltzen ahal, eztŁzŁ agitzen ahal.