Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B24 — A Maddi aussi, cela a dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Orain
ESHEN:
Maddiri ere ori gertatuko zizaion.
JABI:
Maddiri segurrenik hori etorri zaio.
MADON:
Maddiri re gertatu zaizko olakoak.
LOUSEN:
Maddiri arribatuko zitzaion ori.
GERBAR:
Maddi hoi izan behar dik agitü zaion.
XALEZ:
Maddiri ere hor arribatu zako zerbit.
ANIZ:
Maddiri're gertatu zako hain segur ee.
MAIHE:
Maddii ere gertatu zaio ain tsegur.
BELU:
Maddiri ere holako zerbait gertatu zako.
REES:
Maddii e agitü ohi ziozü.
PIEPA:
Maddiai ee hoi heltü behar izan tzaio.
PIEGE:
Maddiri ere gertatu aal tzaio.
JOBAN:
Maddiri ere gertatu zaizko segurrez.
ADBAR:
Maddiri ere izan behar dü agitü zaion.
XLEAHA:
Maddiri ere ori gertatu zeiokek.
JEDON:
Pentsatzen dut Maddiri re gauza ori gertatu zaiola.
RAZI:
Maddiri ere gertatu izan tzaio, doaike.
YOSAN:
Maddii e agitu ahal ziozü gaiza hoi.
PIMUS:
Maddiei e hoi agitü izan behar ziozü.
GRAAR:
Maddiri ere ori, seguraz ere, gertatu zakon.
XALAI:
Maddiri ere gertatu zaio menturaz.
KOBA:
Maddiri ere pentsatzen dut gertatu zitzaiola.
MOBA:
Maddiri ere ori gertatu zaio araiz.
BERLA:
Maddiri ere hori gertatu zaio segurraz e.
MIMU:
Maddiri (e)re, segurez e, gertatu zako.
KADO:
Mayiri ere bear baa gertatu zaio.
EHI:
Maddiri ere gertatu bear izan zaio.
MAAL:
Hoi Maddii e bai balinba agitü ziozü.
SEAI:
Maddiri ere gertatu zaio segurraz ere.
XAAN:
Maddiri ere ori gertatu izan zaio segur aski.
XABAI:
Maddiri ere gertatu zaio segur aski.
LAUSA:
Maddiri ere bearbada ori gertatu zaio ere.
ANHAZ:
Maddiri ere ori gertatu zako.
IOSEN:
Maddiri ere gertatu lioke.
BEDO:
Maddiri ere ori gertatu ditaizke.
MAIAZ:
Maddiri ere gertatu zaio segur aski.
NAZI:
Maddiri ere ori gertatu zaio doaike.
AKAN:
Maddiri ere ori berdin gertatu zaio.
EHEN:
Maddiri ere ori gertatu litzaioke.
PABA:
Maddiri ere gertatu izan bear zaio.
JOAI:
Maddiri ere ori gertatuko zitzakon mentuaz.
PANZI:
Maddiri ere gertatu omen dio.
JOSA:
Maddiri ere ori gertatu zaio bearbada.
LUIDO:
Maddiri ere, seguraz e, ori gertatu zaio.
Oharrak.— e = ere
MAIE:
Maddiri ori gertatu zaio segur aski.
NAMAU:
Maddii e bai agitü zaio segür e.
IBA:
Bearbada, Maddiri ori ere gertatu zaio.
KABA:
Maddiri ere ori, segurnik e, gertatu zaio.
Oharrak.— Segurnik e = seguruenik ere
PEOLO:
Maddirri re bearbada pasatu ddio.
JOAINH:
Ori ere Maddii gertatu izain zaio.
GORBA:
Maddiri ere, segur aski, ori gertatu zaio.
ABE:
Maddiri ere bearba gertatu zaio.
AIBA:
Maddiri ere bearbada ori gertatu zitzaion.
XILA:
Maddii e bai, nolabeita agitü ziozü.
ALAZI:
Maddiri ere segur aski gertatu zaio.
MIMI:
Bear ba Maddiri ere ori gertatu zaio.
KAU:
Maddii re, ori gertatu zaikoke.
IBAI:
Agian Maddiri ere gertatu zaio.
MAILA:
Maddii e hoi nunabeita agitü ziozü.