Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B32 — En ce temps là, Beñat mangeait une pomme par jour.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
ESHEN:
Denbora ekietan Beñatek jaten tzuen sagar bat egunian.
JABI:
Denbora hartan edo garai artan Beñatek saar bat jaten tzuen egunean.
MADON:
Denbora artan edo be denbora batian Beñatek egunian bee saarra jaten tzuen.
LOUSEN:
Denbora etan Beñatek egunean sagar bat jaten tzuen.
GERBAR:
Egün hoitan Beñatek sagar bat jaten zia egünin.
XALEZ:
Denbora hetan, Beñatek sa(g)ar bat jaten tzuin egunean.
ANIZ:
Memento heetan Beñatek jaten tzuen sagar bat eunean.
MAIHE:
Leengo demboretan Beñatek sagar bat jaten tzuen egunero.
BELU:
Dembora hetan Beñatek egun oroz sagar bat jaten zuen.
REES:
Perioda hartan Beñatek jaten zizün sagar bat egünin.
PIEPA:
Demboa hetan Beñatek jaten zin sagar bat egünin.
PIEGE:
Denbora oietan Beñatek sagar bat jaten tzuen egunero.
JOBAN:
Dembora hartan Beñatek jaten tzuen sagar bat egun bakar.
ADBAR:
Dembora hetan Beñatek sagar bat jaten zian egün oroz.
XLEAHA:
Dembora hartan Beñatek sagar bat egunian jaten tzuen.
JEDON:
Denbora artan Beñatek sagar bat jaten tzuen egunero.
RAZI:
Garai artan Beñat sagar bat jaten tzuen egunero.
YOSAN:
Ordu hetan Beñatek jaten zizün sagar bat egünian.
PIMUS:
Demboa hetan Beñatek sagar bat jaten zin egün oz.
Oharrak.— Oz = oroz
GRAAR:
Dembora hetan Beñatek sagar bat jaten tzuen egunero.
XALAI:
Denbora etan Beñatek egunian sagar bat jaten tzuen.
KOBA:
Garai ortan Beñatek jaten zuen sagar bat egunero.
MOBA:
Dembora artan Beñatek jaten zuen sagar bat egunian.
BERLA:
Denbora hortan Beñatek jaten tzuen sagar bat egunean.
MIMU:
Orduan, Beñatek egunean sagar bat jaten zuen.
KADO:
Dembora ortan Beñatek jaten zuen sagar bat egunero.
EHI:
Garai ortan Beñatek jaten zuen sagar bat egunero.
MAAL:
Ordü hetan, phüntü hetan, Beñatek jaten zizün sagar bat egünian.
SEAI:
Dembora orietan Beñatek sagar bat jaten zuen egun guziz.
XAAN:
Garai artan, Beñatek egunero sagar bat jaten zuen.
XABAI:
Garai artan Beñatek sagar bat jaten zuen egunero.
LAUSA:
Garai artan, Beñatek sagar bat egunero jaten tzuen.
ANHAZ:
Denbora etan Beñatek sagar bat jaten tzuen egun guziez.
IOSEN:
Garai aietan Beñatek egunean sagar bat jaten zuen.
BEDO:
Denboran, Beñatek jaten tzuen sagar bat egunean.
MAIAZ:
Denbora artan Beñatek sagar bat jaten zuen egunero.
NAZI:
Garai artan Beñatek egunean sagar bat jaten tzuen.
AKAN:
Denbora ortan Beñatek sagar bat jatzen tzuen egunka.
EHEN:
Denbora orietan Beñatek sagar bat egunean jaten tzuen.
PABA:
Dembora aietan Beñatek sagar bat egunero jaten zuen.
JOAI:
Garai etan Beñatek sagar bat jaten tzuen egunian.
PANZI:
Denbora onetan Beñatek jaten zuen sagar bat egunero.
JOSA:
Denbora oietan Beñatek sagar bat jaten tzuen egunka.
LUIDO:
Garai onetan Beñatek sagar bat egunero jaten zuen.
MAIE:
Garai artan Beñatek sagar bat egunero jaten zuen.
NAMAU:
Denbo hartan Beñatek jaten zin sagar bat egünin.
IBA:
Denbora artan, Beñatek sagar bat jaten tzuen egunero.
KABA:
Denbora artan Beñatek sagar bat jaten zuen egun guziz.
PEOLO:
Denboa hortan Beñatek jaten zizün sagar bat egünan.
JOAINH:
Garai orretan Pettanek egunean sagar bat jaten tzuen.
GORBA:
Garai artan Beñatek sagar bat egunka jaten zuen.
ABE:
Garai aietan Beñatek sagar bat egunean jaten tzuen.
AIBA:
Denbora ortan, Beñatek sagar bat jaten tzuen egunero.
XILA:
Denboa hartan Beñatek jaten zizün sagar bat egün oz.
Oharrak.— Oz = oroz
ALAZI:
Garai ortan Beñatek sagar bat egun guziz jaten tzuen.
MIMI:
Garai ortan Beñatek sagar bat egunero jaten zuen.
KAU:
Denborra artan Beñatek egunero sagar bat jaten tzin.
IBAI:
Garai artan Beñat sagar bat jaten tzuen egunero.
MAILA:
Mementü hortan Beñatek sagar bat egün oz jaten zizün.