Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B33 — En ce temps là, Peio achetait des pommes tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
ESHEN:
Denbora ekietan Beñatek erosten zituen sagarrak egun guziz.
JABI:
Denbora edo garai artan Peiok sagarrak erosten tzituen eguneroz.
MADON:
Denbora artan Peiok sagarrak erosten tzituen eun guziz.
LOUSEN:
Denbora etan Peiok eun guziz erosten tzituen sagarrak.
GERBAR:
Demboa hetan Peiok sagar iosten zian egünoz.
XALEZ:
Denbora hetan Pellok erosten tzituin saarrak egun guziz.
ANIZ:
Memento heetan Peiok eosten zituen sagarrak eun oroz.
MAIHE:
Dembora etan Peiok sagarrak erosten zituen egun guziz.
BELU:
Dembora hetan egun guziez Peiok saarrak erosten zituen.
REES:
Memento hartan Pollok iosten zizün sagar egün oz.
Oharrak.— egün oz = egün oroz
PIEPA:
Demboa hetan Peiok iosten zin egün ooz sagar.
PIEGE:
Denbora orietan Pellok sagarrak erosten tzituen egun guziz.
JOBAN:
Dembora hartan Peiok erosten zituen sagarrak egun guziz.
ADBAR:
Dembora hetan Peiok erosten zitian sagarrak egün orroz.
XLEAHA:
Dembora hartan Peiok erosten zituen sagarrak egun guziez.
JEDON:
Denbora artan Beñatek sagarrak erosten tzituen egun oroz.
RAZI:
Garai artan Peiok egunero sagarrak erosten tzituen.
YOSAN:
Demboa hetan Peiok iosten züzün sagar egun oz.
PIMUS:
Demboa hetan Peiok sagarrak eosten zütin egün oz.
Oharrak.— Oz = oroz
GRAAR:
Dembora hetan Peiok erosten tzituen sagarrak egun guziz.
XALAI:
Denbora etan Peiok egun guziez sagarrak erosten tzituen.
KOBA:
Garai ortan Peiok erosten zituen sagarrak egunero.
MOBA:
Dembora artan Peiok egun guziz erosten zituen sagarrak.
BERLA:
Orduan Peiok eosten tzituen sagarrak egun guziz.
MIMU:
Ordüian Peiok egun guziz sagarrak eosten zituen.
KADO:
Dembora ortan Beñatek erosten zituen sagarrak egunero.
EHI:
Garrai ortan Peiok sagarrak erosten zituen egunero.
MAAL:
Ordu hetan, phüntü hetan, Beñatek iosten zizün sagar egün oz.
SEAI:
Dembora orietan Peiok sagarrak erosten zituen egun guziz.
XAAN:
Garai artan, Peiok sagarrak erosten zituen egunero.
XABAI:
Dembora artan Peiok sagarrak erosten zituen egunero.
LAUSA:
Garai artan, Peiok sagarrak erosten tzituen egunero.
ANHAZ:
Denbora etan Peiok egun guziez sagarrak erosten tzituen.
IOSEN:
Garai aietan Peiok egunero sagarrak erosten zitun.
BEDO:
Denbora ortan, Peiok erosten tzituen sagarrak egun guziz.
MAIAZ:
Garai artan Peiok sagarrak erosten zituen egunero.
NAZI:
Garai artan Peiok egunero erosten tzituen sagarrak.
AKAN:
Denbora ortan Peiok sagarrak erosten tzituen egun guziz.
EHEN:
Denbora oietan Peiok sagarrak erosten tzituen egunero.
PABA:
Dembora aietan Peiok sagarrak erosten zituen egun guziz.
JOAI:
Garai aietan Peiok sagarrak erosten tzituen egun guziz.
PANZI:
Denbora onetan Peiok erosten tzituen sagarrak egunero.
JOSA:
Egun orietan edo denbora oietan Peiok sagarrak erosten tzituen egunero.
LUIDO:
Garai onetan Peiok sagarrak egunero erosten zituen.
MAIE:
Garai artan Peiok sagarrak erosten zituen egunero.
NAMAU:
Denbo hartan Peiok iosten zin sagar egün oz.
Oharrak.— Oz = oroz
IBA:
Denbora artan Peiok egunero sagarrak erosten tzituen.
KABA:
Denbora artan Peiok erosten zituen sagarrak egun guziz.
PEOLO:
Denboa ortan Beñatek iosten zizün sagar bat egun oz.
JOAINH:
Garai orretan Peiok egun guziz erosten tzituen sagarrak.
GORBA:
Garai artan Peiok egunero sagarrak erosten zituen.
ABE:
Garai aietan Peiok egunero sagarrak erosten tzitien.
AIBA:
Denbora artan Peiok sagarrak erosten tzituen egunero.
XILA:
Denboa hartan Peiok iosten zizün sagar egün oz.
ALAZI:
Garai oietan Peiok sagarrak erosten tzituen egun guziz.
MIMI:
Garai onetan Peiok egunero sagarrak erosten zituen.
KAU:
Denborra artan Peiok sagarrak erosten tzitin egun guziz edo egunero.
IBAI:
Garai artan Peiok sagarrak erosten zituen egunero.
MAILA:
Mementü hartan Peiok egün oz sagar eli bat iosten zintützün.