Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B51 — Beņat avait dû déjā donner son livre ā Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Irag
ESHEN:
Beņatek emango ziozkan liburu oiek Maddiri.
JABI:
Beņatek emana ukanen tzion jadanik liburua Maddiri.
MADON:
Beņatek duela zenbet egun eman dio ja(da)nik liburu ori Maddiri.
LOUSEN:
Beņatek emana izango zion liburua Maddiri.
GERBAR:
Beņatek deja emanik ziozün bee libüia Maddii.
XALEZ:
Beņatek eman izain tu liburu oik Maddiri.
ANIZ:
Beņatek jaanik emana zukeen bere liburua Maddiri.
MAIHE:
Beņatek, ain tsegur, jada emana zion liburua Maddiri.
BELU:
Doiaka Beņatek emana zakon liburu hoi jadanik Maddiri.
Oharrak.— Doaika partikulaz baliatu da epistemologikoaz baliatu ordez.
REES:
Beņatek eman zitzotzün, nunebeita, bee lübüik Maddii.
Oharrak.— nunebeita = nun ere beita
PIEPA:
Beņatek emanik ükhen behar ziozün be libria Maddiai.
PIEGE:
Menturaz jadanik Beņatek emana zion Maddiri bere liburua.
JOBAN:
Beņatek deja emana zuen, segur, bere liburua Maddiri.
ADBAR:
Beņatek ükhen behar dü eman zütian bere libriak Maddiri.
XLEAHA:
Beņatek emana zioken bere liburua Maddiri.
JEDON:
Beņatek emana izan bear zion jadanik liburu ori Maddiri.
RAZI:
Beņatek bere liburua Maddiri eman tzion doaike.
YOSAN:
Beņatek segür e emanik züzün jadanik librü hoi Maddii.
PIMUS:
Beņatek be libria deja eman ükhen behar diok Maddii.
GRAAR:
Beņatek jadanik bere liburua emana ahal zukeen Maddiri.
XALAI:
Beņatek jadanik bere liburua Maddiri emana zukeen.
KOBA:
Beņatek eman izan bear tzion liburua Maddiri.
MOBA:
Maddiri Beņatek jadanik eman bear zion bere liburua.
BERLA:
Beņatek emana zuken deja liburua Maddiri.
MIMU:
Segurez e Beņatek bere liburua Maddiri eman izan zakon.
KADO:
Beņatek eman bear zuen bere liburua Maddiri.
EHI:
Beņatek Maddiri bere liburua eman bear izan zion.
MAAL:
Segür e Beņatek emanik ziotzün be libriak Maddii.
SEAI:
Beņatek bere liburua Maddiri jadanik eman bear ukan zion.
XAAN:
Beņatek jadanik eman omen zion bere liburua Maddiri.
XABAI:
Beņatek jadanik emana zakon segur aski liburua Maddiri.
LAUSA:
Beņatek jadanik eman bear izan tzuen liburua Maddiri.
ANHAZ:
Beņatek liburu oriek Maddiri emanak zuzken.
IOSEN:
Beņatek eman izanen zuen Maddiri bere liburua.
BEDO:
Pentsatzen dut Beņatek deja emana zuela liburu ori Maddiri.
MAIAZ:
Segur aski Beņatek eman zion bere liburua Maddiri.
NAZI:
Beņatek Maddiri liburua emana zion doaike.
AKAN:
Bearbada Beņatek bere liburua eman dio Maddiri.
EHEN:
Beņatek segur aski aren liburua Maddiri eman tzion.
PABA:
Beņatek bere liburuak jadanik eman izan bear zion Maddiri.
JOAI:
Beņatek jadanik eman tzukeen bere liburia Maddiri.
PANZI:
Beņatek oraindik eman zion liburua Maddiri.
JOSA:
Beņatek liburu oiek eman izan bear zizkion Maddiri.
LUIDO:
Beņatek Maddiri, segur aski, deja eman zako bere liburua.
MAIE:
Beņak, araiz, deja emana zion liburua Maddiri.
Oharrak.— Badirudi, frantseseko galdearen eraginak duela ergatibo marka ez erabiltzera pusatu.
NAMAU:
Beņatek behar zükin eman bee libria Maddii.
IBA:
Beņatek liburu ori Maddiri eman bear izan tzion.
KABA:
Beņatek, segurnik e, deja emana zion bere liburua Maddiri.
Oharrak.— Segurnik e = seguruenik ere
PEOLO:
Bearbada Beņatek eman tzion Maddii liburru orrek.
JOAINH:
Beņatek Maddiri liburua emana izain tzion.
GORBA:
Segur aski Beņatek jadanik liburua eman ziola Maddiri.
ABE:
Beņatek segurki emana zion liburua Maddiri.
AIBA:
Bearbada Beņatek liburua deia eman tzion Maddiri.
XILA:
Beņatek nolabeita eman zizün bee libria Maddii.
ALAZI:
Seguraski Beņatek Maddiri liburua janeko eman diola.
MIMI:
Bear bada Beņatek deja bere liburua eman zion Maddiri.
KAU:
Beņatek liburia eman tzakoken Maddii.
IBAI:
Beņatek bere liburua Maddiri jada deja eman bear izantzion.
MAILA:
Nunabeita Beņatek deja libre hoi eman tziozün Maddii.