Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B75 — En ce temps lŗ, je voulais que vous me voyiez tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
ESHEN:
Denbora ekietan nai nuen egun guziz ikus nezazun.
JABI:
Garai hartan nahi nuen egun guziez ikus ninduzun.
MADON:
Denbora artan nai nuen egun guziz elkar ikustia.
LOUSEN:
Denbora etan naiko nuen eun guziz ikustea.
GERBAR:
PŁntŁ hetan nahi nizŁn egŁnoz ikhus nintzatzŁn.
XALEZ:
Denbora hetan naiko nuin ikus nezazun egun guziz.
ANIZ:
Memento hetan nahi nuen ikustea eun oroz.
Oharrak.— Jokagabea eta subjetu/objektuak zehatzgabeak
MAIHE:
Dembora aetan nahi nuen egun guziz ikus nindezazun.
BELU:
Dembora hetan nahi nuen ikus nezazun egun guziez.
REES:
Demboa hetan nahi nizŁn egŁn oz algar ekhus genezan.
Oharrak.— egŁn oz = egŁn oroz
PIEPA:
Demboa hetan nahi nian ikhus nintzatzŁn egŁn ooz.
PIEGE:
Denbora artan nai nuen zuk ikus nezazun egun guziz.
JOBAN:
Dembora artan nai nuen ikus nindezazun egun guziz.
ADBAR:
Demboa hartan nahi nizŁn ikhus nezadazŁn egŁn oroz.
XLEAHA:
Dembora artan nai nuen zuk eni ikhustea egun guziez.
JEDON:
Denbora artan nai nuen zu ni ikustia e(g)unero.
RAZI:
Garai artan, nai nuen zuk ikus nezazun egunero.
YOSAN:
Ordu hetan nai nizŁn ikhus nezazŁn egŁn oz.
PIMUS:
Demboa hetan nahi nizŁn ikhus nentzatzŁn egŁn oroz.
GRAAR:
Dembora hetan nahi nuen egun guziz ikhus nindazuen.
XALAI:
Denbora etan nai nuen egun guziez ikus nitzauzun.
KOBA:
Garai ortan nai nuen zuk ni ikustea egun guziz.
MOBA:
Dembora artan nai nuen egun guziz zuk nere ikustea.
BERLA:
Memento artan nahi nuen egun guziz elgar ikus ginezan.
MIMU:
Orduan nahi nuen egun guziz ikhus nezazun.
KADO:
Dembora ortan nai nuen zuk niri ikustea egunero.
EHI:
Garai ortan nai nuen zuk ni ikustea egunero.
MAAL:
SegŁr nŁzŁ badela forma bat, bana eztakit.
SEAI:
Dembora horietan nik nai nuen zuk ni egun guziz ikustea.
XAAN:
Garai artan nai nuen zuk ikus nezazun egunero.
XABAI:
Garai artan nai nuen zuk ni egunero ikustea.
LAUSA:
Garai artan, nai nuen zuek ni ikustea egunero.
ANHAZ:
Denbora etan nai nuen ikus nindezazun egun guziez.
IOSEN:
Garai aietan nik nai nuen zuk ni ikustea egunero.
BEDO:
Denboran nai zintuen elgar ikustea egun guziz.
MAIAZ:
Denbora artan nai nuen zuk ni egunero ikustea.
NAZI:
Garai artan nai nuen zuk ni egunero ikustea.
AKAN:
Denbora ortan nai nuen... ez dakit.
EHEN:
Leen naiago zinuten egunero ikusi nitzazuela.
PABA:
Denbora aietan zuk ni ikustea nai nuen egunero.
JOAI:
Denbora etan nai nuen zuk ni egun guziz ikustia.
PANZI:
Denbora onetan nai nuen zuek ni ikustea egunero.
JOSA:
Denbora orietan nai nuen zuek ni ikustea egunero.
LUIDO:
Denbora artan nai nuen zuk ni egunero ikustea.
MAIE:
Garai artan nai nuen zuk ni egunero ikustea.
NAMAU:
Denbo hartan nahi nizŁn egŁn oz ikhus zintzadan.
Oharrak.— Oz = oroz
IBA:
Garai artan, egunero ikus niezazula nai nuen.
KABA:
Denbora artan nai nuen zuk ni ikustea egun guziz.
PEOLO:
Denboa hortan nahi nizŁn zŁk eni ikhusi egŁn oz.
JOAINH:
Garai orretan nai izaten nuen zuek ni egunero ikustea.
GORBA:
Garai artan nai nuen egunero ikus nezazun.
ABE:
Garai artan, nai nuen elgar ikustea egunero.
AIBA:
Denbora artan nai nuen egunero zuk ni ikustea.
XILA:
Denbo hoietan nik nahi nizŁn zŁk ikhus nezan egŁnoz.
ALAZI:
Garai oietan nai nuen zuek ni ikustea egun guziz.
MIMI:
Leen naiago nuen zuk ni ikustea egunero.
KAU:
Denbora artan egun guziz ikus nindezazun nahi nuen.
IBAI:
Garai artan nai nuen zuk ni ikustea egunero.
MAILA:
Memento hoietan nahi nizun ziek ene ikhustia jin tziten egun oz.