Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B106 — (Ne bougez plus.) Maintenant je peux vous voir.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > +pA_+pE
ESHEN:
Orai ikusten al tzaitut.
JABI:
Etzaitela mugi, orai ikusten ahal tzaitut.
MADON:
Etzaitela mugi, uai ikusi bear tzaitut.
LOUSEN:
Ez igi, mementoan ikusten aal tzaitut.
GERBAR:
Ez zotika. Oai ahal zütüt ikhusten.
XALEZ:
Etzitela mu(g)i! Uai ikusten aal tziut!
ANIZ:
Etzitela igi! Oai ikhusten aal tzitut.
MAIHE:
Etzitela mugi. Orain ikusten aal zitut.
BELU:
Etzitela higi. Orai ikusten aal zitut.
Oharrak.— E22 konprenitzen du, bainan aditz forma hori ez du erabiltzen.
REES:
Etzitiela zotika, oai ekhusten ahal zütiet.
PIEPA:
Ez higi. Oai ikhusten ahal zütüt.
PIEGE:
Ez igi. Orai ikusten aal tzaitut.
JOBAN:
Ez igi. Orai ikusten ahal tzitut.
Oharrak.— E22 ezagutzen du.
ADBAR:
Ez igit. Oai ikhusten ahal zütüt.
XLEAHA:
Ez zaitela higi. Orai ikhusten aal zaitut.
JEDON:
Ez mugi! Oai ikusten al tzaitut.
RAZI:
Etzaitela mugi! Orai ikusten al tzaitut.
YOSAN:
Etzitila igit habo! Oai ikhusten ahal tzütüt.
PIMUS:
Etzite habo igi, oai ikhusten ahal tzütüt.
GRAAR:
Ez igi, orain ikus zezazket.
XALAI:
Orai ikusten aal zitut.
KOBA:
Ez moitu geio. Orain ikusten aal dizuet.
MOBA:
Ez mugi. Orain ikusten aal zaitut.
BERLA:
Ez igitu. Orai ikusten aal tzaitut.
MIMU:
Etzitela mugi. Orain ikhusten aal zaitut.
KADO:
Ez geiago mugitu. Oai ikusten aal zaitut.
EHI:
Ez mugitu. Ikusten al zaitut.
Oharrak.— Bereala autozunzeketa egiten du.
MAAL:
Ez habo igit. Oai ikhusten ahal zütüt.
SEAI:
Etziteztela geiago mogitu. Orai ikusten aal zituztet.
XAAN:
Ez mogitu. Orain ikusten al zaitut.
XABAI:
Ez mugitu. Orain ikusten al zaituztet.
LAUSA:
Ez muitu. Orain ikusten aal zaituztet.
ANHAZ:
Ez mugi geiago. Orain ikusten al tzintuzket.
IOSEN:
Ez mugi geio. Orain ikusten aal zaitut.
Oharrak.— E22 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
BEDO:
Ez igi. Orain ikusten aal tzitut.
MAIAZ:
Ez geio mogi. Orain ikusten al zaituztet.
Oharrak.— E22 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
NAZI:
Ikusten aal zaitut.
AKAN:
Ez mugi geiago. Orain ikusten aal zaitut.
EHEN:
Ez mugi! Orain ikusten aal zaitut.
PABA:
Ez mugitu. Orain ikusten al zaituztet.
JOAI:
Ez muitu, oai ikusten aal tzituztet.
PANZI:
Orain, ikusten aal zaitut.
JOSA:
Ez geio mugitu. Orain ikusten al zaitut.
LUIDO:
Ez geiago mugitu. Orain ikusten al zaitut.
Oharrak.— E22 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
MAIE:
Ez mugi. Orain ikusten aal zaitut.
NAMAU:
Eztzitiela zotüka. Oai ahal tzütüt ikhusten.
IBA:
Orain ikusten aal zaitut.
KABA:
Ez geio mugi. Oai ikusten aal zaitut.
PEOLO:
Ez habo igit. Oai al zitiet ikhusi.
JOAINH:
Orain ikusten al zaituztet.
GORBA:
Etzaitez geiago mugi, orain ikusten al zaitut.
Oharrak.— E22 perpauseko aditz forma entzuna du, bainan ez baitezpada erabilia.
ABE:
Ez geio mugitu. Orain ikusten aal zaitut.
AIBA:
Ez geiago mugitu. Orain ikusten aal zaitut.
XILA:
Ez igit, oai ikhusten ahal tzütüt.
ALAZI:
Ez mugitu geio! Orain ikusten al zaitut.
MIMI:
Ez geio mugi. Orain ikusten al zaitut.
Oharrak.— E22 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
KAU:
Etziiztela mugi. Oai, ikusten al tzaituztet.
IBAI:
Ez geiago mugi. Orain ikuste al zaitut.
Oharrak.— E22 perpauseko aditz forma ulertzen du.
MAILA:
Ez habo igi. Oai al tzütiet ikhusten.