Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B110 — De là où j'étais, je pouvais vous voir, mais pas facilement.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
ESHEN:
Nitzen tokitik ikusten al tzintuan, mais ez aise.
JABI:
Handik, leku artarik, ikusten al tzintudan.
MADON:
Nitzen tokitik, ikusten al tzintuen bañan etzen errex.
LOUSEN:
Naizen lekutik ikusten aal tzaitut, bainan ez errexki.
GERBAR:
Nintzan lekhütik ahal zintüdan ikhusten, bena ez aisa.
XALEZ:
Nizen lekutik ikusten aal tziut beinan ez errexki.
ANIZ:
Nintzan lekutik ikusten aal zintuen, bainan ez erreski.
MAIHE:
Nintzan lekutik ikus zintzaizkedan, bainan ez aise.
BELU:
Nintzan tokitik ikusten aal zindudan, bainan ez aise.
REES:
Ni nintzan lekhütik ekhusten ahal züntüdan, bena ez aisa.
PIEPA:
Nuntik e benintzan ikhusten ahal züntüdan, bena ez aisa.
PIEGE:
Nintzen lekutik ikusten aal zintudan baiñan ez errexki.
JOBAN:
Nintzan tokitik, ikusten aal zinitutan, bainan ez aise.
ADBAR:
Nintzan lekhütik ahal zütüdan ikhusten, baina ez aisa.
XLEAHA:
Nintzan lekutik, ikhusten aal zitudan, baina ez aise.
JEDON:
Nitzen tokitik ikusten al tzindutan baña ez aixe.
RAZI:
Nintzen tokitik ikusten al tzintudan bañan ez errexki.
YOSAN:
Nun e beinintzan, ahal tzüntüdan ikhusten, mena ez aisa.
PIMUS:
Nintzan lekhütik ikhusten ahal tzüntüdan, bena ez aise.
GRAAR:
Nintzan tokitik ahal zintudan ikusi, bainan ez erreski.
XALAI:
Nintzan lekutik ikusten aal zintudan, bainan ez aise.
KOBA:
Nintzen tokitik ikusten al nizun, bana ez erreski.
MOBA:
Nintzen lekutik ikusten aal nizun, bainan ez aise.
BERLA:
Nere lekutik ikusten ahal tzintudan bainan ez aise.
MIMU:
Hantik izanki eta, ikhusten ahal zintudan, banan ez errexki.
KADO:
Nintzen lekutik ikusten aal zaitut, baina ez aisi.
EHI:
Nintzen tokitik ikus zintuzket, bainan ez erreski.
MAAL:
Lehen nintzan lekhütik ahal tzüntüdan ikhusten, bena ez aisa.
SEAI:
Nintzen tokitik ikusten aal zintudan, bainan ez aise.
XAAN:
Ni nintzen tokitik ikusten al zintudan, bainan ez aise.
XABAI:
Nintzen tokitik ikusten al zintuzten, bainan ez erreski.
LAUSA:
Nintzen tokitik ikusten al zintudan, bainan ez errexki.
ANHAZ:
Nintzan lekutik ikusten aal zintudan bainan ez errexki.
IOSEN:
Nitzen lekutik ikusten aal zintuzun, baina ez errexki.
BEDO:
Nun nintzen tokitik, ikusten al zintutan, bainan ez errexki.
MAIAZ:
Nintzen lekutik ikusten al zintudan, bainan ez erreski.
NAZI:
Nintzen tokitik ikusten aal tzintudan baña ez errexki.
AKAN:
Nun nintzen tokitik ikusten aal zintudan bainan ez errexki.
EHEN:
Nintzen lekutik ikusten aal nizun baño ez errexki.
PABA:
Nintzen tokitik ikusten al zintudan, bainan ez errexki.
JOAI:
Nintzen lekutik ikusten al tzintuztedan, bainan ez errexki.
PANZI:
Nintzen tokitik, ikusten aal nizun baina ez errexki.
JOSA:
Nintzen tokitik ikusten al nizun, baina ez errexki.
LUIDO:
Nintzan lekutik ikusten al zintudan, baina ez erreski.
MAIE:
Nintzen lekutik ikusten aal zintudan, bainan ez erreski.
NAMAU:
Nun e benintzan ahal züntüdan ikhusten, bena ez aisa.
IBA:
Nintzen tokitik, ikusten aal tzintudan, bainan ez errexki.
KABA:
Nintzen lekutik ikusten aal zintudan, bainan ez erreski.
PEOLO:
Nun nündüzün, ahal nizun zuen ikhusten, bena ez aisa.
JOAINH:
Nintzen tokitik ikusten al tzintuztetan bainan ez errexki.
GORBA:
Nintzen tokitik ikusten aal zintudan, bainan ez erreski.
ABE:
Nintzen gunetik ikusten al zintudan bainan ez ain errexki.
AIBA:
Nintzen tokitik ikusten aal tzintudan bañan ez errexki.
XILA:
Nuntik benintzan, ahal tzüntüdan ikhusi, bena ez aisa.
ALAZI:
Nitzen lekutik ikusten al tzintudan, baiñan ez errexki.
MIMI:
Nintzen lekutik ikusten al zintudan, bainan ez erreski.
KAU:
Nintzan lekutik, ikusten aal tzintutan, bainan ez aisa.
IBAI:
Leku artatik, ikusten al zintudan, bainan ez erreski.
MAILA:
NUn e beinintzan ahal züntiet ikhusten bena ez aisa.