Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B119 — Si un tel accident était arrivé ŕ Peio hier, son pčre aurait dit quelque chose ŕ Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
ESHEN:
Peiori gertatu balitzaio atzo akzidante bat, aitak errain tzion zerbait Maddiri.
JABI:
Holako ixtripu bat Peiori atzo gertatu balitzaio, aitak zerbait errain tzion Maddiri.
MADON:
Peiok izatu duen akzidanta atzo, aitak mintzatuko zuen Maddi.
LOUSEN:
Olako akzidantea arribatu balitz Peiori, aren aitak zerbait erranen tzion Maddiri.
GERBAR:
Peioi akzident hoi agitüz atzo, aitak zerbait erranen ziozün Maddii.
Oharrak.— Protasia jokagabea nahiz jokatua erabiltzen du.
XALEZ:
Holako akzidante bat gertatu balako atzo Pierri, aitak izanen tzuen erraiteko Maddiri.
ANIZ:
Atzo gertatu izan balitz akzidanta Peiori, bere aitak zeait erranen zuen Maddiri.
MAIHE:
Holako accident* bat gertatu balakio Peiori atzo, bere aitak zerbait erranen tzion Maddiri.
BELU:
Istripu hoi atzo gertatu balako Peiori, haren aitak zerbait erran lakio Maddiri.
REES:
Olako atziden bat agitü balo Pelloi, aitak erranen ziozün zerbait Maddii.
PIEPA:
Atzo holako akzidenta agitü bazon Peioi, haen aitak Maddiai zerbait erranen zon.
PIEGE:
Ixtripu ori gertatu bazitzaion Beńateri, zerbait errain tzioin aitak Maddiri.
JOBAN:
Olako akzidenta gertatuko balizaio Beńati atzo, aitak erranen zakon zerbait Maddiri.
ADBAR:
Holako akzident bat agitü balitz Peiori, aitak erranen zion zerbait Maddiri.
XLEAHA:
Holako akzidenta gertatu balitz Peiori atzo, bere aitak erranen tzion zerbait Maddiri.
JEDON:
Ixtripu ori gertatu bazitzaion Pellori atzo, aitak zerbait errain tzion Maddiri.
RAZI:
Olako ixtripu bat Peiori atzo gertatu bazen, bere aitak zerbait errango zion Maddiri.
YOSAN:
Atzo Peioi agitu bazeion holako estripia, aitak zerbait erranen tziozün Maddiei.
PIMUS:
Olako istripü bat agitü bazon Peioi atzo, bere aitak erranen zikezün zerbait Maddii.
GRAAR:
Olako istripu bat gertatu balitz Peiori, bere aitak zerbait erranen tzuen Maddiri.
XALAI:
Holako ixtripu bat Beńati gertatu balitz atzo, bere aitak Maddiri zerbait erranen tzion.
KOBA:
Olako istripu bat gertatu balitz Peiori atzo, bere aitak erranen zuen zerbait Maddiri.
MOBA:
Peiori alako istripu bat atzo gertatu balitz, bere aitak Maddiri zerbait erranen zion.
Oharrak.— E1 eta E3 perpausetako aditz formak ezagutzen ditu, bainan ez erabiltzen.
BERLA:
Holako akzident bat ukan balu Peiok atzo, Maddik erranen zuen zerbait Beńateri.
MIMU:
Holako istripu bat Peiori gertatu bazankon, bere aitak zerbait erranen zion Maddiri.
KADO:
Atzo gertatu balin bazen istripu ori Peiori, aitak errango zuen zerbait Maddiri.
Oharrak.— E1 perpauseko aditz forma ulertzen du, bainan ez baliatzen.
EHI:
Olako istripu bat gertatu balitzaio Beńati, bere aitak erranen zion Maddiri zerbait.
MAAL:
Holako ixtripü bat ukhen bazian Peiok, bean aitak zerbait erranen ziozün Maddii.
SEAI:
Olako istripu bat gertatu baitzaion Peiori atzo, bere aitak zerbait erranen zakon Maddiri.
XAAN:
Olako istripu bat gertatu izan balitzaio Peiori, bere aitak zerbait erranen zion Maddiri.
XABAI:
Olako istripu bat gertatu bazion Peiori, bere aitak Maddiri zerbait erranen tzion.
Oharrak.— E1 perpauseko aditz formak ez zaizkoi ezagun. E3koak, aldiz, bai.
LAUSA:
Olako istripu bat gertatu bazion Peiori atzo, bere aitak zerbait errango zion Maddiri.
ANHAZ:
Olako ixtripua gertatu balitz Peiori atzo, bere aitak Maddiri zerbait erranen zakon.
IOSEN:
Olako istripu bat gertatu balitz atzo Peiori, aren aitak zerbait erranen lioke Maddiri.
BEDO:
Olako ixtripu bat gertatu balin bazen Peiori atzo, bere aitak zerbeit erranen tzakon Maddiri.
MAIAZ:
Atzo olako ixtripu bat gertatu balin bazitzaion Peiori, bere aitak zerbait erranen tzion Maddiri.
NAZI:
Atzo Beńatek olako ixtripua izan balu, bere aitak zerbeit errango ziokeen Maddiri.
AKAN:
Olako ixtripu bat gertatu balitz Peiori atzo, bere aitak zerbait errango zuen Maddiri.
EHEN:
Orrelako ixtripu bat gertatu bazaion Peiori atzo, aren aitak zerbait esango zion Maddiri.
PABA:
Olako istripu bat atzo gertatu bazen Peiori, bere aitak zerbait erranen zion Maddiri.
Oharrak.— E1 eta E3 perpausetako aditz formak ez ditu erabiltzen.
JOAI:
Olako ixtripu bat gertatu balitzaio Peiori atzo, bere aitak zerbait erranen tzakokeen Maddiri.
PANZI:
Olako ixtripu bat atzo gertatu balitz Peiori, bere aitak errango luke zerbait Maddiri.
JOSA:
Atzo Peiori olako ixtripu bat gertatu bazitzaion, bere aitak Maddiri zerbait erranen tzuen.
LUIDO:
Alako istripu bat Peiori gertatu bazen atzo, bere aitak zerbait Maddiri erranen zakon.
Oharrak.— E1 perpausako aditz forma ezagutzen du.
MAIE:
Olako istripu bat gertatu balitzaio Peiori, bere aitak errango zion zerbait Maddiri.
NAMAU:
Holako akzident bat agitü balitz Peioi atzo, aitak erranen zin zerbait Maddii.
IBA:
Orrelako ixtripu bat gertatu balitz atzo Peiori, bere aitak zerbait errango lioke Maddiri.
KABA:
Olako istripu bat gertatu balitz Peiori atzo, bere aitak zerbait errango zion Maddiri.
PEOLO:
Holako destrenpü bat Peiok ukhen bazin, han aitak zerbait erran ziozün Maddii.
JOAINH:
Orrelako ixtripu bat gertatu izan bazitzaion Peioi atzo, aitak zerbait errain tzion Maddii.
GORBA:
Peiori alako istripu bat gertatu bazitzaion atzo, bere aitak Maddiri zerbait erranen zion.
Oharrak.— Protasian ez du baldintzazko forma erabili. E1 eta E2 perpausetako protasi aditz formak ezagutzen ditu bainan ez erabiltzen.
ABE:
Holako ixtripu bat gertatu bazitzaion Peiori atzo, bere aitak zerbait errango zion Maddiri.
AIBA:
Olako ixtripu bat gertatu balitzaio Peiori, Maddiren aitak zerbait errango lioke.
XILA:
Peioi agitü balitz akziden bat atzo, be aita erranen tzion zerbait Maddii.
ALAZI:
Olako ixtripu bat gertatu balitzaio Peiori atzo, bere aitak zerbait errango zion Maddiri.
MIMI:
Onelako istripu bat Peiori gertatu bazen, bere aitak Maddiri zerbait errango zuen.
Oharrak.— E1 perpauseko aditz formak ezagutzen du eta batzutan erabiltzen ditu.
KAU:
Holako ixtripu bat gertatu balitzaiko Peiori atzo, aren aitak zerbait erranen tzion Maddiri.
IBAI:
Alako istripu bat gertatu bazen Peiori atzo, bere aitak gauza bat esango zuen Maddiri.
MAILA:
Holako akzident bat heldü bazen Peioi atzo haen aitak zerbait erran liokezü Maddii.