Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B131 — Si demain vous veniez jusqu'à Cambo à pied, après je vous inviterais au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
ESHEN:
Biar eldu baziñe Kanbora oinez, gonbidatuko zintuzket ostatura.
JABI:
Biar oinez etortzen bazine Kanborat, ostaturat gomitatuko zintuzket.
MADON:
Emendik Kanboat gaki banaiz oñez, gero ostaturat gonbidatzen nauzu.
LOUSEN:
Biar eldu bazine Kanboat oinez, ostaturat gonbidatuko zaitut.
GERBAR:
Bihar jin bazinte Kambo artio huñez, geo khümitatüko züntüdan restoranila.
XALEZ:
Biar eldu bazinezte oinez Kanboraino, ostaturat gomitatuko ziuztet.
ANIZ:
Biar eldu bazia Kanboraino oinez, komitatuko zitut ostaturat.
Oharrak.— E12 eta E13 ezagutzen du eta erran lezake ere.
MAIHE:
Biar Kamboraino joaten bazine oinetz, gero ostatura komitatuko zintuzket.
BELU:
Bihar Kamboraino oinez heldu balin bazira, ostaturat gomitatuko zitut.
Oharrak.— E12 eta E13 ez aizkio arrotz egiten.
REES:
Bihar horra balin bazia huñez Kamboa, geo khimitatüko zütüt restoranila.
PIEPA:
Bihar jin bazinte Kamboat huñez, khümita zintüket ostatila.
PIEGE:
Biar Kanboaño eldu baldin bazare oinez, gero gomitatuko zaitut ostaturat.
JOBAN:
Biar jin bazinite oinez Kamborat, komitatuko zinuzketet ostatura.
ADBAR:
Bihar jin bazinte Kamboat huñez, gero khümitatzen zintüket ostatilat.
XLEAHA:
Sekulan, biar jiten bazina Kamborano oinez, gero gomitatuko zintuzket ostaturat.
JEDON:
Biar eldu bazine Kanborat oinez, gero gonbiatuko ninduzun ostaturat.
RAZI:
Biar oñez Kanbora etortzen baziña, gero ostaturat komidatuko nizuke.
YOSAN:
Bihar jin bazinte huñez Kamboa, geo khümitatüko zütüt ostatiala.
PIMUS:
Bihar Kambo artino oinez jiten bazine, geo ostatilat khümitatüko züntüket.
GRAAR:
Bihar heldu bazine Kamboraino oinez, gero ostaturat gombitatuko zintudan.
Oharrak.— Nahiz eta apodosirako erabili 'zintudan' zintuzkedan ere badaki.
XALAI:
Biar Kanboraino oinez etortzen bazine, ostaturat gomita zintuzket.
KOBA:
Biar eldu bazizte Kamboraino oinez, gero komitatuko zaituztet ostatura.
MOBA:
Biar Kamboraino oinez jiten bazira, gero ostatura komitatuko zaitut.
Oharrak.— E12 eta E13 perpausetako aditz formak ez ditu ezagutzen.
BERLA:
Biar eldu bazira Kanborardio oinez, gero ostaturat gomitatuko zaitut.
MIMU:
Bihar Kamborat oinez jin bazintain, gomitatuko zaitut ostaturat.
KADO:
Biar etortzen balin bazira oinez Kamboarat, gero komitatuko zaitut ostatuat.
EHI:
Biar oñez Kambora etortzen baziña, jatetxera komitatuko zintuzket.
MAAL:
Bihar jin bazinte Khanboa huñez, ostatila khümita züntüket.
SEAI:
Biar Kambo artio eldu bazina oinez, gero ostatura gomitatuko zintuzkedan.
XAAN:
Biar Kamboraino oñez etorriko bazina, gero jatetxe batetarat gomitatuko zintudan.
XABAI:
Biar Kamboraino etortzen bazira oinez, gero ostatura gomitatuko zintudan.
Oharrak.— E12 eta E13 perpausetako aditz formak ez ditu ezagutzen.
LAUSA:
Biar etortzen bazira Kanborat oinez, konbidatuko zaitut jatetxerat.
ANHAZ:
Kanbo arte oinez jin bazinateke, ostatura gomitatuko nizuke.
IOSEN:
Biar oinez eldu bazaizte Kamboraino, ostatura gomidatuko zaitut.
Oharrak.— E12 perpauseko aditz formak ezagutzen ditu; E13koak, aldiz, ez.
BEDO:
Biar etortzen bazina Kanborat oinez, gero komita zintaizken jatetxerat.
MAIAZ:
Biar eldu bazina oinez Kanbora, biar gonbidatuko nizuke ostatura.
Oharrak.— E12 eta E13 perpausetako aditz formak ezagutzen ditu.
NAZI:
Biar oñez etorriko baziña Kanboraño, gero jatetxera gonbidatuko zintuzket.
AKAN:
Biar Kanbo arte oinez etortzen bazira, gero ostatura gomitatuko zaitut.
EHEN:
Biar Kanbo artio oinez etortzen bazine, gero ostatura konbidatuko nizuke.
PABA:
Biar oinez eldu bazira Kanbora arte, gero ostatura komitatzen zaitut.
JOAI:
Biar Kanboraino eldu bazizte oinez, gero ostatuat gomitatuko zaituztet.
PANZI:
Biar etortzen bazira Kanboraino oinez, gero jatetxera konbidatuko nizuke.
JOSA:
Biar Kanbora oinez etortzen bazarete, gero jatetxera gonbidatuko nizuke.
LUIDO:
Bihar eldu bazinen Kanbora oinez, ostatura komitatuko zintudan.
MAIE:
Biar Kanbora oinez etorriko bazina, komitatuko zintuzkedan jantegira.
NAMAU:
Bihar jin bazinteke Kanboat, geo khümitatüko züntiedan jatetxilat.
IBA:
Biar Kanbora etortzen bazina oinez, gero gonbidatuko zintudan ostatura.
KABA:
Biar Kanborat oinez etortzen bazira, gero ostaturat gomitatuko zaitut.
Oharrak.— E12 perpauseko aditz moldeak ezagutzen ditu, irakurtzen ontsa ulertzen ditu, bainan ez ditu erabiltzen.
PEOLO:
Biar jiten bazide Kanboz huñez, khumitatuko zütiet ostatilat.
JOAINH:
Biar Kanboraino oinez etortzen bazinezten, ostatura konbidatuko zintuzteten.
GORBA:
Biar Kanboraino oinez eldu bazina, jatetxera gonbidatuko zinduzket.
ABE:
Biar Kanbora etorriko bazine oinez, gomitatuko nizuke ostatura.
AIBA:
Biar oinez Kanboraino etortzen baldin bazira, gero ostatura gomidatuko zaitut.
XILA:
Bihar jiten balin bazide Kanborat hoinka, geo khümitatüko zütiet jatetxila.
ALAZI:
Biar oinez Kanbora eldu bazina, gero ostaturat gomidatuko zintuzket.
MIMI:
Biar Kanbo arte oinez joaiten bazira, jatetxera konbitatuko zaitut.
KAU:
Biar Kanboraano oinez jiten bazina, ondotik komita zintzazket ostaturat.
IBAI:
Biar Kanbora eldu bazira oinez, ostatura gomitatuko zaitut gero.
MAILA:
Bihar jiten bazide Kanboea ebiltez, khümitatüko zuntiet restaurant*elat.