Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C24 — Peio aussi fait ses commissions lui-męme.
Joskera > Izord > Indartuak > 3p > Erg
ESHEN:
Peiok ere egiten ditu bere mandatuak berak.
JABI:
Peiok ere bakarrik egiten ditu erosketak.
MADON:
Peiok e be mandatuak berak egiten tu.
LOUSEN:
Peiok e be komisionek berak eiten ditu.
GERBAR:
Peiok e beak egiten titzü komisionik.
XALEZ:
Pellok ere bere komisioniak berak egiten ditu.
ANIZ:
Peiok iten tu bere komisioneak, berak.
MAIHE:
Peiok bere komisioneak berak egiten ditu.
BELU:
Peiok ere bere komisioneak berak egiten ditu.
REES:
Pollok egiten titzü bee komisionik beak.
PIEPA:
Peiok e komisionik beak egiten tü.
PIEGE:
Pellok ere bakarrik egiten ditu bere komixioniak.
JOBAN:
Peiok ere egiten dutu bere komisioneak berak.
ADBAR:
Peiok erre egiten ditu berak bere komisioniak.
XLEAHA:
Peiok ere bere komisioneak berak egiten ditu.
JEDON:
Pellok e bere erosketak berak egiten ditu.
RAZI:
Peiok ere berak iten ditu bere erosketak.
YOSAN:
Peiok e bee komesioniak beak egiten titzü.
PIMUS:
Peiok e bere komizionik egiten tü beak.
GRAAR:
Peiok ere berak egiten ditu bere komisioneak.
XALAI:
Peiok ere bere erosketak berak egiten ditu.
KOBA:
Peiok berak egiten ditu bere erosketak.
MOBA:
Peiok ere berak egiten ditu bere erosketak.
BERLA:
Peiok ere bere erosketak bakarrik egiten ditu.
MIMU:
Peiok berak egiten ditu komisioneak.
KADO:
Peiok ere egiten ditu bere erosketak bea.
EHI:
Peiok beak egiten ditu erosketak.
MAAL:
Peiok e bai beak egiten titzü be iosketak.
SEAI:
Peiok ere bere erosketak berak egiten ditu.
XAAN:
Peiok berak egiten ditu bere erosketak.
XABAI:
Peiok ere berak egiten ditu komisioneak.
LAUSA:
Peiok ere bakarrik egiten ditu erosketak.
ANHAZ:
Peiok ere bere komisioniak berak iten tu.
IOSEN:
Peiok ere bere erosketak berak iten ditu.
BEDO:
Peiok ere bere komisoneak egiten ditu bakarrik.
MAIAZ:
Peiok ere bere komisioneak berak egiten ditu.
NAZI:
Peiok ere berak egiten ditu erosketak.
AKAN:
Peiok ere bere komisioak egiten ditu bakarrik.
EHEN:
Peiok ere bakarrik egiten ditu bere komisioneak.
PABA:
Peiok ere bere komisioak iaurk egiten ditu.
Oharrak.— Zerrenda efektua. Galdea arra pausatuz: C24-OHAR.
JOAI:
Peiok ere berak eiten ditu erosketak.
PANZI:
Peiok ere erosketak egiten ditu berak bakarrik.
JOSA:
Peiok ere bere erosketak egiten ditu bakarrik.
LUIDO:
Peiok ere bere erosketak bakarrik egiten ditu.
Oharrak.— 'Bakarrik' ""lui-męme""-ren itzulpena ote zen galdetuz: beaurrek
MAIE:
Peiok ere komisioneak berak egiten ditu.
NAMAU:
Peiok e egin tütü bee komizonek beak.
IBA:
Peiok berak egiten ditu bere erosketak.
KABA:
Peiok ere beraurek erosketak egiten ditu.
PEOLO:
Peiok erre bea egiten du be komisioneak.
JOAINH:
Peiok ere bere erosketak bakarrik egiten ditu.
GORBA:
Peiok ere bere erosketak bakarrik egiten ditu.
ABE:
Peiok ere erosketak iten ditu berak bakarrik.
AIBA:
Peiok ere bere komisioneak bakarrik egiten ditu.
XILA:
Peiok erre egiten dizü bee komisionak beak.
ALAZI:
Peiok ere bere erosketak bere kabuz egiten ditu.
MIMI:
Peiok, berak, ditu bere erosketak egiten.
KAU:
Peiok e bere komisoniak bakarrik eiten tu.
IBAI:
Peio aurrek egiten ditu bere komisioneak.
MAILA:
Peiok e be komisoniak beak egiten titzü.