Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C121 — Ce sont les enfants de quel village qui ont cassé ce mur à coups de pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
ESHEN:
Zoiñ erritako aurrak die pareta ostikoka autsi dutenak?
JABI:
Zoin herritako haurrek dute murru hori bota ostikoka?
MADON:
Zoin erritako mutikoak tie etorri diena murru orren austeko, ostikoka?
LOUSEN:
          Ez da audiorik
GERBAR:
Zoin kharriketako haurrak tia mürrü hoi ostikataz hautsi beitie.
XALEZ:
Zoin herritako haurrak tia murru hoi ostikoka hautsi utenak?
ANIZ:
Zein herrietako haurrek dautzute hautsi murria zango-ostikoka?
MAIHE:
Zoin erritako aurrek dute murru ori autsi ostikoka.
BELU:
Zoin herritako haurrak dira murru hau ostikoka hautsi dutenak.
REES:
Zuñ herritako haurrak dia hautse beitie mürrü hoi zankho khaldüz.
PIEPA:
Zuñ kharrikako haurrek die mürrü hau hautse ostikataz?
PIEGE:
Zoin erritako aurrek dituzte autsi ostikoka pareta ori?
JOBAN:
Nungo erriko aurrak tira autsi dutenak murru ori ostikoka?
ADBAR:
Mürrü hau ostikataz hautsi dütienek, zoin herrietako haurrak dia.
XLEAHA:
Zoin errietako aurrak dira murru ori autsi dutenak zango ukaldika?
JEDON:
Zein erritako aurrak autsi dute paet ori ostikoz?
RAZI:
Ze erriko aurrek ostikoka pareta ori autsi dute?
YOSAN:
Zuñ kharrikako haurrek hautse die zankho ükhaldiz mürrü hoi?
PIMUS:
Zuiñ herritako haurrek die mürrü hoi hautse ostikataz?
GRAAR:
Zoin herritako haurrek dute murru ori ostikoka hautsi?
XALAI:
Zoin herritako haurrek dute pareta hau hautsi ostikoka?
KOBA:
Ze erritako aurrek autsi dute orma ori ostikoz?
MOBA:
Zein erriko aurrek dira pareta au ostikoz autsi dutena?
BERLA:
Zoin herritako haurrek dute murru hau hautsi zango ukaldiz?
MIMU:
Nungo herriko haurrak dira murru ori ostikoka hautsi dutenak.
KADO:
Zoin erriko aurrak autsi dute murru ori zankoekin?
EHI:
Zein erritako aurrak dira autsi dutenak orma ostikoka?
MAAL:
Nunko haurrek tie mürrü hoi hautse ostikataz?
SEAI:
Zoin herriko aurrak dira murru ori zango ostikoz hautsi dutenak.
XAAN:
Zein erritako aurrek autsi dute pareta ori ostikoka?
XABAI:
Zein erritako aurrak dute pareta ori autsi ostikoz?
LAUSA:
Zein erriko aurrek dute pareta ori autsi ostikoka?
ANHAZ:
Zoin herriko haurrak dira ostikoka murru hau hautsi dutenak?
IOSEN:
Zein erritako aurrek autsi dute pareta oi ostikoka?
BEDO:
Zoin erritako aurrak dituzte murru ori autsi zango ukaldiz?
MAIAZ:
Ze erritako aurrek dute murrua ostikoka autsi?
NAZI:
Zoin erriko aurrek autsi dute pareta ori ostikoka?
AKAN:
Zoin erriko aurrak dira murrua zangoz autsi dutenak?
EHEN:
Zein erriko aurrak dira paret ori zango golpeka autsi dituztenak?
PABA:
Zein erriko aurrek murru ori oinez autsi dute?
JOAI:
Zoin erritako aurrak dituzte murru oriek ostikoka autsi?
PANZI:
Ze erritako aurrek autsi dute pareta ori ostikoak emanez?
JOSA:
Zein erriko aurrek autsi dute ostikoz pareta ori?
LUIDO:
Hori ostikoka autsi duten aurrak, zein errietakoak dira?
MAIE:
Zoin erritako aurrek dute murru au zangoz autsi?
NAMAU:
Ze herritako haurrek hautse die mürrü hoi zankho-ükhaldüz?
IBA:
Ze erritako aurrek autsi dute murru au ostikoz?
KABA:
Zoin erriko aurrek dute autsi murru au ostikoka?
PEOLO:
Nunko haurrak hautsi die mürrü oi zankhukin?
JOAINH:
Nungo erriko aurrek autsi dute pareta oi ostikoka?
GORBA:
Zein errikoak dira murrua ostikoz autsi duten aurrak?
ABE:
Ze erritako aurrek autsi dute murru ori ostikoka?
AIBA:
Ze erriko aurrek ostikoka autsi dute murrua?
XILA:
Zuenko herritako haurrak dizie hautse mürrü hoi zankho ükhaldüz?
ALAZI:
Nungo aurrek dute pareta au autsi ostikoka?
MIMI:
Zein erriko aurrek dute zango kolpez murru ori autsi.
KAU:
Nungo haurrek dute pareta hau ostikoka hautsi?
IBAI:
Zein erriko aurrek murru ori ostikoka autsi dute?
MAILA:
Zoiñ herritako haurrak deitzie mürria hautsi ostikataz?