Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C167 — Beñat m'a demandé où je travaillerai l'an prochain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
ESHEN:
Beñatek galdegin nau nun lana egingo duten eldu den urtean.
JABI:
Beñatek galdetu nau nun lan eginen dutan datorren urtean.
MADON:
Beñatek galdetu nau nun aiko naizen eldu en urtian lanian.
LOUSEN:
Beñatek galdein dat eldu den urtean non aiko naizen lanian.
GERBAR:
Beñatek galthatü deitazüt nun aiko nintzan lanin dagün urthin.
XALEZ:
Beñatek galdatu daut nun aiko nizen lanian heldu den urtian.
ANIZ:
Beñatek galdain daut nun lanian ariko naizen heldu den urtean.
MAIHE:
Beñatek galdegin daut nun lana egingo dudan eldu den urtean.
BELU:
Beñatek galdein daut nun ariko nizan heldu den urtian lanian.
REES:
Beñatek galthatü ditazüt dagün urthin nun lanin aiko nintzan.
PIEPA:
Beñatek galthatü deit dagün urthin nun lanin aiko nizan.
Oharrak.— lanean ari = lan egin
PIEGE:
Beñatek galdegin daut nun ariko naizen lanean datorren urtian edo eldu den urtean.
JOBAN:
Beñatek galdegin daut nun ariko nizan lanean eldu den urtian.
ADBAR:
Beñatek galtha egin deit non lanian ariko nintzan dagün urthian.
XLEAHA:
Beñatek galdegin dat nun ariko nintzan lanian heldu den urtean.
JEDON:
Beñatek galdetu nau nun aiko nitzen eldu den urtian.
RAZI:
Beñatek galdetu dit eldu den urtian nun lan egingo nuen.
YOSAN:
Beñatek galthatü ditazüt nun aiko nintzan lanin dagün urthian.
PIMUS:
Beñatek galthatü deitazü nun eginen nükin lan dagün urthin.
GRAAR:
Beñatek galdegin daut nun lan eginen nuen heldu den urtian.
XALAI:
Beñatek galdegin daut eldu den urtian nun lanian ariko naizen.
KOBA:
Beñatek galdegin dit nun eginen nuen lan eldu den urtean.
MOBA:
Beñatek galdegin dit nun lan eginen nuen eldu den urtean.
BERLA:
Beñatek galdegin daut nun lan eginen nuen eldu den urtean.
MIMU:
Beñatek galdein daut nun ariko naizen lanean eldu den urtian.
KADO:
Beñatek erran daut nun lan eginen nuela eldu den urtian.
EHI:
Beñatek galdegin dit nun lan eginen dudan datorren urtean.
MAAL:
Beñatek galthegin ditazüt nun lan egin nien dagün urthian.
SEAI:
Beñatek galdegin daut nun lan eginen dutan eldu den urtean.
XAAN:
Beñatek galdegin dit nun eginen dudan lan eldu den urtean.
XABAI:
Beñatek galdegin dit nun lan eginen nuen eldu den urtean.
LAUSA:
Beñatek galdetu dit nun lan eginen nuen eldu den urtean.
ANHAZ:
Beñatek galdegin daut nun lanean ari izan bearra nintzan eldu den urtean.
IOSEN:
Beñatek galdetu nau nun lan eginen nuen eldu den urtean.
BEDO:
Beñatek galdin dat nun lan eginen nuen eldu den urtean.
MAIAZ:
Beñatek galdetu daut nun lan eginen nuen urrengo urtean.
NAZI:
Beñatek galdetu dit non lan egingo dudan datorren urtean.
AKAN:
Beñatek galdegin dit nun lan eginen nuen eldu den urtean.
EHEN:
Beñatek galdegin dit nun lan egingo nuen eldu den urtean.
PABA:
Beñatek galdegin dit non lan egingo nuen eldu de urtean.
JOAI:
Beñatek galdein daut nun lan eginen nien eldu den urtian.
PANZI:
Beñatek galdegin dit nun lan eginen nuela datorren urtean.
JOSA:
Beñatek galdetu dit nun lan eginen nuen eldu den urtean.
LUIDO:
Beñatek galdegin dit, nun lan egingo dudan eldu den urtean.
MAIE:
Beñatek galdegin dit nun lan eginen dutan eldu den urtean.
NAMAU:
Beñatek galthegin deit nun aiko nintzan lanian dagün urthian.
IBA:
Beñatek galdetu dit nun lan eginen dudan eldu den urtean.
KABA:
Beñatek galdegin daut nun lan eginen dutan eldu den urtean.
PEOLO:
Beñatek eni galthatü dizü nun lan eginen düdan daigün urthin.
JOAINH:
Beñatek galdegin dit nun lan egin bear nuen eldu den urtean.
GORBA:
Beñatek galdegin dit nun lan egingo nuen eldu den urtean.
ABE:
Beñatek galdetu dit nun lanean ariko nintzan eldu den urtian.
AIBA:
Beñatek galdetu dit nun lan eginen nuen eldu den urtean.
XILA:
Beñatek galthegin ditazüt nun aiko nintzan lanian dagün urthian.
ALAZI:
Beñatek galdetu dit nun lan ingo nuen eldu den urtean.
MIMI:
Beñatek galdegin dit nun lan egingo nuen eldu den urtean.
KAU:
Beñatek galdein daut nun ari goo nin lanian eldu den urtian.
IBAI:
Beñatek galdetu daut nun lan egingo nuen eldu den urtean.
MAILA:
Beñatek galthatü deitazüt nun lanin ai nintzan daigun urthin.