Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C176 — Maddi m'a montré ce que vous travaillez bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
ESHEN:
Maddik erakutsi nau zoiñ ongi ai zen lanian.
Oharrak.— zen = zaren
JABI:
Maddik erakutsi nau zoin ongi lan egiten duzun.
MADON:
Maddik irakutsi nau ongi ite uzula lana.
LOUSEN:
Maddik irakutsi nau zoin ongi ari naizen lanian.
GERBAR:
Maddik eakatsi ditazüt nula untsa lanin aizinen.
XALEZ:
Beñatek iakutsi daut zoin ontsa lanian ai zizten.
ANIZ:
Maddik eakutsi daut zoin untsa ai den lanian.
MAIHE:
Maddik erakutsi daut nola lanean ongi ari ziren.
BELU:
Maddik erakutsi dat zoin ongi ari ziren lanian.
REES:
Maddik eakutsi deitazüt lan untsa egiten güntinak.
PIEPA:
Maddik iakatsi deit zuñ untsa lanian ai zien.
PIEGE:
Maddik irakutsi nau zoin ongi egiten duzun lan.
JOBAN:
Maddik erakutsi daut zoin untsa ari ziren lanean.
ADBAR:
Maddik erakütsi deit zuiñen ederki ari zien lanean.
XLEAHA:
Maddik erakutsi daut zoin untsa ari ziren lanian.
JEDON:
Maddik erakutsi nau zoin ongi ari zaren lanean.
RAZI:
Maddik erakutsi dit ze ongi lan egiten tzinuen.
YOSAN:
Maddik iakatsi ditazüt nula untsa lanian ai zien.
PIMUS:
Maddik eakütsi ditazüt zuiñ untsa lan egiten düzün.
GRAAR:
Maddik erakutsi daut zoin untsa lan egiten zinuen.
XALAI:
Maddik erakutsi daut zoin ontsa lanian ari ziren.
KOBA:
Maddik erakutsi data nola ongi ari ziren.
MOBA:
Maddik erakutsi nau zoin untsa lanean ari ziren.
BERLA:
Maddik erakutsi daut nola untsa lan egiten tzinuen.
MIMU:
Maddik eakutsi daut zoin untsa ari ziren lanean.
KADO:
Maddik erakutsi daut nola untsa lan egiten duzu.
EHI:
Maddik erakutsi dit zombat ongi lan egiten duzun.
MAAL:
Maddik iakatsi ditazüt zer untsa lanian ai zinen.
SEAI:
Maddik erakutsi daut zoin untsa lan egiten duzun.
XAAN:
Maddik erakutsi dit zoin ongi lan egiten duzun.
XABAI:
Maddik erakutsi dit nola ontsa lan egiten zinuen.
LAUSA:
Maddik erakutsi dit zein ongi lan egiten tzenuen.
ANHAZ:
Maddik erakutsi data zoin untsa ziñen lanean ari.
IOSEN:
Maik erakutsi nau zein lan ona egiten duzun.
BEDO:
Beñatek erakutsi dat zoin untsa lan egiten duzun.
MAIAZ:
Maddik erakutsi daut zein ongi lan iten duzuen.
NAZI:
Maddik erakutsi dit zeiñ ongi lan egiten duzun.
AKAN:
Maddik erakutsi dit nola ongi lan egiten duzuen.
EHEN:
Zein ongi lan egiten duzun erakutsi dit Maddik.
PABA:
Maddik erakutsi dit nola ongi lan egiten duzun.
JOAI:
Maddik eakutsi daut ze untsa lan iten duzien.
PANZI:
Maddik erakutsi dit nolako ongi lan egiten duzun.
JOSA:
Maddik erakutsi dit ze ongi lan egiten zinuten.
LUIDO:
Maddik erakutsi dit zoin ongi lan egiten duzu.
MAIE:
Maddik erakutsi dit zoin ongi lan egiten duzun.
NAMAU:
Maddik iakatsi deit ze untsa ai zinen lanin.
IBA:
Maddik erakutsi dit zein ongi ari ziren lanean.
KABA:
Maddik erakutsi daut zer untsa lan egiten duzun.
PEOLO:
Maddik eni iakatsi dizü nula untsa lan egiten tzünin.
JOAINH:
Maddik erakutsi nau zoin ongi lanean ai zaizten.
GORBA:
Maddik erakutsi dit ze untsa lan egiten duzun.
ABE:
Maddik erakutsi data ze ongi lan egiten duzun.
AIBA:
Maddik erakutsi dit zein untsa lan egiten duzun.
XILA:
Maddiak eakhutsi deitazüt nola ai zinen lanian untsa.
ALAZI:
Maddik erakutsi dit zeiñ ongi lan egiten tzinuen.
MIMI:
Maddik erakutsi dit nola untsa lan egiten zinuen.
KAU:
Maddik erakutsi daut ze heinetarano untsa ari ziren lanean.
IBAI:
Maddik erakutsi daut zenbat ongi lan egiten duzun.
Oharrak.— Zerrenda efektua izan daiteke. Saioaren azken zatian gaude eta baliteke akitua izatea.
MAILA:
Maddik iakutsi ditazüt zuiñ untsa lanin ai zinen.