Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C183 — Sa mčre lui disait qu'il ne soit pas en retard ŕ l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
ESHEN:
Amak erraten tzion ez daiela berant izan eskolan.
JABI:
Amak erraiten tzion eskolan berandu sar etzadin.
MADON:
Amak erraten tzion berandu ez gateko eskolat.
LOUSEN:
Amak erraten tzion ez berantei gateko eskola.
GERBAR:
Amak erran ziozün eztezala beant eskolaa.
XALEZ:
Amak erraiten tzion etzailala izan beantegi eskolan.
Oharrak.— ""etzaila"" da erabiltzen duen forma
ANIZ:
Bere amak err(a)ten zakon etzain beanta izan eskolaat juiteko.
MAIHE:
Bere amak erraiten tzion etzadin berant izan eskolan.
BELU:
Bere amak erten zakon ez beanta biltzeko eskolarat.
REES:
Amak erraiten ziozün eledin beant izan eskolan.
PIEPA:
Bee amak erraiten zon eledin beant eskolalat jun.
PIEGE:
Amak erraten tzion ez zadin izan erretardan eskolan edo berant eskolan.
JOBAN:
Bere amak erraiten zakon etzadin berant izan eskolan.
ADBAR:
Amak erraiten zeion ez ledin beant izan eskolan.
XLEAHA:
Bere amak erraiten tzion etzadin beant izan eskolan.
JEDON:
Amak erraten tzion ez zadiela erretardan izan eskolan.
RAZI:
Bere amak erraten tzion eskolan erretardan ez izatea.
YOSAN:
Amak erraiten ziozün eledin izan beanta eskolan.
PIMUS:
Bere amak erraiten zion ez dadin beant izan eskolan.
GRAAR:
Bere amak erraiten zakon ez zadin berantean izan eskolarat.
XALAI:
Bere amak erraiten tzion ez beanta izaitia eskolarat.
KOBA:
Eskolan berant ez izaitea, bere amak erraiten zion.
MOBA:
Bere amak erraiten zion eskolan ez dain berant sartu.
BERLA:
Bere amak erraiten tzion etzuela berantean izan bear eskolan.
MIMU:
Bere amak erraiten zakon etzain berant eskolan.
KADO:
Amak erraiten zion ez dela beant izan bear eskolaat.
EHI:
Bere amak erraten zion eskolat ez etortzeko berant.
Oharrak.— Aditz jokatua eskatuz: C183-OHAR
MAAL:
Be amak erraiten tziozün eledin izan beanta eskolan.
SEAI:
Bere amak erraiten zion etzedin berant izan eskolan.
XAAN:
Bere amak erraiten zion berandu izan etzedila eskolan.
XABAI:
Bere amak erraiten zion eskolan ez berantean izaitea.
LAUSA:
Bere amak erraiten tzion ez joaitea eskolarat berantarekin.
ANHAZ:
Bere amak erten tzakon eskolan ez beantian izaiteko.
IOSEN:
Bere amak erraten zion eskolara berant ez eltzea.
BEDO:
Bere amak erraiten tzakon ez berantarekin eskolat joaitea.
MAIAZ:
Bere amak erraten zion ez berant izatea eskolan.
Oharrak.— Jokatua eskatuz: C183-OHAR
NAZI:
Amak erraten tzion berandu ez iristeko eskolara.
AKAN:
Bere amak erraiten tzion ez berantean izaitea eskolan.
EHEN:
Amak esaten tzion ez berandu izaiteko eskolan.
PABA:
Bere amak erraiten zion berantean ez izan dadin eskolan.
JOAI:
Bere amak erraiten tzakon ez zedin beantian sar eskolan.
PANZI:
Bere amak erraten zion berantan ez izaitea eskolarat.
JOSA:
Bere amak erraten tzion ez berandu joatea ikastolara.
LUIDO:
Bere amak zion etzedin berantean izan ikastolan.
MAIE:
Bere amak galdegiten zion eskolarat ez berant juaitea.
Oharrak.— Jokagabea ateratzen zaio berez.
NAMAU:
Bee amak erraiten zeion eledin izan beant eskolan.
IBA:
Bere amak erraten tzion eskolara ez berandu iristera.
KABA:
Bere amak erraiten zion ez berantean izaitea eskolan.
Oharrak.— Aditz jokatua ere erabiltzen du.
PEOLO:
Be amak erraiten tzion ez beant izatia eskolalat.
JOAINH:
Bere amak erraiten tzion eskolan ez berant ailatzea.
GORBA:
Bere amak erraiten zakon ez dadin berant iritxi eskolara.
ABE:
Bere amak erten tzion ez berantean eltzea eskolara.
AIBA:
Bere amak erraiten tzion ez berant iristeko eskolarat.
XILA:
Be amak erraiten zion ez dadin beant izan eskolala.
ALAZI:
Bere amak erraten tzion eskolarat ez berandu eltzea.
MIMI:
Bere amak erraiten zion eskolara ez berant eltzea.
KAU:
Amak erten tzakon etzain berantaikin arriba eskolara.
IBAI:
Bere amak esaten tzion ez berantean izaitea eskolan.
MAILA:
Hain amak erraiten tziozün ez dadin beant eskolalat.