Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C192 — La maison où votre père est né a été mise en vente.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ines
ESHEN:
Zure aita sortu zen etxea saltzeko emana da.
JABI:
Zure aita sortu den etxea salgai da.
MADON:
Aita sortu den etxe ura salmentan emana da.
LOUSEN:
Zuen aitein sortetxea saltzeko eman da.
GERBAR:
Zue aita sortü den etxia izan düzü saltzetan ezaiik.
XALEZ:
Beñatek ukatu du krima zuk proposatuia zinuena.
ANIZ:
Zure aita sortu den etxea ezarria izan da saltzeko.
MAIHE:
Zure aita sortu den etxea salgai emana da.
BELU:
Zure aita sortu den etxea salgai eman da.
REES:
Aita guia sorthü den etxia izanzü saltzea.
PIEPA:
Zue aita nun ee sortü den etxia saltzeko da.
PIEGE:
Zure aita sortua den etxea salgei omen da.
JOBAN:
Zure aita sortu den etxea saltzat ezarria da.
Oharrak.— 'Saltzat' = saltzerat
ADBAR:
Zure aita sortü zen etxia saltzeko düzü.
XLEAHA:
Zure aita sortu den etxea salgai ezarri da.
JEDON:
Zure aiten sortetxea salgai emana da.
RAZI:
Aita sortu den etxea salgai da.
YOSAN:
Zue aitain etxia, nun e sorthü beita, saltzetan düzü.
PIMUS:
Zure aita sortü den etxia salgei ezaik izan da.
GRAAR:
Zure aita sortu den etxea salgai ezarria da.
XALAI:
Ene aitaren sortetxea saltzeko da.
KOBA:
Zure aita sortu den etxea salgai da.
MOBA:
Zure aitaren sortetxea saldua izan da.
BERLA:
Zure aita sortua den etxea saltzeko ezarria dute.
MIMU:
Zure aitaren sortetxea salgai da.
Oharrak.— C192-OHAR gehitzen du berehala.
KADO:
Zure aita sortu den etxia salgai da.
EHI:
Zure aita bizi zen etxea izan da salgaia.
MAAL:
Zue aita sortü den etxia saldüik izan düzü.
SEAI:
Zure aitaren sortetxea saltzeko da.
XAAN:
Zure aita sortu zen etxea salgai da.
XABAI:
Zure aita sortu den etxea salgai eman dute.
LAUSA:
Zure aita sortu den etxea saltzeko da.
ANHAZ:
Zure aita sortu zen etxea saltzerat emana dute.
IOSEN:
Zuen aitaren sortetxea salgai emana izan da.
Oharrak.— Erlatibozko perpausa ere erabiltzen du.
BEDO:
Zure aitaren sorlekua saltzeko da.
MAIAZ:
Zure aita sortu den etxea saltzeko da.
NAZI:
Zure aita sortu zen etxea salgai eman dute.
AKAN:
Zure aita sortu den etxea saltzen dute edo salmentan ezarria da.
EHEN:
Zure aitaren sortetxea salarazi dute.
PABA:
Zure aita sortu den etxea salgai da.
JOAI:
Zure aitaren sortetxea salgai ezarri dute.
PANZI:
Zure aita sortu den etxea salgai eman izan da.
JOSA:
Zure aita sortu den etxea salgai da.
LUIDO:
Zure aita sortu den etxea salgai emana izan da.
MAIE:
Zure aita sortu den etxea salgai da.
NAMAU:
Sorthü den etxian zuen aita salgai ezaik izan da.
IBA:
Zure aita sortu den etxea salmentan ezarria da.
KABA:
Zure aita sortu den etxea salgai ezarria izan da.
PEOLO:
Zuen aita sortü den etxia saltzeko da.
JOAINH:
Zure aita sortu den etxea salgai da.
GORBA:
Zure aita sortu den etxea salgai ezarri dute.
ABE:
Zure aita sortu den etxea salgai da.
AIBA:
Zure aita sortu den etxea saltzen ezarri dute.
XILA:
Zue aitaen sortetxia ezarri dizie saltzeko.
ALAZI:
Zure aita sortu den etxea salgai eman dute.
MIMI:
Zure aita sortu den etxea salgai ezarria izan da.
KAU:
Zin aitain sortetxea saltzen ezarria ute.
IBAI:
Etxea, nun zure aita sortu den, salgai ezarria izanen da.
MAILA:
Etxia nune zien aita sorthü den saltzen dizie.