Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C207 — Où que vous alliez, là-bas j'irai.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
ESHEN:
Gaten tzen tokira gain naiz.
JABI:
Noratnahi joan bazintazke ere, harat joan naintake.
MADON:
Noat gaki zaizte ta ni an izain naiz.
LOUSEN:
Gaten tzain tokira etorriko naiz.
GERBAR:
Juten zian lekhilat, ni e jinen nüzü.
XALEZ:
Zu joaiten tzien leku guziitat joanen naiz.
ANIZ:
Juiten zien lekhurat, haat juanen naiz.
MAIHE:
Nora joan ziten eta, hara joanen naiz.
BELU:
Zu noat, ta ni harat.
REES:
Noa nahi junik, hat junen nüzü.
PIEPA:
Nua jin zintake, haa jun nintake.
PIEGE:
Noa gaki zain lekurat ni ere etorriko naiz.
JOBAN:
Nora juaiten bazira, arat juanen niz.
Oharrak.— Itzulpenaren eragina.
ADBAR:
Noranahi junik ere, harat jinen niz.
XLEAHA:
Zu noranai joanik, hara joanen niz.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz.
JEDON:
Gaten tzaren tokian ni ere etorriko naiz.
RAZI:
Edozoin tokira joaten bazare ere, ni ere joango naiz.
YOSAN:
Noat e juiten beitzia, ni e jinen nüzü.
PIMUS:
Noat-nahi jun zinateke, junen nüntüketzü.
GRAAR:
Norat joanik ere, harat joanen niz.
XALAI:
Joanen tziren lekurat jinen niz.
KOBA:
Edonon joaten bazira, ni ere joanen naiz.
MOBA:
Nunnai juan zaitezen, arat juango naiz.
BERLA:
Joaan tzien lekurat ni ere joanen naiz.
MIMU:
Nornahirat joanik ere, harat joanen naiz.
KADO:
Zu joanen zien lekiat, joanen naiz.
EHI:
Nora joaten ziren, ara joanen naiz.
MAAL:
Juiten tzien lekiala ni e junen nüzü.
SEAI:
Edozein tokira joaiten bazira ere, harat joanen niz.
XAAN:
Edozein lekurat juaten bazira ere, arat juanen naiz.
XABAI:
Joaiten zirezten edozoin tokira, joanen naiz.
LAUSA:
Joaiten tzizten edozoin lekuetara, joanen naiz.
ANHAZ:
Zu joanen tziren lekurat joanen naiz edo harat joanen naiz.
IOSEN:
Zu nunai joan-eta, an izango naiz.
BEDO:
Norat joan, arat jinen naiz.
MAIAZ:
Joaten zaren lekura, joanen naiz.
NAZI:
Joango zaren tokira joango naiz, edozeiñ izanta ere.
AKAN:
Edozein tokitara joan eta etorriko naiz.
EHEN:
Zu edonora joan eta, arat joango naiz.
PABA:
Edozein lekutan joaten bazarete, an joanen naiz.
JOAI:
Joaiten tziren lekura joanen niz.
PANZI:
Edozein lekura joanen tzira, joanen naiz.
JOSA:
Edozein tokitara joan, ni ara joanen naiz.
LUIDO:
Abian ziran zernai lekutan, etorriko naiz.
MAIE:
Edonora joaten ziren, arat juango niz.
NAMAU:
Noat e juiten beitzia, hat junen niz.
IBA:
Joaten tziren tokira joango naiz.
KABA:
Nunnai juaiten bazira, arat joanen naiz.
PEOLO:
Jun nahi düzün lekhülat, jinen nüzü zuekin.
JOAINH:
Nora gain tzaizten, ara gain naiz.
GORBA:
Edunun joan, ara joanen naiz.
ABE:
Edozein tokira joanik ere, arat jinen niz.
AIBA:
Joaiten tziren tokirat, zurekin etorriko naiz.
XILA:
Nunnahi juiten balin bazia, hat junen nüzü.
ALAZI:
Edonora joaten bazaizte, an izango naiz.
MIMI:
Edozein lekura joan, ara joango naiz.
KAU:
Noatnai joan tziten, harat joain niz.
IBAI:
Nunnai joaten tziren, ara joango naiz.
MAILA:
Nun e juiten beitzire hat junen nüzü.