Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A46 — J'ai envoyé les élèves à deux ou trois professeurs.
IM > Kasuak > Adl > MG_PL > Zenbatz > Biziduna
ESHEN:
Igorri tut aurrak bizpairu errientenganat.
JABI:
Bi edo hiru errientenganat igorri ditut ikasleak.
MADON:
Igorri tut ene aurrak bizpairu professeur*eri.
LOUSEN:
Aurrak iorri ditut bi edo iru errientenganat.
GERBAR:
Haurrak igorri tit bi edo hiu profesürrenganat.
XALEZ:
Egorri ditut ene haurrak bizpairu profezetarrat.
Oharrak.— "profezurretarat" erabiliko luke normalean.
ANIZ:
Igorri'itut eskolierrak bizpahiru profeserrer.
MAIHE:
Aurrak igorri ditut bizpairu profesorrenganat.
BELU:
Bizpahiru erakasleri igorri tut haurrak.
Oharrak.— Datibo eta adlatibo kasuak erabil ditzake A46-OHAR-ena ikus dezakegun bezala.
REES:
Igorri tit eskolieak biga edo hiu profezürrenganat.
PIEPA:
Haurrak igorri tütüt bi edo hiu profesurrengana.
PIEGE:
Aurrak igorri ditut bizpairu profezurreri edo erakasleri.
JOBAN:
Igorri itut aurrak bi edo hiru professeur*enat.
ADBAR:
Ikasliak igorri ditüt bi edo hiu profesorenganat.
XLEAHA:
Igorri tiat ikasleak bizpairu erakasleri.
JEDON:
Ikasleak igorri ditut bizpairu erakuslei.
RAZI:
Erakasleak igorri ditut iru erakasleengana.
YOSAN:
Igorri titzat haurrak biga edo hiu profezürrengana... iakaslengana.
PIMUS:
Ikhaslik igorri tütit hiu edo lau erakhasletat.
GRAAR:
Haurrak bi edo hiru erakasleer buruz igorri ditut.
XALAI:
Eskolako haurrak bi edo hiru errientenganat igorri ditut.
KOBA:
Igorri ditut ikasleak bizpairu erakasleeri.
MOBA:
Bizpairu irakaslei igorri ditut aurrak.
BERLA:
Haurrak igorri ditut bi edo hiru erakasler.
MIMU:
Bizpairu erakasleengana haurrak igorri ditut.
KADO:
Ikasleak igorri ditut bizpairu erakasleri.
EHI:
Bidali ditut aurrak bizpairu erakaslerengana.
MAAL:
Ikhasliak igorri titzat bi edo hiu iakasler.
SEAI:
Ikasleak bizpairu erakasleengana igorri ditut.
XAAN:
Ikasleak igorri ditut bizpairu erakaslerenganat.
XABAI:
Ikasleak bizpairu irakasleeri igorri ditut.
LAUSA:
Ikasleak bidali ditut bizpairu erakasleengana.
ANHAZ:
Ikasleak igorri ditut bizpairu erakasler buruz.
IOSEN:
Ikasleak bi edo iru erakaslengana bidali ditut.
BEDO:
Igorri ditut ikasleak bizpairu erakasletara.
MAIAZ:
Ikasleak bizpairu andereñoengana igorri ditut.
NAZI:
Ikasleak bi edo iru irakaslerengana igorri ditut.
AKAN:
Ikasleak igorri ditut bi edo iru andereñoengana.
EHEN:
Ikasleak igorri ditut bi edo iru erakasleetarat.
PABA:
Bizpairu erakasleei ikasleak igorri ditut.
JOAI:
Ikasleak igorri ditut bizpairu erakasleengana.
PANZI:
Bidali ditut ikasleak bizpairu irakasleengana.
JOSA:
Ikasleak bidali ditut bi edo iru erakaslengana.
LUIDO:
Ikasleak igorri ditut bizpairu erakasleeri.
MAIE:
Ikasleak bizpairu erakasleengana bidali ditut.
NAMAU:
Igorri titzat ikhasliak biga edo hiu iakhasleer.
IBA:
Ikasleak bizpairu erakaslerengana bidali ditut.
KABA:
Ikasleak bizpairu erakasleeri igorri ditut.
PEOLO:
Igorri dit haurrak bi edo hiu irrakaslenganat.
JOAINH:
Ikasleak bizpairu irakasleri bidali dizkiet.
GORBA:
Ikasleak bidali ditut bizpairu erakaslerengana.
ABE:
Bidali ditut aurrak bi edo iru erakaslengana.
AIBA:
Ikasleak igorri ditut bizpairu erakasleri.
XILA:
Igorri titzat ikhasliak bi edo hiu iakhasler.
ALAZI:
Ikasleak bizpairu irakasleenganat igorri ditut.
MIMI:
Bizpairu irakasleei bidali ditut ikasleak.
KAU:
Bizpairu erakasletat iorri ditut ikasleak.
IBAI:
Ikasleak bidali ditut iruzpalau irakasleei.
MAILA:
Haurrak igorri titzat bi edo hiu profexürrer.