Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C231 — Cette maison est si belle que tout le monde veut l'acheter.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
ESHEN:
Etxe au aiñ ederra da, jende guziek nai dute erosi.
JABI:
Etxe ori hain da ederra nun denek erosi nai baitute.
MADON:
Etxe au ain da ederra, denek erosi nai dute.
LOUSEN:
Etxe au aski ederra da, denek nai dute erosi.
GERBAR:
Etxe hau hain düzü ederra, mündook nahi dizü iosi.
XALEZ:
Etxe hau hain da ederra, nola denek nai bailukete erosi.
ANIZ:
Etxe hoi hain da ederra, denek nahi baitute eosi.
MAIHE:
Etxe ori oin da ederra, nun denek nai duten erosi.
BELU:
Etxe hau hain da ederra, nola denek nahi duten erosi.
REES:
Etxe hau haintzü eder, mündüook nahi dizie iosi.
Oharrak.— mündook = mundu orok
PIEPA:
Etxe hau hain da eder, jentek ok nahi beitie ieosi.
PIEGE:
Etxe ori oin da ederra nun denek nai duten erosi.
JOBAN:
Etxe au ain ederra da, nun denek erosi nai beitute.
ADBAR:
Etxe hau hain da eder, oroek iosi nahi beitie.
XLEAHA:
Etxe au hain da ederra, nun jende guziek nai duten erosi.
JEDON:
Etxe au ain ederra da, jende guziek nai dute erosi.
RAZI:
Etxe ori aiñ ederra da, jende guziak erosi nai du.
YOSAN:
Etxe hoi hain düzü eder, mündo ok nahi dizü iosi.
PIMUS:
Etxe hau hain düzü eder, nun eta nornahik, oek, iosi nahi dizie.
GRAAR:
Etxe hau hain ederra da, nun denek erosi nahi duten.
XALAI:
Etxe au oin ederra da, denek erosi nai beitute.
KOBA:
Hain ederra da etxe ori, denek erosi nai dutela.
MOBA:
Etxe au ain ederra da, nun jende guziak nai dute erosi.
BERLA:
Etxe hau hain da ederra, nun denek nai duten erosi.
MIMU:
Etxe hori hain duxu ederra, non jende guziak nahi duten erosi.
KADO:
Etxe ori ameste eder da, jende guziak erosi nai dute.
EHI:
Etxe ori ain polita da, jende guziak nai duela erosi.
MAAL:
Hain düzü eder etxe hau, orroek nai diela iosi.
SEAI:
Etxe ori hain ederra da, nun denek nai duten erosi.
XAAN:
Etxe hau hain polita da, nun eta jende guziak erosi nai du.
XABAI:
Etxe ori ain ederra den, denak erosi nai dute.
LAUSA:
Etxe ori ain polita den, denek nai dute erosi.
ANHAZ:
Etxe ori hoin da ederra nun denek nai duten erosi.
IOSEN:
Etxe oi ain den ederra, denek erosi nai dutela.
BEDO:
Etxe ori ain polita da, denek erosi nai dute.
MAIAZ:
Etxe ori ainbeste ederra den, denek erosi nai dute.
NAZI:
Etxe au ain da ederra, denek erosi nai baitute.
AKAN:
Etxe ori ain polita da nun denek nai duten erosi.
EHEN:
Etxe ori ain ederra da nun denek nai duten erosi.
PABA:
Etxe ori ain ederra den, non denak erosi nai dute.
JOAI:
Etxe ori ain ederra da, denek erosi nai dutela.
PANZI:
Etxe ori ain polita den, jende guziak nai du erosi.
JOSA:
Etxe au ain polita den, denak erosi nai dutela.
LUIDO:
Etxe ori ain ederra da, nun denek erosi nai duten.
MAIE:
Etxe au ain ederra da, nun denek erosi nai duten.
NAMAU:
Etxe hoi hain da eder, oek nahi die iosi.
IBA:
Etxe au ain ederra da, denek erosi nai dutela.
KABA:
Etxe au ain polita den, denek erosi nai dute.
PEOLO:
Etxe hoi hain eder düzü, jentek orro nai dizie iosi.
JOAINH:
Etxe au ain ederra baita, denek erosi nai dute.
GORBA:
Etxe ori ain ederra den, non denek erosi nai duten.
ABE:
Etxe au ain ederra den, denek erosi nai dute.
AIBA:
Etxe ori ain ederra den, nun denek erosi nai duten.
XILA:
Etxe hoi hain eder beita, jentiak orro nahi diela iosi.
ALAZI:
Etxe au aiñ ederra den, denek erosi nai dutela.
MIMI:
Etxe ori ainbeste derra den, denek erosi nai dute.
KAU:
Etxe hau hain da ederra, denek nai baitute erosi.
IBAI:
Ainbat etxe ori ederra den, nun denek erosi nai duten.
MAILA:
Etxe hoi hain ejer düzü. Hortakoz oek nahi dizie iosi.