Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A5 — Ce jour-là, quelques enfants préféraient rester chez eux.
IM > Kasuak > Erg > MG_PL
ESHEN:
Egun artan zonbeit aurrek naio zuten beren etxean egon.
JABI:
Egun artan haur batzuek naio zuten etxean gelditu.
MADON:
Zonbeit aurrek naio ute etxean egon.
LOUSEN:
Egun artan aur batzuek naio izan tzuten etxean gelditu.
GERBAR:
Egün hartan haur zumait etxen egon nahigo zütützün.
XALEZ:
Egun (h)etan, zenbeit aurrek naiau zuten e(g)on beren etxean.
ANIZ:
Egun hartan zembait haurrek nahio zuten bere etxen egon.
MAIHE:
Egun hartan haur zombaitek naiago izan dute etxen egon.
BELU:
Egun artan haur zonbaitek nahio zuten etxen egon.
REES:
Egün hartan haur eli batek nahigo zütützün etxen egon.
Oharrak.— 'eli' artikulu indefinitua erabiltzen du 'zumait' numeralaren ordez. Hartan ergatiboa erabili arren, gero aditz jokatua 'zütützün' da (hau da, 'ziren' + alokutiboa).
PIEPA:
Egün hartan haur zumaitek nahiago zien etxen egon.
PIEGE:
Egun artan aur zenbaitek naioago izan dute etxean egon.
JOBAN:
Egun ontan zombait aurrek nai izan dute etxean egon.
ADBAR:
Egün hartan haur zombaitek nahiago ükhen die etxen egoitia.
XLEAHA:
Egun hartan zumbait aurrek nahio ukhan die beren etxean egon.
JEDON:
Egun artan aur batzuek naio zuten etxean egon.
RAZI:
Egun artan aur batzuk naiago izan zuten etxean egotea.
YOSAN:
Egün hartan, haur zunbait nahio zütützün etxen egon.
PIMUS:
Egün hartan, haur zumaitek nahiago ükhen dizie etxen egon.
GRAAR:
Egun hartan haur batzuek nahiao zuten etxean gelditu.
XALAI:
Egun artan zonbait aurrek nahiago izan tzuten etxen gelditu.
KOBA:
Egun ortan, aur batzuk naigo zuten etxean egon.
MOBA:
Egun ortan aur batzu naiago zuten etxean egon.
BERLA:
Egun hortan zonbeit haurrek naiago zuten beren etxen egon.
MIMU:
Eun hortan, haur batziek nahio zütian etxen egon.
KADO:
Egun ortan aur batzuk naiago dute etxen egon.
EHI:
Egun ortan aur batzuek naiago zuten etxean egon.
MAAL:
Egün hartan haur zunbaitek nahiago zütützün etxen egon.
SEAI:
Egun ortan haur batzuk etxean egon naiago zuten.
XAAN:
Egun artan aur batzuek naiago zuten etxean egon.
XABAI:
Egun artan aur batzuk naiago zuten aien etxeetan egon.
LAUSA:
Egun artan aur batzu eien etxeetan egoiten naiago zuten.
ANHAZ:
Egun hortan zonbeit haurrek naiago zuten etxean gelditu.
IOSEN:
Egun artan aur batzuek naiago izan dute etxean gelditu.
BEDO:
Egun ortan zonbait aurrek naiago zuten etxen egon.
MAIAZ:
Egun ortan aur batzuk naiago zuten oien etxean gelditu.
NAZI:
Egun artan aur batzuek etxean egotea naiago zuten.
AKAN:
Egun ortan aur batzuek naiago zuten aien etxean egon.
EHEN:
Egun ortan, aur batzuk naiago zuten etxean gelditu.
PABA:
Egun ortan aur batzuek naiago zuten etxean egoitea.
JOAI:
Egun artan zenbait aurrek naiago zuten etxean egon.
PANZI:
Aur batzuk naiago zuten etxean egon.
JOSA:
Egun orietan, aur batzuek naiago zuten oien etxean egon.
LUIDO:
Egun artan aur zonbaitzuk naiago dute eien etxean gelditu.
MAIE:
Egun artan zonbait aurrek naiago zuten etxean egoitea.
NAMAU:
Egün hartan haurrek nahiago zien etxen egon.
IBA:
Egun ortan aur batzuk beren etxean gelditzea naiago zuten.
KABA:
Egun ortan aur batzuek naiago zuten etxean egoitea.
PEOLO:
Egun ortan haur batzuk nahiago ukhen due etxen egoitea.
JOAINH:
Egun ortan aur batzuek naiago zuten etxean egon.
GORBA:
Egun artan aur batzuek naiago zuten etxean egon.
ABE:
Egun artan aur batzuek naiago zuten etxean egon.
AIBA:
Egun artan aur batzuk naiago zuten aien etxean egon.
XILA:
Egün hartan haur zumait nahiago zütützün etxen egoitia.
ALAZI:
Egun orretan aur batzuk oien etxean geratzea naiago zuten.
MIMI:
Egun artan aur batzuek etxean naiago zuten egon.
KAU:
Eun hartan haur batzuik etxean egonik naiau izan dute.
IBAI:
Egun artan aur batzuek naiago zuten aien etxean egoitea.
MAILA:
Egün hortan haur zumaitek naiago zizün hen etxen egon.