Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C270 — Te voir ici m'étonne.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
ESHEN:
Zu emen ikustia arritzen naiz!
JABI:
Hemen zure ikusteak estonatzen nu.
MADON:
Arritzen naiz ura emen ikustia.
LOUSEN:
Zu emen ikustea arritzen naiz.
GERBAR:
Zü heben ikhustia estunatzen nüzü.
XALEZ:
Hemen ikustia estonatzen niz, zu hemen ikustia estonatzen niz.
ANIZ:
Zure emen ikhustia, estonatzen niz.
MAIHE:
Zu hemen ikusteak harritzen nau.
BELU:
Zu hemen ikustia estonatzen niz.
REES:
Zue heben ekhustez estunatüik nüzü.
PIEPA:
Estonatzen nik hi ikhustia heben.
PIEGE:
Zure ikusteat emen? Arritzen naiz!
JOBAN:
Zure emen ikustea estronatzen nu.
ADBAR:
Hire ikhustiak hemen estonatzen nik.
XLEAHA:
Hiri emen ikhusteak harritzen nik.
JEDON:
Unat ire ikusteat arritzen naiz.
RAZI:
Zu emen ikustea arritzen nau.
YOSAN:
Zu heben ikhustia, estonazten nizü.
PIMUS:
Zure heben ikhustik estonatzen nizü.
GRAAR:
Zu emen ikhusteak harritzen nu.
XALAI:
Zu hemen ikustiak harritzen nu.
KOBA:
Zu emen ikusteaz arritzen nau.
MOBA:
Zu emen ikustea arritzen nao.
BERLA:
Zure hemen ikustea estonatzen nau.
MIMU:
Hemen zure ikusteak harritzen nau.
KADO:
Zure ikustia emen estonatzen nau.
EHI:
Emen zu ikusteak arritzen nau.
MAAL:
Zue ikhustiak heben estonazten nizü.
SEAI:
Zu emen ikusteak estonatzen nau.
XAAN:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
XABAI:
Zu emen ikustea estonatzen nau.
LAUSA:
Zure ikustea emen, bitxi egiten tzait.
ANHAZ:
Zure hemen ikusteak harritzen nu.
IOSEN:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
BEDO:
Zu eben ikustea harritzen nau.
MAIAZ:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
NAZI:
Arritzen naiz zu emen ikusteaz.
AKAN:
Zure ikusteak emen estonatzen nau.
EHEN:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
PABA:
Zu emen ikustea estonatzen nau.
JOAI:
Zu emen ikusteak arritzen nu.
PANZI:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
JOSA:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
LUIDO:
Emen zure ikusteak arritzen nau.
MAIE:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
NAMAU:
Zue heben ikhustiak estonatzen nai.
IBA:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
KABA:
Zure ikusteak emen arritzen nau.
PEOLO:
Zui heben ikhustia drolea da.
JOAINH:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
GORBA:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
ABE:
Zu emen ikusteak estonatzen nau.
AIBA:
Zu emen ikustea arritzen nau.
XILA:
Hi ikhustia estonatzen naik.
ALAZI:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
MIMI:
Emen ikusteaz arritzen naiz.
KAU:
Zu emen ikusteak harritzen nu.
IBAI:
Zu emen ikustea arritzen nau.
MAILA:
Hi hemen ikhustia estonatzen nizü.