Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C277 — J'ai arrêté de boire du vin pendant les repas.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
ESHEN:
Gelditu naiz arnua edatetik otruntzetan.
JABI:
Arno edatetik otruntzetan gelditu naiz.
MADON:
Gelditu naiz arno edatetik, otruntza denboran.
LOUSEN:
Arno edatea utzi dut otruntza denboran.
GERBAR:
Ützi dit ardua edatia apaidü demboan.
XALEZ:
Erreprotxuietan geldituia niz arno edatetik.
ANIZ:
Arnoan edatetik gelditu naiz jateko demboran.
MAIHE:
Apairuetan arnoa edatetik gelditu naiz.
BELU:
Arno edatetik gelditu niz apairu demborean.
REES:
Ükhüatü nüzü ardua edatetik apaiditan.
PIEPA:
Ükhüatü niz ardua edatia apaidietan.
PIEGE:
Otruntzetan arno edateaz gelditu naiz.
JOBAN:
Arrestatu naiz anoa edatea apairu demboran.
ADBAR:
Ardu edatetik ükhüatü niz aphaidü demboetan.
XLEAHA:
Anoa utziut apairuetan.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz menpeko perpausez osaturiko erantzuna ematen du.
JEDON:
Arno edatetik gelditu naiz otruntzetan.
RAZI:
Otruntzetan arnoa edaten gelditu naiz.
YOSAN:
Apaietan eztit haboo arduik edaten.
PIMUS:
Apaidietan ardu edatia ützi dit.
GRAAR:
Arno edatia utzia dut bazkal demboran.
XALAI:
Apairu denboretan arno edatia utzi dut.
KOBA:
Jateko momentuan utzi dut anoa edatea.
MOBA:
Bazkari demboran arnoa edaten utzi dut.
BERLA:
Anoaren edatea utzi dut apairu denboretan.
MIMU:
Arnoan edatia kitatu dut errepasetan.
KADO:
Gelditu naiz arnoa edatea jatean.
EHI:
Gelditu naiz arnoa edaten bazkarietan.
MAAL:
Ützi dit ardu edatia apairietan.
SEAI:
Bazkari demboran arnoa edaten gelditu niz.
XAAN:
Arnoa edaten utzi dut apairuetan.
XABAI:
Arnoa edatea gelditu dut bazkarien demboran.
LAUSA:
Arnoa edatea bazkal denboran gelditu dut.
ANHAZ:
Bazkarien artetik arnoaren edatea utzia dut.
IOSEN:
Arnoa edaten gelditu dut jan orduetan.
BEDO:
Utzi dut arnoaren edatea apairu denboretan.
MAIAZ:
Bazkaltzeko denboran arnoa edatea gelditu niz.
NAZI:
Baztaritan eztut geio arnorik edaten.
AKAN:
Arnoa edatea afari denboran gelditu naiz.
EHEN:
Gelditu naiz arno edatea jateko denboran.
PABA:
Arnoa edatea gelditu dut jatea demboran.
JOAI:
Gelditu niz arnoa edatetik bazkari tenoretan.
PANZI:
Arno edatea gelditu naiz afari denboran.
JOSA:
Arnoa edaten gelditu naiz jateko denboran.
LUIDO:
Anoa edaten gelditu naiz apairu denboran.
MAIE:
Apairuan zear arnoa edatea gelditu naiz.
NAMAU:
Ükhüatü dit ardua edatia apaidü denboetan.
IBA:
Jateko momentuan, arnorik ez dut geiago edaten.
KABA:
Bazkarien denboran anoain edatea gelditu dut.
PEOLO:
Ez dit habo ardu edaten jatekin.
JOAINH:
Utzi dut arnoa edatea jateko denboran.
GORBA:
Apairuetan arnoa edaten utzi dut.
ABE:
Gelditu dut arnoa edatea bazkari denboretan.
AIBA:
Arnoa edaten utzi dut bazkarietan.
XILA:
Ükhüatü dit ardu edatia apaidü denboan.
ALAZI:
Bazkarietan arnoa edatea gelditu naiz.
MIMI:
Arnoa edatea gelditu dut jaterakoan.
KAU:
Otordu denborretan arnoain edatetik gelditu niz.
IBAI:
Arnoa edatea gelditu naiz jatean.
MAILA:
Ükhüatü dit ardu edatia apaiden phüntin.