Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C294 — Vous m'avez autorisé ŕ prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
ESHEN:
Baimen eman nauzu zure otoa artzeko.
JABI:
Zure otoaren hartzeko baimena eman nauzu.
MADON:
Permisionia eman nauzu otomobilla artzia.
LOUSEN:
Zure otoa artzeko permisionea eman dauzut.
GERBAR:
Otorisatü naizü zue botüaen hartzea.
XALEZ:
Permisione eman tzinautazun hartzeko zure otoa.
ANIZ:
Permisionea eman dautazu zure otoaren hartzeko.
MAIHE:
Zure kotxea artzerat baimendu nauzu.
BELU:
Permisionea eman dautazu zure otoaren hartzeko.
REES:
Otorizatü naizü zue otoaen hartzia.
PIEPA:
Baimena eman deitazüt zue otoan hartzia.
PIEGE:
Baimena eman nauzu zure karrosaren artzeko.
JOBAN:
Permisionea eman daazu zure otoaren artzeko.
ADBAR:
Zure otoan hartzeko baimena eman deitadazüt.
XLEAHA:
Baimena eman daazu zure oto(ar)en hartzeko.
JEDON:
Zure otoa artzia baimena eman nauzu.
RAZI:
Zure autoa artzeko baimena eman didazu.
YOSAN:
Permisione eman deitazüt zue otoan hartzia.
PIMUS:
Zure otoan hartzeko baimena eman deitazüt.
GRAAR:
Zure otoaren hartzeat utzi nauzu.
XALAI:
Zure autoaren hartzeko baimena eman dautazu.
KOBA:
Zure otoa artzea baimena eman didazu.
MOBA:
Zure otoa artzeko baimena eman didazu.
BERLA:
Baimena eman dautazu zure otoa hartzeko.
MIMU:
Utzi nauzu zure otoan hartzen.
KADO:
Eman didazu baimena zure otoa artzeko.
EHI:
Baimena eman didazu zure autoa artzea.
MAAL:
Permisonia eman deitazüt zue otoaen hartzeko.
SEAI:
Zure autoa artzen utzi dautazu.
XAAN:
Baimena eman didazu zure autoaren artzeko.
XABAI:
Zure otoa artzea baimendu didazu.
LAUSA:
Utzi nauzu zure autoa artzen.
ANHAZ:
Zure autoaren artzeko baimena eman didazu.
IOSEN:
Zure autoa artzea baimendu nauzu.
BEDO:
Otoaren arzeko baimena eman daazu.
MAIAZ:
Utzi nauzu zure autoa artzen.
NAZI:
Zure autoa artzeko baimena eman didazu.
AKAN:
Baimena eman didazu zure otoa artzeko.
EHEN:
Baimendu didazu zure autoaren artzen.
PABA:
Zure autoa artzea baimena eman didazu.
JOAI:
Zure otoa artzeko baimena eman detazu.
PANZI:
Baimena eman didazu zure autoa artzeko.
JOSA:
Zure autoa artzeko baimena eman didazu.
LUIDO:
Zure otoa artzea baimendu didazu.
MAIE:
Zure otoa artzea baimendu didazu.
NAMAU:
Akort eman deitazüt zue otoan hartzeko.
IBA:
Zure otoa artzeko baimena eman didazu.
KABA:
Zure autoaren artzeko baimena eman dautazu.
PEOLO:
Ados zinen nik zuen otoa hartzeko.
JOAINH:
Utzi nauzu zure autoa artzea.
GORBA:
Zure autoa artzen baimendu didazu.
ABE:
Baimena eman didazu zure autoa artzeko.
AIBA:
Zure autoa artzeko baimena eman didazu.
XILA:
Ützi naizü zue otoan hartzia.
ALAZI:
Nere autoa artzea baimendu didazu.
MIMI:
Baimena eman didazu zure autoa artzea.
KAU:
Zure otoain hartzeko baimena eman daazu.
IBAI:
Baimendu didazu zure autoa artzea.
MAILA:
Ützi naizie zien otoan hartzia.