Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C308 — Je ne mange que des pommes.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
ESHEN:
Sagarrak baizik eztut jaten.
JABI:
Sagarrik baizik eztut jaten.
MADON:
Sarrak jaten tut bakarrik.
LOUSEN:
Sagarrak jaten tut bakarrik.
GERBAR:
Eztit sagar baizik jaten.
XALEZ:
Saarra bezik eztut jaten.
ANIZ:
Saarrak baizik etzitut jaten.
MAIHE:
Ez ditut tsagarrak baizik jaten.
BELU:
Saarrik beizik ez dut jaten.
REES:
Eztit sagarrik baizik jaten.
PIEPA:
Eztüt jaten, sagar baizik.
PIEGE:
Sagarrak ditut bakarrik jaten.
JOBAN:
Ez dut saharrik baizik jaten.
ADBAR:
Sagar baizik eztüt jaten.
XLEAHA:
Ez ditut sagarrak baizik jaten.
JEDON:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
RAZI:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
YOSAN:
Sagar baizik eztit jaten.
PIMUS:
Sagarrak baizik jaten tit.
GRAAR:
Bakarrik sagarrak ditut jaten.
Oharrak.— Baita 'Sagarrak baizik ez ditut jaten' erabiltzen du ondoko baten.
XALAI:
Sagarrik baizik eztut jaten.
KOBA:
Jaten ditut sagarrak baizik.
MOBA:
Sagarrak baizik ez ditut jaten.
BERLA:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
MIMU:
Sagarrak baizik ez ditut jaten.
KADO:
Jaten ditut bakarrik sagarrak.
EHI:
Sagarrak baizik ez ditut jaten.
MAAL:
Sagar baizik eztit jaten.
SEAI:
Sagarrak baizik ez dut jaten.
XAAN:
Sagarrak baizik ez ditut jaten.
XABAI:
Sagarrak baizik ez ditut jaten.
LAUSA:
Bakarrik sagarrak jaten ditut.
ANHAZ:
Eztitut sagarrak bezik jaten.
IOSEN:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
Oharrak.— Ezezko perpausa erabiliz: sagarra besterik eztut jaten.
BEDO:
Sagarrak baizik jaten ditut.
MAIAZ:
Xagarrak baizik jaten ditut.
NAZI:
Sagarrak bertzerik eztitut jaten.
AKAN:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
EHEN:
Bakarrik sagarrak jaten ditut.
PABA:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: C308-OHAR
JOAI:
Saarrak baizik eztitut jaten.
PANZI:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
JOSA:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
LUIDO:
Sagarrak baizik jaten ditut.
MAIE:
Sagarrak baizik eztitut jaten.
NAMAU:
Sagar bea jaten dit.
IBA:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
KABA:
Sagarrak baizik ez ditut jaten.
PEOLO:
Sagarra baizik jaten dit.
JOAINH:
Sagarrak baizik eztitut jaten.
GORBA:
Sagarrak baizik eztitut jaten.
ABE:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
AIBA:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
XILA:
Sagar baizik jaten dit.
ALAZI:
Sagarrak baizik eztitut jaten.
MIMI:
Sagarrak baizik jaten ditut.
KAU:
Sagarrak bezik eztitut jaten.
IBAI:
Sagarrak bakarrik jaten ditut.
MAILA:
Sagar bea jaten dit.