Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A76 — Vous parlez à ces enfants-ci, mais voyez-vous là-bas ces autres petites filles?
JABI:
Haur auieri mintzo zira, bainan ikusten ditutzu urruneko hek, urruneko nexka ek?
MADON:
Aur aukekin mintzo ze, arras ongi, bañan urrunoiekin?
ESHEN:
Mintzatzen tze ondoan dien aurreri, emen, bañan beazu an urrun dieneri etzira mintzatzen.
LOUSEN:
Aur aueri beatzen duzu, ez urrun den ttikiari.
GERBAR:
Haur hoier mintzatzen nitzaitzü aisa, bena eztitüt ikhüsten beste hürrün dien huk.
XALEZ:
Jiten dira gure ondoat aur batzu. Heki galdegiten dut ian ikusten duten an urruneko nexka ttipi ura?
ANIZ:
Mintzo zira hiru haur orier. Ikusten duzu han neska ttipi hek?
MAIHE:
Haur hauei mintzo zira, bainan ikusten dituzu hantxe beste neskato oriek?
BELU:
Haur hori mintzatzen zira, bainan ikusten tuzu han beste neska ttipi hek?
REES:
Elhestatzen zia heben khantüko haur hoier, eta ekhusten tützie hürrüneko eta neskatxuna txipi huk?
PIEPA:
Elhestatzen zide haur hoier, bena ikhusten düzieia han, neskatxuna huak.
PIEGE:
Mintzo zare aur oieri bañan an diren aur ttikieri ez.
JOBAN:
Emen mintzo zira aur ohor, baian ikusten tuzu an beste neska ttipi ek?
ADBAR:
Mintzatzen zira haur horieri, bena ikhusten ditützia beste neskatxuna horiek?
XLEAHA:
Mintzo zira haur horier hemen. Bainan, ikhusten dituzu han beste neskatxa oriek?
JEDON:
Emengo aurrekin mintzatzen duzu, bainan beazue ango aur oiek, neska oiek.
RAZI:
Ementxen dien aurrei mintzatzen duzue, baiñan ikusten al duzue antxe diren neskak?
YOSAN:
Mintzo zide haur hoer, bena hantxeko neskatxuna huak ikusten tützieia?
PIMUS:
Haur hoier mintzo zia, bena ikhusten tützia hantxek beste neska huk?
GRAAR:
Haur hauer mintzo zira, bainan han diren neska ttipi hek ikusten dituzu?
XALAI:
Haur aueri mintzo zira, bainan ikusten dituzia hango haurrak?
KOBA:
Haur oriei mintzatzen zira, bana ikusten dituzu an, ango aur oriek?
MOBA:
Aur oriei mintzatzen zira, bainan begira han beste neska ttipi oiek.
BERLA:
Haur hauier mitzo zira, bainan ikusten dituzu hango neska ttipiek?
MIMU:
Haur haueri mintzo zira. Bainan ikhusten ote tutzuia hango neska oriek?
KADO:
Mintzatzen zira aur orrer, bainan ikusten dituzu hanko neska ttipi oriek?
EHI:
Itz egiten diezue aur auei, baina begira han beste neskato oriek.
MAAL:
Mintzo zide haur horier heben, bena ikusten tzütieia han dien neskatxuna ttipi hoik?
SEAI:
Haur auer mintzo zira, bainan hango neska ttipi aiek ikusten al dituzu?
XAAN:
Itz egiten diezu aur auei, bainan ikusten dituzue, an, beste neska ttipi aiek?
XABAI:
Aur oriei mintzo zira, bainan ango neska oriek ikusten dituzu?
LAUSA:
Itz egiten duzue aur oiekin. Bainan ikusten dituzue ango neska ttiki oriek?
ANHAZ:
Haur auer mintzo zirezte, mais* ikusten al tuzie hango beste haur neska ttipi hek?
IOSEN:
Emen diren aur oriei mintzatzen zira. Baina an diren beste neska tttipi oriek ikusten ote dituzu?
BEDO:
Mintzo zira aur orier, bainan ikusten dituzu ango neska ttipi oriek, ttiki oriek?
MAIAZ:
Aur oriei mintzo zira, bainan ikusten ote dituzu ango beste neska ttiki oriek?
NAZI:
Aur auekin mintzo zarete, baña ikusi al dituzue bertze neska aiek?
AKAN:
Aur oriei mintzo zira emen. Bainan ikusten al dituzu neska ttiki oriek an?
EHEN:
Mintzatzen zirezte auetari baiñan an, ikusten ote dituzue an beste neska ttiki oiek?
PABA:
Aur auei mintzo zira, bainan ikusten dituzu an beste neska auek?
JOAI:
Haur hauer mintzo zira, bainan ikusten dituzu han beste neska ttipi oriek?
PANZI:
Aur oiei itz egiten duzue, baina ikusten al dituzue ango neska ttiki oiek?
JOSA:
Aur oiei itz egiten duzu, baina ikusten al dituzu ango neska ttikiak?
LUIDO:
Hor diren aur oiei mintzo zira. Baina ikusten dituzu an beste neska ttipi oiek?
MAIE:
Mintzatzen zira aur auei, baina ikusten al dituzu beste neska ttipi aiek?
NAMAU:
Elhestan ai niz haur hoier, bena ikhusten tützie hanko haur huak?
IBA:
Emengo aurrekin mintzatzen tzira, bainan ikusten dituzu ango neska ttipi aiek?
KABA:
Mintzatzen zizte aur ttipi orieri, bainan ikusten al dituzue beste neska ttipi oriek?
PEOLO:
Hitz egiten duzu hebenko haurrekin. Bena ikusten duzu hanko haurra txiki hoik?
JOAINH:
Aur oiki mintzatzen ari zara bainan ikusten ditutzu ango neska txiki oriek?
GORBA:
Aur oriei mintzo zira, bainan ikusten ote dituzu ango neskatxa oriek?
ABE:
Emengo aurrer mintzo zirezte, bainan ikusten dituzue hango neska ttipiak?
AIBA:
Aur auei mintzo zira, baiñan ango neska ttikiak ikusten dituzu?
XILA:
Elhestan aizia haur hoier büz heben, bena ikhusten düzia haur huak han?
ALAZI:
Aur auei mintzatzen tzaizte. Baiñan ikusten ditutzue ango neska ttikiak?
MIMI:
Aur oriei mintzo zira, bainan ango neska ttipi oriek ikusten dituzu?
KAU:
Haur hoor mintzo zitzeezu. Bainan ikusten tuzia hango neska ttipi hek?
IBAI:
Orko aur oiei mintzo zira, baina ikusten ote dituzu ango beste aur oiek?
MAILA:
Haur horier elhesten zide bena ikhusten tütziea hanko neskatila gazte hoik?