Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A78 — Il y a un instant, d'ici, ces garçons ont jeté des pierres à ces petites filles là-bas.
JABI:
Hementxetik mutiko tzar oriek harriak botatu dituzte nexka heier.
MADON:
Mutiko oiek arrikatu ute nexka ttiki ura.
ESHEN:
Duela gutti, muttiko auk bota diote arriak neska eri, ango neska eri.
LOUSEN:
Mutiko auek arriak bota tuzte ango neska ttikieki.
GERBAR:
Badizü ixtampat puttiko hoik urthuki dizie harri hantxeko neskatxuna her.
XALEZ:
Duila ixtant bat hemengo mutiko hauiek tiatu dute harria ango nexka heki.
ANIZ:
Ixtampaten burian mutiko hok botatuko diote harri bat neskato orier.
MAIHE:
Direla demboratxo bat, hemengo mutiko oriek bota dituzte arriak urrunago diren neska ttipi orieri.
BELU:
Berriki mutiko ttipi hok botatu ituzte harriak neska ttipi heieri.
REES:
Badizü memento bat, potiko hoiek urthuki dizie harrik neskatila her.
PIEPA:
Oi dila ixtampat, hebentik, putiko hoiek harri ithuki deie hanko neskatxuna txipier.
PIEGE:
Oraintxetan mutil oriek ango nexka ttikieri arriak igorri diozkate.
JOBAN:
Memento untan mutiko ok bota dituzte arriak ango neska ttipi eieri.
ADBAR:
Doi-doia hebentik motiko horiek harristatü dituzte hanko neskatxuna horiek.
XLEAHA:
Duela dembora gutti, emen, mutiko oriek bota dituzte harriak neskatxa hoier hantxet.
JEDON:
Oraintxe bertan mutiko auiek arrikatu dituzte ango neskatx ek edo neska tiki ek.
RAZI:
Oaintxe aur auek arriak bota dizkiete ango neskeri.
YOSAN:
Diala ixtampat, hebentik, pottiko hoik urthuki dizii harri hantxeko nexkatxuna hoier.
PIMUS:
Diala ixtampat, hebentik haur hoiek, potiko hoiek, urtuki titzie harrik neska her.
GRAAR:
Duela ixtan bat mutiko horiek, hemendik, harriak hango neska haier bota dituzte.
XALAI:
Duela gutti, mutiko horiek harri batzu bota dituzte neska hoier.
KOBA:
Duela gutti mutiko oriek, emen, mutiko oriek or, botatu dituzte arriak ango neska aueri.
MOBA:
Badu bulta bat, emendik mutiko oiek arriak botatu dituzte ango neska oiei.
BERLA:
Duela ez aspaldi, mutiko hauiek botatu dituzte arriak, neska ttipi aier.
MIMU:
Duela ixtampat, hementik, mutiko hauk harriak aurdiki tuzte neska heier.
KADO:
Bada mementu bat ementik mutiko oriek botatu dituzte arriak hanko neska tipier.
EHI:
Orain dela ixtan bat, emendik, mutil oiek botatu dituzte arriak neskatu aiei an.
MAAL:
Diala ixtanpat, diala memento bat, hebentik haur hoiek urtuki dizie harri hanko neskatxuna hoier.
SEAI:
Duela dembora guti, mutiko oriek harriak botatu dituzte ango neska orier.
XAAN:
Duela guti, mutil auek, emendik, arriak bota dizkiete neska aiei.
XABAI:
Duela momentu bat, muttiko gazte oriek arriak bota dituzte ango neska oriei.
LAUSA:
Duela gutti, mutiko oriek arriak bota dizkiete neska oriei.
ANHAZ:
Duela ixtaño bat hemen mutiko auek hango neska her harriak bota diete.
IOSEN:
Duela gutti emendik, mutiko oriek arriak bota dizkiete an diren neska ttipi oriei.
BEDO:
Diela bultta bat, eben, mutiko oriek bota dituzte arri batzu ango neska orier.
MAIAZ:
Duela gutti, emen, mutil oriek arriak bota dizkiete ango neska ttiki oriei.
NAZI:
Duela momentu bat emendik mutiko auek arriak bota dizkiete neska aiei.
AKAN:
Duela mementu bat emendik muttiko oriek arriak bota dituzte neska ttiki aiei.
EHEN:
Duela momentu bat, emen, mutil auek bota dituzte arriak neska txiki auetari.
PABA:
Duela minutu batzuk, emendik, mutil auek arriak bota dituzte neska auei.
JOAI:
Oaitxetan mutiko oriek hemendik bota dituzte harriak hango neska orier.
PANZI:
Emendik mutil oriek arriak bota dizkiete ango neska txikiei.
JOSA:
Duela momentu bat emen mutiko oiek arriak botatu dizkiete neska oriei edo ango neskei.
LUIDO:
Duela gutti emendik mutiko oriek arriak bota diztuzte neska txipi oriei han.
MAIE:
Oraintxetan, mutil auek bota dizkiete ango neska aiei arriak.
NAMAU:
Dila ixtampat potiko hoiek igorri die harri neskatxuna her.
Oharrak.— ixtampat = ixtant bat
IBA:
Duela ixtant bat hemengo mutikoek arri bat bidali die ango neska ttipiei.
KABA:
Orain duela denbora ttipi bat, emendik muttiko oriek bota dituzte arriak ango neska ttipi oriei.
PEOLO:
Deja pottiko hoiek harri igorri due hanko neskatilerri.
JOAINH:
Duela gutti mutiko oik arriak bota dizkiete ango neskei.
GORBA:
Duela gutti, emendik, mutiko auek arriak bota dituzte ango neska ttiki oriei.
ABE:
Duela momentu bat, emendik, mutiko oriek hango neska ttipier arriak bota dituzte.
AIBA:
Duela momentu bat emendik mutil oriek bota dituzte arriak ango neskeri.
XILA:
Adeja hebentik, phutiko hoi urthuki dizie harri neskatila huer han.
ALAZI:
Duela justu momentu bat, emen, mutiko auek neska ttiki aiei arriak bota dizkiete.
MIMI:
Oraintxe, emendik mutil oriek arriak bota dituzte neska ttipi oriei.
KAU:
Diila bultta (b)at, hemendik, mutiko hek harriak bota dezteete hango nexkatxa her.
IBAI:
Duela gutti emengo mutiko oiek arriak bota dituzte ango neska ttipi oiei.
MAILA:
Oai beian hementik pottiko hoiek igorri tizie harri eli bat nexkatila hoier.