Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
746 erantzun daude

A1 — L'homme a apporté du poisson.
IM > Kasuak > Erg > MT_SG
XLEAHA:
Gizonak ekharri ik arraña.
A2 — Les hommes savent réparer les voitures.
IM > Kasuak > Erg > MT_PL
XLEAHA:
Gizonek badiakie otoen arrainjatzen.
A3 — Cinq chats ont mangé du poisson.
XLEAHA:
Bost gatuk jan die arraina.
A4 — Un homme a mangé des cerises.
IM > Kasuak > Erg > MG_SG
XLEAHA:
Gizon baten jan tik geeziak.
A5 — Ce jour-là, quelques enfants préféraient rester chez eux.
IM > Kasuak > Erg > MG_PL
XLEAHA:
Egun hartan zumbait aurrek nahio ukhan die beren etxean egon.
A6 — L'homme est grand.
IM > Kasuak > Abs > MT_SG
XLEAHA:
Gizona haundia duk.
A7 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
IM > Kasuak > Abs > MT_PL
XLEAHA:
Bihar gizonak juanen ditut oinez Baionaat.
A8 — J'ai mangé cinq pommes.
XLEAHA:
Jan tiat bost sagar.
A9 — Combien de livres a lu Beñat?
XLEAHA:
Zombat liburu leitu ditu Beñatek?
A10 — Nous avons invité quelques amis.
IM > Kasuak > Abs > MG_PL
XLEAHA:
Gomitatu tiagu zombait adixkide.
A11 — Il n'y a pas de pain.
XLEAHA:
Eztiagu ogiik.
A12 — Je n'ai pas vu d'enfants.
XLEAHA:
Ez diat haurrik ikhusi.
A13 — Il n'y a pas d'enfant qui soit allé à l'école.
XLEAHA:
Eztuk haurrik eskolan izan denik!
Oharrak.— Partitiboa erabiltzea zuzena baderritzo, egoera harrigarria izeanik, 'haur bate eztuk izan eskolan' erranaldia hobesten du.
Audio oharrak.— Haur bate eztuk izan eskolan!
A14 — Maddi, avez-vous des enfants?
XLEAHA:
Maddi, bauzia haurrik?
A15 — Peio, avez-vous de l'argent?
XLEAHA:
Peio bauzia sosik?
A16 — J'ai vu de beaux enfants dans la rue.
XLEAHA:
Haur ederrak ikhusi tiat kharrikan.
A17 — S'il vous faut de l'aide, dites-le moi.
XLEAHA:
Laguntza bear baduzu, aski daazu erraitia.
A18 — Si vous avez des questions, dites-le moi.
XLEAHA:
Balin badituzu kestioneak, erran ezadazu.
A19 — Aucun enfant n'est venu à l'école aujourd'hui.
XLEAHA:
Haur bat ere eztu jin eskolaat egun.
Oharrak.— Gauza bera erraiteko beste molderik ba ote den galdetuz: eztuk haurrik agertu eskolaat.
Audio oharrak.— Eztuk haurrik agertu eskolaat.
A20 — La maman a donné le livre à son enfant.
IM > Kasuak > Dat > MT_SG
XLEAHA:
Amak eman du liburua bere haurrari.
A21 — La maman a donné le livre aux enfants.
IM > Kasuak > Dat > MT_PL
XLEAHA:
Amak eman du liburia bere haurrer.
A22 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
XLEAHA:
Amak egin zion galdea bost haurreri.
A23 — À combien d'enfants avez vous donné du pain?
XLEAHA:
Zombat haurreri eman duzu ogia?
A24 — Je me souviens de mon ami.
XLEAHA:
Orhoitzen naiz ene adixkideaz.
A25 — Je me souviens de mes amis.
XLEAHA:
Orhoitzen naiz ene adixkideetaz.
A26 — Je me souviens de trois endroits.
XLEAHA:
Orhoitzen nuk hiru lekutaz.
A27 — Nous avions parlé de quelques amis.
XLEAHA:
Mintzatu gintian adixkide zombaitez.
A28 — J'ai parlé de quelqu'un.
XLEAHA:
Mintzatu nuk norbaitetaz.
A29 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
XLEAHA:
Ekharri diat liburia gizonaentzat.
A30 — C'est bon pour les yeux.
XLEAHA:
Hun duk begientzat.
A31 — Nous les avons pris pour femmes.
XLEAHA:
Hartu tiagu emazte gisa.
Oharrak.— Emaztetzat erran dezake ere.
Audio oharrak.— Hartu ditiagu emaztetzat.
A32 — Je vous ai pris pour mon mari.
XLEAHA:
Ene senarrarentzat hartu zaitut.
A33 — Peio m'a pris pour un imbécile.
XLEAHA:
Peiok asto batentzat hartu nik.
Oharrak.— Pausarik gabe, zaila 'hartu' asperdun denez erabakitzea.
A34 — Peio a mis la main dans l'eau froide.
XLEAHA:
Peiok sartu dik eskia hur hotzian.
A35 — Comment vit-on dans les grandes villes?
XLEAHA:
Nola bizitzen da hiri haundietan?
Oharrak.— haunditan/haundietan?
A36 — Dans combien de villes avez-vous été?
XLEAHA:
Zombat hiritan izan tzira?
A37 — J'ai dormi dans un hôtel.
XLEAHA:
Otel batetan lo egin diat.
A38 — J'ai confiance en ma mère.
IM > Kasuak > Ines > MT_SG > Biziduna
XLEAHA:
Konfiantxa diat ene aman.
A39 — Beñat commence à travailler à 1 heure.
XLEAHA:
Beñat hasten da lanian oren batetan.
A40 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG
XLEAHA:
Duela hiru urte nere aixkideak itzuliak ziren beren herrirat.
A41 — J'ai envoyé les enfants aux maisons derrière l'église.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL
XLEAHA:
Igorri tiat haurrak elizain gibeleko etxeetaat.
A42 — Les danseurs sont allés à quatre maisons de notre quartier.
XLEAHA:
Dantzariak juan tuk kartierreko lau etxetarat.
A43 — À combien de maisons sommes-nous allés?
XLEAHA:
Zombat etxetan izan gira?
Oharrak.— Deplauki, izan aditza erabili du. Joan aditza erabiltzeko eskatuz: zonbat etxetaat juan gira?
Audio oharrak.— Zombat etxetarat juan gira?
A44 — J'ai envoyé les élèves à l'instituteur.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG > Biziduna
XLEAHA:
Ikasleak igorri tiat erreentari.
Oharrak.— Erreentarenganat erabiltzen du ere, baina usuago erreentari.
A45 — J'ai envoyé les élèves aux instituteurs.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL > Biziduna
XLEAHA:
Igorri tiat ikasleak erreenteri.
A46 — J'ai envoyé les élèves à deux ou trois professeurs.
IM > Kasuak > Adl > MG_PL > Zenbatz > Biziduna
XLEAHA:
Igorri tiat ikasleak bizpairu erakasleri.
A47 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
XLEAHA:
Enian nahi Maddi joan zain herriari buruz.
A48 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
XLEAHA:
Enian nai Beñat eta Maddi joan ziten mendier buruz.
A49 — Le chien est retourné vers l'homme.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_SG > Biziduna
XLEAHA:
Itzuli da gizonari buruz.
A50 — Le chien est retourné vers les hommes.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_PL > Zenbatz > Biziduna
XLEAHA:
Xakurra itzuli duk gizoner buruz.
A51 — Manex est allé jusqu'à la maison.
XLEAHA:
Manex juan duk etxeraino.
A52 — Votre demande est arrivée jusqu'au Président.
IM > Kasuak > Mug adl > MT_SG > Biziduna
XLEAHA:
Zure galdera etorri da lehendakariraino.
A53 — Je viens de la maison.
XLEAHA:
Etxetik jiten niz.
A54 — Je viens des maisons d'en bas.
XLEAHA:
Behereko etxe horietarik heldu niz.
A55 — De quelle maison vient Maddi?
XLEAHA:
Zoin etxeetatik ateratzen da Maddi?
A56 — Beñat s'est séparé de sa femme.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
XLEAHA:
Beñat bere emaztetik beexiuk.
A57 — Marie s'est éloignée de ses copines.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
XLEAHA:
Mari urrundu da bere adixkidetarik.
A58 — Beñat et Piarres se sont séparés de leurs femmes.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
XLEAHA:
Beñat eta Piarres beren emaztetaik berexi dituk.
A59 — Peio tient ça de son père.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
XLEAHA:
Peiok bere aitatik atxikitzen dik.
A60 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
IM > Kasuak > Soz > MT_SG
XLEAHA:
Nahi diat Beñat jin dadin Maialenen aixkidearekin.
A61 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
IM > Kasuak > Soz > MT_PL
XLEAHA:
Nai nuke Peio jin dain bere aixkidekin.
A62 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
XLEAHA:
Nahi dugu Beñat eta Maddi jin diten hiru zaldiekin.
Oharrak.— Arra pausatuz galdea, 'zaldirekin' ematen du arrapostua.
Audio oharrak.— Hiru zaldirekin, 'avec trois chevaux', hiru zaldirekin.
A63 — Mes amis se sont fâchés à cause de la maison.
XLEAHA:
Ene adixkideak samurtu tuk etxearengatik.
A64 — Je suis ici à cause de mon ami.
IM > Kasuak > Motib > MT_SG > Biziduna
XLEAHA:
Hemen niz ene adixkidearengatik.
A65 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_SG
XLEAHA:
Eman dautazu ene anaiaren liburua.
A66 — Quelqu'un a volé les livres de mes camarades d'école.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_PL
XLEAHA:
Norbaitek ebatsi ditu ene eskolako lagunen liburuak.
A67 — J'ai eu les conseils de trois petites filles.
XLEAHA:
Ukan ditut hiru neskatxen kontseiluak.
A68 — L'eau de la fontaine est propre.
XLEAHA:
Ithurriko hura garbia da.
A69 — Les rues des villes sont larges.
XLEAHA:
Hirietako kharrikak largoak dira.
A70 — Les maires de trois villages sont venus.
XLEAHA:
Hiru herrritako auzapezak jin dira.
A71 — Rien ne vaut la lumière du soleil.
XLEAHA:
Ezta iguzkiaren argia bezalakoik.
A72 — C'était le patron d'une grande usine.
IM > Kasuak > ILag > ko_Ilag > MG_SG > bat
XLEAHA:
Üsina handi baten nausia zian.
A73 — J'ai acheté un chien de trois ans.
XLEAHA:
Hiru urteko xakur bat erosi dut.
A74 — Nous avons construit une maison à deux étages.
XLEAHA:
Bi estaietako etxe bat eraiki dugu.
A75 — Je vois bien cette femme-ci. Elle est près de moi. Mais pas cet homme là-bas. Il est trop loin.
XLEAHA:
Untsa ikusten dut emazte au emen. Ene ondoan da. Bainan gizon ura, han, sobera urrun da.
A76 — Vous parlez à ces enfants-ci, mais voyez-vous là-bas ces autres petites filles?
XLEAHA:
Mintzo zira haur horier hemen. Bainan, ikhusten dituzu han beste neskatxa oriek?
A77 — Ce bonbon-là est pour vous, ce biscuit-ci est pour moi.
XLEAHA:
Bumbun ori zuretzat da. Bixkotxa au neretzat da.
A78 — Il y a un instant, d'ici, ces garçons ont jeté des pierres à ces petites filles là-bas.
XLEAHA:
Duela dembora gutti, emen, mutiko oriek bota dituzte harriak neskatxa hoier hantxet.
A79 — Pierre et Marie se sont fâchés. Celle-ci, à la fin, a crié.
XLEAHA:
Peio eta Maddi samurtu dira. Hunek azkenian oiu bat egin du.
A80 — Deux hommes marchaient dans la rue avec deux enfants. Ces deux hommes avaient une drôle d'allure.
XLEAHA:
Bi gizon ibiltzen ziren kharrikan bi aurrekin. Bi gizon oriek drole aireat bazuten.
Oharrak.— aireat = aire bat
A81 — Un et un font deux. Cela, au moins, est sûr.
XLEAHA:
Bat eta bat bi. Hori beden segurra da.
B1 — L'homme est grand.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
XLEAHA:
Gizona haundia duk.
B2 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
XLEAHA:
Bihar gizonak juaen ditut oinez Baionaat.
B3 — Jean était berger pour quelques jours.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
XLEAHA:
Joanes artzain tzian zumait egunendako.
B4 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
XLEAHA:
Duela hiru urte nere aixkideak itzuliak ziren beren herrirat.
B5 — Beñat n'est pas là, il doit être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
XLEAHA:
Beñat ezta hor, eri diteke.
B6 — Beñat et Maddi doivent être fâchés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
XLEAHA:
Beñat eta Maddi samur duzkek.
B7 — Dimanche prochain, où sera Beñat ?
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
XLEAHA:
Eta igandian nun izain da Beñat?
B8 — Quand Beñat et Maddi rentreront chez eux, ils se reposeront / prépareront le dîner.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
XLEAHA:
Beñat eta Maddi sartuko tielaik beren etxeat...
B9 — Beñat n'est pas venu hier, il devait être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
XLEAHA:
Beñat eztuk jin atzo, eri zitekean.
B10 — Beñat et Maddi devaient être au cinéma quand vous les aviez appelés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
XLEAHA:
Beñat eta Maddi zineman zitezken deitu dituzielarik.
B11 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Nahi diat Beñat jin dadin Maialenen aixkidearekin.
B12 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Nahi dugu Beñat eta Maddi jin diten hiru zaldiekin.
Oharrak.— Arra pausatuz galdea, 'zaldirekin' ematen du arrapostua.
Audio oharrak.— Hiru zaldirekin, 'avec trois chevaux', hiru zaldirekin.
B13 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Enian nahi Maddi joan zain herriari buruz.
B14 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Enian nai Beñat eta Maddi joan ziten mendier buruz.
B15 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Aleg
XLEAHA:
Nai nuke Peio jin dain bere aixkideekin.
B16 — Que Peio se taise!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
XLEAHA:
Peio ixil dadila!
B17 — Que les enfants s'en aillent d'ici!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
XLEAHA:
Haurrak hemendik juan bitez!
B18 — Faites attention! Un accident peut arriver!
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
XLEAHA:
Kasu emaazie! Akziden bat gertatzen aal da.
B19 — Ici ces choses là ne peuvent pas arriver.
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
XLEAHA:
Hemen holako gauzaik ezta gertatzen aal.
B20 — Les fleurs lui sont tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
XLEAHA:
Liliak eskutaik erori zazkio.
B21 — Les livres leur sont tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
XLEAHA:
Liburiak erori zaizkie eskutaik.
B22 — Les fleurs lui étaient tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
XLEAHA:
Liliak eskuetaik erori zizkion.
B23 — Les livres leur étaient tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
XLEAHA:
Libüriak eskuetaik erori zizkiaioten.
B24 — A Maddi aussi, cela a dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Orain
XLEAHA:
Maddiri ere ori gertatu zeiokek.
B25 — A Maddi aussi, cela avait dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Irag
XLEAHA:
Maddiri ere hori gertatu zitziakoian.
B26 — Beñat ne veut pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Beñatek ez ditu galdu nahi bere gakoak eskietarik.
Oharrak.— Bainan 'dakion' ere ezagutzen du.
Audio oharrak.— Beñatek ez du nahi gakoa eror dakion eskuetarik.
B27 — Beñat ne voulait pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Beñatek etzuen nahi bere gakoa eror zadin bere eskuetaik.
Oharrak.— Zakion ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Beñatek etzuen nahi bere gakoa eskuetarik eror zakion.
B28 — Beñat ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose à Peio.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
XLEAHA:
Beñatek ez luke nahi zerbait gerta dadin Peiori.
B29 — Que les enfants s'approchent de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_+pD > -ke > Jusiboa
XLEAHA:
Haurrak hurbil bitez nitaz.
B30 — L'homme a apporté du poisson.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Gizonak ekharri ik arraña.
Oharrak.— ik = dik
B31 — Un homme a mangé des cerises.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Gizon baten jan tik geeziak.
B32 — En ce temps là, Beñat mangeait une pomme par jour.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Dembora hartan Beñatek sagar bat egunian jaten tzuen.
B33 — En ce temps là, Peio achetait des pommes tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Dembora hartan Peiok erosten zituen sagarrak egun guziez.
B34 — Beñat doit avoir la clé á la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
XLEAHA:
Beñatek ukhan bear du gakoa etxean.
B35 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
XLEAHA:
Beñatek erosi behar ukhan dik arthua merkatuan.
B36 — Beñat devait avoir les clés à la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Irag
XLEAHA:
Beñatek bazuzken gakoak bere etxean.
B37 — Nous avons acheté ce livre pour que Maddi le lise.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Erosi dugu liburu au Maddik lei dezan.
B38 — Je veux que Peio achète ces pommes.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Nahi dut Peiok eros ditzan sagar horiek.
B39 — Je voulais que Maialen boive le lait.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Nahi nuen Maddalenek edan zezan esnea.
B40 — J'avais raconté une histoire pour que tous les enfants dorment bien.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Kondatu nuen ixtorio bat haur guziek lo egin zezaten untsa.
B41 — Peio voudrait que Maddi ramasse les papiers.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
XLEAHA:
Peiok nai luke Maddik bil ditzan paperrak.
B42 — Qu'il fasse comme il veut !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
XLEAHA:
In dezala nai duen bezala.
B43 — Que la Mairie finisse ces travaux une bonne fois pour toutes !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
XLEAHA:
Meriak fini ditzala lan oriek beingoz.
B44 — La maman a donné le livre à son enfant.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Amak eman du liburua bere haurrari.
B45 — Peio le lui dira.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Peiok errain dio.
B46 — La maman a donné le livre aux enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Amak eman du liburia bere haurrer.
B47 — Beñat lui avait apporté un livre.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Beñatek ekharri zion liburu bat.
B48 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Amak egin zion galdea bost haurreri.
B49 — À mon fils, ma femme lui ferait manger n'importe quoi (en lui disant qu'il va grandir).
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke > Aleg
XLEAHA:
Ene semeari, ene emazteak janaraziko lioke zer-nahi erranez haundituko dela.
B50 — Beñat a dû donner ses livres à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Orain
XLEAHA:
Beñatek eman dizkioke liburu oriek Maddiri.
B51 — Beñat avait dû déjà donner son livre à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Irag
XLEAHA:
Beñatek emana zioken bere liburua Maddiri.
B52 — Beñat a apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Beñatek ekharri du bizikleta Maddik arranja dezaion.
B53 — Beñat avait apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Beñatek bizikleta ekharria zien Maddik arranja zezaion.
B54 — Peio voudrait que Maddi lui donne des fleurs.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
XLEAHA:
Peiok nai luke Maddik loreak eman ezazkion.
B55 — Que Maddi ne lui prête pas la bicyclette !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
XLEAHA:
Ez dezakola presta bizikleta Maddik.
B56 — Que les élèves donnent leur(s) livre(s) à Maddi !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
XLEAHA:
Ikasleek eman ditzaztela beren liburuak Maddiri.
B57 — Je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
XLEAHA:
Zuri mintzo niz.
B58 — Vous vous êtes approché de moi.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
XLEAHA:
Nitaz urbildu zira.
B59 — Avant, je vous parlais tous les jours.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
XLEAHA:
Lehen egun guziz mintzo nintzaitzun.
B60 — En ce temps là, vous me parliez souvent de ces sujets.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
XLEAHA:
Dembora hartan mintzatzen zinidan ardura gai horietaz.
B61 — J'ai dû vous parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Orain
XLEAHA:
Sobera fite mintzatu nintzauzu.
B62 — Vous aviez dû me parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Irag
XLEAHA:
Sobera fite mintzatu zira.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz.
Audio oharrak.— Sobera fite mintzatu zinidan.
B63 — Beñat veut que je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Beñatek nai du zuri mintza nadin.
B64 — Je voulais que vous me parliez à moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Nai nuen eni mintza zinten.
B65 — Maddi souhaiterait que vous vous approchiez de moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
XLEAHA:
Maddik nai luke nitaz hurbil zaitezen.
B66 — Parlez-moi plus gentiment!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
XLEAHA:
Mintza zite goxokiago!
B67 — Approchez-vous de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
XLEAHA:
Hurbil zite nitaz!
B68 — Je vous vois.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Ikhusten zaitut.
B69 — Vous me connaissez.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Ezautzen nuzu.
B70 — Avant, je vous voyais tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Lehen ikhusten zintudan egun guziez.
B71 — En ce temps là, vous me connaissiez bien.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Dembora etan, untsa (e)zautzen ninduzun.
B72 — Beñat veut que je vous voie.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Beñatek nai du ikus zaizadan.
B73 — Mes amis veulent que vous me connaissiez.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Ene adixkideek nai dute ene ezagutza egin dezazuen.
B74 — Avant, vous préfériez que je vous voie tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Leen, naio zinuen elgar ikhus ginezan egun guziez.
B75 — En ce temps là, je voulais que vous me voyiez tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Dembora artan nai nuen zuk eni ikhustea egun guziez.
B76 — Je voudrais que vous m'invitiez au restaurant.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
XLEAHA:
Nai nuke gomita naizazun ostaturat.
B77 — Emmenez-moi au restaurant!
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Agin
XLEAHA:
Ereman nezazu ostaturat.
B78 — Je vous ai apporté les papiers de la voiture ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Ekharri dauzkitzut otoaren paperrak goiz hontan.
B79 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Eman dautazu ene anaiaren liburua.
B80 — En ce temps là, je vous donnais un baiser tous les jours.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Dembora artan emaiten nauzun pott bat egun guziez.
B81 — Il y a bien longtemps, vous me racontiez des histoires tous les soirs.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Badu aspaldi kondatzen zintien istoriak gauero.
Oharrak.— Zinizkidan ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Duela aspaldi kondatzen zinizkidan istoriak gauero.
B82 — Maialen veut que je vous porte le livre à la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Maddalenek nai du ekhar dezauduzudan liburua etxerat.
B83 — Peio souhaite que vous me donniez l'argent ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
XLEAHA:
Peiok nai du sosa eman dezazun goiz huntan.
B84 — L'an dernier, vous vouliez que je vous vende ma voiture.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Xaz nai zinuen sal dezazudan ene otoa.
B85 — Avant, Peio ne voulait pas que vous me racontiez des mensonges.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
XLEAHA:
Leen Peiok etzuen nai gezurrik konda zidazazun.
B86 — Maialen préférerait que vous me portiez des biscuits de la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
XLEAHA:
Maialenek naiago luke bixkotxak etxetik ekhar ditzazun.
Oharrak.— Aditz jokatugabea ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Maialenek naiagi luke zuk neri ekhartzea etxeko bixkotxak.
B87 — Donnez-moi ce livre!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
XLEAHA:
Ekhar ezadazu liburu ori!
B88 — Racontez-moi des histoires!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
XLEAHA:
Konda dizkidatzu ixtoriak.
Oharrak.— 'Konda zazkiatzu' ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Konda zazkiatzu ixtorioak.
B89 — (Peio a repris des forces). Avec un peu d'aide, il peut se lever du lit.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
XLEAHA:
Peio pirkoildu da. Laguntza pixka batekin jeikitzen aal da oetik.
Oharrak.— ""Ahal"" partikula erabiltzen badu maizenik ere, ahalera ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Peio pirkoildu da. Laguntza pixka batekin jeiki daiteke oetik.
B90 — (La porte est fermée à clé.) Peio ne peut pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
XLEAHA:
Atea giltzatua da. Peio ez da ateratzen aal.
B91 — (Peio a fini ses devoirs). Il peut quitter l'école.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
XLEAHA:
Peiok fini ditu bere lanak. Usten aal du eskola.
B92 — (Il fait nuit.) Nul ne peut sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
XLEAHA:
Gaua da. Neor ez daiteke atera baimenik gabe.
B93 — Attention: ce verre peut tomber.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
XLEAHA:
Kasu! Basu ori erortzen aal da.
Oharrak.— E18 ezagutu eta erabiltzen du ere.
B94 — Maintenant une telle chose ne peut plus arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
XLEAHA:
Orain haloko gauzak ez dira gertatzen aal.
B95 — (Peio avait repris des forces). Avec un peu d'aide, il pouvait se lever.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
XLEAHA:
Peiok indarrak berriz artu zituen. Laguntza pixka batekin jeikitzen aal zen.
Oharrak.— E19ko aditz forma ezagutzen du.
B96 — (La porte était fermée à clé.) Peio ne pouvait pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
XLEAHA:
Borta giltzatua zen. Peio etzen ateratzen aal.
B97 — (Peio avait ma permission). Il pouvait s'en aller à Paris.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
XLEAHA:
Peiok bazuen ene baimena. Joaiten aal zen Pariserat.
B98 — (Il y avait une interdiction.) Nul ne pouvait sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
XLEAHA:
Bazen debekapena. Nehor etzen ateratzen aal baimenik gabe.
B99 — Dans le temps aussi, de telles choses pouvaient se produire!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
XLEAHA:
Demboran ere aloko gauzak gertatzen aal ziren.
B100 — A cette époque, rien de tel ne pouvait arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
XLEAHA:
Dembora artan olako gauzaik etzen gertatzen aal.
B101 — Attention! Un accident pourrait se produire.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
XLEAHA:
Kasu! Akziden bat gertatzen al liteke.
B102 — Attention! Les livres pourraient tomber!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
XLEAHA:
Kasu! Liburuak erortzen al litezke.
B103 — (Le téléphone est réparé.) Peio peut me parler tous les jours.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_+pD
XLEAHA:
Telefona arranjatua da. Peiok deitzen aal nu egun guziez.
B104 — (Que Peio fasse attention.) Une telle chose peut lui arriver à lui aussi!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_-pD >
XLEAHA:
Peiok kasu egin dezala. Holako gauza gertatzen al zaio berari ere.
B105 — (Il a l'autorisation.) Beñat peut voir les malades.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
XLEAHA:
Badu baimena. Beñatek ikusten aal ditu eriak.
Oharrak.— 'Ditzake' forma ezagutzen duenez galdetuz: 'dezazke' zuzentzen du.
Audio oharrak.— Baimena badu. Beñatek ikhus dezazke eriak.
B106 — (Ne bougez plus.) Maintenant je peux vous voir.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > +pA_+pE
XLEAHA:
Ez zaitela higi. Orai ikhusten aal zaitut.
B107 — Attention! Les enfants peuvent casser une vitre!
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
XLEAHA:
Kasu! Haurrek bitra bat puskatzen aal dute.
B108 — (Je suis fort:) Je peux porter ce paquet sur mon dos.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
XLEAHA:
Azkarra niz. Kharreatzen aal dut paketa ori ene bizkarrian.
B109 — (Vous êtes trop faible:) Vous ne pouvez pas lever cette pierre.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
XLEAHA:
Sobera aula zira. Eztuzu altxatzen aal harri ori.
B110 — De là où j'étais, je pouvais vous voir, mais pas facilement.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
XLEAHA:
Nintzan lekutik, ikhusten aal zitudan, baina ez aise.
B111 — De là où vous étiez, vous pouviez nous voir tous.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
XLEAHA:
Zinen lekhutik denak ikusten al gintuntzun.
B112 — Avant les paysans ne pouvaient pas travailler le dimanche.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
XLEAHA:
Leen laborariek ezin zuten lanik egin igandetan.
B113 — (La loi avait changé). Beñat pouvait fumer au travail.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
XLEAHA:
Legea kambiatu zen. Beñatek pipatzen aal zien lanean.
B114 — Moi également, je peux vous donner un peu d'argent.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
XLEAHA:
Nik ere emaiten aal dauzut sos pixka bat.
B115 — Vous avez ma permission. Vous pouvez me dire la vérité sans crainte.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
XLEAHA:
Bauzu ene baimena. Erraiten aal daazu egia.
B116 — J'avais assez d'argent. Je pouvais vous en donner un peu.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
XLEAHA:
Banuen aski sos. Emaiten aal nauzun pixka bat.
Oharrak.— E26ko aditz forma ezagutzen du.
B117 — Ne mangez pas trop. Cela pourrait vous faire du mal.
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_-pE
XLEAHA:
Ezazula sobera jan, kalte egiten al zinazuke.
B118 — Si ce matin Beñat était venu à pied, il aurait vu Maddi dans la rue.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
XLEAHA:
Goiz untan Beñat jin balitz oinez, ikusiko zuen Maddi kharrikan.
B119 — Si un tel accident était arrivé à Peio hier, son père aurait dit quelque chose à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
XLEAHA:
Holako akzidenta gertatu balitz Peiori atzo, bere aitak erranen tzion zerbait Maddiri.
B120 — Si hier Beñat avait mangé toutes les pommes, il aurait été malade.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
XLEAHA:
Beñatek atzo sagar guziak jan balitu, eri izanen zen.
B121 — Si à ce moment là Peio lui avait dit la vérité, cela aurait paru bizarre à Beñat.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
XLEAHA:
Memento artan Peiok egia erran bazion, ori bitxia agertuko zitzaion Beñati.
B122 — Si demain Beñat partait à Paris à pied, il achèterait de nouvelles chaussures.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
XLEAHA:
Beñat biar joaten balitz Pariserat oinez, erosiko zituen zapata berriak.
Oharrak.— 'Erosiko zituen' eta 'erosiko lituzke' desberdinak direnez galdetzean, kasu honetan 'lituzke'-rekin zuzentzen du.
Audio oharrak.— Sekulan biar Peio juaten balitz Pariserat oinez, erosiko lituzke zapata berriak.
B123 — Si un jour un tel malheur lui arrivait, Peio demanderait de l'aide à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
XLEAHA:
Sekula holako zorigaitza gertatu balitzaioke, Peiok galdein lezake laguntza Maddiri.
B124 — Si Beñat voyait ses enfants dans un tel état, il s'étonnerait beaucoup.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > -pA
XLEAHA:
Beñatek ikhusten balitu bere aurrak estatu hortan, harri litaike anitz.
B125 — Si Peio racontait une telle histoire à Beñat, le livre lui tomberait des mains.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
XLEAHA:
Peiok kondatzen balu holako ixtoria Beñati, liburua eskuetaik eror lizaioke.
B126 — Si Peio avait plus d'argent, il serait plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
XLEAHA:
Peiok sos geio balu, zoriontsuago litaike.
B127 — Si hier j'étais resté dans la forêt, vous vous seriez inquiété.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > +pA
XLEAHA:
Atzo gelditu banintz oianean, kezkatuko zintezkete.
B128 — Si à ce moment-là vous m'aviez parlé à moi, je vous aurais donné un peu d'argent.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
XLEAHA:
Memento artan neri mintzatu bazina, emanen nauzun sos pixka bat.
B129 — Si hier j'avais apporté les livres, vous m'auriez invité au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
XLEAHA:
Atzo ekharri banintu liburuak, gomitatuko ninduzun ostaturat.
B130 — Si ce jour là je vous avais offert de l'or, à moi aussi vous m'auriez parlé d'une autre manière.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
XLEAHA:
Egun artan eskaini banauzun urrea, eni ere mintzatuko zinen beste manera batez.
B131 — Si demain vous veniez jusqu'à Cambo à pied, après je vous inviterais au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
XLEAHA:
Sekulan, biar jiten bazina Kamborano oinez, gero gomitatuko zintuzket ostaturat.
B132 — Si à vous aussi je vous parlais tous les jours, vous me diriez la vérité.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
XLEAHA:
Zuri ere mintzatzen banitz egun guziez, egia erran zinezake neri.
B133 — Si je vous payais le voyage, vous iriez en Amérique.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
XLEAHA:
Pidaia pagatzen banauzun, joan zintezke Ameriketarat.
B134 — Si demain vous m'invitiez à un tel restaurant, je vous parlerais autrement.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
XLEAHA:
Gombitatzen baninduzu biar holako ostaturat, mintza nintaizke bestela.
B135 — Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
XLEAHA:
Sos geiago banu, zoriontsuago ninteke.
B136 — Je sais les deux langues d'ici.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Badazkit hemengo bi izkuntzak.
B137 — En ce temps là, saviez-vous parler l'anglais?
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Dembora artan bazinakien inglesez mintzatzen?
B138 — Peio saurait vous le dire.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_-pE > +ke > Aleg
XLEAHA:
Peiok balakike erraiten.
B139 — Je m'en vais d'ici.
AM > Trinko > NOR > JOAN > +pA > -ke > Orain
XLEAHA:
Hementik banoa.
B140 — Hier à cette heure-ci, j'attendais Peio.
AM > Trinko > NOR > EGON > +pA > -ke > Irag
XLEAHA:
Atzo tenore untan Peioin bea nintzan.
Oharrak.— 'Nindagon' lapurtarrekin erabiltzen du.
Audio oharrak.— Atzo tenore ontan Peioin bea nindagon.
B141 — Vous êtes venu jusqu'à quand?
AM > Aspektu_ondorio egoera
XLEAHA:
Noiz artio jina zira?
B142 — Vous avez déjà lu ce livre?
AM > Aspektu_ondorio egoera
XLEAHA:
Jadanik leitia uzu liburu ori?
B143 — Mon père avait fait la guerre de 14.
AM > Aspektu_ondorio egoera
XLEAHA:
Ene aitak hamalueko gerla egina zuen.
B144 — Peio avait tué son chien.
AM > Aspektu_ondorio egoera
XLEAHA:
Peiok bere zakurra hil zuen.
B145 — Je vous frapperai.
AM > Aspektu_geroaldia
XLEAHA:
Joinen zitut.
B146 — Je vous tuerai.
AM > Aspektu_geroaldia
XLEAHA:
Hilen zitut.
B147 — Je ne vous mentirai pas.
AM > Aspektu_geroaldia
XLEAHA:
Eztauzut gezurrik erranen.
B148 — Je vous verrai demain.
AM > Aspektu_geroaldia
XLEAHA:
Biar ikhusiko zaitut.
B149 — Si je le lui demande, Beñat partira à Paris demain matin.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
XLEAHA:
Galdegiten badakot, Beñat joain duxu Paiseat biar goizian.
B150 — Quand j'aurai le temps, je viendrai chez toi.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Dembora ukhain dutelaik xue etxea(t) jinen nuxu.
B151 — L'an dernier Beñat allait au travail à pied, car il n'avait pas de voiture.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
XLEAHA:
Joan den urtian Beñat juaiten zuxun oñez lanerat, ezpaitzien otoik.
B152 — L'an dernier nous allions au travail à pied.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Irag
XLEAHA:
Joan den urtian juaiten gintutxun lanerat oiñez.
B153 — Les papiers lui sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
XLEAHA:
Paperrak eskuetatik erori ziazkotxu.
B154 — Les papiers leurs sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
XLEAHA:
Paperrak eskuetaik erori zizkieitxu.
B155 — Beñat a apporté le goûter.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Beñatek ekharri ixi atsaldezko askaria.
B156 — Beñat avait apporté les oeufs.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Beñatek ekharri zitxin arrotzeak.
B157 — Beñat m'a vu.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > +pA_-pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Beñatek ikhusi nixi.
B158 — Beñat lui a enlevé les chaussures.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
XLEAHA:
Beñatek kendu diazkotxu oinetakoak.
B159 — Beñat m'avait menti.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_-pE > -ke > Irag
XLEAHA:
Beñatek gezurra erran ziaxun.
C1 — Je suis venu ce matin.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Subj
XLEAHA:
Goiz untan jina niz.
C2 — J'ai mangé cinq pommes.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Erg
XLEAHA:
Jan tiat bost sagar.
C3 — Peio nous a vus.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Obj
XLEAHA:
Peiok ikusi gaitu.
C4 — Maddi m'a dit la vérité.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Dat
XLEAHA:
Maddik egia erran daat.
C5 — Peio croit qu'il a glissé (il=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Subj
XLEAHA:
Peiok uste du lerratu dela.
C6 — Peio et Xabi croient que Maddi les a frappés (les=Peio et Xabi).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Obj
XLEAHA:
Peiok eta Xabik uste ute Maddik jo dituela.
C7 — Peio croit que Maddi lui a donné le livre (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Dat
XLEAHA:
Peiok uste du Maddik eman dakola liburua.
C8 — Peio croit que Maddi a parlé de lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > AOnd
XLEAHA:
Peiok uste du Maddi beretaz mintzatu dela.
C9 — Peio croit que c'est moi qui vous ai frappé.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Erg
XLEAHA:
Peiok uste nik zaituztedala jo.
C10 — Je crois que c'est nous que Peio a vu.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Abs_Obj
XLEAHA:
Uste dut gu ikusi gaituela Peiok.
C11 — C'est à vous que j'ai donné le livre.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Dat
XLEAHA:
Zuri dauzut eman liburua.
C12 — Peio croit que c'est lui le meilleur (lui=Peio).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Subj
XLEAHA:
Peiok uste du bera dela oberena.
C13 — Je suis fier de ma fille. Je crois que c'est elle que j'ai vue.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Obj
XLEAHA:
Fier niz nere alabaz. Uste dut hua dutala ikusi.
C14 — J'ai dit à Maddi que c'est à elle que je donnerai le livre (elle=Maddi).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Dat
XLEAHA:
Erran dut Maddiri berari emain niola liburua.
C15 — Peio a dit à Maddi que c'est avec elle qu'il veut se marier.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > AOnd
XLEAHA:
Peiok erran du Maddiri harekin nai duela ezkondu.
C16 — Moi aussi j'ai vu Peio ce matin.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Erg
XLEAHA:
Nik ere Peio ikusi dut goiz untan.
C17 — Vous aussi, ce matin, je vous ai vu dans la rue.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Abs_Obj
XLEAHA:
Kharrikan ikusi zaitut goiz untan, zu ere.
C18 — A nous, personne ne nous dit rien.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Dat
XLEAHA:
Guri, nehok deuse eztauku erraiten.
C19 — Peio croit que lui non plus ne dirait jamais une telle chose.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Erg
XLEAHA:
Peiok uste du hak ere ez lezakela erran olako gauzarik.
Oharrak.— hak = harek
C20 — Je suis fier de mon fils. Lui aussi, mes amis l'aiment beaucoup.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Abs_Obj
XLEAHA:
Fier naiz ene semeaz. Bera ere ene adixkidek maite dute anitz.
C21 — Maddi n'est pas contente. À elle, personne ne lui a rien dit.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Dat
XLEAHA:
Maddi ezta kontent. Berari neork deuse ez dako erran.
C22 — Vous avez fait ce travail vous-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Erg
XLEAHA:
Zuaurek egin duzu lan hori?
C23 — Vous me l'avez dit à moi-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Dat
XLEAHA:
Niauri erran duzu.
C24 — Peio aussi fait ses commissions lui-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 3p > Erg
XLEAHA:
Peiok ere bere komisioneak berak egiten ditu.
C25 — J'ai fait ce travail tout seul. (sans l'aide de personne).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
XLEAHA:
Lan ori bakarri egin dut.
Oharrak.— Jarraian autozuzenketa egiten du.
Audio oharrak.— Lan ori niaurek egin dut. Nehoin laguntzarik gabe.
C26 — Peio aussi est seul dans son bureau.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
XLEAHA:
Peio ere bakarrik da bere bulegoan.
C27 — Peio l'a fait tout seul, personne ne l'a aidé.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
XLEAHA:
Peiok bakarrik egin du. Nihok ez du lagundu.
C28 — Peio et Maddi sont tombés tout seuls (personne ne les a poussés).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
XLEAHA:
Peio eta Maddi bakarrik erori dira. Niork e ez ditu pusatu.
C29 — Peio s'est menti à lui-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
XLEAHA:
Peiok bere burua gezurtatu du.
Oharrak.— Ondotik 'brer buruari' erabiliko du.
Audio oharrak.— Peiok bere buruari gezurra egin du.
C30 — Nous nous faisons du mal á nous-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
XLEAHA:
Gure buruari min egiten dugu.
C31 — Peio s'est reconnu sur la photo.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
XLEAHA:
Peiok bere burua ezagutu du fotoan.
C32 — Je ne m'aime pas beaucoup.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
XLEAHA:
Eztut biziki maite nere burua.
C33 — Vous vous êtes vu dans ce film?
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
XLEAHA:
Ikusi duzu zure burua filma hortan?
C34 — Maialen est fière d'elle (elle= Maialen).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
XLEAHA:
Maialen bere buruaz fier da.
C35 — Peio n'a pas confiance en lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
XLEAHA:
Peiok eztu konfiantxaik bere baitan.
C36 — Nous avons mangé ensemble.
Joskera > Izord > Elkarkaria > AOnd
XLEAHA:
Elgarrekin jan dugu.
C37 — Ces gens vivent les uns à côté des autres.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
XLEAHA:
Jende oriek elgarren ondoan bizi dira.
C38 — Pierre et Mayi sont ennemis l'un de l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
XLEAHA:
Peio eta Maddi elgarren etsai dira.
C39 — Ces deux enfants se sont frappés l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
XLEAHA:
Bi aur oriek elgarri joka izan dira.
C40 — Peio a dit à Maddi qu'ils se verront demain. (ils = Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
XLEAHA:
Peiok erran du Maddiri biar elgar ikusiko utela.
C41 — Pierre et Mayi croient qu'ils s'aiment.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
XLEAHA:
Peio eta Maddik uste dute elgar maite dutela.
C42 — Maialen et Mayi se sont dit des mensonges l'une à l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
XLEAHA:
Maialen eta Maddi elgarri gezurka izan dira.
C43 — Mayi et Peio se plaisent l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
XLEAHA:
Peio eta Maddi elgar gustatzen dira.
Oharrak.— Ondotik 'gustatzen dute' erabiliko du.
Audio oharrak.— Maddik eta Peiok elgar gustatzen dute.
C44 — Pierre est en colère. J'ai tué son chien. (le chien de Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
XLEAHA:
Peio azaldatua da. Bere zakurra hil dut.
C45 — Xabi et Beñat ont dit à Peio qu'ils ont vu sa sœur. (la sœur de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
XLEAHA:
Xabik eta Beñatek erran dute Peiori bere arreba ikhusi dutela.
C46 — Beñat croit que son chien m'a mordu. (le chien de Beñat).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
XLEAHA:
Beñatek uste du bere zakurrak ausiki nauela.
C47 — Maddi et Peio croient que leur copain est malade. (le copain de Maddi et Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
XLEAHA:
Maddik eta Peiok uste dute beren aixkidea eri dela.
C48 — J'habite chez Pierre avec son frère (le frère de Pierre)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
XLEAHA:
Bizi naiz Peioen etxean bere anaiarekin.
C49 — J'ai parlé de son chien avec Peio (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
XLEAHA:
Mintzatu niz Peiorekin bere zakurraz.
C50 — J'ai parlé de Peio et Maddi avec leurs amis (les amis de Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
XLEAHA:
Peio eta Maddietaz mintzatu naiz beren adixkiderekin.
C51 — Peio a tué son chien pas le mien. (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
XLEAHA:
Peiok hil du bere zakurra, ez enia.
C52 — Peio et Maddi ont amené leurs amis au cinéma et pas les miens. (les amis de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
XLEAHA:
Peio eta Maddik ereman tuzte beren adixkideak zinemarat, bainan ez nereak.
C53 — C'est sont leurs parents, et pas les miens qui ont amené Peio et Maddi au cinéma. (les parents de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
XLEAHA:
Beren burasoek dituzte ereman, eta ez eneek, Peio eta Maddi zinemarat.
C54 — Pierre est en colère. Son chien l'a mordu. (le chien de Pierre a mordu Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
XLEAHA:
Peio azaldatua da. Bere zakurrak ausiki du.
C55 — Jean est étudiant.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
XLEAHA:
Jean* ikhasle da.
C56 — Jean était berger pour quelques jours.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
XLEAHA:
Joanes artzain zian zumait egunendako.
C57 — Peio est un menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
XLEAHA:
Peio gezurti bat da.
C58 — Peio est un gros menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
XLEAHA:
Peio gezurti aundi bat da.
C59 — Beñat n'est pas un bon bertsulari, mais c'est un bon pilotari.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
XLEAHA:
Beñat ezta bersulari ona, bainan bai pilotari ona.
C60 — L'homme est grand.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
XLEAHA:
Gizona haundia duk.
C61 — Jean est malade.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
XLEAHA:
Joanes eri da.
C62 — Des enfants sont tombés par terre.
XLEAHA:
Haur batzu lurreat erori dira.
C63 — Des enfants ont joué dans la rue.
XLEAHA:
Haur batzu josteta izan dira kharrikan.
C64 — Des étoiles brillent dans le ciel.
XLEAHA:
Izar batzu dirdira dira zeruan.
C65 — J'ai mangé des pommes.
Joskera > Det_mugab & Obj
XLEAHA:
Jan ditut sagar batzu.
C66 — Manex a bu de l'eau. Peio a mangé le pain.
Joskera > Det_mugab & Obj > MG_SG
XLEAHA:
Manexek edan du ura. Peiok jan du ogia.
C67 — Il y a des étudiants dans la rue.
Joskera > Det_mugab > Exist
XLEAHA:
Badira ikasleak kharrikan.
C68 — Il y a de l'eau dans le verre.
Joskera > Det_mugab > Exist
XLEAHA:
Bada ura basoan.
C69 — Je n'ai pas de chien mais j'ai un chat.
Joskera > Det_mugab & Obj
XLEAHA:
Eztut zakurrik, bainan badut gatu bat.
C70 — Je n'ai pas d'argent, mais j'ai du pain.
Joskera > Det_mugab & Obj
XLEAHA:
Eztut sosik, bainan ogia bai.
C71 — Peio a deux frères.
Joskera > Det_mugab & Obj
XLEAHA:
Peiok bi anai ditu.
C72 — Maddi est très jolie.
Joskera > Mailak > Izond
XLEAHA:
Maddi biziki pollita da.
C73 — J'habite une très vieille maison.
Joskera > Mailak > AOnd
XLEAHA:
Bizi niz biziki zaar den etxe batetan.
C74 — J'ai un très gros chien.
Joskera > Mailak > IS
XLEAHA:
Badut tzakur bat biziki lodia.
C75 — Maddi est une très jolie fille.
Joskera > Mailak > IS
XLEAHA:
Maddi neskato biziki pollita da.
C76 — Un chanteur très célèbre est venu à Bayonne.
Joskera > Mailak > IS
XLEAHA:
Fama aundiko kantari bat jin da Baionarat.
C77 — Beñat a deux très gros chiens.
Joskera > Mailak > IS
XLEAHA:
Beñatek baditu bi zakur biziki lodiak.
C78 — Beñat est un assez bon pilotari.
Joskera > Mailak > IS
XLEAHA:
Beñat pilotari aski ona da.
C79 — Beaucoup d'enfants sont tombés dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Subj > NKmz
XLEAHA:
Anitz haur erori dira eskaler horietan.
C80 — Peu d'enfants sont morts de cette manière.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Subj > NKmz
XLEAHA:
Gutti haur il da holako maneran.
C81 — Trop d'enfants ont glissé dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Subj > NKmz
XLEAHA:
Sobera haur leharratu dira eskaler horietan.
C82 — Tous les enfants sont tombés par terre.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Abs_Subj > NKmz
XLEAHA:
Haur guziak lurrerat erori dira.
C83 — Quelques enfants sont allés à l'église.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Abs_Subj > NKmz
XLEAHA:
Zumait haur joan dira elizaat.
C84 — Suffisamment d'enfants sont déjà tombés ici.
Joskera > Zenbatz > aski > Abs_Subj > NKmz
XLEAHA:
Aski haur erori dira ementxe gaindi.
C85 — Il y a peu d'étudiants dans la rue.
Joskera > Zenbatz > guti > Exist > NKmz
XLEAHA:
Ikasle gutti da kharrikan.
C86 — Il y a beaucoup de places vides dans ce train.
Joskera > Zenbatz > anitz > Exist > NKmz
XLEAHA:
Leku huts anitz bada treiñ ortan.
C87 — J'ai vu beaucoup d'enfants tomber par terre.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
XLEAHA:
Anitz haur ikhusi dut lurreat erortzen.
C88 — J'ai acheté peu de livres.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
XLEAHA:
Liburu gutti erosi dut.
C89 — J'ai mangé trop de pommes.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
XLEAHA:
Sobera sagar jan dut.
C90 — J'ai beaucoup de livres.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
XLEAHA:
Baut anitz liburu.
C91 — J'ai peu de livres, mais beaucoup d'idées.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
XLEAHA:
Liburu gutti ut, bainan ideia anitz.
C92 — Beñat a trop de livres, mais pas assez d'amis.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
XLEAHA:
Beñatek liburu aniz badu, bainan adixkide gutti.
C93 — Beaucoup d'enfants ont déjà dormi ici.
Joskera > Zenbatz > anitz > Erg > NKmz
XLEAHA:
Haur anitzek lo egin dute emen.
C94 — Peu d'enfants ont apporté leur(s) livre(s).
Joskera > Zenbatz > guti > Erg > NKmz
XLEAHA:
Haur guttik ekharri tuzte beren liburuak.
C95 — Trop d'enfants mangent des bonbons.
Joskera > Zenbatz > sobera > Erg > NKmz
XLEAHA:
Sobera haurrek jaten duzte bumbunak.
C96 — Tous les enfants ont mangé du pain.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Erg > NKmz
XLEAHA:
Haur guziek jan dute ogia.
C97 — Quelques enfants ont acheté du papier.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Erg > NKmz
XLEAHA:
Haur zombaitek erosi dute paperra.
C98 — Suffisamment d'enfants ont dit des bêtises.
Joskera > Zenbatz > aski > Erg > NKmz
XLEAHA:
Aski aurrek erran dituzte zozokeriak.
C99 — (Peio et Maddi sont content.) Je leur ai donné chacun un livre.
Joskera > Banaketariak
XLEAHA:
Peio eta Maddi kontent dira. Eman deit bakotxari liburu bat.
C100 — (Peio et Maddi sont content.) Ils ont mangé chacun deux pommes.
Joskera > Banaketariak
XLEAHA:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxak jan ditu bi sagar.
C101 — (Peio et Maddi sont content.). Chacun des deux a vu trois films.
Joskera > Banaketariak
XLEAHA:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxak ikhusi ditu hiru filma.
C102 — (Peio et Maddi sont content.) Ils sont partis chacun dans une voiture.
Joskera > Banaketariak
XLEAHA:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxa joan dira oto batetan.
C103 — C'est Beñat qui a cassé le verre.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
XLEAHA:
Beñatek du autsi basoa.
C104 — C'est de ma faute si nous n'avons pas l'argent. C'est moi qui ne l'ai pas apporté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
XLEAHA:
Ene falta da ezpalin badugu sosik. Nik dut ez ekharri.
C105 — Je suis venu à pied, pas en voiture.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
XLEAHA:
Oñez jin naiz, ta ez otoan.
C106 — C'est ici que je travaille.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
XLEAHA:
Hemen lan egiten dut.
C107 — J'ai ri, pas pleuré.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
XLEAHA:
Irri in dut, ez nigar egin.
C108 — Nous n'avons pas bu le vin, nous l'avons jeté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
XLEAHA:
Ez dugu arnoa edan, bota dugu.
C109 — Est-ce Pierre qui est venu ce matin?
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Subj
XLEAHA:
Pierre dea jin goiz untan?
C110 — Je sais l'anglais, pas l'allemand.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Obj
XLEAHA:
Badakit inglesa, bainan ez alemana.
C111 — Non, mon chien n'est pas méchant.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Pred & Izond
XLEAHA:
Ez, ene xakurra ezta gaixtoa.
C112 — Non, Maialen n'habite pas ici.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
XLEAHA:
Ez, Maialen ezta emen bizi.
C113 — Ce n'est pas ce matin que vous me l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
XLEAHA:
Ezta goiz untan erran dautazuna.
C114 — Je ne parle pas de ça.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
XLEAHA:
Eniz hortaz mintzo.
C115 — Ce n'est pas à moi que vous l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Dat
XLEAHA:
Eztaazu eni erran.
Oharrak.— eztaazu = ez dautazu
C116 — Ce n'est pas Beñat qui a ri.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Erg
XLEAHA:
Ezta Beñat irriz aizan dena.
Oharrak.— aizan =ari izan
C117 — Ce n'est pas Pierre qui est tombé par terre.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Abs_Subj
XLEAHA:
Ezta Pierre erori dena lurrerat.
C118 — Nous n'avons pas bu l'eau, nous l'avons jetée.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Aditz foku
XLEAHA:
Ez dugu arnoa edan, bota dugu.
C119 — A qui avez-vous donné les livres ce matin?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
XLEAHA:
Nori eman dituzu liburuak goiz ontan?
C120 — Ce sont les enfants de qui qui vous ont jeté des cailloux?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
XLEAHA:
Noren haurrek dauzkitzute botatu arriak?
C121 — Ce sont les enfants de quel village qui ont cassé ce mur à coups de pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
XLEAHA:
Zoin errietako aurrak dira murru ori autsi dutenak zango ukaldika?
C122 — Qui a fait quoi?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
XLEAHA:
Nok egin du, zer?
C123 — Peio a dit quoi à qui?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
XLEAHA:
Peiok zer erran du, nori?
C124 — Que voulez vous, du cidre ou de la bière?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
XLEAHA:
Zer nai duzu, sagar-anoa edo biera?
C125 — De quoi parlez-vous le plus, du travail ou des vacances?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
XLEAHA:
Zertaz mintzo zizte geienik, lanaz edo bakantzetaz?
C126 — C'est incroyable! Est-ce donc Peio qui a apporté ce livre?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
XLEAHA:
Ezin sinetsia da! Peiok dia ekharri liburu ori?
C127 — Dites donc! Est-ce que Maialen sait que vous êtes ici?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
XLEAHA:
Errazu! Maddalenek badaki hemen zirela?
C128 — Combien de chiens avez-vous dit qu'ils vous ont mordu?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
XLEAHA:
Zombat tzakur erran duzu ausiki zaituztela.
C129 — Pourquoi croyez-vous que je suis venu à pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
XLEAHA:
Zertako uste duzu jin nizala oinez?
C130 — Quel mauvais temps!
Joskera > Harridura perpausak
XLEAHA:
Ze dembora txarra!
C131 — Qu'est ce que vous pouvez dire comme bêtises!
Joskera > Harridura perpausak
XLEAHA:
Ze zozokeria erraiten aal duzun.
C132 — Ah, ce que votre voiture est grande!
Joskera > Harridura perpausak
XLEAHA:
Ah! Ze oto aundia duzun!
C133 — Combien de livres a lu Beñat!
Joskera > Harridura perpausak
XLEAHA:
Zombat liburu leitu ditu Beñatek?
C134 — (Si vous ne savez pas quoi faire de ces lettres,) vous n'avez qu'à les envoyer par la poste.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
XLEAHA:
Ezpalin badakizu zer egin letra orietaz, aski dituzu igortzia postaz.
C135 — Vous n'avez qu'à me donner les bonbons.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
XLEAHA:
Aski dazkiatzu emaitia bumbunak.
Oharrak.— Bunbunak objektutzat hartua.
C136 — J'aime les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
XLEAHA:
Maite ditut sagarrak.
C137 — J'aime manger les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
XLEAHA:
Maite dut sagarren jatea.
C138 — Les poires aussi, j'aime les cueillir de l'arbre.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
XLEAHA:
Maite ditut arboletik biltzea, udareak ere.
Oharrak.— Udareak objektutzat hartua.
C139 — Où sont les livres que je vous avais dit d'apporter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
XLEAHA:
Nun dira liburuak erran bainauzun ekhartzeko?
C140 — Où sont les livres que je vous avais vu acheter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
XLEAHA:
Nun dira liburuak ikusi baizitut erosten?
C141 — Qui sont les garçons à qui je vous ai demandé de dire la vérité?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
XLEAHA:
Zoin dira mutikoak zoini galdein baitauzut erraiteko egia.
C142 — Beñat a dit qu'il fait froid dehors.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
XLEAHA:
Beñatek erran du kampoan hoz dela.
C143 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
XLEAHA:
Beñatek badaki nik dutala jan ogia.
C144 — Vous m'avez promis que vous finirez ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
XLEAHA:
Hitz eman zindan lan ori finituko ziniela biharko.
C145 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
XLEAHA:
Beñatek aitortu daat ikhusi diela bere alaba.
C146 — Il semble que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
XLEAHA:
Iduri du Beñat eri dela.
C147 — C'est vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
XLEAHA:
Egia da eri nizala.
C148 — On voit bien que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
XLEAHA:
Ikhusten da akitua zirela.
C149 — J'ai peur que je sois malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
XLEAHA:
Beldur niz eri nizala.
C150 — Maddi n'a pas dit qu'elle viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
XLEAHA:
Maddik eztu erran bihar jinen dela.
C151 — Je n'avais pas vu que Beñat était malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
XLEAHA:
Enien ikhusi Beñat eri zela.
C152 — Je ne vous ai pas promis que je ferai ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
XLEAHA:
Ez dauzut hitz eman lan ori biarko eginen nuela.
C153 — Il ne semble pas que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
XLEAHA:
Eztu iduri Beñat eri denik.
C154 — Ce n'est pas vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
XLEAHA:
Ezta egia eri nizala.
C155 — Il ne paraît pas que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
XLEAHA:
Ezta ageri akitua zirela.
C156 — Je ne sais pas si je partirai demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
XLEAHA:
Ez dakit biar joanein izanez.
C157 — Je crois que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
XLEAHA:
Uste ut Beñat biar jinen dela.
C158 — Je crains qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
XLEAHA:
Beldur niz euria inen duela.
C159 — Je doute que Beñat soit vraiment malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
XLEAHA:
Duda dut Beñat zinez eri dela.
C160 — Je me réjouis que vous ayez fini.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
XLEAHA:
Bozkariatzen naiz fini duzulakotz.
C161 — Il est dommage qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
XLEAHA:
Domaia da euri iten baitu.
C162 — Beñat s'étonne que vous ayez oublié son livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
XLEAHA:
Beñat estonatua da bere liburia aatzi duzulakotz.
C163 — Je regrette que vous ayez pris mal à cause de moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
XLEAHA:
Pena ut enegatik min artu duzulakotz.
C164 — Beñat m'a dit qui a perdu l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
XLEAHA:
Beñatek erran daut norek galdu duen sosa.
C165 — Je sais quand Beñat partira à Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
XLEAHA:
Badakit noiz joain den Beñat Pariserat.
C166 — Je ne sais pas pourquoi Maddi a menti à son père.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
XLEAHA:
Eztakit zertako Maddik gezurra erran dion bere aitari.
C167 — Beñat m'a demandé où je travaillerai l'an prochain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
XLEAHA:
Beñatek galdegin dat nun ariko nintzan lanian heldu den urtean.
C168 — Beñat m'a demandé si je partais demain ou après-demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
XLEAHA:
Beñatek galdegin daut juanen nintzanez bihar edo etzi.
C169 — Je ne sais plus si c'est Beñat ou Maddi qui m'a donné ce livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
XLEAHA:
Eztakit geiago Beñatek edo Maddik eman dautanez liburu hori.
C170 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat ou à Maddi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
XLEAHA:
Eztakit gertatu denez Maddiri edo Beñati.
C171 — J'ignore si cela vous est, ou non, déjà arrivé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
XLEAHA:
Ez dakit gauza ori gertatu zauzun ala ez jadanik.
C172 — Beñat m'a demandé si je partais bien demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
XLEAHA:
Beñatek galdegin daut segur juaiten nintzanez bihar.
C173 — Je ne sais plus si Beñat m'a donné ou pas votre livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
XLEAHA:
Eztakit Beñatek eman dautanez, edo ez, zure liburua.
C174 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
XLEAHA:
Ez dakit gertatu denez Beñati.
C175 — Beñat sait bien combien sont belles les montagnes du Pays Basque.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
XLEAHA:
Beñatek badaki zoin ederrak dien Eskual Herriko mendiak.
C176 — Maddi m'a montré ce que vous travaillez bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
XLEAHA:
Maddik erakutsi daut zoin untsa ari ziren lanian.
C177 — Pierre voudrait que ce soit moi qui fasse ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
XLEAHA:
Pierre*k nahi luke nik egin dezadan lan ori.
C178 — Maddi préfère que je parte demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
XLEAHA:
Maddik naiago du bihar juan nain.
C179 — Nous ne voulons pas que Beñat reste avec nous.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
XLEAHA:
Ez dugu nahi Beñat gurekin egon dain.
C180 — Maddi a dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
XLEAHA:
Maddik erran du sar ginten.
C181 — Je voulais que Beñat dise la vérité.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
XLEAHA:
Nahi nuen Beñatek egia erran zezan.
C182 — Maddi avait dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
XLEAHA:
Maddik erran zuen sar ginten.
C183 — Sa mère lui disait qu'il ne soit pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
XLEAHA:
Bere amak erraiten tzion etzadin beant izan eskolan.
C184 — Sa mère leur disait qu'ils ne soient pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
XLEAHA:
Bere amak erraiten zeien etzitela beant izan eskolara.
C185 — L'espoir qu'un jour je trouverai du travail me donne du courage.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus osagarri izenlagunak
XLEAHA:
Egun batez lana atzemanen dut. Horrek emaiten dat kuraia.
Oharrak.— E35 ezagutu eta erabili ere egiten du.
C186 — Où sont les livres que je vous ai donnés ce matin?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Obj
XLEAHA:
Nun dira eman dauzkitzudan liburuak goiz untan?
C187 — Montrez-moi les enfants qui ont pleuré le plus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
XLEAHA:
Iakuts zauzkiatzu zoin haurrek nigar egin duten geienik.
Oharrak.— Galdea berriz pausatua.
Audio oharrak.— Iakuts zazkiatzu geienik nigar egin duten haurrak.
C188 — Je connais le vendeur qui vous a menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
XLEAHA:
Ezautzen dut gezurra erran dauzun saltzailea.
C189 — Je connais la femme à qui vous avez menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
XLEAHA:
Ezautzen dut emaztea zoini gezurra erran baitiozu.
C190 — Je connais quelqu'un à qui de tels livres plaisent beaucoup.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
XLEAHA:
Ezautzen dut norbait olako liburuak maite dituenak biziki.
C191 — Je parle souvent avec des personnes à qui les vieux films plaisent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
XLEAHA:
Mintzo naiz ardura filma zaharrak maite dituzten jende batzurekin.
C192 — La maison où votre père est né a été mise en vente.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ines
XLEAHA:
Zure aita sortu den etxea salgai ezarri da.
C193 — Beñat a nié le crime dont vous l'avez accusé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Inst
XLEAHA:
Beñatek ezeztatu du zuek akusatu duzuen krimaz, krima.
C194 — Montrez-moi le balcon d'où vous avez sauté.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ablat
XLEAHA:
Iakuts ezazu nundik jauntsi ein duzun balkoina.
Audio oharrak.— Iakutsi ezazu balkoina nuntik-ere jautsi in duzun.
C195 — Je connais la personne dont vous avez oublié le nom.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Gen
XLEAHA:
Ezautzen dut presuna, bere izena haatzi baituzu.
C196 — Cela est arrivé à la femme avec qui je vis.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
XLEAHA:
Gertatu da enekin bizi den emazteari.
C197 — Vous êtes parti à Paris avec le compagnon avec qui vous vivez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
XLEAHA:
Joan zira Pariserat zure bizilagunarekin.
Oharrak.— Erlatibo gabekoa. Arra formulaturik, C197-OHAR eman du.
Audio oharrak.— Joan zira Pariserat bizi ziren lagunarekin.
C198 — Ce que vous avez dit m'a étonné.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Obj
XLEAHA:
Erran duzunak estonatu nu.
C199 — Nous ne faisons pas confiance à ceux qui disent de tels mensonges.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Subjek
XLEAHA:
Ez dugu kofiantxarik egiten holako gezurrak erraiten dituztener.
C200 — Là où j'habite il n'y a pas d'oiseau.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
XLEAHA:
Bizi nizan lekuan ez dago xoririk.
C201 — Beñat vient d'où Maddi travaille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
XLEAHA:
Beñat heldu da Maddi lanian ari den leku hartarik.
C202 — Où sont les livres que je vous avais dit d'amener?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
XLEAHA:
Nun dira liburuak galdegina nizuenak ekharzeko?
C203 — Qui sont les enfants que vous m'avez demander d'aider?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
XLEAHA:
Laguntzeko eskatu didazun aurrak, zoin dira?
C204 — Qui me connait sait que je ne mens pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
XLEAHA:
Ezagutzen nuenak badaki ez dutala gezurrik erraiten.
C205 — Où je suis né, là je trouve la paix.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
XLEAHA:
Sortu nizan lekuan han dut bakea atzemaiten.
C206 — Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
XLEAHA:
Zernai eginikan ere, ongia egin ezazue.
C207 — Où que vous alliez, là-bas j'irai.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
XLEAHA:
Zu noranai joanik, hara joanen niz.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz.
Audio oharrak.— Zu noranai joanik ere, haat joanen niz.
C208 — Beñat est plus grand que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Beñat ni beno haundiago da.
C209 — J'ai lu plus de livres que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Beñat baino liburu geiago leitu dut.
C210 — Beñat est moins riche que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Beñat ezta ni bezain aberatsa.
C211 — Je gagne moins d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Beñat baino sos gutio irabazten dut.
C212 — Je mange plus de pommes que vous de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Jaten dut sagar geiago zuek udare baino.
C213 — Vous buvez plus d'eau que moi de vin.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Hur geiago edaten duzue nik arno baino.
C214 — Je préfère donner cet argent à Maddi qu'à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Naiago dut eman sos ori Maddiri Beñati baino.
C215 — Je dépense plus que je ne gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Irabazten dutan baino geiago despendiatzen dut.
C219 — Il m'est arrivé plus d'accidents qu'à vous.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
XLEAHA:
Zuri baino akzidente geiago gertatu zaizkit.
C216 — Je suis aussi petit que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
XLEAHA:
Beñat bezain ttipi naiz.
C217 — Je gagne autant d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
XLEAHA:
Beñat bezambat sos irabazten dut.
C218 — Je mange autant de pommes que Beñat de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
XLEAHA:
Jaten dut sagar, Beñatek jaten dien bezambat udare.
C220 — Je dépense autant que je gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
XLEAHA:
Irabazten dutan bezambat despendiatzen dut.
C221 — Plus je travaille, plus je me fatigue.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
XLEAHA:
Geio lan egin, ta geio akitzen niz.
C222 — Plus je travaille, et moins je gagne!
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
XLEAHA:
Geio lan egin, ta guttio irabazten dut.
C223 — Moins je travaille, mieux je dors.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
XLEAHA:
Guttio lan egin, ta hobekio lo egiten dut.
C224 — Les choses vont de plus en plus mal.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
XLEAHA:
Gauzak gero ta gaizkio doatzi.
C225 — Je ferai comme Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
XLEAHA:
Beñat bezala eginen dut.
C226 — J'ai menti à Maddi comme à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
XLEAHA:
Gezurra erran diot Maddiri, Beñati bezala.
C227 — Faites ce travail comme je vous l'ai dit.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
XLEAHA:
Egin ezazue lan ori nik erran bezala.
C228 — J'aime tant les pommes, que j'en mange tous les jours trois.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
XLEAHA:
Hain ditut maite sagarrak, nun jaten dituztan hiru egunian.
C229 — Beñat travaille si bien, que tout le monde l'admire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
XLEAHA:
Beñat hain da untsa ari lanian, nun denek miresten duten.
C230 — Beñat gagne tant d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
XLEAHA:
Beñatek haimbeste sos irabazten du, ezpaitaki zer egin arekin.
C231 — Cette maison est si belle que tout le monde veut l'acheter.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
XLEAHA:
Etxe au hain da ederra, nun jende guziek nai duten erosi.
C232 — Je ne savais pas que Bayonne était si grand.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
XLEAHA:
Ez nakien Baiona hain aundia zela.
C233 — Beñat sait-il quand le casino de Biarritz a été construit?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
XLEAHA:
Beñatek ba ote daki Miarritzeko kasino*a noiz eraikia izan den?
C234 — Ce matin je me suis souvenu que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
XLEAHA:
Goiz untan oitu niz Beñat jinen dela biar.
C235 — Hier Beñat m'a demandé où je serai aujourd'hui.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
XLEAHA:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen nintzan egun.
C236 — Je veux que Beñat se taise.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
XLEAHA:
Nahi dut Beñat ixil dadin.
C237 — A ce moment, j'aurais voulu que Beñat vienne tout de suite.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
XLEAHA:
Memento ontan naiko nuen Beñat behala jin dadin.
C238 — Je voulais que tout le monde le sache.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
XLEAHA:
Nai nuen denek jakin zezaten.
C239 — Souhaiteriez-vous que cela arrive?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
XLEAHA:
Nai zinuke hori gerta dadin?
C240 — Quand il fait beau, je vais au travail à pied.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Dembora ederra delaik joaiten nuxu laneat oinez.
C241 — Nous vous rendrons l'argent quand vous retournez de Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Sosa gibeleat itzuliko dautzugu Paisetik berriz jinen zirelarik.
C242 — Depuis que je vis à Bayonne je ne vois plus ma famille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Baionan bizi naizen geoztik eztut geio ene familia ikhusten.
C243 — Tant que je travaillerai pour vous, je gagnerai bien ma vie.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Zuretako lanean ari nizano, ene bizia untsa irabaziko dut.
C244 — Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai téléphoné à ma mère.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Berria ikasi orduko, ene amari telefonatu dut.
C245 — Après que Beñat est parti, tout le monde se mit à chanter.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Beñat joan eta, jende guzia kantuz asi da.
C246 — Finissez ce travail, avant que Beñat ne rentre du marché.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Fini ezazie lan ori, Beñat merkatutik sartu aintzin.
C247 — Nous prendrons la route dès qu'il aura cessé de pleuvoir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Bidea hartuko dugu, atertu orduko.
C248 — Dites-le-lui, aussitôt que vous le verrez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
XLEAHA:
Erraiozu ikusi orduko.
C249 — Je suis au lit, parce que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
XLEAHA:
Oian niz eri nizelakotz.
C250 — Il a plu, car le sol est mouillé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
XLEAHA:
Euria egin du, zeren lurra bustia baita.
C251 — Ne vous mariez pas avec Beñat parce qu'il est riche, mais parce que vous l'aimez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
XLEAHA:
Etzaitela ezkont Beñatekin abeatsa delakotz, bainan maite duzulakotz.
C252 — Je ne partirai pas à Paris la semaine prochaine, car on annonce une grève de trains.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
XLEAHA:
Ez naiz Paisera joain heldu den astian, zeren eta erran dute trenen greba izanen dela.
C253 — Puisque vous savez l'anglais, traduisez-moi ce texte.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
XLEAHA:
Baitakizu inglesa, itzul ezazu texto ori.
C254 — Du moment que vous le dites, je vous crois.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
XLEAHA:
Erraiten baduzu, sinesten zitut.
C255 — Si j'étais plus riche, j'habiterais au bord de la mer.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
XLEAHA:
Aberatso banintz, itsas bazterrean bizi naiteke.
C256 — Si j'avais 10 ans de moins, j'achèterais une nouvelle maison.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
XLEAHA:
Hamar urte gutio banitu, eros nezake etxe berri bat.
C257 — Si les Allemands avaient gagné la guerre, beaucoup d'hommes seraient partis de France.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
XLEAHA:
Alemanek gerla irabazi balute, anitz gizon joain ziren Frantziatik.
C258 — Demain j'irai au travail à pied, à moins que je trouve un autobus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
XLEAHA:
Biar joain niz lanerat oinez. Ezpadut otobus bat aurkitzen.
C259 — Je n'irai à pied que s'il ne pleut pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
XLEAHA:
Oinez joain niz ezpadu euriik egiten.
C260 — Même si j'étais plus riche, je ferais le même travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
XLEAHA:
Abeatsago banintz ere, lan bera egin nezake.
C261 — Bien que je sois très malade, je finirai ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
XLEAHA:
Eri izanikan ere, finitukout lan ori.
C262 — Qui que ce soit qui vous l'a dit, c'est un menteur.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
XLEAHA:
Norek erranikan ere, gezurti bat da.
C263 — Où que vous soyez, je vous retrouverais.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
XLEAHA:
Nun izan ere, aurkituko zaitut.
C264 — J'ai acheté ce livre afin de vous l'offrir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
XLEAHA:
Erosi dut liburu ori zuri eskaintzeko.
C265 — Vous m'avez appelé pour me donner de l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
XLEAHA:
Deitu nuzu diruaen emaiteko.
C266 — C'est pour vous connaître que je suis venu jusqu'ici.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
XLEAHA:
Zure ezagutzeko naiz jin hunaano.
C267 — Je vais acheter du pain.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
XLEAHA:
Ogi erostea noa.
C268 — Ils vont visiter les enfants.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
XLEAHA:
Joaiten dira haurren bisitatzea.
C269 — Peio est venu me voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
XLEAHA:
Peio jin da nere ikhustea.
C270 — Te voir ici m'étonne.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
XLEAHA:
Hiri emen ikhusteak harritzen nik.
C271 — Laisser seuls les enfants me fait peur.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
XLEAHA:
Haurren bakarrik ustea beldurtzen nu.
Oharrak.— Nahiz eta NN saila erabili, bi absolutibo daude. Berriz galdetuz, ergatiboa erabiltzen du.
Audio oharrak.— Haurren bakarrik usteak beldurtzen nik.
C272 — Le voir déguisé me fait rire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
XLEAHA:
Jauntzi oriekin ikusteak irrinarazten nik.
C273 — J'ai commencé à écrire une lettre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Hasi niz letra baten iskiatzen
C274 — J'ai fini de ramasser les feuilles.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Finitu ut ostoen biltzia.
Oharrak.— Determinatiboa objektutzat hartua.
C275 — J'ai continué à manger des pommes le matin.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Segitu ut sagarren jatea goizetan.
C276 — Je me suis efforcé de lire votre livre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Enseatu niz zure liburuaren leitzea.
C277 — J'ai arrêté de boire du vin pendant les repas.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Anoa utziut apairuetan.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz menpeko perpausez osaturiko erantzuna ematen du.
Audio oharrak.— Gelditu niz anoen edateaz apairuetan.
C278 — J'ai cessé de fumer.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Gelditu niz pipatzetik.
C279 — Je me suis mis à lire des livres d'histoire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Hasi niz ixtoriako liburuen leitzen.
C280 — Je suis en train de lacer mes chaussures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Ari niz ene zapaten estekatzen.
C281 — J'ai pris l'habitude de lire des livres en basque.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
XLEAHA:
Hartu ut usaia eskuarazko liburuen leitzeko.
C282 — Je vous ai vu prendre deux livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
XLEAHA:
Ikhusi zitut bi liburuen artzen.
C283 — Je vous ai entendu dire ces mots.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
XLEAHA:
Intzun zitut hitz orien erraiten.
C284 — Je vous ai senti vous approcher de moi.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
XLEAHA:
Senditu zitut nitaz hurbiltzen.
C285 — Les hommes savent réparer les voitures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
XLEAHA:
Gizonek badiakie otoen arrainjatzen.
C286 — J'ai oublié d'apporter vos livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
XLEAHA:
Aatzi ut zure liburian ekhartzea.
C287 — J'ai oublié par où on va chez vous.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
XLEAHA:
Aatzi ut nuntik joaiten den zure etxerat.
C288 — Je vous apprendrai á parler espagnol.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
XLEAHA:
Ikasiko dauzut españolez mintzatzen.
C289 — Je sais où dormir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
XLEAHA:
Badakit nun lo ein.
C290 — J'ai appris à lire à dix ans.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
XLEAHA:
Ikasi dut leitzen hamar urtetan.
C291 — Je vous propose d'acheter tous mes livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Eskaintzen dauzut ene liburu guzien erostea.
C292 — Je vous ai demandé de me rapporter tous mes jouets.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Galdegin dauzut gibelerat ekhartzeko ene jostagailu guziak.
C293 — Vous m'avez ordonné d'acheter trois livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Manatu didazu erosteko hiru liburu.
Oharrak.— Didazu/dautazu: euskalki/batuaren ezagutza.
C294 — Vous m'avez autorisé à prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Baimena eman daazu zure oto(ar)en hartzeko.
C295 — Vous m'avez interdit de prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Debekatu daazu zure oto(ar)en hartzea.
C296 — Vous m'avez obligé à venir à pied.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Bortxatu nuzu oinez jitea.
C297 — Vous m'avez empêché d'entrer dans l'école.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Debekatu daazu sartzea eskolan.
C298 — Vous m'avez aidé à apprendre à conduire les camions.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Lagundu nuzu ikhasten kamionaen gidatzen.
C299 — Vous m'avez laissé épouser votre fille.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
XLEAHA:
Utzi nuzu zure alabarekin esposatzea.
C300 — Je dois aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
XLEAHA:
Joan beaut Pariserat.
Oharrak.— beaut = behar dut
C301 — Je dois parler à Peio.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
XLEAHA:
Peiori mintzatu beaut.
Oharrak.— beau = behar dut
C302 — Je dois vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
XLEAHA:
Ikhusi bear zaitut.
C303 — Je veux vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
XLEAHA:
Nai zaitut ikusi.
C304 — Peio veut que je vous voie.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
XLEAHA:
Peiok nai du ikus zaitzadan.
C305 — Je veux aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
XLEAHA:
Nai dut Paiserat joan.
C306 — Je veux parler à Maialen.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
XLEAHA:
Nahi dut mintzatu Maialenekin.
C307 — Nous devons tous mourir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
XLEAHA:
Denek hil bear dugu.
C308 — Je ne mange que des pommes.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
XLEAHA:
Ez ditut sagarrak baizik jaten.
C309 — Je ne parle qu'avec Peio.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
XLEAHA:
Peiorekin baizik ez niz mintzatzen.
C310 — Je n'aime que vous.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
XLEAHA:
Zu baizik etzitut maite.
C311 — Peio m'a fait venir à pied.
Joskera > Aditz kausatiboak
XLEAHA:
Peiok oinez jinarazi nu.
C312 — Vos parents vous ont fait apprendre l'anglais.
Joskera > Aditz kausatiboak
XLEAHA:
Zure aita-amek inglesa ikasarazi dautzute.
C313 — Je vous ferai donner votre argent aux pauvres.
Joskera > Aditz kausatiboak
XLEAHA:
Emanaraziko dauzut zure sosa pobreer.
C314 — Vous me faites rire.
Joskera > Aditz kausatiboak
XLEAHA:
Irrinarazten nuzu.
C315 — Comment vit-on dans les grandes villes?
Joskera > Inpertsonalak
XLEAHA:
Nola bizitzen da hiri haundietan?
C316 — Par oú va-t-on à Hasparren?
Joskera > Inpertsonalak
XLEAHA:
Nuntik joaten da Hazparnerat.
C317 — On parle en quelle langue dans cette ville?
Joskera > Inpertsonalak
XLEAHA:
Ze izkuntza mintzatzen da herri hontan?
C318 — On dit que vous avez été malade.
Joskera > Inpertsonalak
XLEAHA:
Erraiten da eri izan tzirela.
C319 — On m'a volé ma voiture cette nuit.
Joskera > Inpertsonalak
XLEAHA:
Otoa ebatsi dautate gau ontan.
C320 — On me parle toujours comme si j'étais un enfant.
Joskera > Inpertsonalakk
XLEAHA:
Beti mintzo zaizkit haurra banintz bezala.
C321 — On a téléphoné pendant votre absence.
Joskera > Inpertsonalak
XLEAHA:
Deitu ute zu etzinelarik hor.
C322 — On a enlevé les ordures de la rue.
Joskera > Inpertsonalak
XLEAHA:
Kendu dituzte zikinak kharrikatik.
C323 — Lá-bas aussi on parle basque.
Joskera > Inpertsonalak
XLEAHA:
Han ere eskuara mintzo da.
D1 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
MFON > Hiatoa > _u+a
XLEAHA:
Ekharri diat liburia gizonaintzat.
D2 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
MFON > Hiatoa > _o+a
XLEAHA:
Beñatek erosi behar ukhan dik arthua merkatuan.
D3 — Je voulais que Maialen boive le lait.
MFON > Hiatoa > _e+a
XLEAHA:
Nahi nuen Maddalenek edan zezan esnea.
D4 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
MFON > Hiatoa > _i+a
XLEAHA:
Beñatek badaki nik dutala jan ogia.
D5 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
MFON > Hiatoa > _a+a
XLEAHA:
Beñatek aitortu daat ikhusi diela bere alaba.
F1 — J'ai changé de vitesse.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
XLEAHA:
 
F2 — L'avion est en retard.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
XLEAHA:
 
F3 — Vous devez prendre des vitamines.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
XLEAHA:
 
F4 — Ils ont acheté une belle villa à Monaco.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
XLEAHA:
 
F5 — Je n'aime pas les haricots verts.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
XLEAHA:
 
F6 — J'ai acheté des endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
XLEAHA:
 
F7 — Je ne sais pas où est la prise.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F8 — Je préfère le gaz pour chauffer la maison.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F9 — Il a de l'arthrose.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F10 — Quel bazar dans cette maison!
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F11 — Ils doivent m'opérer de la vésicule.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F12 — Ils ont installé une grande usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F13 — J'ai mis les papiers dans le casier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F14 — Il faut changer la zinguerie du toit.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F15 — Nous avons ramassé la luzerne.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
XLEAHA:
 
F16 — Le garage est fermé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
XLEAHA:
 
F17 — J'ai acheté deux pyjamas.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
XLEAHA:
 
F18 — Mets la viande dans le congélateur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
XLEAHA:
 
F19 — Le chauffage s'est arrêté.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
XLEAHA:
 
F20 — C'est très fragile.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
XLEAHA:
 
F21 — Ils ont fait venir un géomètre.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
XLEAHA:
 
F22 — Je préfère la chirurgie.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
XLEAHA:
 
F23 — J'aime beaucoup les légumes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
XLEAHA:
 
F24 — J'ai manqué l'autobus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
XLEAHA:
 
F25 — J'ai perdu mes lunettes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
XLEAHA:
 
F26 — Les ouvriers sortaient de l'usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
XLEAHA:
 
F27 — Le chirurgien est arrivé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
XLEAHA:
 
F28 — C'est un bon entrepreneur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
XLEAHA:
 
F29 — Mon fils joue dans un grand club.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
XLEAHA:
 
F30 — Mon fils fait du surf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
XLEAHA:
 
F31 — Nous sommes allés au pub à pied.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
XLEAHA:
 
Oharrak.— Bigarrenean pub hitz erabiltzen du.
Audio oharrak.—  
F32 — Sa belle-soeur est malade.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
XLEAHA:
 
F33 — J'ai acheté des T-shirts pour les enfants.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
XLEAHA:
 
F34 — Cette voiture a un moteur neuf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
XLEAHA:
 
F35 — Il y a beaucoup d'Anglais cette année.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
XLEAHA:
 
F36 — J'aime beaucoup les endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
XLEAHA:
 
F37 — Le sergent est très sympathique.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
XLEAHA:
 
F38 — Les gendarmes sont venus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
XLEAHA:
 
F39 — L'ampoule est cassée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
XLEAHA:
 
F40 — Donnez-moi une tranche de viande.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
XLEAHA:
 
F41 — Je n'aime pas les conserves.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
XLEAHA:
 
F42 — Ils ont appelé les pompiers.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
XLEAHA:
 
F43 — Il n'a pas de conscience.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
XLEAHA:
 
F44 — Il est content.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
XLEAHA:
 
F45 — La blessure s'est infectée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
XLEAHA:
 
F46 — J'ai appelé un infirmier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
XLEAHA:
 
F47 — C'est intéressant.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
XLEAHA:
 
F48 — Ils mettent des radars partout.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
XLEAHA:
 
F49 — Le radiateur est froid.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
XLEAHA:
 
F50 — Le robinet est cassé.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
XLEAHA:
 
F51 — Il y a des rubans autour du paquet.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
XLEAHA:
 
F52 — J'ai dû écrire un nouveau rapport.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
XLEAHA:
 
F53 — J'ai acheté un slip pour le petit voisin.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
XLEAHA:
 
F54 — Il faut respecter les stops.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
XLEAHA:
 
F55 — Il aime tous les sports.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
XLEAHA:
 
F56 — Les stocks sont vides.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
XLEAHA:
 
F57 — Un nouveau stop.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F58 — Une écharpe.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F59 — Un cube rouge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F60 — Le meilleur rhum.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F61 — Une cassette.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F62 — Un plat chaud.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F63 — Un tricot bleu.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F64 — Un code secret.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F65 — Une panne de plus.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F66 — J'ai acheté une nouvelle canne.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F67 — Le vieux plastic.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F68 — Une digue nouvelle.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
XLEAHA:
 
F69 — Je dois aller à la casse.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
XLEAHA:
 
F70 — Où est la fosse?
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
XLEAHA:
 
F71 — Ils ont loué une loge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
XLEAHA:
 
F72 — J'ai acheté un tricot beige.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
XLEAHA:
 
F73 — C'est un Belge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
XLEAHA:
 
F74 — Deux tranches.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
XLEAHA:
 
F75 — La selle de cheval.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
XLEAHA:
 
F76 — Une casserole d'eau.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
XLEAHA:
 
F77 — En deuxième file.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
XLEAHA:
 
F78 — Je suis allé au bal.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
XLEAHA:
 
F79 — Le col de la chemise est sale.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
XLEAHA:
 
F80 — J'aime le chou.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F81 — Passez-moi le sel.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F82 — J'ai mis le livre sur la table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F83 — Il s'est inquiété / fâché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F84 — Le petit chien est content.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F85 — Une grosse souris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F86 — Ce gros chien est à moi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F87 — Il est sorti de son petit coin.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F88 — La corde s'est cassée.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F89 — Cet homme est bête.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F90 — Xuka mintzo da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F91 — Sua piztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F92 — Zura moztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F93 — Zama bizkarrean harturik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F94 — Samur da aitatxi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F95 — Xamarra soinean du.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F96 — Asuna.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F97 — Axuanta.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F98 — Emazu hori.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F99 — Ez dira kexu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F100 — Egin dezakezu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F101 — Gure erresuma.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F102 — Xingarra.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F103 — Zin egiten dut egia dela.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F104 — Sinetsi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F105 — Hasi naiz.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F106 — Hazi nauzu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F107 — Maxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F108 — Arraxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F109 — Ikasi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F110 — Irabazi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
XLEAHA:
 
F111 — Il a un cœur très dur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F112 — Les agneaux se sont échappés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F113 — Tu as les cheveux très courts.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F114 — Les ciseaux sont aiguisés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F115 — Tenez ce livre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F116 — Je l'ai volé.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F117 — Il a neuf ans.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F118 — Zure hitzak ere hitsak.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F119 — Itsasoa itsusi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F120 — Etxe hetsia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F121 — Etzi ez dut etsituko.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
XLEAHA:
 
F122 — Le voisin est mort depuis longtemps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
XLEAHA:
 
F123 — Au bout de mille années.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
XLEAHA:
 
F124 — J'ai marché à pied.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
XLEAHA:
 
F125 — Quel orgueil!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
XLEAHA:
 
F126 — Ttette pullita.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
XLEAHA:
 
F127 — Llabur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
XLEAHA:
 
F128 — Miñiñi bello da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
XLEAHA:
 
F129 — Une pierre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
XLEAHA:
 
F130 — Votre enfant.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
XLEAHA:
 
F131 — Là-bas.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
XLEAHA:
 
F132 — Herritik joan da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
XLEAHA:
 
F133 — Hamar urte ditut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
XLEAHA:
 
F134 — Hor da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
XLEAHA:
 
F135 — Lit.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
XLEAHA:
 
F136 — Table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
XLEAHA:
 
F137 — Vouloir.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
XLEAHA:
 
F138 — Behi bat ikusi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
XLEAHA:
 
F139 — Ahantzi zaitut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
XLEAHA:
 
F140 — Mihia ahoan atxik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
XLEAHA:
 
F141 — Prêtre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F142 — Corps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F143 — Allumer.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F144 — Phitz argia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F145 — Aphoa da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F146 — Chemise.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F147 — Cracher.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F148 — Artho berria.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F149 — Urthe.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F150 — Thindua.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F151 — Une fumée noire.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F152 — Porter.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F153 — Khuia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F154 — Lekhu eder bat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
XLEAHA:
 
F155 — C'est vous qui avez brûlé les livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
XLEAHA:
 
F156 — Vous aussi avez de tels livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
XLEAHA:
 
F157 — La ville de Bayonne.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
XLEAHA:
 
F158 — Le rire de Beñat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
XLEAHA:
 
F159 — L'eau est froide.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
XLEAHA:
 
F160 — La noisette est pourrie.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
XLEAHA:
 
F173 — Je veux de l'eau chaude.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
XLEAHA:
 
F174 — J'ai acheté du bois bon marché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
XLEAHA:
 
F175 — Qui est entré?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
XLEAHA:
 
F176 — Qu'est-ce qui est arrivé ?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
XLEAHA:
 
F161 — C'est sacré.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
XLEAHA:
 
F162 — C'est du sucre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
XLEAHA:
 
F163 — C'est un secret.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
XLEAHA:
 
F164 — Il est gris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
XLEAHA:
 
F165 — Le train est en retard.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
XLEAHA:
 
F166 — Il est très apprécié.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
XLEAHA:
 
F167 — Je l'ai pris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
XLEAHA:
 
F168 — La glace a fondu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
XLEAHA:
 
F169 — Le charpentier est venu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
XLEAHA:
 
F170 — J'aime les abeilles.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
XLEAHA:
 
F171 — Erna!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
XLEAHA:
 
F172 — Berma hor!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
XLEAHA:
 
F177 — Qui l'a dit?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
XLEAHA:
 
F178 — Zerk pentsarazten dautzu hori?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
XLEAHA: