Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
746 erantzun daude

A1 — L'homme a apporté du poisson.
IM > Kasuak > Erg > MT_SG
JOBAN:
Gizonak ekharri du arraina.
A2 — Les hommes savent réparer les voitures.
IM > Kasuak > Erg > MT_PL
JOBAN:
Gizonek badakite otoen arrainjatzen.
A3 — Cinq chats ont mangé du poisson.
JOBAN:
Bos gatuk jan dute arraina.
A4 — Un homme a mangé des cerises.
IM > Kasuak > Erg > MG_SG
JOBAN:
Gizon batek jan ditu gereziak.
A5 — Ce jour-là, quelques enfants préféraient rester chez eux.
IM > Kasuak > Erg > MG_PL
JOBAN:
Egun ontan zombait aurrek nai izan dute etxean egon.
A6 — L'homme est grand.
IM > Kasuak > Abs > MT_SG
JOBAN:
Gizona aundia da.
A7 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
IM > Kasuak > Abs > MT_PL
JOBAN:
Biar joanen dira gizonak oinez Baionarat.
A8 — J'ai mangé cinq pommes.
JOBAN:
Botz sagar jan ditut.
A9 — Combien de livres a lu Beñat?
JOBAN:
Zombat libru leitu ditu Beñatek?
A10 — Nous avons invité quelques amis.
IM > Kasuak > Abs > MG_PL
JOBAN:
Zombait lagun komitatu ditugu.
A11 — Il n'y a pas de pain.
JOBAN:
Ezta ogirik.
A12 — Je n'ai pas vu d'enfants.
JOBAN:
Eztut ikusi aurrik.
A13 — Il n'y a pas d'enfant qui soit allé à l'école.
JOBAN:
Ezta haurrik eskolara juan denik.
A14 — Maddi, avez-vous des enfants?
JOBAN:
Maddi badituzu haurrak.
A15 — Peio, avez-vous de l'argent?
JOBAN:
Peio baduzu sosa?
A16 — J'ai vu de beaux enfants dans la rue.
JOBAN:
Ikusi ditut haur ederrak kharrikan.
A17 — S'il vous faut de l'aide, dites-le moi.
JOBAN:
Laguntza behar baduzu erran dezadazu.
A18 — Si vous avez des questions, dites-le moi.
JOBAN:
Balin batuzu kestioneak pausatzeko erran dautazu.
A19 — Aucun enfant n'est venu à l'école aujourd'hui.
JOBAN:
Haur bat ere ez da jin eskolarat egun.
A20 — La maman a donné le livre à son enfant.
IM > Kasuak > Dat > MT_SG
JOBAN:
Amak eman du liburua bere haurrari.
A21 — La maman a donné le livre aux enfants.
IM > Kasuak > Dat > MT_PL
JOBAN:
Amak eman du liburia haurreri.
A22 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
JOBAN:
Amak finkatu du kestione ori bost aurreri.
A23 — À combien d'enfants avez vous donné du pain?
JOBAN:
Zombat aurreri eman duzu ogia.
A24 — Je me souviens de mon ami.
JOBAN:
Orroitzen naiz ene lagunaz.
A25 — Je me souviens de mes amis.
JOBAN:
Orroitzen naiz ene lagunez.
A26 — Je me souviens de trois endroits.
JOBAN:
Orroitzen naiz hiru lekuz.
A27 — Nous avions parlé de quelques amis.
JOBAN:
Mintzatu ginen lagun zombaitez.
A28 — J'ai parlé de quelqu'un.
JOBAN:
Norbaitez mintzatu niz.
A29 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
JOBAN:
Ekharri dut liburia gizonarentzat.
A30 — C'est bon pour les yeux.
JOBAN:
On da begientzat.
A31 — Nous les avons pris pour femmes.
JOBAN:
Hartu ditugu emaztentzat.
A32 — Je vous ai pris pour mon mari.
JOBAN:
Artu zitut ene senarrarentzat.
A33 — Peio m'a pris pour un imbécile.
JOBAN:
Peiok artu nu xoxo batentzat.
A34 — Peio a mis la main dans l'eau froide.
JOBAN:
Peiok ezarri du eskua ur otzean.
A35 — Comment vit-on dans les grandes villes?
JOBAN:
Nola bizi gira iri aundietan.
A36 — Dans combien de villes avez-vous été?
JOBAN:
Zombat iritan izan tzira.
A37 — J'ai dormi dans un hôtel.
JOBAN:
Otel batean lo egin dut.
A38 — J'ai confiance en ma mère.
IM > Kasuak > Ines > MT_SG > Biziduna
JOBAN:
Konfiantxa badut ene ama baitan.
A39 — Beñat commence à travailler à 1 heure.
JOBAN:
Beñat hasten da lanean oren batian.
A40 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG
JOBAN:
Diila hiru urte ene lagunak itzuli ziren beren tokirat.
A41 — J'ai envoyé les enfants aux maisons derrière l'église.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL
JOBAN:
Igorri itut aurrak eliza gieleko etxetarat.
A42 — Les danseurs sont allés à quatre maisons de notre quartier.
JOBAN:
Dantzariak joan dira gure kartierreko lau etxetarat.
A43 — À combien de maisons sommes-nous allés?
JOBAN:
Zombat etxetara joan gira?
A44 — J'ai envoyé les élèves à l'instituteur.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG > Biziduna
JOBAN:
Igorri itut haurrak errientarenat.
A45 — J'ai envoyé les élèves aux instituteurs.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL > Biziduna
JOBAN:
Igorri itut aurrak errientenat.
A46 — J'ai envoyé les élèves à deux ou trois professeurs.
IM > Kasuak > Adl > MG_PL > Zenbatz > Biziduna
JOBAN:
Igorri itut aurrak bi edo hiru professeur*enat.
A47 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
JOBAN:
Ez nuen nai Maddi juan zadin erri alderat.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: A47-OHAR.
Audio oharrak.— Ez nuke nai Maddi joan dadin erriari buruz.
A48 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
JOBAN:
Ez nuen nai Beñat eta Maddi juan ziten mendi alderat.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: A47-OHAR.
Audio oharrak.— Ez nuke nai Beñat eta Maddi joan diten mendier buruz.
A49 — Le chien est retourné vers l'homme.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_SG > Biziduna
JOBAN:
Xakurra itzuli da gizonari buruz.
A50 — Le chien est retourné vers les hommes.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_PL > Zenbatz > Biziduna
JOBAN:
Xakurra itzuli da gizoner buruz.
A51 — Manex est allé jusqu'à la maison.
JOBAN:
Manex joan da etxeraino.
A52 — Votre demande est arrivée jusqu'au Président.
IM > Kasuak > Mug adl > MT_SG > Biziduna
JOBAN:
Zure galdea arribatu da presidentaraino.
A53 — Je viens de la maison.
JOBAN:
Etxetik eldu naiz.
A54 — Je viens des maisons d'en bas.
JOBAN:
Eldu niz behereko etxetarik.
A55 — De quelle maison vient Maddi?
JOBAN:
Zoin etxetarik eldu da Maddi.
A56 — Beñat s'est séparé de sa femme.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
JOBAN:
Beñat berexi da bere emaztetik.
A57 — Marie s'est éloignée de ses copines.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
JOBAN:
Marri urrundu da bere lagunetarik.
A58 — Beñat et Piarres se sont séparés de leurs femmes.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
JOBAN:
Beñat ta Piarres berexi dira beren emaztetarik.
A59 — Peio tient ça de son père.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
JOBAN:
Peiok atxikitzen du ori bere aitaganik.
A60 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
IM > Kasuak > Soz > MT_SG
JOBAN:
Nai nuke Beñat jin dadin Maialenen lagunarekin.
A61 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
IM > Kasuak > Soz > MT_PL
JOBAN:
Nai nuke Peio jin dadin lagunekin.
A62 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
JOBAN:
Nai ginuke Beñat eta Maddi jin diten hiru zaldirekin.
A63 — Mes amis se sont fâchés à cause de la maison.
JOBAN:
Ene lagunak xamurtu dira etxearen gatik.
A64 — Je suis ici à cause de mon ami.
IM > Kasuak > Motib > MT_SG > Biziduna
JOBAN:
Emen niz ene lagunaren gatik.
A65 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_SG
JOBAN:
Eman dautazu ene anaiaren liburua.
A66 — Quelqu'un a volé les livres de mes camarades d'école.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_PL
JOBAN:
Norbaitek eratsi ditu ene eskolako lagunen liburuak.
A67 — J'ai eu les conseils de trois petites filles.
JOBAN:
Ukan dut iru neskatoen kontseilua.
A68 — L'eau de la fontaine est propre.
JOBAN:
Errekako ura garbia da.
A69 — Les rues des villes sont larges.
JOBAN:
Iriko kharrikak largoak tira.
A70 — Les maires de trois villages sont venus.
JOBAN:
Iru erritako merak jin dira.
A71 — Rien ne vaut la lumière du soleil.
JOBAN:
Deusek eztu balio iguzkiaren argia.
A72 — C'était le patron d'une grande usine.
IM > Kasuak > ILag > ko_Ilag > MG_SG > bat
JOBAN:
Uzina aundi batetako nagusia zen.
Oharrak.— Uzina : [uzina], ez arras [yzin] frantsez ebakera.
A73 — J'ai acheté un chien de trois ans.
JOBAN:
Erosi dut iru urteko xakur bat.
A74 — Nous avons construit une maison à deux étages.
JOBAN:
Egin dugu bi estaietako etxe bat.
A75 — Je vois bien cette femme-ci. Elle est près de moi. Mais pas cet homme là-bas. Il est trop loin.
JOBAN:
Ikusten dut emazte hori ene ondoan baita. Bainan ez gizon ura sobera urrun baita.
A76 — Vous parlez à ces enfants-ci, mais voyez-vous là-bas ces autres petites filles?
JOBAN:
Emen mintzo zira aur ohor, baian ikusten tuzu an beste neska ttipi ek?
A77 — Ce bonbon-là est pour vous, ce biscuit-ci est pour moi.
JOBAN:
Bumbuna ura zuretzat ta, bainan bixkotxa hau enetako.
A78 — Il y a un instant, d'ici, ces garçons ont jeté des pierres à ces petites filles là-bas.
JOBAN:
Memento untan mutiko ok bota dituzte arriak ango neska ttipi eieri.
A79 — Pierre et Marie se sont fâchés. Celle-ci, à la fin, a crié.
JOBAN:
Pierre* eta Marri samurtu dira. Unek azkenian egin du uiu bat.
A80 — Deux hommes marchaient dans la rue avec deux enfants. Ces deux hommes avaient une drôle d'allure.
JOBAN:
Bi gizon kurri ziren kharrikan bi haurrekin. Bi gizon ok bazitu(z)ten alura drole bat.
A81 — Un et un font deux. Cela, au moins, est sûr.
JOBAN:
Bat eta bat egiten du bi. Ori, asteko, segurra da.
B1 — L'homme est grand.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
JOBAN:
Gizona aundia da.
B2 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
JOBAN:
Biar joanen dira gizonak oinez Baionarat.
B3 — Jean était berger pour quelques jours.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
JOBAN:
Jean* arzain tzen zombait egunentzat.
B4 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
JOBAN:
Diila hiru urte ene lagunak itzuli ziren beren tokirat.
B5 — Beñat n'est pas là, il doit être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
JOBAN:
Beñat ezta or eri ditaike.
B6 — Beñat et Maddi doivent être fâchés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
JOBAN:
Beñat eta Maddi xamurtiak ditaizke.
B7 — Dimanche prochain, où sera Beñat ?
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
JOBAN:
Eldu den igandean nun izanen da Beñat.
B8 — Quand Beñat et Maddi rentreront chez eux, ils se reposeront / prépareront le dîner.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
JOBAN:
Beñat eta Maddi etxerat sartuko direnean pausatuko dira.
B9 — Beñat n'est pas venu hier, il devait être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
JOBAN:
Beñat ezta jin atzo, eri zitaiken.
B10 — Beñat et Maddi devaient être au cinéma quand vous les aviez appelés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
JOBAN:
Beñat eta Maddi zineman zitaizken galdegin dituzularik.
B11 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Nai nuke Beñat jin dadin Maialenen lagunarekin.
B12 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Nai ginuke Beñat eta Maddi jin diten hiru zaldirekin.
B13 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Ez nuen nai Maddi juan zadin erri alderat.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: A47-OHAR.
Audio oharrak.— Ez nuke nai Maddi joan dadin erriari buruz.
B14 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Ez nuen nai Beñat ta Maddi juan ziten mendi alderat.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: A47-OHAR.
Audio oharrak.— Ez nuke nai Beñat eta Maddi joan diten mendier buruz.
B15 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Aleg
JOBAN:
Nai nuke Peio jin dadin lagunekin.
B16 — Que Peio se taise!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
JOBAN:
Peio ixil dadila!
Oharrak.— 'Bedi' ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Ixil bedi re.
B17 — Que les enfants s'en aillent d'ici!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
JOBAN:
Aurra joan ditela emendik.
Oharrak.— 'Bite' ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Ba, joan bite!
B18 — Faites attention! Un accident peut arriver!
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
JOBAN:
Kasu emaazu! Akzident pat izaiten ahal da.
B19 — Ici ces choses là ne peuvent pas arriver.
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
JOBAN:
Emen gauza horik ez dira arribatzen ahal.
B20 — Les fleurs lui sont tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
JOBAN:
Liliak erori zaizko eskutarik.
B21 — Les livres leur sont tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
JOBAN:
Liburiak erori zaizkote eskutik.
B22 — Les fleurs lui étaient tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
JOBAN:
Liliak erori zaizkon eskutik.
B23 — Les livres leur étaient tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
JOBAN:
Liburiak erori zaizkioten eskutarik.
B24 — A Maddi aussi, cela a dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Orain
JOBAN:
Maddiri ere gertatu zaizko segurrez.
B25 — A Maddi aussi, cela avait dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Irag
JOBAN:
Maddii ere gertatu behar izan tzitzakon.
B26 — Beñat ne veut pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Beñatek ez du nai gakoa eror zakion eskutik.
B27 — Beñat ne voulait pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Beñatek etzuen nahi gakoa eror zaikon eskutik.
B28 — Beñat ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose à Peio.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
JOBAN:
Beñatek ez luke nai zerbait gerta zakion Peiori.
B29 — Que les enfants s'approchent de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_+pD > -ke > Jusiboa
JOBAN:
Aurrak urbil diten eni.
B30 — L'homme a apporté du poisson.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
JOBAN:
Gizonak ekharri du arraina.
B31 — Un homme a mangé des cerises.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
JOBAN:
Gizon batek jan ditu gereziak.
B32 — En ce temps là, Beñat mangeait une pomme par jour.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
JOBAN:
Dembora hartan Beñatek jaten tzuen sagar bat egun bakar.
B33 — En ce temps là, Peio achetait des pommes tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
JOBAN:
Dembora hartan Peiok erosten zituen sagarrak egun guziz.
B34 — Beñat doit avoir la clé á la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
JOBAN:
Beñatek baduke gakoa etxean.
B35 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
JOBAN:
Beñatek erosi duke artoa merkatuan.
B36 — Beñat devait avoir les clés à la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Irag
JOBAN:
Beñatek bear luzke izan gakoak etxean.
B37 — Nous avons acheté ce livre pour que Maddi le lise.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Eosi dugu liburu au Maddik leit tezan.
B38 — Je veux que Peio achète ces pommes.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Nai nuke Peiok eros ditzan sagar ok.
B39 — Je voulais que Maialen boive le lait.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Nai nuke Maddalenek edan dezan esnea.
B40 — J'avais raconté une histoire pour que tous les enfants dorment bien.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Kondatu nuen ixtorio bat aur guziek lokar ziten untsa.
B41 — Peio voudrait que Maddi ramasse les papiers.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
JOBAN:
Peiok nai luke Maddik bil ditzan paperrak.
B42 — Qu'il fasse comme il veut !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
JOBAN:
Egin dezala nai duen bezala.
B43 — Que la Mairie finisse ces travaux une bonne fois pour toutes !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
JOBAN:
Meriak fini ditzan lan ori beimbetikotz.
B44 — La maman a donné le livre à son enfant.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
JOBAN:
Amak eman du liburua bere haurrari.
B45 — Peio le lui dira.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
JOBAN:
Peiok erranen dako.
B46 — La maman a donné le livre aux enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
JOBAN:
Amak eman du liburia haurreri.
B47 — Beñat lui avait apporté un livre.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
JOBAN:
Beñatek ekharri zakon liburu bat.
B48 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
JOBAN:
Amak finkatu du kestione ori bost aurreri.
B49 — À mon fils, ma femme lui ferait manger n'importe quoi (en lui disant qu'il va grandir).
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke > Aleg
JOBAN:
Ene semeari, ene emaztea janaraziko deko nai duena erranez aundituko dela.
B50 — Beñat a dû donner ses livres à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Orain
JOBAN:
Beñatek eman behar izan ditu liburuak Maddiri.
B51 — Beñat avait dû déjà donner son livre à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Irag
JOBAN:
Beñatek deja emana zuen, segur, bere liburua Maddiri.
B52 — Beñat a apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Beñatek (e)kharri du bizikleta Maddiri arranja dezon.
B53 — Beñat avait apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Beñatek ekharri zuen bizikleta Maddik arranja zezon.
B54 — Peio voudrait que Maddi lui donne des fleurs.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
JOBAN:
Peiok nai luke Maddik eman ditzon loreak.
B55 — Que Maddi ne lui prête pas la bicyclette !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
JOBAN:
Maddik eztezon presta bizikleta!
B56 — Que les élèves donnent leur(s) livre(s) à Maddi !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
JOBAN:
Eskolatierrek eman dezoten liburiek Maddiri.
B57 — Je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
JOBAN:
Zuri mintzatzen niz.
B58 — Vous vous êtes approché de moi.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
JOBAN:
Eni urbildu zira.
B59 — Avant, je vous parlais tous les jours.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
JOBAN:
Leen egun guziz mintzatzen nitzauzun.
B60 — En ce temps là, vous me parliez souvent de ces sujets.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
JOBAN:
Dembora hetan, mintzatzen zinauzkitan, ardura, ixtorio horiitaz.
B61 — J'ai dû vous parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Orain
JOBAN:
Pentsatzen dut sobera fite mintzatu nintzauzula.
B62 — Vous aviez dû me parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Irag
JOBAN:
Uste dut sobera fite mintzatu zaizkitala.
B63 — Beñat veut que je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Beñatek nai du zuri mintza nadin.
B64 — Je voulais que vous me parliez à moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Nai nuke eni mintza ziten.
B65 — Maddi souhaiterait que vous vous approchiez de moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
JOBAN:
Maddik nai luke eni urbil tzaiten.
B66 — Parlez-moi plus gentiment!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
JOBAN:
Mintza zozkida goxokiago.
B67 — Approchez-vous de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
JOBAN:
Urbil zaite neri.
B68 — Je vous vois.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
JOBAN:
Ikusten zitut.
B69 — Vous me connaissez.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
JOBAN:
Ezagutzen nuzu.
B70 — Avant, je vous voyais tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
JOBAN:
Leen ikusten zenitutan egun guziz.
B71 — En ce temps là, vous me connaissiez bien.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
JOBAN:
Dembora hetan untsa ezagutzen ninduzun.
B72 — Beñat veut que je vous voie.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Beñatek nai du ikus zizaitan.
B73 — Mes amis veulent que vous me connaissiez.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Ene lagunek nai dute ezagu(t) tzitzaitan.
B74 — Avant, vous préfériez que je vous voie tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Lehen naiago zinuke ikus zezatan egun guziz.
B75 — En ce temps là, je voulais que vous me voyiez tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Dembora artan nai nuen ikus nindezazun egun guziz.
B76 — Je voudrais que vous m'invitiez au restaurant.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
JOBAN:
Nai nuke ostaturat komita nindezazun.
B77 — Emmenez-moi au restaurant!
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Agin
JOBAN:
Ereman nezazu ostaturat!
B78 — Je vous ai apporté les papiers de la voiture ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
JOBAN:
Ekharri dauzkizut otoaren paperrak goiz untan.
B79 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
JOBAN:
Eman dautazu ene anaiaren liburua.
B80 — En ce temps là, je vous donnais un baiser tous les jours.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
JOBAN:
Dembora etan emaiten nauzun potta bat egun guziz.
B81 — Il y a bien longtemps, vous me racontiez des histoires tous les soirs.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
JOBAN:
Badu bulta bat ixtorioak kondazen zitzauzkatan arras guziz.
B82 — Maialen veut que je vous porte le livre à la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Maialenek nai du ekhar dezazutan liburua etxerat.
B83 — Peio souhaite que vous me donniez l'argent ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
JOBAN:
Peiok nai du eman dezaazun sosa goiz untan.
B84 — L'an dernier, vous vouliez que je vous vende ma voiture.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Joan den urtean nai zinuen sal nezazun ene otoa.
B85 — Avant, Peio ne voulait pas que vous me racontiez des mensonges.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
JOBAN:
Leen Peiok etzuen nai gezurrak konda zitzautazun.
B86 — Maialen préférerait que vous me portiez des biscuits de la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
JOBAN:
Maialenek naiago luke bixkotxak ekhar dazkidazun etxetik.
B87 — Donnez-moi ce livre!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
JOBAN:
Emaazu liburu ori!
B88 — Racontez-moi des histoires!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
JOBAN:
Konda zazkidazu ixtoriuak!
B89 — (Peio a repris des forces). Avec un peu d'aide, il peut se lever du lit.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
JOBAN:
Peio arras sendatu da. Laguntzarekin jeikitzen aal da ofetik.
Oharrak.— 'Ditaike' ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Peiok indarrak artu ditu. Laguntzarekin jeiki ditaike ofetik.
B90 — (La porte est fermée à clé.) Peio ne peut pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
JOBAN:
Borta zarratia da gakoz. Peio ezta ateratzen ahal.
B91 — (Peio a fini ses devoirs). Il peut quitter l'école.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
JOBAN:
Peiok fini'tu bere devoir*ak. Ateratzen ahal da eskolatik.
B92 — (Il fait nuit.) Nul ne peut sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
JOBAN:
Iluna da. Nehor ez da ateratzen al permisionori gabe.
B93 — Attention: ce verre peut tomber.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
JOBAN:
Kasu, baso hori erortzen ahal da.
Oharrak.— E18 perpausako aditz forma ezagutu eta erabiltzen du. Baina usuago 'ahal' partikulaz.
B94 — Maintenant une telle chose ne peut plus arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
JOBAN:
Orai ezta olako gauza bat gertatzen ahal.
B95 — (Peio avait repris des forces). Avec un peu d'aide, il pouvait se lever.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
JOBAN:
Peiok indarrak artu zituen. Laguntza puxka batekin jeikitzen ahal tzen.
B96 — (La porte était fermée à clé.) Peio ne pouvait pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
JOBAN:
Borta zerratia zen gakoz. Peio etzen ateratzen ahal.
Oharrak.— E19 perpausako aditz forma ezagutzen du.
B97 — (Peio avait ma permission). Il pouvait s'en aller à Paris.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
JOBAN:
Peiok bazuen ene permisionea juaiten aal tzen Pariserat.
B98 — (Il y avait une interdiction.) Nul ne pouvait sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
JOBAN:
Bazen enterdizione at nehor etzen ateratzen ahal permisioneri gabe.
B99 — Dans le temps aussi, de telles choses pouvaient se produire!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
JOBAN:
Dembora etan ere, olako gauzak gertatzen ahal tziren.
B100 — A cette époque, rien de tel ne pouvait arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
JOBAN:
Dembora orietan olakorik etzen arribatzen ahal.
B101 — Attention! Un accident pourrait se produire.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
JOBAN:
Kasu! Akzidente bat gertatzen ahal da.
B102 — Attention! Les livres pourraient tomber!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
JOBAN:
Kasu! Liburuak eortzen ahal liteizke.
B103 — (Le téléphone est réparé.) Peio peut me parler tous les jours.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_+pD
JOBAN:
Telefona arrainjatia da. Peio mintzatzen aal tzaut egun guziz.
B104 — (Que Peio fasse attention.) Une telle chose peut lui arriver à lui aussi!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_-pD >
JOBAN:
Peiok kasu egin beza. Olako bat gertatzen ahal tzako ari ere.
Oharrak.— E17 ezagutzen du.
B105 — (Il a l'autorisation.) Beñat peut voir les malades.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
JOBAN:
Badu permisionea. Beñatek ikusten aal ditu eriak.
B106 — (Ne bougez plus.) Maintenant je peux vous voir.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > +pA_+pE
JOBAN:
Ez igi. Orai ikusten ahal tzitut.
Oharrak.— E22 ezagutzen du.
B107 — Attention! Les enfants peuvent casser une vitre!
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
JOBAN:
Kasu! Aurrek austen aal dute berina bat.
Oharrak.— E23 ezagutzen du.
B108 — (Je suis fort:) Je peux porter ce paquet sur mon dos.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
JOBAN:
Azkarra niz. Khartzen al dut paketa ori ene bizkarrean.
B109 — (Vous êtes trop faible:) Vous ne pouvez pas lever cette pierre.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
JOBAN:
Flakoi zira. Ez duzu altxatzen aal arri ori.
B110 — De là où j'étais, je pouvais vous voir, mais pas facilement.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
JOBAN:
Nintzan tokitik, ikusten aal zinitutan, bainan ez aise.
B111 — De là où vous étiez, vous pouviez nous voir tous.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
JOBAN:
Zu zinen lekutik, ikusten aal ginituzun denak.
B112 — Avant les paysans ne pouvaient pas travailler le dimanche.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
JOBAN:
Leen laborariak etziren artzen aal lanian igandetan.
B113 — (La loi avait changé). Beñat pouvait fumer au travail.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
JOBAN:
Legia sanjatia zen. Beñatek pipatzen aal tzuen lanian.
B114 — Moi également, je peux vous donner un peu d'argent.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
JOBAN:
Nik ere emaiten aal dauzut sos puxka bat.
B115 — Vous avez ma permission. Vous pouvez me dire la vérité sans crainte.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
JOBAN:
Baduzu ene permisionea. Erraiten aal zinautan egia beldurrik gabe.
B116 — J'avais assez d'argent. Je pouvais vous en donner un peu.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
JOBAN:
Banin aski sos. Emaiten aal nauzun puxka at.
B117 — Ne mangez pas trop. Cela pourrait vous faire du mal.
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_-pE
JOBAN:
Ez jan sobera. Kalte egiten aal dauzu.
B118 — Si ce matin Beñat était venu à pied, il aurait vu Maddi dans la rue.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
JOBAN:
Goiz untan jin baliz Beñat oinez, ikusiko zuen Maddi kharrikan.
B119 — Si un tel accident était arrivé à Peio hier, son père aurait dit quelque chose à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
JOBAN:
Olako akzidenta gertatuko balizaio Beñati atzo, aitak erranen zakon zerbait Maddiri.
B120 — Si hier Beñat avait mangé toutes les pommes, il aurait été malade.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
JOBAN:
Atzo Beñatek jan bazituen sagar guziak, erituko zen.
B121 — Si à ce moment là Peio lui avait dit la vérité, cela aurait paru bizarre à Beñat.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
JOBAN:
Memento artan Beñatek erran izan balako egia, drole arrapatuko zuen Beñatek.
B122 — Si demain Beñat partait à Paris à pied, il achèterait de nouvelles chaussures.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
JOBAN:
Beñat biar joan baliz Pariserat, eros lizazke zapeta berriak.
B123 — Si un jour un tel malheur lui arrivait, Peio demanderait de l'aide à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
JOBAN:
Egun batez zerbait istripu gertatzen bazako Peiori, galdegin lezake laguntza Maddiri.
B124 — Si Beñat voyait ses enfants dans un tel état, il s'étonnerait beaucoup.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > -pA
JOBAN:
Beñatek ikus balitza bere aurrak tristeki estrona liteike.
B125 — Si Peio racontait une telle histoire à Beñat, le livre lui tomberait des mains.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
JOBAN:
Peiok konda baleza olako ixtorio bat Beñati, liburia eskuetarik eror litzaizkio.
B126 — Si Peio avait plus d'argent, il serait plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
JOBAN:
Beñatek balu sos geiago, urosago liteike.
B127 — Si hier j'étais resté dans la forêt, vous vous seriez inquiété.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > +pA
JOBAN:
Atzo oianean egon izan banitz, inketatuko zinezten.
B128 — Si à ce moment-là vous m'aviez parlé à moi, je vous aurais donné un peu d'argent.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
JOBAN:
Memento artan mintzatu izan bazinezkit, emanen nauzun sos puxka bat.
B129 — Si hier j'avais apporté les livres, vous m'auriez invité au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
JOBAN:
Atzo ekarri banauzkizun liburiak, ostaturat komitatuko ninduzun.
B130 — Si ce jour là je vous avais offert de l'or, à moi aussi vous m'auriez parlé d'une autre manière.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
JOBAN:
Egun ortan ofreitu izan banauzu urrea, obeki mintzatuko zinen neri.
B131 — Si demain vous veniez jusqu'à Cambo à pied, après je vous inviterais au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
JOBAN:
Biar jin bazinite oinez Kamborat, komitatuko zinuzketet ostatura.
B132 — Si à vous aussi je vous parlais tous les jours, vous me diriez la vérité.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
JOBAN:
Zuri ere mintza banindadi egun guziz, egia erran zinezakee.
B133 — Si je vous payais le voyage, vous iriez en Amérique.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
JOBAN:
Piaia pagatzen banauzu, juan zinitaizke Ameriketarat.
B134 — Si demain vous m'invitiez à un tel restaurant, je vous parlerais autrement.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
JOBAN:
Biar komita banindezazu ostaturat, beste manera batez mintza nindaike.
B135 — Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
JOBAN:
Banu sos geiago, urosago nindaike.
B136 — Je sais les deux langues d'ici.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Orain
JOBAN:
Badazkit emengo bi lenguaiak.
B137 — En ce temps là, saviez-vous parler l'anglais?
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Irag
JOBAN:
Dembora etan bazinakien mintzatzen inglesa?
B138 — Peio saurait vous le dire.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_-pE > +ke > Aleg
JOBAN:
Peiok balakike erraiten.
B139 — Je m'en vais d'ici.
AM > Trinko > NOR > JOAN > +pA > -ke > Orain
JOBAN:
Banoa emendik.
B140 — Hier à cette heure-ci, j'attendais Peio.
AM > Trinko > NOR > EGON > +pA > -ke > Irag
JOBAN:
Atzo tenore ontan Peion bea nintzan.
Oharrak.— 'Bea nindago' ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Atzo tenore ontan bea nindago.
B141 — Vous êtes venu jusqu'à quand?
AM > Aspektu_ondorio egoera
JOBAN:
Noiz artio jina zira?
B142 — Vous avez déjà lu ce livre?
AM > Aspektu_ondorio egoera
JOBAN:
Leitia duzu deja liburu au?
B143 — Mon père avait fait la guerre de 14.
AM > Aspektu_ondorio egoera
JOBAN:
Ene aitak egina zuen amalauko gerla.
B144 — Peio avait tué son chien.
AM > Aspektu_ondorio egoera
JOBAN:
Peiok il zuen bere xakurra.
B145 — Je vous frapperai.
AM > Aspektu_geroaldia
JOBAN:
Joko zitut.
B146 — Je vous tuerai.
AM > Aspektu_geroaldia
JOBAN:
Ilen zaitut.
B147 — Je ne vous mentirai pas.
AM > Aspektu_geroaldia
JOBAN:
Ez dauzut gezurrik erranen.
B148 — Je vous verrai demain.
AM > Aspektu_geroaldia
JOBAN:
Ikusiko zitut biar.
B149 — Si je le lui demande, Beñat partira à Paris demain matin.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
JOBAN:
Galdegiten badakot, Beñat juanen duk Pariserat biar.
B150 — Quand j'aurai le temps, je viendrai chez toi.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Dembora izanen dutalarik jinen nuk ire etxerat.
B151 — L'an dernier Beñat allait au travail à pied, car il n'avait pas de voiture.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
JOBAN:
Juan den urtian Beñat juaiten zian oinez lanera, ez baitzuen otorik.
B152 — L'an dernier nous allions au travail à pied.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Irag
JOBAN:
Juan den urtean juaiten ginitian lanerat oinez.
B153 — Les papiers lui sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
JOBAN:
Paperrak erori zaizkok eskutarik.
B154 — Les papiers leurs sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
JOBAN:
Paperrak erori zeaizkotek eskutarik.
B155 — Beñat a apporté le goûter.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
JOBAN:
Beñatek ekharri dik askaria.
B156 — Beñat avait apporté les oeufs.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
JOBAN:
Beñatek ekharri tik arroltzeak.
B157 — Beñat m'a vu.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > +pA_-pE > -ke > Orain
JOBAN:
Beñatek ikusi nik.
B158 — Beñat lui a enlevé les chaussures.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
JOBAN:
Beñatek kendu deazkik zapetak.
B159 — Beñat m'avait menti.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_-pE > -ke > Irag
JOBAN:
Beñatek gezurra erran deak.
C1 — Je suis venu ce matin.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Subj
JOBAN:
Jin niz goiz ontan.
C2 — J'ai mangé cinq pommes.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Erg
JOBAN:
Botz sagar jan ditut.
C3 — Peio nous a vus.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Obj
JOBAN:
Peiok ikusi gitu.
C4 — Maddi m'a dit la vérité.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Dat
JOBAN:
Maddik erran daut egia.
C5 — Peio croit qu'il a glissé (il=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Subj
JOBAN:
Peiok uste du lerratu dela.
C6 — Peio et Xabi croient que Maddi les a frappés (les=Peio et Xabi).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Obj
JOBAN:
Peio ta Xabik uste dute Maddik jo tuela.
C7 — Peio croit que Maddi lui a donné le livre (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Dat
JOBAN:
Peiok uste du Maddik eman dakola liburua.
C8 — Peio croit que Maddi a parlé de lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > AOnd
JOBAN:
Peiok uste du Maddi mintzatu dela hartaz.
C9 — Peio croit que c'est moi qui vous ai frappé.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Erg
JOBAN:
Peiok uste du nik jo zitutala.
C10 — Je crois que c'est nous que Peio a vu.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Abs_Obj
JOBAN:
Uste dut gu kusi gituela Peiok.
C11 — C'est à vous que j'ai donné le livre.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Dat
JOBAN:
Zuri eman dut liburua.
C12 — Peio croit que c'est lui le meilleur (lui=Peio).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Subj
JOBAN:
Peiok uste du hura dela oberena.
C13 — Je suis fier de ma fille. Je crois que c'est elle que j'ai vue.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Obj
JOBAN:
Biziki fier niz ene alabaz. Uste dut ura ikusi dutala.
C14 — J'ai dit à Maddi que c'est à elle que je donnerai le livre (elle=Maddi).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Dat
JOBAN:
Erran dut Maddiri ari emanen dutala liburua.
C15 — Peio a dit à Maddi que c'est avec elle qu'il veut se marier.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > AOnd
JOBAN:
Peiok erran du Maddiri arekin gogo duela ezkondu.
C16 — Moi aussi j'ai vu Peio ce matin.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Erg
JOBAN:
Nik ere ikusi dut Peio goiz untan.
C17 — Vous aussi, ce matin, je vous ai vu dans la rue.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Abs_Obj
JOBAN:
Zu ere ikusi zitut goiz untan karrikan.
C18 — A nous, personne ne nous dit rien.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Dat
JOBAN:
Guri nehok eztu deusik erraiten.
C19 — Peio croit que lui non plus ne dirait jamais une telle chose.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Erg
JOBAN:
Peiok uste du aurrek ere ez lezakela sekulat erran gauza ori.
C20 — Je suis fier de mon fils. Lui aussi, mes amis l'aiment beaucoup.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Abs_Obj
JOBAN:
Biziki fier niz ene semiaz. Ura ere ba, ene lagunek maite dute biziki.
C21 — Maddi n'est pas contente. À elle, personne ne lui a rien dit.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Dat
JOBAN:
Maddi ezta kontent. Ari nehok eztako deus e erran.
C22 — Vous avez fait ce travail vous-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Erg
JOBAN:
Egin duzu lan ori zuaurek.
C23 — Vous me l'avez dit à moi-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Dat
JOBAN:
Erran dautazu niauri.
C24 — Peio aussi fait ses commissions lui-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 3p > Erg
JOBAN:
Peiok ere egiten dutu bere komisioneak berak.
C25 — J'ai fait ce travail tout seul. (sans l'aide de personne).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
JOBAN:
Egin dut lan ori nihauk, nehok lagundu gabe.
C26 — Peio aussi est seul dans son bureau.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
JOBAN:
Peio bera da bere bulegoan.
C27 — Peio l'a fait tout seul, personne ne l'a aidé.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
JOBAN:
Peiok berak egin du, nehok eztu lagundu.
C28 — Peio et Maddi sont tombés tout seuls (personne ne les a poussés).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
JOBAN:
Peio ta Maddi erori dira berak, nehok ez ditu pusatu.
C29 — Peio s'est menti à lui-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
JOBAN:
Peiok bere buria trompatu du.
C30 — Nous nous faisons du mal á nous-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
JOBAN:
Guhaun buruari min egiten diogu.
C31 — Peio s'est reconnu sur la photo.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
JOBAN:
Peiok ezagutu du bere burua fotoan.
C32 — Je ne m'aime pas beaucoup.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
JOBAN:
Ez dut ene burua anitz maite.
C33 — Vous vous êtes vu dans ce film?
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
JOBAN:
Kusi duzu zure burua filma hortan?
C34 — Maialen est fière d'elle (elle= Maialen).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
JOBAN:
Maialen bere buruaz fier da.
C35 — Peio n'a pas confiance en lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
JOBAN:
Peiok eztu bere burian konfiantxarik.
C36 — Nous avons mangé ensemble.
Joskera > Izord > Elkarkaria > AOnd
JOBAN:
Elgarrekin jan dugu.
C37 — Ces gens vivent les uns à côté des autres.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
JOBAN:
Jende orik bizi dira elkharren ondoan.
C38 — Pierre et Mayi sont ennemis l'un de l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
JOBAN:
Pier ta Maddi bat bestearen etsai dira.
C39 — Ces deux enfants se sont frappés l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
JOBAN:
Bi aur orik elgar jo dute.
C40 — Peio a dit à Maddi qu'ils se verront demain. (ils = Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
JOBAN:
Peiok erran dio Maddiri biar ikusiko dutela.
C41 — Pierre et Mayi croient qu'ils s'aiment.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
JOBAN:
Pier eta Maddik uste dute elgar maite dutela.
C42 — Maialen et Mayi se sont dit des mensonges l'une à l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
JOBAN:
Maialen eta Maddik gezurrak erran dituzte elgarri.
C43 — Mayi et Peio se plaisent l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
JOBAN:
Elgarrekin gustatzen dira Maddi ta Peio.
C44 — Pierre est en colère. J'ai tué son chien. (le chien de Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
JOBAN:
Pier koleran da. Aren xakurra il dut.
C45 — Xabi et Beñat ont dit à Peio qu'ils ont vu sa sœur. (la sœur de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
JOBAN:
Xabi ta Beñatek erran diote Peiori haren arreba ikusi dutela.
C46 — Beñat croit que son chien m'a mordu. (le chien de Beñat).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
JOBAN:
Beñatek uste du aren xakurrak ausiki nuela.
C47 — Maddi et Peio croient que leur copain est malade. (le copain de Maddi et Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
JOBAN:
Maddi ta Peiok uste dute aren laguna eri dela.
C48 — J'habite chez Pierre avec son frère (le frère de Pierre)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
JOBAN:
Bizi niz Pierren etxean aren anaiarekin.
C49 — J'ai parlé de son chien avec Peio (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
JOBAN:
Mintzatu naiz aren xakurraz Peiorekin.
C50 — J'ai parlé de Peio et Maddi avec leurs amis (les amis de Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
JOBAN:
Mintzatu niz Peio eta Maddiz aren lagunekin.
C51 — Peio a tué son chien pas le mien. (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
JOBAN:
Peiok il du aren xakurra, ez enea.
C52 — Peio et Maddi ont amené leurs amis au cinéma et pas les miens. (les amis de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
JOBAN:
Peio et* Maddi ereman dituzte beren lagunak zinemara, bainan ez eneak.
C53 — C'est sont leurs parents, et pas les miens qui ont amené Peio et Maddi au cinéma. (les parents de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
JOBAN:
Aren aitamek, benan ez enek, eraman diuzte Peio eta Maddi zinemara.
C54 — Pierre est en colère. Son chien l'a mordu. (le chien de Pierre a mordu Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
JOBAN:
Pier koleran da. Bere xakurrak ausiki du.
C55 — Jean est étudiant.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
JOBAN:
Juhanes istudian ta.
C56 — Jean était berger pour quelques jours.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
JOBAN:
Jean* arzain zen zombait egunentzat.
C57 — Peio est un menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
JOBAN:
Peio gezurtia da.
C58 — Peio est un gros menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
JOBAN:
Peio alimaleko gezurtaria da.
C59 — Beñat n'est pas un bon bertsulari, mais c'est un bon pilotari.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
JOBAN:
Beñat ezta persulari una, baina bai pilotaria.
C60 — L'homme est grand.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
JOBAN:
Gizona aundia da.
C61 — Jean est malade.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
JOBAN:
Juanes eri da.
C62 — Des enfants sont tombés par terre.
JOBAN:
Haurrak erori dira lurrerat.
C63 — Des enfants ont joué dans la rue.
JOBAN:
Haurrak aizan dira josteta kharrikan.
Oharrak.— aizan =ari izan
C64 — Des étoiles brillent dans le ciel.
JOBAN:
Izarrek argitzen dute zeruan.
C65 — J'ai mangé des pommes.
Joskera > Det_mugab & Obj
JOBAN:
Jan tut sagarrak.
C66 — Manex a bu de l'eau. Peio a mangé le pain.
Joskera > Det_mugab & Obj > MG_SG
JOBAN:
Manexek edan du ura. Eta Peio jan du ogia.
C67 — Il y a des étudiants dans la rue.
Joskera > Det_mugab > Exist
JOBAN:
Badira istudiantak kharrikan.
C68 — Il y a de l'eau dans le verre.
Joskera > Det_mugab > Exist
JOBAN:
Bada ura basoan.
C69 — Je n'ai pas de chien mais j'ai un chat.
Joskera > Det_mugab & Obj
JOBAN:
Ez dut txakurrik, bainan badut gatu bat.
C70 — Je n'ai pas d'argent, mais j'ai du pain.
Joskera > Det_mugab & Obj
JOBAN:
Eztut sosik, bainan badut ogia.
C71 — Peio a deux frères.
Joskera > Det_mugab & Obj
JOBAN:
Peiok batu bi anaia.
C72 — Maddi est très jolie.
Joskera > Mailak > Izond
JOBAN:
Maddi biziki pollita da.
C73 — J'habite une très vieille maison.
Joskera > Mailak > AOnd
JOBAN:
Bizi niz etxe zaar-zaar batean.
C74 — J'ai un très gros chien.
Joskera > Mailak > IS
JOBAN:
Badut tzakur aundi-aundi bat.
C75 — Maddi est une très jolie fille.
Joskera > Mailak > IS
JOBAN:
Maddi biziki neskato pollita da.
C76 — Un chanteur très célèbre est venu à Bayonne.
Joskera > Mailak > IS
JOBAN:
Kantari biziki famatia jin da Baionarat.
C77 — Beñat a deux très gros chiens.
Joskera > Mailak > IS
JOBAN:
Beñatek padu bi alimaleko zakur.
C78 — Beñat est un assez bon pilotari.
Joskera > Mailak > IS
JOBAN:
Beñat pilotari askitto ona da.
C79 — Beaucoup d'enfants sont tombés dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Subj > NKmz
JOBAN:
Anitz haur erori dira eskalera oriitan.
C80 — Peu d'enfants sont morts de cette manière.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Subj > NKmz
JOBAN:
Haur guti il da manera oriitan.
C81 — Trop d'enfants ont glissé dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Subj > NKmz
JOBAN:
Sobera haur lerratu dire eskaler orietan.
C82 — Tous les enfants sont tombés par terre.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Abs_Subj > NKmz
JOBAN:
Haur guziak erori dira lurreat.
C83 — Quelques enfants sont allés à l'église.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Abs_Subj > NKmz
JOBAN:
Zombait aur juan dire elizarat.
C84 — Suffisamment d'enfants sont déjà tombés ici.
Joskera > Zenbatz > aski > Abs_Subj > NKmz
JOBAN:
Aski aur erori dira deja emen.
C85 — Il y a peu d'étudiants dans la rue.
Joskera > Zenbatz > guti > Exist > NKmz
JOBAN:
Ixtudiante guti da karrikan.
C86 — Il y a beaucoup de places vides dans ce train.
Joskera > Zenbatz > anitz > Exist > NKmz
JOBAN:
Bada aniz leku-uts treina untan.
C87 — J'ai vu beaucoup d'enfants tomber par terre.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
JOBAN:
Ikusi dut anitz aur erortzen lurrerat.
C88 — J'ai acheté peu de livres.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
JOBAN:
Erosi dut liburu guti.
C89 — J'ai mangé trop de pommes.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
JOBAN:
Jan dut sobera sagar.
C90 — J'ai beaucoup de livres.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
JOBAN:
Badut anitz liburu.
C91 — J'ai peu de livres, mais beaucoup d'idées.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
JOBAN:
Liburu guti dut, bainan anitz idaia ba.
C92 — Beñat a trop de livres, mais pas assez d'amis.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
JOBAN:
Beñatek badu sobera liburu, bainan ez aski lagun.
C93 — Beaucoup d'enfants ont déjà dormi ici.
Joskera > Zenbatz > anitz > Erg > NKmz
JOBAN:
Anitz aurrek lo egin dute deja emen.
C94 — Peu d'enfants ont apporté leur(s) livre(s).
Joskera > Zenbatz > guti > Erg > NKmz
JOBAN:
Aur gutik (e)karri dute beren liburiak.
C95 — Trop d'enfants mangent des bonbons.
Joskera > Zenbatz > sobera > Erg > NKmz
JOBAN:
Sobera haurrek jaten dute bomonak.
C96 — Tous les enfants ont mangé du pain.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Erg > NKmz
JOBAN:
Haur guzie(k) jan dute ogua.
Oharrak.— Herskari sabaikari ahostunaren aitzineko herskari belar ahoskabearen mututzea.
C97 — Quelques enfants ont acheté du papier.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Erg > NKmz
JOBAN:
Zombait aurrek erosi dute paperra.
C98 — Suffisamment d'enfants ont dit des bêtises.
Joskera > Zenbatz > aski > Erg > NKmz
JOBAN:
Aski aurrek erran dituzte xoxokeriak.
C99 — (Peio et Maddi sont content.) Je leur ai donné chacun un livre.
Joskera > Banaketariak
JOBAN:
Peio eta Maddi kontent tira. Bakotxari eman dut liburu bat.
C100 — (Peio et Maddi sont content.) Ils ont mangé chacun deux pommes.
Joskera > Banaketariak
JOBAN:
Peio eta Maddi kontent tira. Jan diuzte bakotxak bi sagar.
C101 — (Peio et Maddi sont content.). Chacun des deux a vu trois films.
Joskera > Banaketariak
JOBAN:
Peio eta Maddi kontent tira. Bakotxak ikusi tu hiru filma.
C102 — (Peio et Maddi sont content.) Ils sont partis chacun dans une voiture.
Joskera > Banaketariak
JOBAN:
Peio ta Maddi kontent tira. Bakotxa joan da oto batean.
C103 — C'est Beñat qui a cassé le verre.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
JOBAN:
Beñatek tu autsi basoa.
C104 — C'est de ma faute si nous n'avons pas l'argent. C'est moi qui ne l'ai pas apporté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
JOBAN:
Ene falta da ez palin badugu sosik. Ni dut ez ekharri.
C105 — Je suis venu à pied, pas en voiture.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
JOBAN:
Jin niz oinez, ez eta otoan.
C106 — C'est ici que je travaille.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
JOBAN:
Hemen ari niz lanian.
C107 — J'ai ri, pas pleuré.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
JOBAN:
Irri egin dut, bainan ez nigar.
C108 — Nous n'avons pas bu le vin, nous l'avons jeté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
JOBAN:
Eztugu edan anoa, bota dugu.
C109 — Est-ce Pierre qui est venu ce matin?
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Subj
JOBAN:
Pier dea jin goiz untan?
C110 — Je sais l'anglais, pas l'allemand.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Obj
JOBAN:
Badakit inglesa, bainan ez alemana.
C111 — Non, mon chien n'est pas méchant.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Pred & Izond
JOBAN:
Ez, ene xakurra ezta gaixtoa.
C112 — Non, Maialen n'habite pas ici.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
JOBAN:
Ez, Maialen ezta emen bizi.
C113 — Ce n'est pas ce matin que vous me l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
JOBAN:
Ezta goiz untan erran daazuna.
C114 — Je ne parle pas de ça.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
JOBAN:
Ez niz ortaz mintzo.
C115 — Ce n'est pas à moi que vous l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Dat
JOBAN:
Eztuzu eni erran.
C116 — Ce n'est pas Beñat qui a ri.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Erg
JOBAN:
Eztu Beñatek irri egin.
C117 — Ce n'est pas Pierre qui est tombé par terre.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Abs_Subj
JOBAN:
Ez da Pierre erori lurrerat.
C118 — Nous n'avons pas bu l'eau, nous l'avons jetée.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Aditz foku
JOBAN:
Eztugu edan anoa, bota dugu.
C119 — A qui avez-vous donné les livres ce matin?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
JOBAN:
Nori eman tuzu liburia goiz untan?
C120 — Ce sont les enfants de qui qui vous ont jeté des cailloux?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
JOBAN:
Noren aurratira arria bota dautzutenak.
Oharrak.— aurratira = aurrak dira
C121 — Ce sont les enfants de quel village qui ont cassé ce mur à coups de pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
JOBAN:
Nungo erriko aurrak tira autsi dutenak murru ori ostikoka?
C122 — Qui a fait quoi?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
JOBAN:
Nok, zer egin du?
C123 — Peio a dit quoi à qui?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
JOBAN:
Peiok erran du zer, nori?
C124 — Que voulez vous, du cidre ou de la bière?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
JOBAN:
Zer nai duzu, zidra edo biera?
C125 — De quoi parlez-vous le plus, du travail ou des vacances?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
JOBAN:
Zertaz mintzo zizte geienik, lanaz edo bakantzez?
C126 — C'est incroyable! Est-ce donc Peio qui a apporté ce livre?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
JOBAN:
Izigarrire da! Peiok ekharri ote du liburu ori?
Oharrak.— Izigarrire = izigarri ere
C127 — Dites donc! Est-ce que Maialen sait que vous êtes ici?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
JOBAN:
Errazu! Maialenek badaki emen zireztela?
C128 — Combien de chiens avez-vous dit qu'ils vous ont mordu?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
JOBAN:
Zombat xakurrek ausiki ziuztela erran duzu?
C129 — Pourquoi croyez-vous que je suis venu à pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
JOBAN:
Zendako sinesten duzu oinez jina nizala?
C130 — Quel mauvais temps!
Joskera > Harridura perpausak
JOBAN:
Ze dembora txarra!
C131 — Qu'est ce que vous pouvez dire comme bêtises!
Joskera > Harridura perpausak
JOBAN:
Ze xoxokeriak erraiten ahal tuzun.
C132 — Ah, ce que votre voiture est grande!
Joskera > Harridura perpausak
JOBAN:
Ha, ze oto aundia!
C133 — Combien de livres a lu Beñat!
Joskera > Harridura perpausak
JOBAN:
Zombat libru leitu ditu Beñatek?
C134 — (Si vous ne savez pas quoi faire de ces lettres,) vous n'avez qu'à les envoyer par la poste.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
JOBAN:
Ez badakizu zer egin letra oriitaz, aski tutzu igortzia postarekin.
C135 — Vous n'avez qu'à me donner les bonbons.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
JOBAN:
Aski dazkidazu emaitia bombonak.
C136 — J'aime les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
JOBAN:
Maite tut saharrak.
C137 — J'aime manger les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
JOBAN:
Maite dut jatea saharrak.
C138 — Les poires aussi, j'aime les cueillir de l'arbre.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
JOBAN:
Udareak ere, maite ditut arbolatik biltzea.
C139 — Où sont les livres que je vous avais dit d'apporter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
JOBAN:
Nun dira liburiak galdegina nauzana ekhartzea?
C140 — Où sont les livres que je vous avais vu acheter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
JOBAN:
Nun dira erosten kusia nauzkizun liburiak?
C141 — Qui sont les garçons à qui je vous ai demandé de dire la vérité?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
JOBAN:
Nor dira mutikoak galdegina banaizun erraitia egia.
C142 — Beñat a dit qu'il fait froid dehors.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
JOBAN:
Beñatek erran du oz tela kampoan.
Oharrak.— oz tela = hotz dela
C143 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
JOBAN:
Beñatek badaki nik jan dutala ogia.
C144 — Vous m'avez promis que vous finirez ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
JOBAN:
Itz emana dautazu biarko finituko duzula lan ori.
C145 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
JOBAN:
Beñatek aitortu daut ikusi duela bere alaba.
C146 — Il semble que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
JOBAN:
Iduri du Beñat eri dela.
C147 — C'est vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
JOBAN:
Egia da eri nizela.
C148 — On voit bien que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
JOBAN:
Ikusten dugu untsa eri zirela.
C149 — J'ai peur que je sois malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
JOBAN:
Beldur niz eri nizela.
C150 — Maddi n'a pas dit qu'elle viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
JOBAN:
Maddik eztu erran biar jinen dela.
C151 — Je n'avais pas vu que Beñat était malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
JOBAN:
Ez nin ikusi Beñat eri zela.
C152 — Je ne vous ai pas promis que je ferai ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
JOBAN:
Eztauzut itzeman biarko eginen dutala lan ori.
C153 — Il ne semble pas que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
JOBAN:
Eztu iduri Beñat eri dela.
C154 — Ce n'est pas vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
JOBAN:
Ezta egia eri nizana.
C155 — Il ne paraît pas que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
JOBAN:
Eztu iduri akitia zirela.
C156 — Je ne sais pas si je partirai demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
JOBAN:
Ez dakit ea biar joanen nizan.
C157 — Je crois que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
JOBAN:
Uste dut biar jinen dela Beñat.
C158 — Je crains qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
JOBAN:
Beldur niz eguri eginen duela.
C159 — Je doute que Beñat soit vraiment malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
JOBAN:
Dudatzen dut Beñat zinez eri dela.
C160 — Je me réjouis que vous ayez fini.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
JOBAN:
Kontent niz finitu duzula.
C161 — Il est dommage qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
JOBAN:
Domaia da euria ari duela.
C162 — Beñat s'étonne que vous ayez oublié son livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
JOBAN:
Beñat estronatzen da aantzi duzula aren liburua.
C163 — Je regrette que vous ayez pris mal à cause de moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
JOBAN:
Erregretatzen dut min artu duzula ene faltaz.
C164 — Beñat m'a dit qui a perdu l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
JOBAN:
Beñatek erran daut nok galdu duen sosa.
C165 — Je sais quand Beñat partira à Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
JOBAN:
Badakit Beñat noiz juanen den Pariserat.
C166 — Je ne sais pas pourquoi Maddi a menti à son père.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
JOBAN:
Ez dakit zerendako Maddik gezurra erran duen bere aitari.
C167 — Beñat m'a demandé où je travaillerai l'an prochain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
JOBAN:
Beñatek galdegin daut nun ariko nizan lanean eldu den urtian.
C168 — Beñat m'a demandé si je partais demain ou après-demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
JOBAN:
Beñatek galdegin daut biar juaiten nizan ala etzi.
C169 — Je ne sais plus si c'est Beñat ou Maddi qui m'a donné ce livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
JOBAN:
Ez dakit xuxen, Beñatek ala Maddik emana dautan liburu au.
C170 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat ou à Maddi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
JOBAN:
Ez dakit Maddiri ala Beñati gertatu zakon.
C171 — J'ignore si cela vous est, ou non, déjà arrivé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
JOBAN:
Ez dakit ia hori deja gertatu zauzun.
C172 — Beñat m'a demandé si je partais bien demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
JOBAN:
Beñatek galdegin daut ia, zinez, biar guaiten nizan.
C173 — Je ne sais plus si Beñat m'a donné ou pas votre livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
JOBAN:
Ez dakit batere Beñatek eman dautan edo ez zure liburua.
C174 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
JOBAN:
Ez dakit Beñati gertatu zakon.
C175 — Beñat sait bien combien sont belles les montagnes du Pays Basque.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
JOBAN:
Beñatek badaki ontsa zoin ederrak tiren Eskual Herriko mendiak.
C176 — Maddi m'a montré ce que vous travaillez bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
JOBAN:
Maddik erakutsi daut zoin untsa ari ziren lanean.
C177 — Pierre voudrait que ce soit moi qui fasse ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
JOBAN:
Pierrek nai luke nik egin dezatan lan ori.
C178 — Maddi préfère que je parte demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
JOBAN:
Maddik nahi luke biar juan nadi.
C179 — Nous ne voulons pas que Beñat reste avec nous.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
JOBAN:
Eztugu nahi Beñat gurekin egon dadin.
C180 — Maddi a dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
JOBAN:
Maddik erran du sar giten.
C181 — Je voulais que Beñat dise la vérité.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
JOBAN:
Nai nuke Beñatek erran dezan egia.
C182 — Maddi avait dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
JOBAN:
Maddik erran tzuen sar giniten.
C183 — Sa mère lui disait qu'il ne soit pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
JOBAN:
Bere amak erraiten zakon etzadin berant izan eskolan.
C184 — Sa mère leur disait qu'ils ne soient pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
JOBAN:
Bere amak erraiten zeeten etziten izan berantegi eskolan.
C185 — L'espoir qu'un jour je trouverai du travail me donne du courage.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus osagarri izenlagunak
JOBAN:
Lana egun batez arrapatuko dutalako esperantzak emaiten daut kuraia.
C186 — Où sont les livres que je vous ai donnés ce matin?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Obj
JOBAN:
Nun dira goizian eman dauzkizutan liburuak?
C187 — Montrez-moi les enfants qui ont pleuré le plus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
JOBAN:
Erakus zadazuz, aurrak nigar egin dutenak geienik.
C188 — Je connais le vendeur qui vous a menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
JOBAN:
Ezagutzen dut gezurra erran dauzun saltzalea.
C189 — Je connais la femme à qui vous avez menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
JOBAN:
Ezagutzen dut emaztekia gezurra erran dakozuna.
C190 — Je connais quelqu'un à qui de tels livres plaisent beaucoup.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
JOBAN:
Ezagutzen dut norbait olako liburiak biziki gustatzen zaizkonak.
C191 — Je parle souvent avec des personnes à qui les vieux films plaisent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
JOBAN:
Mintzatzen niz ardura filma zaarra(k) maite dituzten jendeekin.
C192 — La maison où votre père est né a été mise en vente.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ines
JOBAN:
Zure aita sortu den etxea saltzat ezarria da.
Oharrak.— 'Saltzat' = saltzerat
C193 — Beñat a nié le crime dont vous l'avez accusé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Inst
JOBAN:
Beñatek ukatu du zuk akusatu duzun krima.
C194 — Montrez-moi le balcon d'où vous avez sauté.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ablat
JOBAN:
Erakutsadazu balkoina nundik jauzi egin duzu.
C195 — Je connais la personne dont vous avez oublié le nom.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Gen
JOBAN:
Ezagutzen dut izena aantzia duzun presuna.
C196 — Cela est arrivé à la femme avec qui je vis.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
JOBAN:
Gertatu zako ori bizi nizan (e)mazteari.
C197 — Vous êtes parti à Paris avec le compagnon avec qui vous vivez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
JOBAN:
Joan tzira Pariserat bizi ziren lagunarekin.
C198 — Ce que vous avez dit m'a étonné.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Obj
JOBAN:
Erran daazuna estronatu niz.
C199 — Nous ne faisons pas confiance à ceux qui disent de tels mensonges.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Subjek
JOBAN:
Ez dut konfientxarik egiten olako gezurrak erraiten diuzteneri.
C200 — Là où j'habite il n'y a pas d'oiseau.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
JOBAN:
Bizi nizan lekian ez da xoririk.
C201 — Beñat vient d'où Maddi travaille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
JOBAN:
Beñat eldu da Maddi lanean ari den lekutik.
C202 — Où sont les livres que je vous avais dit d'amener?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
JOBAN:
Nun dira ekhartzea galdegina nauzkizun liburuak.
C203 — Qui sont les enfants que vous m'avez demander d'aider?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
JOBAN:
Nor dira laguntzea galdegina daazun aur orik.
C204 — Qui me connait sait que je ne mens pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
JOBAN:
(E)zagutzen nuenak badaki ez dutala gezurrik erraiten.
C205 — Où je suis né, là je trouve la paix.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
JOBAN:
Sortua nizan lekian arrapatzen dut bakea.
C206 — Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
JOBAN:
Zer egin dezazun, egizu untsa.
Oharrak.— Itzulpenaren eragina.
C207 — Où que vous alliez, là-bas j'irai.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
JOBAN:
Nora juaiten bazira, arat juanen niz.
Oharrak.— Itzulpenaren eragina.
C208 — Beñat est plus grand que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Beñat ni baino aundiago da.
C209 — J'ai lu plus de livres que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Leitu dut Beñatek baino liburu geiago.
C210 — Beñat est moins riche que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Beñat ni baino pobreago da.
C211 — Je gagne moins d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Idaazten dut Beñatek baino sos gutiago.
C212 — Je mange plus de pommes que vous de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Jaten dut sagar geiau, zuk udare baino.
C213 — Vous buvez plus d'eau que moi de vin.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Edaten duzu ur geiago, nik ano baino.
C214 — Je préfère donner cet argent à Maddi qu'à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Naiago dut eman sos ori Maddiri, Beñati baino.
C215 — Je dépense plus que je ne gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Despendiatzen dut idaazi baino geiago.
C219 — Il m'est arrivé plus d'accidents qu'à vous.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
JOBAN:
Gertatu zaut zuri baino akzidante geiago.
C216 — Je suis aussi petit que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
JOBAN:
Beñat bezain ttipia niz.
C217 — Je gagne autant d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
JOBAN:
Iraazten dut Beñatek bezembat sos.
C218 — Je mange autant de pommes que Beñat de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
JOBAN:
Nik jaten dut Beñatek udare bezembat sagar.
C220 — Je dépense autant que je gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
JOBAN:
Despendiatzen dut idaazi bezembat.
C221 — Plus je travaille, plus je me fatigue.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
JOBAN:
Geiao lanean ari niz, geiago akitzen niz.
C222 — Plus je travaille, et moins je gagne!
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
JOBAN:
Geiago lanean aritze, ta gutiago idabazten dut.
C223 — Moins je travaille, mieux je dors.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
JOBAN:
Gutiago ari niz lanean, obeki lo egiten dut.
C224 — Les choses vont de plus en plus mal.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
JOBAN:
Geroau-ta gaizkiago doazi aferak.
C225 — Je ferai comme Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
JOBAN:
Eginen dut Beñatek bezela.
C226 — J'ai menti à Maddi comme à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
JOBAN:
Gezurra erran du Maddiri Beñati bezala.
C227 — Faites ce travail comme je vous l'ai dit.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
JOBAN:
Egizu lan ori nik erran bezala.
C228 — J'aime tant les pommes, que j'en mange tous les jours trois.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
JOBAN:
Maite tut aimbeste sagarrak, nun jaten tutan iru egun guziz.
C229 — Beñat travaille si bien, que tout le monde l'admire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
JOBAN:
Beñat hain untsa ari da lanean, nun denek laudatzen duten.
C230 — Beñat gagne tant d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
JOBAN:
Beñatek idaazten du aimbeste sos, nun ez dakien zer egin.
C231 — Cette maison est si belle que tout le monde veut l'acheter.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
JOBAN:
Etxe au ain ederra da, nun denek erosi nai beitute.
C232 — Je ne savais pas que Bayonne était si grand.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
JOBAN:
Ez nakien Baiona oin andia zela.
C233 — Beñat sait-il quand le casino de Biarritz a été construit?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
JOBAN:
Beñatek badaki noiz Biarritzeko casino*a egina izan den?
C234 — Ce matin je me suis souvenu que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
JOBAN:
Goiz untan orroitu niz Beñat jinen dela biar.
C235 — Hier Beñat m'a demandé où je serai aujourd'hui.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
JOBAN:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen nintzan egun.
C236 — Je veux que Beñat se taise.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
JOBAN:
Nai dut Beñat ixil dadi.
C237 — A ce moment, j'aurais voulu que Beñat vienne tout de suite.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
JOBAN:
Memento untan naiko nuken Beñat jin tzadin segidan.
C238 — Je voulais que tout le monde le sache.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
JOBAN:
Nahiko nukeen denek jakin zezaten.
C239 — Souhaiteriez-vous que cela arrive?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
JOBAN:
Nai zinukete ori gerta dadin?
C240 — Quand il fait beau, je vais au travail à pied.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Dembora ederra delarik juaiten naiz lanerat oinez.
C241 — Nous vous rendrons l'argent quand vous retournez de Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Itzuliko dauzuu sosa Paisetik itzuliko zirelarik.
Oharrak.— dauzuu = dauzugu
C242 — Depuis que je vis à Bayonne je ne vois plus ma famille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Baionan bizi nizenez geroztik ez dut ikusten ene familia.
C243 — Tant que je travaillerai pour vous, je gagnerai bien ma vie.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Zuretako lanean ari nizano untsa irabaziko dut ene bizia.
C244 — Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai téléphoné à ma mère.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Ikasi orduko berria telefonatu dut amari.
C245 — Après que Beñat est parti, tout le monde se mit à chanter.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Beñat joan eta, denak asi dira kantuz.
C246 — Finissez ce travail, avant que Beñat ne rentre du marché.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Fini izazu lan ori, Beñat merkatutik sartu gabe.
C247 — Nous prendrons la route dès qu'il aura cessé de pleuvoir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Artuko dut bidia euria arrestatu bezain laster.
C248 — Dites-le-lui, aussitôt que vous le verrez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
JOBAN:
Errakozu ikusi iten duzun bezain laster.
C249 — Je suis au lit, parce que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
JOBAN:
Ofean niz, eri bainiz.
C250 — Il a plu, car le sol est mouillé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
JOBAN:
Eguria egin du, zeren eta lurra bustia da.
C251 — Ne vous mariez pas avec Beñat parce qu'il est riche, mais parce que vous l'aimez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
JOBAN:
Etzitela ezkont Beñatekin aberas delakoz, bainan maite duzulakotz.
C252 — Je ne partirai pas à Paris la semaine prochaine, car on annonce une grève de trains.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
JOBAN:
Eniz Parisera joanen beste astean, zeren eta greva anontzatzen dute.
Oharrak.— Greba, frantsesetikako mailegua, [v] igurzkari ahostunez ebakia da.
C253 — Puisque vous savez l'anglais, traduisez-moi ce texte.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
JOBAN:
Badakizunaz geroz inglesa bear dazu traduizatu 'ce texte'.
Oharrak.— 'Traduizatu'frantsesetikako maileguaz osaturiko partizipioan, frantseseko [z] igurzkari horzkari ahostuna begiratzen du.
C254 — Du moment que vous le dites, je vous crois.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
JOBAN:
Erraiten dazunaz ber, sinesten zaitut.
C255 — Si j'étais plus riche, j'habiterais au bord de la mer.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
JOBAN:
Aberatsago banitz, utsas bazterrean bizi nindaike.
C256 — Si j'avais 10 ans de moins, j'achèterais une nouvelle maison.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
JOBAN:
Banu amar urte guttiago, eros nezake etxe berri bat.
C257 — Si les Allemands avaient gagné la guerre, beaucoup d'hommes seraient partis de France.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
JOBAN:
Alemanek idaazi izan balute gerla, aniz gizon joanen ziren Frantziatik.
C258 — Demain j'irai au travail à pied, à moins que je trouve un autobus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
JOBAN:
Biar joanen naiz lanerat oinez, nun ez dutan otobüs bat arrapatzen.
Oharrak.— 'Otobüs' frantsesetikako maileguan, frantseseko [y] aitzineko bokal biribildu itxia begiratzen du.
C259 — Je n'irai à pied que s'il ne pleut pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
JOBAN:
Joanen niz oinez euriik ezpalin bada.
C260 — Même si j'étais plus riche, je ferais le même travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
JOBAN:
Aberatsago izan banintz ere, egin nezake lan bera.
C261 — Bien que je sois très malade, je finirai ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
JOBAN:
Eri izanagatik finituko dut lan ori.
C262 — Qui que ce soit qui vous l'a dit, c'est un menteur.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
JOBAN:
Nok errana badauzu ere, gezurtari bat ta.
C263 — Où que vous soyez, je vous retrouverais.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
JOBAN:
Nun izanez ere, arrapatuko zitut.
C264 — J'ai acheté ce livre afin de vous l'offrir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
JOBAN:
Erosi dut liburu au zuri ofreitzeko.
C265 — Vous m'avez appelé pour me donner de l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
JOBAN:
Galdatu nauzu sosaren emaiteko.
C266 — C'est pour vous connaître que je suis venu jusqu'ici.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
JOBAN:
Zure ezagutzeko jina niz onaraino.
C267 — Je vais acheter du pain.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
JOBAN:
Banoa ogiaren erosterat.
C268 — Ils vont visiter les enfants.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
JOBAN:
Badoatzi aurren ikusterat.
C269 — Peio est venu me voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
JOBAN:
Peio jin da ene ikusterat.
C270 — Te voir ici m'étonne.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
JOBAN:
Zure emen ikustea estronatzen nu.
C271 — Laisser seuls les enfants me fait peur.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
JOBAN:
Aurrak berak ustia beldur emaiten daut.
C272 — Le voir déguisé me fait rire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
JOBAN:
Degisatia ikustia irrieginarazten daut.
C273 — J'ai commencé à écrire une lettre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Asi niz iskiriatzen letra baten.
C274 — J'ai fini de ramasser les feuilles.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Fini dut ostoen biltzea.
C275 — J'ai continué à manger des pommes le matin.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Segitzen dut saharren jaten goizetan.
C276 — Je me suis efforcé de lire votre livre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Bortxatu niz zure liburuaren leitzea.
C277 — J'ai arrêté de boire du vin pendant les repas.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Arrestatu naiz anoa edatea apairu demboran.
C278 — J'ai cessé de fumer.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Arrestatu dut pipatzea.
C279 — Je me suis mis à lire des livres d'histoire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Asi niz istorioko liburu leitzen.
C280 — Je suis en train de lacer mes chaussures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Ari niz ene zapeten estekatzen.
C281 — J'ai pris l'habitude de lire des livres en basque.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
JOBAN:
Usaia artu dut eskuarazko liburien leitzen.
C282 — Je vous ai vu prendre deux livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
JOBAN:
Ikusi zitut artzen bi liburu.
C283 — Je vous ai entendu dire ces mots.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
JOBAN:
Entzun zitut erraiten itz ok.
C284 — Je vous ai senti vous approcher de moi.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
JOBAN:
Senditu zitut urbiltzen eni.
C285 — Les hommes savent réparer les voitures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
JOBAN:
Gizonek badakite otoen arreinjatzen.
C286 — J'ai oublié d'apporter vos livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
JOBAN:
Ahantzi dut zure liburien ekhartzea.
C287 — J'ai oublié par où on va chez vous.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
JOBAN:
Ahantzia dut nundik guaiten den zure etxerat.
C288 — Je vous apprendrai á parler espagnol.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
JOBAN:
Erakutsiko dauzut españolaren mintzatzen.
C289 — Je sais où dormir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
JOBAN:
Badakit nun lo egin.
C290 — J'ai appris à lire à dix ans.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
JOBAN:
Ikasi dut leitzen amar urtetan.
C291 — Je vous propose d'acheter tous mes livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Proposatzen dauzut erostea ene liburu guziak.
C292 — Je vous ai demandé de me rapporter tous mes jouets.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Galdeingin zautut ekhartzea ene jostagailu guziak.
C293 — Vous m'avez ordonné d'acheter trois livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Ordonatu daazu erosteko iru liburu.
C294 — Vous m'avez autorisé à prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Permisionea eman daazu zure otoaren artzeko.
C295 — Vous m'avez interdit de prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Defendiatu daazu artzea zure otoa.
C296 — Vous m'avez obligé à venir à pied.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Obliaazi nozu oinez jitera.
C297 — Vous m'avez empêché d'entrer dans l'école.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Defendiatu daazu eskolan sartzia.
C298 — Vous m'avez aidé à apprendre à conduire les camions.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Lagundu nozu kamionen gidatzen (i)kasten.
C299 — Vous m'avez laissé épouser votre fille.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
JOBAN:
Utzi nuzu zure alabaren esposatzera.
C300 — Je dois aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
JOBAN:
Joan bear dut Pariserat.
C301 — Je dois parler à Peio.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
JOBAN:
Bear dut mintzatu Peiori.
C302 — Je dois vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
JOBAN:
Ikusi bear zitut.
C303 — Je veux vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
JOBAN:
Nai zitut ikusi.
C304 — Peio veut que je vous voie.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
JOBAN:
Peiok nai du ikus zizatan.
C305 — Je veux aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
JOBAN:
Nai dut joan Pariserat.
C306 — Je veux parler à Maialen.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
JOBAN:
Nai dut mintzatu Maialeni.
C307 — Nous devons tous mourir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
JOBAN:
Bear dugu denek il.
C308 — Je ne mange que des pommes.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
JOBAN:
Ez dut saharrik baizik jaten.
C309 — Je ne parle qu'avec Peio.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
JOBAN:
Ez niz Peiorekin baizik mintzatzen.
C310 — Je n'aime que vous.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
JOBAN:
Eztut zu bezik maite.
C311 — Peio m'a fait venir à pied.
Joskera > Aditz kausatiboak
JOBAN:
Peiok jinarazi nu oinez.
C312 — Vos parents vous ont fait apprendre l'anglais.
Joskera > Aditz kausatiboak
JOBAN:
Zure aitamek kasarazi dauzute inglesa.
Oharrak.— Kasarazi = ikasarazi
C313 — Je vous ferai donner votre argent aux pauvres.
Joskera > Aditz kausatiboak
JOBAN:
Emanaraziko dautzut zuen sosa pobreri.
C314 — Vous me faites rire.
Joskera > Aditz kausatiboak
JOBAN:
Irri eginarazten daazu.
C315 — Comment vit-on dans les grandes villes?
Joskera > Inpertsonalak
JOBAN:
Nola bizi gira iri aundietan
C316 — Par oú va-t-on à Hasparren?
Joskera > Inpertsonalak
JOBAN:
Nundik juiten da Azparnerat.
C317 — On parle en quelle langue dans cette ville?
Joskera > Inpertsonalak
JOBAN:
Ze lenguaja mintzatzen da iri ortan?
C318 — On dit que vous avez été malade.
Joskera > Inpertsonalak
JOBAN:
Erraten dute eri izan tzirela.
C319 — On m'a volé ma voiture cette nuit.
Joskera > Inpertsonalak
JOBAN:
Eratsi daute ene otoa gau ontan.
C320 — On me parle toujours comme si j'étais un enfant.
Joskera > Inpertsonalakk
JOBAN:
Mintzatzen zauzkit aur bat banintz bezela.
C321 — On a téléphoné pendant votre absence.
Joskera > Inpertsonalak
JOBAN:
Telefonatu dute zure faltan.
C322 — On a enlevé les ordures de la rue.
Joskera > Inpertsonalak
JOBAN:
Kendu dituzte zikinak kharrikatikan.
C323 — Lá-bas aussi on parle basque.
Joskera > Inpertsonalak
JOBAN:
An e mintzo dire eskuaraz.
D1 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
MFON > Hiatoa > _u+a
JOBAN:
Ekharri dut liburia gizonarentzat.
D2 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
MFON > Hiatoa > _o+a
JOBAN:
Beñatek erosi duke artoa merkatuan.
D3 — Je voulais que Maialen boive le lait.
MFON > Hiatoa > _e+a
JOBAN:
Nai nuke Maddalenek edan dezan esnea.
D4 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
MFON > Hiatoa > _i+a
JOBAN:
Beñatek badaki nik jan dutala ogia.
D5 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
MFON > Hiatoa > _a+a
JOBAN:
Beñatek aitortu daut ikusi duela bere alaba.
F1 — J'ai changé de vitesse.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
JOBAN:
 
F2 — L'avion est en retard.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
JOBAN:
 
F3 — Vous devez prendre des vitamines.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
JOBAN:
 
F4 — Ils ont acheté une belle villa à Monaco.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
JOBAN:
 
F5 — Je n'aime pas les haricots verts.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
JOBAN:
 
F6 — J'ai acheté des endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
JOBAN:
 
F7 — Je ne sais pas où est la prise.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F8 — Je préfère le gaz pour chauffer la maison.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F9 — Il a de l'arthrose.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F10 — Quel bazar dans cette maison!
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F11 — Ils doivent m'opérer de la vésicule.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F12 — Ils ont installé une grande usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F13 — J'ai mis les papiers dans le casier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F14 — Il faut changer la zinguerie du toit.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F15 — Nous avons ramassé la luzerne.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
JOBAN:
 
F16 — Le garage est fermé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
JOBAN:
 
F17 — J'ai acheté deux pyjamas.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
JOBAN:
 
F18 — Mets la viande dans le congélateur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
JOBAN:
 
F19 — Le chauffage s'est arrêté.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
JOBAN:
 
F20 — C'est très fragile.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
JOBAN:
 
F21 — Ils ont fait venir un géomètre.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
JOBAN:
 
F22 — Je préfère la chirurgie.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
JOBAN:
 
F23 — J'aime beaucoup les légumes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
JOBAN:
 
F24 — J'ai manqué l'autobus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
JOBAN:
 
F25 — J'ai perdu mes lunettes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
JOBAN:
 
F26 — Les ouvriers sortaient de l'usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
JOBAN:
 
F27 — Le chirurgien est arrivé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
JOBAN:
 
F28 — C'est un bon entrepreneur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
JOBAN:
 
F29 — Mon fils joue dans un grand club.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
JOBAN:
 
F30 — Mon fils fait du surf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
JOBAN:
 
F31 — Nous sommes allés au pub à pied.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
JOBAN:
 
F32 — Sa belle-soeur est malade.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
JOBAN:
 
F33 — J'ai acheté des T-shirts pour les enfants.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
JOBAN:
 
F34 — Cette voiture a un moteur neuf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
JOBAN:
 
F35 — Il y a beaucoup d'Anglais cette année.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
JOBAN:
 
F36 — J'aime beaucoup les endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
JOBAN:
 
F37 — Le sergent est très sympathique.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
JOBAN:
 
F38 — Les gendarmes sont venus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
JOBAN:
 
F39 — L'ampoule est cassée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
JOBAN:
 
F40 — Donnez-moi une tranche de viande.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
JOBAN:
 
F41 — Je n'aime pas les conserves.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
JOBAN:
 
F42 — Ils ont appelé les pompiers.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
JOBAN:
 
F43 — Il n'a pas de conscience.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
JOBAN:
 
F44 — Il est content.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
JOBAN:
 
F45 — La blessure s'est infectée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
JOBAN:
 
F46 — J'ai appelé un infirmier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
JOBAN:
 
F47 — C'est intéressant.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
JOBAN:
 
F48 — Ils mettent des radars partout.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
JOBAN:
 
F49 — Le radiateur est froid.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
JOBAN:
 
F50 — Le robinet est cassé.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
JOBAN:
 
F51 — Il y a des rubans autour du paquet.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
JOBAN:
 
F52 — J'ai dû écrire un nouveau rapport.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
JOBAN:
 
F53 — J'ai acheté un slip pour le petit voisin.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
JOBAN:
 
F54 — Il faut respecter les stops.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
JOBAN:
 
F55 — Il aime tous les sports.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
JOBAN:
 
F56 — Les stocks sont vides.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
JOBAN:
 
F57 — Un nouveau stop.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F58 — Une écharpe.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F59 — Un cube rouge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F60 — Le meilleur rhum.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F61 — Une cassette.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F62 — Un plat chaud.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F63 — Un tricot bleu.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F64 — Un code secret.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F65 — Une panne de plus.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F66 — J'ai acheté une nouvelle canne.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F67 — Le vieux plastic.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F68 — Une digue nouvelle.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
JOBAN:
 
F69 — Je dois aller à la casse.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
JOBAN:
 
F70 — Où est la fosse?
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
JOBAN:
 
F71 — Ils ont loué une loge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
JOBAN:
 
F72 — J'ai acheté un tricot beige.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
JOBAN:
 
F73 — C'est un Belge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
JOBAN:
 
F74 — Deux tranches.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
JOBAN:
 
F75 — La selle de cheval.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
JOBAN:
 
F76 — Une casserole d'eau.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
JOBAN:
 
F77 — En deuxième file.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
JOBAN:
 
F78 — Je suis allé au bal.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
JOBAN:
 
F79 — Le col de la chemise est sale.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
JOBAN:
 
F80 — J'aime le chou.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F81 — Passez-moi le sel.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F82 — J'ai mis le livre sur la table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F83 — Il s'est inquiété / fâché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
Audio oharrak.—  
F84 — Le petit chien est content.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F85 — Une grosse souris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F86 — Ce gros chien est à moi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F87 — Il est sorti de son petit coin.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F88 — La corde s'est cassée.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F89 — Cet homme est bête.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F90 — Xuka mintzo da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F91 — Sua piztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F92 — Zura moztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F93 — Zama bizkarrean harturik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F94 — Samur da aitatxi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F95 — Xamarra soinean du.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F96 — Asuna.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F97 — Axuanta.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F98 — Emazu hori.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F99 — Ez dira kexu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F100 — Egin dezakezu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F101 — Gure erresuma.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F102 — Xingarra.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F103 — Zin egiten dut egia dela.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F104 — Sinetsi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F105 — Hasi naiz.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F106 — Hazi nauzu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F107 — Maxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F108 — Arraxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F109 — Ikasi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F110 — Irabazi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
JOBAN:
 
F111 — Il a un cœur très dur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F112 — Les agneaux se sont échappés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F113 — Tu as les cheveux très courts.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F114 — Les ciseaux sont aiguisés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F115 — Tenez ce livre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F116 — Je l'ai volé.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F117 — Il a neuf ans.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F118 — Zure hitzak ere hitsak.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F119 — Itsasoa itsusi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F120 — Etxe hetsia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F121 — Etzi ez dut etsituko.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
JOBAN:
 
F122 — Le voisin est mort depuis longtemps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
JOBAN:
 
F123 — Au bout de mille années.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
JOBAN:
 
F124 — J'ai marché à pied.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
JOBAN:
 
F125 — Quel orgueil!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
JOBAN:
 
F126 — Ttette pullita.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
JOBAN:
 
F127 — Llabur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
JOBAN:
 
F128 — Miñiñi bello da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
JOBAN:
 
F129 — Une pierre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
JOBAN:
 
F130 — Votre enfant.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
JOBAN:
 
F131 — Là-bas.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
JOBAN:
 
F132 — Herritik joan da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
JOBAN:
 
F133 — Hamar urte ditut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
JOBAN:
 
F134 — Hor da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
JOBAN:
 
F135 — Lit.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
JOBAN:
 
F136 — Table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
JOBAN:
 
F137 — Vouloir.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
JOBAN:
 
F138 — Behi bat ikusi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
JOBAN:
 
F139 — Ahantzi zaitut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
JOBAN:
 
F140 — Mihia ahoan atxik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
JOBAN:
 
F141 — Prêtre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F142 — Corps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F143 — Allumer.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F144 — Phitz argia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F145 — Aphoa da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F146 — Chemise.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F147 — Cracher.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F148 — Artho berria.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F149 — Urthe.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F150 — Thindua.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F151 — Une fumée noire.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F152 — Porter.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F153 — Khuia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F154 — Lekhu eder bat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
JOBAN:
 
F155 — C'est vous qui avez brûlé les livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
JOBAN:
 
F156 — Vous aussi avez de tels livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
JOBAN:
 
F157 — La ville de Bayonne.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
JOBAN:
 
F158 — Le rire de Beñat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
JOBAN:
 
F159 — L'eau est froide.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
JOBAN:
 
F160 — La noisette est pourrie.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
JOBAN:
 
F173 — Je veux de l'eau chaude.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
JOBAN:
 
F174 — J'ai acheté du bois bon marché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
JOBAN:
 
F175 — Qui est entré?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
JOBAN:
 
F176 — Qu'est-ce qui est arrivé ?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
JOBAN:
 
F161 — C'est sacré.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
JOBAN:
 
F162 — C'est du sucre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
JOBAN:
 
F163 — C'est un secret.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
JOBAN:
 
F164 — Il est gris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
JOBAN:
 
F165 — Le train est en retard.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
JOBAN:
 
F166 — Il est très apprécié.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
JOBAN:
 
F167 — Je l'ai pris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
JOBAN:
 
F168 — La glace a fondu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
JOBAN:
 
F169 — Le charpentier est venu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
JOBAN:
 
F170 — J'aime les abeilles.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
JOBAN:
 
F171 — Erna!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
JOBAN:
 
F172 — Berma hor!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
JOBAN:
 
F177 — Qui l'a dit?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
JOBAN:
 
F178 — Zerk pentsarazten dautzu hori?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
JOBAN: