Languages: eu | en
Index of the questionnaireclose
A. NOMINAL MORPHOLOGY
A.1. Cases [A1-A74]
A.2. Demonstratives [A75-A81]
B. VERBAL MORPHOLOGY
B.1. Without interlocutors [B1-B56]
B.2.Among interlocutors [B57-B88]
B.3. Potential Mood [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Synthetic verbs [B136-B140]
B.6. Aspect morphemes of participles [B141-B148]
B.7. Allocutive forms [B149-B159]
C. SYNTAX
C.1. Pronouns [C1-C54]
C.2. Determiners in different syntactic contexts [C55-C71]
C.3. Degree modifiers [C72-C78]
C.4. Number agreement of the quantifiers [C79-C98]
C.5. Distributive numerals [C99-C102]
C.6. Focus [C103-C118]
C.7. Interrogative sentences [C119-C129]
C.8. Exclamative sentences [C130-C133]
C.9. Verb number agreement [C134-C141]
C.10. Subordinate clauses [C142-C314]
C.11. Impersonal clauses [C315-C323]
D. MORPHONOLOGY
F. PHONOLOGY
F.1. French loanwords [F1-F79]
F.2. Contact-induced phonemic change in northern Basque [F80-F178]
Search - Show the results
Content of the features
New search Go back Excel PDF
59 answers

C195 — Je connais la personne dont vous avez oubliť le nom.
[I know the person whose name you forgot.]
Syntax > Subordinates > Relatives > PPerl_Gen
ESHEN:
Ezagutzen dut izenak antzi tutzun presuna.
JABI:
Izena aantzi duzun presuna ezagutzen dut.
MADON:
Ezautze ut presuna erran duzuna izena baiŮa enaiz orroitzen artaz.
LOUSEN:
Ezautzen dut presuna izena aantzi duzuna.
GERBAR:
EzagŁtzen dit zŁk izena ahatze dŁzŁn jente hua.
XALEZ:
Hori arribatu zako bizi nizen emazteki bati.
ANIZ:
Ezautzen dut presuna zuk izena ahantzia zinuena.
MAIHE:
Ezagutzen dut izena aantzia duzun jendea.
BELU:
Ezagutzen dut zuk izena ahatzi duzun jendea.
REES:
EzagŁtzen dit jentia zuŮ ee ahatze beitŁzŁ izena.
Notes.— ZŁŮ ee = zoin ere
PIEPA:
EzagŁtzen dit jentia zuŮen izena ahatze beitŁzŁ.
PIEGE:
Izena aantzi duzun jende ura arras ongi ezagutzen dut.
JOBAN:
Ezagutzen dut izena aantzia duzun presuna.
ADBAR:
Izena ahatze dŁzŁn persona ezagŁtzen dit.
XLEAHA:
Ezautzen dut presuna, bere izena haatzi baituzu.
JEDON:
Zuk antzitako izena, pertsona ura ezautzen dut.
RAZI:
Izena antzi duzun pertsona ezautzen dut.
YOSAN:
Jente horren izena hatzeik dŁzŁ bena ezagŁtzen dit.
PIMUS:
EzagŁtzen dit presuna zuiŮen-eta izena ahatze dŁzŁ.
GRAAR:
Ezagutzen dut zuk bere izena ahantzia duzun pertsona.
XALAI:
Ezagutzen dut izena aantzia duzun pertsona.
KOBA:
Nik ezautzen dut persona, zuk aantzi duzun izena.
MOBA:
Aantzi duzun pertsonaren izena ezagutzen dut.
Notes.— Ohartzen da ez dela gauza bera eta zuzentzen du.
BERLA:
Ezagutzen dut izena orroitzen ez zauzun persona.
MIMU:
Ahantzi duzun izenaren pertsona ezagutzen dut.
Notes.— Erlatiboen segidak eraginikako bitxikeria.
KADO:
Ezagutzen dut jendea antzi duzun izena.
EHI:
Ezagutzen dut persona noren izena antzi duzun.
MAAL:
EnakikezŁ nuntik bil.
SEAI:
Ezagutzen dut pertsona noren izena antzi duzun.
XAAN:
Izena antzi duzun pertsona ezagutzen dut.
XABAI:
Antzi duzun pertsonaren izena ezagutzen dut.
LAUSA:
Ezagutzen dut izena aantzi duzuen pertsona.
ANHAZ:
Izena aantzia baituzun pertsona ezagutzen dut.
IOSEN:
Izena aantzi duzun pertson(a) hau ezagutzen dut.
BEDO:
Ezagutzen dut persuna noren izena antzi duzun.
MAIAZ:
Ezagutzen dut izena antzi duzun pertsona.
NAZI:
Izena aantzi duzun pertsona ezagutzen dut.
AKAN:
Ezagutze ut pertsona bere izena antzi uzuna.
EHEN:
Izena aantzi duzun persona ezagutzen dut.
PABA:
Izena aantzi duzuen pertsona ezagutzen dut.
JOAI:
Pertsona ori, izena antzi baituzu, be ua ezautzen dut.
PANZI:
Ezagutzen dut noren izena antzi duzun pertsona.
JOSA:
Ezagutzen dut aantzi duzun pertsonaren izena.
LUIDO:
Izena antzi (du)zun pertsona ezagutzen dut.
MAIE:
Ezagutzen dut izena antzi diozun pertsona.
NAMAU:
EzagŁtzen dit jentia zuintaz e ahatze beitŁzŁ izena.
IBA:
Izena antzi duzun pertsona ezagutzen dut.
KABA:
Izena antzi duzun pertsona ezagutzen dut.
PEOLO:
EzagŁtzen dit nurri izena ahantzi dŁzŁn.
JOAINH:
Baizu pertsuna ura izena antzi baitzitzaitzun? Ezagutzen dut.
GORBA:
Izena antzi diozun pertsona ezagutzen dut.
ABE:
Ezagutzen dut aantzi duzun pertsonaren izena.
AIBA:
Ezagutzen dut pertsona izena antzi duzunarena.
XILA:
EzagŁtzen dit pertsona ahatze beitŁzŁ haen izena.
ALAZI:
Antzi duzuen pertsonaren izena dakit.
MIMI:
Izena antzi duzun pertsona ezagutzen dut.
KAU:
Izena aatzi duzun presuna ura zautzen dut.
IBAI:
Ezagutzen dut pertsona norin izena antzi duzun.
Notes.— Badirudi datiboarekin hasten dela, bainan genitiboarekin bururatzendela.
MAILA:
EzagŁtzen dit jenthia zuŮi hatzi beitŁzie izena.