Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B25 — A Maddi aussi, cela avait dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Irag
ESHEN:
Maddiri ere ori gertatu zizaion.
JABI:
Maddiri hori segurrenik etorri zitzaion.
MADON:
Maddiri re gertatu zizaion.
LOUSEN:
Maddiri re arribatzen al tzitzaion ori.
GERBAR:
Maddi e, hoi agitü zioa.
XALEZ:
Maddiri ere hor arribatzen aal tzakon.
ANIZ:
Maddiri're gertatia izan dakoke.
MAIHE:
Maddii ere gertatu zaion ain tsegur.
BELU:
Menturaz Maddiri ere holako zeait gertatu zakon.
REES:
Maddii ee agitü ahal tziozün.
PIEPA:
Maddiai erre hoi heltü behar izantzon.
PIEGE:
Maddiri ere ori gertatu izatu zaio.
JOBAN:
Maddii ere gertatu behar izan tzitzakon.
ADBAR:
Hori ere Maddii agitü izan behar zeion.
XLEAHA:
Maddiri ere hori gertatu zitziakoian.
JEDON:
Ori ere Maddiri gertatu izan bear zitzaion.
RAZI:
Maddiri ere gertatu zitzaion, doaike.
YOSAN:
Maddii e agitu ahal tziokezün.
PIMUS:
Maddii e hoi agitü izan behar ziozün.
GRAAR:
Maddiri ere hori gertatu ahal zako.
XALAI:
Gauza bera Maddiri ere gertatu zizaioken.
KOBA:
Maddiri ere pentsatzen dut gertatu zitzaiola.
MOBA:
Maddiri ere gertatu al izan diteke.
BERLA:
Maddiri ere hori gertatu zizakoken.
MIMU:
Maddiri, segurez e, gertatu izan zakoxu.
KADO:
Maddiri ere atzo gertatu zaio.
EHI:
Maddiri ere gertatu bearko zitzaion.
MAAL:
Hoi e bai balinba Maddii agitü ziozün.
SEAI:
Maddiri ere hori gertatu zaion, segurraz ere.
XAAN:
Maddiri ere ori gertatu izan zitzaion segur aski.
XABAI:
Maddiri ere gertatu zitzaion segur aski.
LAUSA:
Maddiri ere bearbada ori gertatu izan zaio.
ANHAZ:
Ori gertatu zakoen.
IOSEN:
Maddiri ere bear bada gertatu zitzaion.
BEDO:
Maddiri ere, pentsatzen dut ori gertatu zela.
MAIAZ:
Maddiri ere ori gertatua izan zaio.
NAZI:
Maddiri ere ori gertatu zitzaion doaike.
AKAN:
Maddiri ere ori berdin gertatu zion.
EHEN:
Maddiri ere ori segur aski gertatu zitzaion.
PABA:
Maddiri ere gertatu izan zaio.
JOAI:
Maddiri ere mentuaz gertatu zitzakon gauza ori edo gauza bera.
PANZI:
Maddiri ere gertatu omen zion.
JOSA:
Maddiri ere gauza berdina gertatu zitzaion bearbada.
LUIDO:
Maddiri ere ori gertatu zitzaion segur aski.
MAIE:
Segur aski, Maddiri ori gertatu zitzaion.
NAMAU:
Maddii e bai agitü zeion segür e.
IBA:
Maddiri uste dut ori gertatu zitzaiola.
KABA:
Maddiri ere ori, segurnik e, gertatu zitzaion.
Oharrak.— Segurnik e = seguruenik ere
PEOLO:
Maddii erre bearbada pasatu zintzaio.
JOAINH:
Maddiri re oi gertatu izain tzaio.
GORBA:
Maddiri ere ori, segur aski, gertatu zitzaion.
ABE:
Maddiri ere ori gertatu zitzaion?
AIBA:
Bearbada, Maddiri ere ori gertatu zitzaion.
XILA:
Maddii e bai, nolabeita agitü ziozün.
ALAZI:
Segur aski Maddiri ere gertatu izan tzaio.
MIMI:
Bear ba Maddiri ere ori gertatu zitzaion.
KAU:
Maddii re, hori gertatu zitzaikoken.
IBAI:
Agian Maddiri ere gertatu zitzaion.
MAILA:
Maddii e hoi nunabeita agitü züzün.