Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B36 — Beņat devait avoir les clés ā la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Irag
ESHEN:
Beņatek izanen zituen gakoak etxean.
JABI:
Beņatek giltza etxean izan bear tzuen.
MADON:
Beņatek bear tzuen gako oiek etxean izan.
LOUSEN:
Beņatek gakoak etxean izango zituen.
GERBAR:
Beņatek giltza etxen ükhen behar zitia.
XALEZ:
Beņatek izan bear tzuin gakoa etxean.
ANIZ:
Beņatek bere gakoak etxean zuzkan.
MAIHE:
Beņatek gakoak etxean zauzkan ain tsegur.
BELU:
Beņatek behar lituzke etxean gakoak.
REES:
Beņatek ükhen behar ahal tzititzün giltzak etxen.
PIEPA:
Beņatek giltzak ükhen behar zütin etxen.
PIEGE:
Beņatek gakoak etxean aal tzituen.
JOBAN:
Beņatek bear luzke izan gakoak etxean.
ADBAR:
Beņatek giltzak ükhen behar zütian etxen.
XLEAHA:
Beņatek bazuzken gakoak bere etxean.
JEDON:
Beņatek gakoak etxean izan bear tzituen.
RAZI:
Beņatek giltzak etxean izango zituen, doaike.
YOSAN:
Beņatek behar zititzün giltzak etxen.
PIMUS:
Beņatek giltzak etxen ükhen behar zititzün.
GRAAR:
Beņatek gakoak etxen behar zuzken.
XALAI:
Beņatek gakoak etxean tzuzkeen.
KOBA:
Beņatek izan bear zituen gakoak etxen.
MOBA:
Beņatek etxean ukan bear tzituen gakoak.
BERLA:
Beņatek etxen zituzken gakoak.
MIMU:
Beņatek gakoak etxean duzketxu.
KADO:
Beņatek ukan bear zituen kakoak etxean.
EHI:
Beņat izan bear zuen gakoa etxean.
MAAL:
Segür e Beņatek giltzak etxen zititzün.
SEAI:
Beņatek gakoak etxen ukan bear zituen.
XAAN:
Beņatek ukan bear zituen giltzak etxean.
XABAI:
Beņatek gakoak etxean ukan bear zituen.
LAUSA:
Beņatek bere giltzak etxean izan bear zituen.
ANHAZ:
Beņatek gakoak etxean tzuzken.
IOSEN:
Beņatek giltzak izan bear zituen bere etxean.
BEDO:
Pentsatzen dut Beņatek gakoak etxen tzituela.
MAIAZ:
Beņatek gakoak etxean izan bear zituen.
NAZI:
Beņatek giltzak etxean zituen doaike.
AKAN:
Beņatek giltzak ukan bear zituen etxean.
EHEN:
Beņatek giltzak etxean ukan bear zituen.
PABA:
Beņatek gakoak izan bear zituen etxean.
JOAI:
Beņatek gakoak etxean zituzken.
PANZI:
Beņatek seguraski zuen giltza etxean.
JOSA:
Beņatek giltzak etxean izan bear zituen.
LUIDO:
Beņatek gakoak etxean ukan bear zituen.
MAIE:
Beņatek, araiz, gakoak etxean zituen.
NAMAU:
Beņatek behar zütin ükhen giltzak etxen.
IBA:
Beņatek gakoak etxean izan bear zituen.
KABA:
Beņatek, segurnik e, gakoak etxean zituen.
Oharrak.— Segurnik e = seguruenik ere
PEOLO:
Beņatek etxen giltzak uken bear zuen.
JOAINH:
Beņatek gakoak etxean izain zituen.
GORBA:
Beņatek giltzak etxean ukan bear zituen.
ABE:
Beņatek giltzak etxean izan bear zituen.
AIBA:
Beņatek giltzak etxean izan bearko lituzke.
XILA:
Beņat nolabeita bazizün giltzak etxen.
ALAZI:
Beņatek gakoak etxean izango zituen.
MIMI:
Beņatek giltzak etxean ukan bear tzituen.
KAU:
Beņatek gakoak etxean zituzken.
IBAI:
Beņatek gakoak izan bear zituen etxean.
MAILA:
Beņatek nunabeita giltzak etxen zintitzün.