Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B49 — Ŕ mon fils, ma femme lui ferait manger n'importe quoi (en lui disant qu'il va grandir).
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke > Aleg
ESHEN:
Nere semeari nere andreak janaziko lioke zernai.
JABI:
Zernai janaaz lezake haurrari nere andreak edo nere andreak aurrari... janaaz lezake.
MADON:
Ene andriak janazten du zernai be aurrari.
LOUSEN:
Nere semeari emazteak nai duen guzia janaz lezoke.
GERBAR:
Ene semiai, emaztik zernahi janeaz liozü erraitez haunditüko dela.
XALEZ:
Ene semiari andriak jana(ra)ziko dio zernahi.
ANIZ:
Ene emaztiak janaaz dio zernahi ene semiari, erranez haundituko dela.
MAIHE:
Ene emazteak semeari zernai janaraz lezake erranez aundituko dela.
BELU:
Ene semaeri ene emazteak zernahi janaaz lezake erranez handituko dela.
REES:
Ene semii, ene emaztik zernahi jan ahal likiozü erraitez handitüko dela.
PIEPA:
Ene semiari ene emaztiak zernahi janaz leikeio erraitez haundituko dela.
PIEGE:
Nere semiari amak nai duena janaraziko zion edo janaraziko dio.
JOBAN:
Ene semeari, ene emaztea janaraziko deko nai duena erranez aundituko dela.
ADBAR:
Ene semiari ene emaztiak janarazi lio zernahi erranez haundituko dela.
XLEAHA:
Ene semeari, ene emazteak janaraziko lioke zer-nahi erranez haundituko dela.
JEDON:
Ene semiari andriak janaziko lioke zernai erranez aundituko dela.
RAZI:
Nere semeari nere emazteak zernai janaraziko lioke.
YOSAN:
Ene emaztik zernahi janaz liokezü ene semiai.
PIMUS:
Ene emaztik semiai zernahi janazi likioke erraitez handitüko dela.
GRAAR:
Ene emazteak ene semeari zernahi janaraz lezake erranez haunditzeko dela.
XALAI:
Ene semiari ene maztiak zernai janaaz lezake.
KOBA:
Gure semeari, ene emazteak janarazten dio nai duena, erranez aundituko dela.
MOBA:
Ene semeari, ene emazteak zernai janarazi lioke erranez aundituko dela.
BERLA:
Nere semeari nere emazteak zernahi janaz lezake, erranez aundituko dela.
MIMU:
Nere semeari ene emaztiak janaraziko dako zernahi mota, erranez handituko dela.
KADO:
Ene semea edozein gauza janen ditu ene emaztea emanik, erranez andituko zela.
EHI:
Nere emazteak, ene semeari jateko janarazi zion edozernai anditzeko.
MAAL:
Ene emaztiak zernahi janaz likezü ene semiai.
SEAI:
Ene semeari, ene emazteak zernai janaraziko lioke andituko dela erranez.
XAAN:
Nire semeari, amak janaraziko lioke zernai erranez andituko dela.
XABAI:
Nere emazteak, nere semeari, zernai janaraziko dio sinestaraziz aundituko dela.
LAUSA:
Nere emazteak edozoin gauza janaraziko zion nere semeari.
ANHAZ:
Ene semeari ene emazteak zernai mota janaaz lezaioke.
IOSEN:
Nere emazteak nere semeari zernai janarazi lioke aundituko dela erranez.
BEDO:
Nere semeari emazteak janaaz dezako zernai.
MAIAZ:
Nere semeari, nere emazteak zernai janaraziko lioke erranez aundituko zela.
NAZI:
Nere semeari nere emazteak edozer janarazten al dio.
AKAN:
Nere semeari nere emazteak zernai janaraziko lioke.
EHEN:
Nere emazteak aurrari edozein gauza janaraziko lioke.
PABA:
Nire semari nire emazteak zernai janaraziko zion erranez andituko zela.
JOAI:
Ene emazteak ene semeari zernai janaazten aal dako.
PANZI:
Nire semeari nire andreak zernai janaraziko dio erranez: andituko zara.
JOSA:
Nere aurrari edo nere semeari nere emazteak zernai janaraziko zion.
LUIDO:
Aundituko dela erranez, nere emazteak nere semeari edozer gauza janaraziko dio.
MAIE:
Nere semeari nere andreak edozer janarazten al dio, erraiten badio aundituko dela.
NAMAU:
Ene haurrai ene emaztiak zernahi janaz liko erraitez handitüko dela.
IBA:
Nere emazteak ene semeari edozer gauza janaraziko zion.
KABA:
Ene semeari ene emazteak janaraziko dio zernai, bakarrik erranez aundituko dela.
PEOLO:
Ene emazteak erranik ene semiak orro jan luke.
JOAINH:
Nere semeari emazteak zernai janaraziko lioke.
GORBA:
Nere semeari nere emazteak zernai janaraziko lioke erranez aundituko dela.
ABE:
Ene semeari ene emaztiak zernai janaraziko lioke.
AIBA:
Nere aurrari nere emazteak zernai janaraziko lioke.
XILA:
Ene semiai ene emaztiak janazi likio zernahi erraitez handitüko dela.
ALAZI:
Nere emazteak semeari zernai janaraziko lioke.
MIMI:
Ene emazteak edozein gauza janaraziko du ene semeari sinestaraziz aundituko dela.
KAU:
Ene semeai mazteak edozoin gauza janaaz lezakoke.
IBAI:
Nere semeari, nere emazteak zernai janarazten ahal dio esaten badio aundituko dela.
MAILA:
Ene semiai ene emaztek zernahi janaaz likiozü.