Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B61 — J'ai dû vous parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Orain
ESHEN:
Lasterregi mintzatuko nitzen zurekin.
JABI:
Segurenik zaluegi mintzatu nitzaitzu.
MADON:
Sobera laster eman tzaitut errepusta.
LOUSEN:
Fitei mintzatu naiz segur.
GERBAR:
Bertanegi elhestatü nitzaitzü.
XALEZ:
Uste dut sobera fite mintzatzen nintzela.
ANIZ:
Sobera fite aizan naiz zuri eleketa.
MAIHE:
Sobera fite mintzatu nitaizke.
BELU:
Fiteei mintzatu nitzauzu.
REES:
Bertanegi elhestatü nitzaitzü.
PIEPA:
Zalhegi elhestatü ükhen nitzaitzü.
PIEGE:
Ain segur fitiegi mintzatu naiz zuri.
JOBAN:
Pentsatzen dut sobera fite mintzatu nintzauzula.
ADBAR:
Izan behar dü lasterregi mintzatü nitzaizün.
XLEAHA:
Sobera fite mintzatu nintzauzu.
JEDON:
Fiteegi mintzatu tzaitut doaike.
RAZI:
Laixterregi mintzatu dizut, doaike.
YOSAN:
Zalhegi mintzatü nitzaitzü segür e.
PIMUS:
Fitezka mintzatü izan behar nizaizü.
GRAAR:
Seguraz e, sobera fite mintzatu nautzu.
XALAI:
Fiteegi mintzatu niz doaikai.
KOBA:
Sobera fite mintzatu zaitut.
MOBA:
Lasterregi mintzatu izan bear zaitut.
BERLA:
Segurki fitexe mintzatu zizaizut.
MIMU:
Segurez e fitei mintzatu zaitut.
KADO:
Zuri mintzatu bear naiz sobera fite.
EHI:
Itz egin bear izan dut sobera fite.
MAAL:
Segür e zalhegi mintzatü nüzü.
SEAI:
Sobera fite mintzatu bear izan zitut.
XAAN:
Sobera fite mintzatu bear izan dizut.
XABAI:
Sobera fite itz egin dizut joaikaik.
LAUSA:
Sobera fite itz egin dizut segur aski.
ANHAZ:
Fiteegi mintzatu nintezke.
IOSEN:
Sobera fite mintzatu izanen naiz.
BEDO:
Pentsatzen dut sobera fite mintzatu nizela zurekin.
MAIAZ:
Segurki sobera fite itz egin zaitut.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B61-OHAR.
NAZI:
Fiteegi mintzatu naiz doaike.
AKAN:
Berdin sobera fite mintzatu naiz.
EHEN:
Seuraski sobera fite mintzatu naiz.
PABA:
Sobera fite mintzo izan dut.
JOAI:
Sobera fite erran duket.
PANZI:
Seguraski fiteegi mintzatu naiz.
JOSA:
Sobera fite itz egin izan bear dizut.
LUIDO:
Segur aski fiteegi hitz egin dizut.
MAIE:
Segur aski fiteegi mintzatu natzaizu.
NAMAU:
Segür e, salhegi mintzatü nintzaitzü.
IBA:
Uste ut fiteegi mintzatu naizela zurekin.
KABA:
Segurnik e, sobera fite mintzatu dautzut.
Oharrak.— Segurnik e = seguruenik ere
PEOLO:
Beharbada fitegi hitz egin dit.
JOAINH:
Fiteei mintzatu izan bear tzaitut.
GORBA:
Segur aski fiteegi mintzatu natzaizu.
ABE:
Seguraski sobera fite itz egin dizut.
AIBA:
Sobera fite mintzatu bear nintzen.
XILA:
Nolabeita elhestatü zütüt zalhegi.
ALAZI:
Sobera fite mintzatu naiz, bearba?
MIMI:
Sobera fite itz egin izan bear dut.
KAU:
Fitei mintzatu nitzaizuke.
IBAI:
Fiteegi mintzatu bear izan zaitut.
MAILA:
Nunabeita zalhiegi elhestatü nüzü.