Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B80 — En ce temps lŗ, je vous donnais un baiser tous les jours.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
ESHEN:
Denbora ekietan, ematen tzintuen musu bat egun guziz.
JABI:
Garai artan musuŮo bat ematen tzintudan eguneroz.
MADON:
Denbora artan, muxua ematen ginduen elgarrekin.
LOUSEN:
Denbora etan, eun guziz musu bat ematen zindutan.
GERBAR:
EgŁn hoitan, egŁn oz potta emaiten neizŁn.
XALEZ:
Denbora hetan emaiten nautzun muxuia egun guziz.
ANIZ:
Memento hetan emaiten notzun musu egun guziez.
MAIHE:
Dembora etan egun guziz potta ematen nautzun.
BELU:
Dembora hetan goiz guziez pott bat emaiten nautzun.
REES:
Demboa hetan potta ematen neizŁn egŁn ooz.
PIEPA:
Demboa hetan emaiten neizŁn pot bat egŁn ooz.
PIEGE:
Denbora etan musu bat ematen zintudan egun oroz.
JOBAN:
Dembora etan emaiten nauzun potta bat egun guziz.
ADBAR:
Dembora hetan pot bat emaiten neizŁn egŁn oroz.
XLEAHA:
Dembora artan emaiten nauzun pott bat egun guziez.
JEDON:
Denbora artan mosu bat ematen tzindutan egunero.
RAZI:
Garai artan egunero musu at ematen nizun.
YOSAN:
EgŁn hetan emaiten neizŁn pot bat egŁn oz.
PIMUS:
Demboa hetan muxu bat emaiten neizŁn egŁn oz.
Oharrak.— OZ = oroz
GRAAR:
Dembora hetan emaiten nautzun egun guziz musu bat.
XALAI:
Denbora etan musu bat emaiten nautzun egun guziez.
KOBA:
Garai ortan emaiten nizun potta bat egun guziz.
MOBA:
Dembora artan egunero emaiten nautzun musu bat.
BERLA:
Denbora ortan emaiten nauzun pott bat egun guziz.
MIMU:
Dembora hetan pott bat emaiten nautzun egun guziz.
KADO:
Dembora ortan nik zuri emaiten nuen pott bat egunero.
EHI:
Garai ortan musu bat ematen nizun egunero.
MAAL:
Lehen, ordu hetan egŁn oz pot bat emaiten neizŁn.
SEAI:
Dembora orietan musu bat emaiten nautzun egun guziz.
XAAN:
Garai artan emaiten nizun muxu bat egunero.
XABAI:
Garai artan musu bat emaiten nizun egunero.
LAUSA:
Garai artan musu bat emaiten nuen zuei egunero.
ANHAZ:
Denbora etan musu bat emaiten nizun egun guziez.
IOSEN:
Garai aietan egunero musu bat ematen nizun.
BEDO:
Denboran, emaiten nauzun musu bat egun guziz.
MAIAZ:
Denbora artan egunero musu bat ematen nizun.
NAZI:
Garai artan musu bat ematen nizun egunero.
AKAN:
Denbora ortan musu bat emaiten nizun egun guziz.
EHEN:
Garai ortan egunero musu bat ematen nizun.
PABA:
Denbora aietan nik zuri musu bat emaiten nuen egunero.
JOAI:
Denbora etan pott bat emaiten nauzun egun guziz.
PANZI:
Denbora onetan ematen nizun muxu bat egunero.
JOSA:
Denbora oietan, musu bat egiten nizun egunero.
LUIDO:
Garai artan potta bat egunero emaiten nizun.
MAIE:
Garai artan egunero musu bat emaiten nizun.
NAMAU:
Denbo hartan pott emaiten neizŁn egŁn oo.
Oharrak.— Oo = oro
IBA:
Denbora artan egunero musu bat ematen nizun.
KABA:
Denbora artan egun guziz emaiten nizun musu bat.
PEOLO:
Denboa hortan zui pott bat egiten nizŁn egŁn oz.
JOAINH:
Garai orretan egunero ematen natzun musu bat.
GORBA:
Garai artan egunero musu bat emaiten nizun.
ABE:
Garai artan, egunero pott bat egiten nizun.
AIBA:
Denbora artan musu bat egunero emaiten nizun.
XILA:
Demboa hortan emaiten teitzŁn pott bat egŁn oz.
Oharrak.— Oz = oroz
ALAZI:
Garai oietan musu bat egun guziz ematen nizun.
MIMI:
Leeno musu bat egunero emaiten nizun.
KAU:
Denbora artan, pott bat emaiten nauzun egunero.
IBAI:
Garai artan potta bat emaiten zintudan egunero.
MAILA:
Memento hoietan nahi nizun pott bat eman nizan egŁn oz.
Oharrak.— Beharbada galdera ongi interpretatu ez duelako, subjuntiboko adizki bat behartuta bezala erabiltzen du.