Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B83 — Peio souhaite que vous me donniez l'argent ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
ESHEN:
Peiok nai du sosa emanezazu(n) goiz untan.
JABI:
Peiok nahi luke dirua etxerat ekar dezazun goiz untan.
MADON:
Peiok desiratzen luke goiz untan dirua ematia.
LOUSEN:
Peiok nai luke dirua eman dezazun goiz artan.
GERBAR:
Peiok nahi dizü sosa eman dezadazün goiz untan.
Oharrak.— Txistukariaren ondotik asperena ahul gauzatzen da.
XALEZ:
Pellok desiratzen du nik emaitia sosa goiz guziz.
ANIZ:
Peiok nahi luke eman dezazuen eni dirua goiz untan.
MAIHE:
Peiok nai luke dirua eman diezaidazun goiz untan.
BELU:
Peiok nahi luke sos hoi eman dautazun goiz untan.
Oharrak.— E33 perpauseko aditz forma ulertzen du, bainan ez erabiltzen.
REES:
Pollok suetatzen dizü goiz huntan sosa eman deitadazü.
PIEPA:
Peiok nahi lüke eman dezadazün sosa goiz untan.
PIEGE:
Pellok nai du dirua goiz untan berian eman dezatan.
JOBAN:
Peiok nai du eman dezaazun sosa goiz untan.
ADBAR:
Peiok nahi lüke sosa eman dezadazün goiz ontan.
XLEAHA:
Peiok nai du sosa eman dezazun goiz huntan.
JEDON:
Peiok nai du zu neri sosa ematia goiz untan.
RAZI:
Peiok nai du zuk neri goiz untan dirua ematea.
YOSAN:
Peiok nahi likezü eman dezazüdan sosa goiz untan.
PIMUS:
Peiok nahi likezü goiz untan sosa eman dezadaziela.
GRAAR:
Peiok nahi luke dirua eman nezazun goiz huntan.
XALAI:
Peiok nai du zuk eni dirua emaitia goiz untan.
KOBA:
Peiok nai luke zuk eni emaitea dirua goiz untan.
Oharrak.— E33 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
MOBA:
Peiok nai du goiz untan eman nezazun dirua.
Oharrak.— 333 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
BERLA:
Peiok nai du eman dezazun neri sosa goiz untan.
MIMU:
Peiok desiratzen du dirua emaniezadazun goiz untan.
KADO:
Peiok nai du zuk niri emaitia sosa goiz ontan.
Oharrak.— E33 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez baliatzen.
EHI:
Peiok nai du zuk niri sosa ematea goiz untan.
Oharrak.— E33 aditz forma ezagutu du, bainan ez du erabiltzen.
MAAL:
Peiok nahi likezü goiz untan sos ekhar baneza.
Oharrak.— Modu deiktikoan interpretatu du galdera.
SEAI:
Peiok nai du zuk niri dirua emaitea goiz untan.
XAAN:
Peiok nai du dirua eman diezadazun goiz ontan.
XABAI:
Peiok naiago luke dirua neri emaitea goiz untan.
LAUSA:
Peiok nai du zuek dirua emaitea niri goiz untan.
ANHAZ:
Peiok nai du sosa goiz untan zuk neri... diezadazun?
IOSEN:
Peiok nai luke zuk neri sosa ematea goiz untan.
Oharrak.— E33 perpauseko aditz forma ulertzen du, bainan ez du erabiltzen.
BEDO:
Peiok nai luke dirua neri emaitea goiz untan.
MAIAZ:
Peiok nai du xoxa eman nezazun goiz untan.
Oharrak.— E33 perpauseko aditz forma ulertzen du, bainan ez du erabiltzen.
NAZI:
Peiok nai du dirua neri ematea goiz untan.
AKAN:
Peiok nai du zuk dirua emaitea goiz untan.
EHEN:
Peiok nai du zuek neri dirua ematea gaur goizean.
PABA:
Peiok nai du zuk niri dirua ekartzea goiz ontan.
JOAI:
Peiok nai du dirua emaitia goiz untan.
PANZI:
Peiok nai du dirua goiz ontan ematea.
JOSA:
Peiok nai luke dirua ematea goiz untan.
LUIDO:
Peiok nai du zuk niri sosa goiz ontan emaiteat.
MAIE:
Peiok nai du dirua eman nezazula goiz untan.
NAMAU:
Peiok nahi dizü sosa eman dezazün goiz ontan.
IBA:
Peiok nai luke dirua ematerat gaur goizean.
KABA:
Peiok nai du neri sosa emaitea egun.
PEOLO:
Peiok nahi dizü zük eni eman sosa goiz untan.
JOAINH:
Peiok nai luke zuek neri dirua goiz untan emaitea.
GORBA:
Peiok nai luke zuk neri dirua ematea goiz untan.
ABE:
Peiok nai du zuk dirua emaitea goiz untan.
AIBA:
Peiok naiko luke dirua goiz ontan ekartzea.
XILA:
Peiok nahi dizü zük eman deitzian sosa goiz untan.
ALAZI:
Peiok nai du nik zuri dirua ematea goiz untan.
MIMI:
Peiok nai luke zuk neri goiz untan dirua emaitea.
KAU:
Peiok nai du goiz untan eman dezauzutan sosa.
IBAI:
Peiok nai du zuk niri dirua emaitea goiz untan.
Oharrak.— E33 perpausa ulertzen du, bainan ez baliatzen.
MAILA:
Peiok nahi dizü goiz untan sosa eman nezen.