Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B84 — L'an dernier, vous vouliez que je vous vende ma voiture.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
ESHEN:
Gan den urtian nai zinduen nere otoa zuri saltzia.
JABI:
Joan den urtean nai zinuen sal nezazun nere kotxea.
MADON:
Gan den urtian nai zinduen otomobilla saltzia zuri.
LOUSEN:
Jaz naiko zinuen eta nik sal dezatan otoa zuri.
GERBAR:
Igan urthin nahi zünin ene botüa sal nezan zui.
XALEZ:
Joan den urtian nai zinuen nik saltzia otomoila.
ANIZ:
Joan den urtian nahi zinin sal nezan ene otoa zuri.
MAIHE:
Iaz nai zinuen nere kotxea sal nizadazun.
Oharrak.— E34 perpauseko aditz forma ezaguna egiten zaio.
BELU:
Joan den urtian zuk nahi zinuen ene otoa erosi.
Oharrak.— E34 ulertzen du, nahiz ez erabili.
REES:
Igan urthin nahi zünin otoa sal nezan zuri.
PIEPA:
Igan urthin nahi zünin ene oto sal nezazün.
PIEGE:
Gan den urtian nai zinuen karrosa zuri sal dezatan.
JOBAN:
Joan den urtean nai zinuen sal nezazun ene otoa.
ADBAR:
Igan urthian nahi zenian otoa sal nezan zuri.
XLEAHA:
Xaz nai zinuen sal dezazudan ene otoa.
JEDON:
Gan den urtian nai zinduen nik otoa saltzia zuri.
RAZI:
Gan den urtian nai zinuen nik zuri automobilla saltzea.
YOSAN:
Igan urthin otoa nai zünin sal dezazüdan.
PIMUS:
Igan urthin nahi zünien zier sal dezadan ene otoa.
GRAAR:
Joan den urtean nahi zinuen zuri sal nezan otoa.
Oharrak.— 'Beldur nintzen gezurrak erran zinezazkitan' entzuna badu, baina guti erabiltzen.
XALAI:
Joan den urtian nai zinuen ene autoa sal nezauzun.
KOBA:
Iaz nai zinuen nik zuri saltzea otoa.
Oharrak.— E34 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
MOBA:
Jaz nai zinuen nik zuri autoa saltzea.
BERLA:
Jaz nai zinuen nere otoa zuri sal nezadan.
MIMU:
Jaz nahi zinuen otoa sal nezazun.
KADO:
Joan den urtian nai zinuen nik zuri saldu ene otoa.
Oharrak.— E34 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez baliatzen.
EHI:
Iaz nai zenuen nik zuri ene autoa saltzea.
Oharrak.— E34 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
MAAL:
Igan urthian nahi zünian otoa sal nezan zui.
SEAI:
Joan den urtean nai zinuen nik zuri ene autoa saltzea.
XAAN:
Iaz nai zenuen nik zuri nire autoa saltzea.
XABAI:
Jaz nai zinuen nik zuri otoa saltzea.
LAUSA:
Joan den urtean nai zenuten zuei saltzea nere autoa.
ANHAZ:
Joan den urtian nai zinuten nik zuer autoa sal niezazuen.
IOSEN:
Joan den urtean nik zuri autoa saltzea nai zinuen.
Oharrak.— E34 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
BEDO:
Jaz, nai zinuen nere otoa zuri saltzea.
MAIAZ:
Joan den urtean nai zenuen nik zuri xaltzea autoa.
NAZI:
Iaz nai zenuen nere autoa zuri saltzea.
AKAN:
Joan den urtean nai zinuen nik zuri otoa saltzea.
EHEN:
Joan den urtean nai zinuten nik zueri autoa saltzea.
PABA:
Joan den urtean nai zinuen nire autoa zuri saltzea.
JOAI:
Jaz nai zinuen nik zuri otoa saltzia.
PANZI:
Pasa den urtean nai zenuen nik zuri saltzea autoa.
JOSA:
Joan den urtean nai zinuen nik zure autoa saltzea.
LUIDO:
Jaz nik zure otoa sal dezadan nai zinuen.
Oharrak.— E34 perpausako aditz forma ulertzen du, baina ez erabiltzen.
MAIE:
Jaz nai zinuen nik autoa zuri saltzea.
Oharrak.— E34 perpauseko aditz forma ulertzen du.
NAMAU:
Igan urthin nahi zenin ene otoa sal nezan.
IBA:
Iaz, nere otoa saltzerat nai zenuen.
KABA:
Joan den urtean nai zinuen nik zuri saltzea autoa.
PEOLO:
Igan urthin nahi zünin nik züi saldu ene otoa.
JOAINH:
Gan den urtean nai zinuten zuei autoa saltzea.
GORBA:
Pasa den urtean nai zinuen nik zuri autoa saltzea.
ABE:
Joan den urtian nai zinuen ene autoa sal dezadan.
AIBA:
Joan den urtean nere autoa saltzea nai zenuten.
XILA:
Gan urthian nahi zünin zui saldü nezan ene otoa.
ALAZI:
Joan den urtean nai zinuen nere autoa nik zuri saltzea.
MIMI:
Joan den urtean nai zinuen nik zuri autoa saltzea.
KAU:
Jaz nai ziniin otoa sal nezauzutan.
IBAI:
Joan den urtean nai zinuen nik zuri autoa saltzea.
MAILA:
Ian urthin nahi zinien ene otoa sal nezan.