Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B92 — (Il fait nuit.) Nul ne peut sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
ESHEN:
Illun da, ezta nior ateatzen al baimenik gabe.
JABI:
Nehor ez ditaike baimenik gabe atera.
MADON:
Gaua illuna da eta niok eztu ateatu bear kanpoat.
LOUSEN:
Gaua da, ta nior ezta atetzen aal, permisioneik gabe.
GERBAR:
Ülhüna dük. Eztük inhoe elkhitzen ahal otorizazionia gabe.
XALEZ:
Nihor ezta ateatzen aal otorizazioneik gabe.
ANIZ:
Iluna da. Ezta neor ateatzen ahal permisoneik gabe.
MAIHE:
Gaua da. Neor ezta ateratzen aal permisiorik gabe.
BELU:
Iluna da. Nehor ez ditake permisioni gabe jali.
REES:
Inhoe elitakezü elkhi otorizazioneik gabe.
PIEPA:
Ülhüna da. Ihue ezta elkhitzen ahal baimena gabe.
PIEGE:
Gaua da. Baimenik gabe nior ez ditake atera.
JOBAN:
Iluna da. Nehor ez da ateratzen al permisionori gabe.
ADBAR:
Ülhüna da, nehor ezta kampoa juaiten ahal baimenik gabe.
XLEAHA:
Gaua da. Neor ez daiteke atera baimenik gabe.
JEDON:
Iluna da, neor ezta ateatzen al baimenik gabe.
RAZI:
Gaua da. Neor ezta ateatzen al baimenarik gabe.
YOSAN:
Ulhüna düzü. Ihue eztüzü elkhitzen ahal permisoneik kabe.
PIMUS:
Ülhün egiten dü, nihue eztüzü baimenik gabe elkhitzen ahal.
GRAAR:
Gaua da. Nehor ez laiteke atera baimenik gabe.
XALAI:
Neor ezta baimenik gabe ateratzen aal.
KOBA:
Gaua da. Baimenarik gabe iñor atera ez daiteke.
MOBA:
Gaua da. Ezta nehor ateratzen aal baimenik gabe.
BERLA:
Gaua da. Nehore ez da ateratzen ahal baimenik gabe.
MIMU:
Gaua da. Nehor eztitake jal baimenik gabe.
KADO:
Iluna da. Neork ez da ateatzen aal baimenarik gabe.
EHI:
Gaua da. Ezin da atera baimenik gabe.
MAAL:
Ülhüna düzü. Ihue eztüzü elkitzen ahal baimenik gabe.
SEAI:
Iluna da. Neor ez da ateratzen aal baimenarik gabe.
XAAN:
Gaua da. Neor ezta ateratzen aal baimenik gabe.
XABAI:
Ilun egiten du. Iñor ez da ateratzen al baimenik gabe.
Oharrak.— Irun entzuten da, lekukoaz marrantaturik da.
LAUSA:
Gaua da. Iñork ezin du atera baimenik gabe.
ANHAZ:
Gaua da. Neor ezta eskubiderik edo otorizazionerik gabe ateratzen aal.
IOSEN:
Gaua ari du. Ezta iñor ateratzen al baimenik gabe.
BEDO:
Iluna da. Neor ezta ateratzen aal baimenik gabe.
MAIAZ:
Gaua da. Nior ez daiteke atera baimenik gabe.
NAZI:
Gaua da. Neok ezin du baimenik gabe atera.
AKAN:
Gaua da. Ezin da neor atera baimenarik gabe.
EHEN:
Iñor ezta ateratzen ahal baimenik gabe.
PABA:
Gaua da. Otorizazio gabe neork ezin du atera.
JOAI:
Neor ezta baimenik gabe ateatzen aal.
PANZI:
Iñor ezin da atera, baimenarik gabe.
JOSA:
Gau eiten du. Iñor ezin da atera baimenik gabe.
LUIDO:
Gaua da. Neor ezin da atera baimenik gabe.
MAIE:
Gaua da. Neor ez daiteke atera baimenik gabe.
NAMAU:
Gaia da. Ihue e ez da elkhitzen ahal otorizazioneik gabe.
IBA:
Ezin da iñor atera baimenik gabe.
KABA:
Ilun egiten du. Neor baimenik gabe ateatzen aal da.
Oharrak.— Berehala autozuzenketa egiten du.
PEOLO:
Ülhüna düzü. Inue ez düzü elkhitzen adosan gabe.
JOAINH:
Nior ezta baimenik gabe ateratzen al.
GORBA:
Gaua da. Neor ezta baimenik gabe ateratzen aal.
ABE:
Gaua da. Ezta neor ateratzen al baimenik gabe.
AIBA:
Gaua da. Iñor ezin da atera baimenarik gabe.
XILA:
Gaia düzü, ihorkek eztüzü elkhitzen ahal otorizazioik gabe.
ALAZI:
Gaua da. Iñok ezin du atera baimenik gabe.
MIMI:
Gaua egiten duenez. Iñor ezin da atera baimenik gabe.
KAU:
Gaua da. Neorre eztaike atera baimenik gabe.
IBAI:
Gaua da. Neor ezin da atera baimenik gabe.
MAILA:
Gaia düzü. Ihur ez düzü elkitzen ahal otorizazionia gabe.