Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B97 — (Peio avait ma permission). Il pouvait s'en aller à Paris.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
ESHEN:
Peiok bazuen ne permisionia, gaten al tzen Parisat.
JABI:
Peiok nere baimena bazuen, Pariserat joan tzitaken.
MADON:
Peiok bazuen ne permisonia ta gaten al tzen Parisat.
LOUSEN:
Peiok bazuen nere permisionia; atetzen aal tzen Parisat.
GERBAR:
Peiok bazia ene permisionia. Paiseat juten ahal zia.
XALEZ:
Joaiten aal tzen Pariserat.
Oharrak.— ""Joan zitaiken"" ere bai (ik. B97-OHAR)
ANIZ:
Peio ene permisioneakin Paiseat juiten ahal tzen.
MAIHE:
Peio nere permisionearekin Parisera joan zitaiken.
BELU:
Peiok bazuen ene baimena. Parisera joan zitakeen.
REES:
Pollo ene permizionieki juiten ahal züzün Paiseat.
PIEPA:
Ene permisioni bazin. Juiten ahal tzen Paiseat.
PIEGE:
Pellok bazuen nere baimena. Pariserat gaten al zitaken.
JOBAN:
Peiok bazuen ene permisionea juaiten aal tzen Pariserat.
ADBAR:
Peio Paiseat juaiten ahal zen. Bazian ene baimena.
XLEAHA:
Peiok bazuen ene baimena. Joaiten aal zen Pariserat.
JEDON:
Ene baimenarekin Pello gaten al tzen Pariserat.
RAZI:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera joaten al tzen.
YOSAN:
Peiok bazizün ene permisonia. Ahal züzün Paiseat juiten.
PIMUS:
Peiok ene baimena bazizün, Paiseat juiten ahal tzüzün.
GRAAR:
Peiok ene baimena bazuen, juaiten ahal tzen Paiseat. Edo joan zitazkeen Paiserat.
XALAI:
Pariserat joaiten aal tzen.
KOBA:
Ene baimena bazuen Peiok. Posible zuen Parisera joaitea.
MOBA:
Peiok bazuen ene baimena. Parisera joaten aal zen.
BERLA:
Peiok bazuen nere baimena. Parisera joaiten ahal tzen.
MIMU:
Peiok nere baimena bazuen. Pariserat joan zitakeen.
KADO:
Peiok bazuen ene baimena. Juaiten al zen Pariseat.
EHI:
Peiok bazuen ene baimena. Pariserat joan zitekeen.
MAAL:
Peiok ene baimena bazizün. Ahal züzün Paiseat juiten.
SEAI:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera juaiten aal zen.
XAAN:
Peiok nire baimena zuen. Juaiten al zen Pariserat.
XABAI:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera joaiten al tzen.
LAUSA:
Peiok bazuen nere baimena. Joaiten aal tzen Pariserat.
ANHAZ:
Peiok ene baimena zuen. Parixera joaiten aal tzen.
IOSEN:
Peiok nere baimena zuen. Parisera joaten al zen.
BEDO:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera joaiten aal tzen.
MAIAZ:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera gaten al zen.
Oharrak.— Ahalezkoa ere erabiltzen du.
NAZI:
Peiori baimena eman nion. Parisera joaten al tzen.
AKAN:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera joaiten aal zen.
EHEN:
Parisera joaten aal tzen.
PABA:
Peiok nire baimena bazuen. Parisera juaiten aal zen.
JOAI:
Paisera joan tzitaiken.
PANZI:
Pariserat joaiten aal zen.
JOSA:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera joaten al tzen.
LUIDO:
Peiok nere baimena zuen. Parisera igo zitekeen.
MAIE:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera joan zitekeen.
NAMAU:
Peiok bazien ene permizonia. Ahal zen juiten Paiseat.
IBA:
Pariserat joaten aal zen.
KABA:
Peiok ene baimena zuen. Paiseat juaiten aal zen.
PEOLO:
Peiok ene adosa bazüzün. Aal züzün juiten Paiselat.
JOAINH:
Gaten al tzen Parisat.
GORBA:
Peiok nere baimena zuen. Parisera juaiten al tzen.
ABE:
Peiok bazuen ene baimena. Parisera joaiten aal tzen.
AIBA:
Peiok nere baimena zuen. Parisera joaiten aal zen.
XILA:
Peiok bazizün ene permisionia, ahal tzüzün juiten Paisea.
ALAZI:
Peiok nere baimena zuen. Parisera joaten aal tzen.
MIMI:
Peiok ene baimena zuen. Parisera joaiten al zen.
KAU:
Peiok ene baimena baziin. Pariseat joaiten al tzen.
IBAI:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera juaiten aal zen.
MAILA:
Peiok ene permisionia bazüzün. Ahal tzüzün Paiseat juiten.