Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A18 — Si vous avez des questions, dites-le moi.
ESHEN:
Keztioniak balin baitutzu, edo galderak balin baitutzu, erran ezazu.
JABI:
Galderak baldin baditutzu, erran nezazu.
MADON:
Balin bauzu zerbet pausatzeko, erran nazazu.
LOUSEN:
Kestione balin baitutzu, erradazu.
GERBAR:
Balin badüzü kestione erran izazüt.
XALEZ:
Balin bauzu kestioneik, pausa nezazu.
ANIZ:
Balin bauzu kestioneik, errazu.
MAIHE:
Galderarik baldin baduzu, errazkidazu.
BELU:
Aski dautazu erratea kestionerik balin baduzu.
REES:
Balinbadüzie kestione pausatzeko erran izazüt.
PIEPA:
Kestione baldüzie, erran ezaziet.
Oharrak.— Asimilazioa: baldüzie < balin badüzie
PIEGE:
Galderik balin baduzu, egin.
JOBAN:
Balin batuzu kestioneak pausatzeko erran dautazu.
ADBAR:
Galthoik balin badüzü, erran ezazü.
XLEAHA:
Balin badituzu kestioneak, erran ezadazu.
JEDON:
Galderak balin baitutzu, erran nezazu.
RAZI:
Galderik baldin bauzu, erran.
YOSAN:
Baldin badüzü galtho, erran izazüt.
PIMUS:
Kestionik balin batützü erran ezadazüt.
GRAAR:
Galderak balin badituzu erradazkitzu.
XALAI:
Galderarik baduzu, aipa zadazu.
KOBA:
Galdera(k) balin badituzu, erran ezazu.
MOBA:
Galderak baldin badituzu, erran.
BERLA:
Galderak baldin badituzu, erraiten dautazu.
MIMU:
Galderak balin baditutzu erraidazu.
KADO:
Balin badituzu galderak, erran.
EHI:
Galderak badituzu, erran eh!
MAAL:
Galtho balin baduzie, erran ezaziet.
SEAI:
Galderak balin badituzu, errazu.
XAAN:
Galderak balin badituzu, erraidazu.
XABAI:
Galderak balin badituzu, erraidazu.
LAUSA:
Galderarik baldin badituzue, erraiten didazue.
ANHAZ:
Galderak balin badituzu, erran zaidazu.
IOSEN:
Galderik balin baduzu erran nazazu.
BEDO:
Galderak baldin badituzu, erran tzazu.
MAIAZ:
Galderak balin badituzu erran nazazu.
NAZI:
Galderarik baldin baduzu, erraidazu.
AKAN:
Galderak balin baituzue, errazue.
EHEN:
Galderak baldin badituzu, esan nazazu.
PABA:
Galderak balin baituzue, erran.
JOAI:
Galderak baldin badituzu, erradazu.
PANZI:
Galderarik baldin baduzu, erran.
JOSA:
Galderak balin badituzu, erran.
LUIDO:
Galderak baldin badituzu, erran.
MAIE:
Galderak balin badituzu erraidazu.
NAMAU:
Balin badüzie galtho erran ezazie.
IBA:
Galderak baldin badituzu, galdetu.
KABA:
Galderik balin baduzu erranzazu.
PEOLO:
Galdeak batuzu, erran ezazu.
JOAINH:
Galderak baldin baditutzu, egin.
GORBA:
Galderak badituzue, erran.
ABE:
Galderak badituzue, pausatu.
AIBA:
Galderak baldin badituzute, pausatu.
XILA:
Galtho baldin badüzü erran ezadazüt.
ALAZI:
Galderak baldin baditutzu, erraidazu.
MIMI:
Galderak badituz, galdegin.
KAU:
Galderik balin bauzu, erraazu.
IBAI:
Galderarik balin bauzu, ezaidazu.
MAILA:
Balin baduzie galto, erran ezazie.