Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B100 — A cette époque, rien de tel ne pouvait arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
ESHEN:
Denbora ekietan, deus etzitaken gerta.
JABI:
Denbora artan holakorik gerta etzitaken.
MADON:
Etzela deusik gertatuko... zioten, (ba)ña gertatzen baitie!
LOUSEN:
Mementu ontan, deus etzen arribatzen aal.
GERBAR:
Phüntü hetan etzia holako gaizaik agitzen ahal.
XALEZ:
Denbora hetan etzen deusik olakoik arribatzen ahal.
ANIZ:
Denbora etan etzitaken fitxik gerta.
MAIHE:
Dembora aetan, olakorik etzitaikeen gerta.
BELU:
Dembora haetan holakorik etzitakeen gerta.
REES:
Perioda huntan eztüzü olako gaizaik agitzen ahal.
PIEPA:
Phüntü hartan holakoik etzen agitzen ahal.
PIEGE:
Denbora eietan olakorik etzitaken gerta.
JOBAN:
Dembora orietan olakorik etzen arribatzen ahal.
ADBAR:
Dembora hetan holakoik etzen agitzen ahal.
XLEAHA:
Dembora artan olako gauzaik etzen gertatzen aal.
JEDON:
Denboran artan olako gauzarik etzen gertatzen al.
RAZI:
Garai artan, olako gauzak etzien gertatzen al.
YOSAN:
Ordü hetan, holako gaizaik etzüzün agitzen ahal.
PIMUS:
Phüntü hartan holako deüse etzüzün agitzen ahal.
GRAAR:
Dembora hartan holakorik etzitakeen gertatu.
XALAI:
Denbora artan holakorik etzen gertatzen aal.
KOBA:
Dembora ortan olakorik etzen gertatzen al.
MOBA:
Orduan alako gauza etzen gertatzen aal.
BERLA:
Orduan etzen holakorik gertatzen ahal.
MIMU:
Memento artan holako gauzarik etzitakeen gerta.
KADO:
Dembora ortan olako gauzak ez ziren gertatzen aal.
EHI:
Garai ortan olakorik ezin zitekeen gerta.
MAAL:
Ordu hetan holako gaizaik etzüzün agitzen ahal.
SEAI:
Demboran holako gauzarik etzen gertatzen aal.
XAAN:
Garai artan etzen olakorik gertatzen aal.
XABAI:
Garai batean olakorik etzen gertatzen al.
LAUSA:
Garai artan, ez zen olako zerbait gertatzen aal.
ANHAZ:
Etzen holakorik gertatzen ahal denbora etan.
IOSEN:
Garai artan olako gauzarik ez zitekeen gerta.
BEDO:
Demboran olakorik etzen gertatzen aal.
MAIAZ:
Garai artan orrelakorik gerta ez zitekeen.
NAZI:
Garai artan olakorik ezin tzen gertatu.
AKAN:
Denbora orretan olakorik ezin zen gerta.
EHEN:
Garai ortan orrelakorik etzen gertatzen al.
PABA:
Denbora onetan olako deus ezin zen gertatu.
JOAI:
Denboran etzen alakoik gertatzen aal.
PANZI:
Denbora artan, olakorik ezin tzen gertatu.
JOSA:
Garai ortan orrelako gauzarik ezin tzen gertatu.
LUIDO:
Garai artan alakorik etzen gertazen aal.
MAIE:
Garai artan olakorik etzitekeen gerta.
NAMAU:
Epoka hartan deüse holakoik etzen agitzen ahal.
IBA:
Garai artan, orrelako gauzarik ezin tzen gertatu.
KABA:
Denbora artan olako deus ezin zen gertatu.
PEOLO:
Denboa hortan, holako gaizak ez zütützün ahal igaiten.
JOAINH:
Garai ortan etzen olakoik gertatzen al.
GORBA:
Garai artan etzitekeen olakorik gerta.
ABE:
Garai artan, holakorik etzen gertatzen aal.
AIBA:
Leen, olako gauzarik ezin zen gertatu.
XILA:
Denboa hartan etzüzün ahal agitzen holako gaiza.
ALAZI:
Garai ortan, olako gauzik ezin zen gertatu.
MIMI:
Garai onetan onelakorik ezin zen gertatu.
KAU:
Denborra artan olako gauzik etzaiken gerta.
IBAI:
Garai artan alako gauzarik ezin zen gertatu.
MAILA:
Mementü hortan holakoik deuse etzüzün ahal agitzen.