Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B104 — (Que Peio fasse attention.) Une telle chose peut lui arriver ŗ lui aussi!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_-pD >
ESHEN:
Olako gauza bat gertatzen al tzaio berari ere.
JABI:
Peiok kasu eman dezala, holako gauza at berari re gerta ditake.
MADON:
Peiok kasu eman bear du, olako gauzak gerta ditazke berritz e.
LOUSEN:
Peiok kasu egiten aal du. Gauza ori gertatzen aal tzaio ari re.
GERBAR:
Peiok kasŁ egin dezan. Holako gaiza bat hai ee agitzen ahal ziok.
XALEZ:
Zernai gauza arribatzen aal tzako hari re.
ANIZ:
Kasu! Peiori re gertatzen ahal dako gauza bera.
Oharrak.— Re = ere
MAIHE:
Peiok kasu egin beza, olako zerbait gerta ditaike berari ere.
BELU:
Peiok kasu ein dezan, ber gauza gertatzen aal zako harri ere.
Oharrak.— E21 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
REES:
Olako gaiza bat hai ee agitzen ahaltziozŁ.
PIEPA:
Peiok kasŁ egin beza. Holako gaiza bat agitzen al beitzaio hai erre.
PIEGE:
Pellok kasu egin zezan. Olako gauza bat ari ere gertatzen aal tzaio.
JOBAN:
Peiok kasu egin beza. Olako bat gertatzen ahal tzako ari ere.
Oharrak.— E17 ezagutzen du.
ADBAR:
Peiok kasŁ egin dezan. Holako gaizak agitzen ahal zitzaio hari ere.
XLEAHA:
Peiok kasu egin dezala. Holako gauza gertatzen al zaio berari ere.
JEDON:
Pellok kasu eman dezan. Alako gauza bat gertatzen al tzaio ari ere.
RAZI:
Peiok kasu eman bearko du. Olako gauza gertatzen al tzaio berari re.
YOSAN:
Peiok kasŁ eman beza! Holako gaiza hai e agitzen ahal ziozŁ.
PIMUS:
Peiok kasŁ egin dezan, holako gaiza bat beai e agitzen ahal tzio.
GRAAR:
Kasu egin dezala Peiok. Holako gauza bat berari ere gertatzen ahal zako.
XALAI:
Holako gauza bat berari ere gertatzen aal tzaio.
KOBA:
Peiok kasu egin bear du. Olako gauza gertatzen aal zaio ere.
MOBA:
Peiok kasu egin dezan. Alako gauz bat berari ere gertatatzen aal zaio.
BERLA:
Peiok kasu egin dezala. Holakoa gertatzen aal tzaio hari ere.
MIMU:
Peiok kasu eman zezan. Holako gauza bat gertatzen aal tzaio ere.
KADO:
Peiok kasu egin bear du. Olako gauza bat gertatzen aal zaio ere.
Oharrak.— E17 Perpauseko aditz forma ez du ezagutzen.
EHI:
Peiok kasu eman bear du. Olako zerbait gertatzen al zaio berari ere.
Oharrak.— E17 perpauseko aditz forma ezagutzen du.
MAAL:
Obe dizŁ Peiok kasŁ emanik. Holako gaiza bat agitzen ahal tziozŁ beai.
SEAI:
Peiok kasu eman dadila. Olako gauza bat gertatzen aal zaio harri ere.
XAAN:
Peiok kasu eman dezala. Olako gauza bat gertatzen al zaio berari ere.
XABAI:
Peiok kasu egin dezan. Berari ere olako zerbait gertatzen al tzaio.
LAUSA:
Peiok kasu eman bear du. Olako zerbait gertatzen al tzaio berari ere.
ANHAZ:
Peiok kasu man beza. Olako gauza at gertatzen aal tzako ari re.
IOSEN:
Peiok kasu egin dezala. Olako gauzak gertatzen aal zaizkio.
Oharrak.— E17 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
BEDO:
Peiok kasu man dezan. Olako gauza bat berari ere gertatzen al litaike.
MAIAZ:
Peiok egin dezala kaxu, orrelako gauza bat gertatzen al zaio.
Oharrak.— E17 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
NAZI:
Olakorik gertatzen al zaio ari ere.
AKAN:
Peiok kasu egin dezala. Olako gauza bat beri ere gertatzen aal zaio.
EHEN:
Orrelako gauza bat gertatzen al tzaio ari ere.
PABA:
Peiok kasu egin dadin. Olako gauzak beri gertatzen al dira ere.
Oharrak.— Peiok kasu in dezala. Olako zerbait gertatzen aal tzako berari ere.
PANZI:
Olako gauza bat gertatzen aal zaio berari ere.
JOSA:
Peiok kasu egin dadila. Olako gauza bat gertatzen al zaio berari ere.
LUIDO:
Peiok kasu egin dezala: beri ere alako gauza bat gertazen al zaio.
Oharrak.— E17 perpauseko aditz forma ez entzuten, ez baliatzen ere.
MAIE:
Peiok kasu eman dezan olakoak gerta litzaioke ere.
NAMAU:
Peiok kasŁ egin beza. Holako gaiza bat ahal zaio agitzen hai e.
IBA:
Olako gauza bat gertatzen al zaio.
KABA:
Peiok kasu egin dezan: olako gauza bat gertatzen aal zaio.
PEOLO:
Peiok kasŁ egin bear dizŁ. Holako gaiza bat ahal diozŁ hai e igaiten.
JOAINH:
Olako gauza bat gertatzen al tzaio ari ere.
GORBA:
Peiok kasu egin dezala. Alako gauza bat gerta litzaioke.
Oharrak.— E17 perpauseko aditz forma entzuna du, bainan ez erabilia.
ABE:
Peiok kasu emaitea! Alako gauza bat ere beri gerta daiteke.
AIBA:
Peiok kasu egin bear du. Olako gauza bat beri ere gertatzen aal da.
XILA:
Peiok kasŁ egin dezan, holako gaiza bat ahal tziozŁn agitzen e bai.
ALAZI:
Peiok kasu egin dezala! Olako gauza bat ere gertatzen al zaio.
MIMI:
Peiok kasu egin bearko luke. Onelako gauza bat gertatzen al zaio beri ere.
KAU:
Peiok kasu man beza. Olako gauza bat ari re gertatzen al tzaiko.
IBAI:
Peiok kasu egin dezan. Alako gauzak berari ere gerta daiteke.
Oharrak.— E17 perpauseko aditz forma ulertzen du.
MAILA:
Peiok kasŁ eman dezan. Holako gaiza bat hai e ahal dŁzŁ agitzen.