Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B112 — Avant les paysans ne pouvaient pas travailler le dimanche.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
ESHEN:
Leen laborariek etzuten posible igandetan lanik egitia.
JABI:
Leenago, nekazariek edo laborariek etzuten lanik egiten aal igandez.
MADON:
Leeno, iandetan etzuten lanik iten eta laborariek.
LOUSEN:
Leeno, laborariak etzien aitzen aal lanean iandetan.
GERBAR:
Lehen laboaiak eztzütützün igantez lanin aitzen ahal.
XALEZ:
Lehenau laborariek etzuten iandetan lanian artzen al.
ANIZ:
Lehen laborariak etzitazkeen lanean ari igandiarekin.
MAIHE:
Leen laborariek etziren igandetan lanean artzen ahal.
BELU:
Lehenago laborariek etzuten lan egiten aal igandetan.
REES:
Lehen laboaiek etzütützün igantieki lanin aitzen ahal.
PIEPA:
Lehen laboaiak etzian igantiaz lanin aitzen ahal.
PIEGE:
Leenago laborariak igandetan etzuten lanik egin bear.
JOBAN:
Leen laborariak etziren artzen aal lanian igandetan.
ADBAR:
Lehenago laborariek etzidien lanik egiten aal igantez.
XLEAHA:
Leen laborariek ezin zuten lanik egin igandetan.
JEDON:
Leno laborariek etzuten lan egin bear igandetan.
RAZI:
Leeno baserritarrek etzuten igandetan lan egiten al.
YOSAN:
Lehen laboaiak igantez etzütutzün aitzen ahal lanian.
PIMUS:
Lehen laboaiak ezütützün lanin aitzen igantez.
GRAAR:
Leheno, laborariek ezin zuten lan egin igandetan.
XALAI:
Leen, laborariek etzuten lanik egiten aal edo leen laborariak etziren igandetan lanian artzen aal.
KOBA:
Leenago igandetan etzuten lan egiten al laborariek.
MOBA:
Leeno, laborariak etzuten igandetan lan egiten aal.
BERLA:
Lehen laborariek etziren lanean artzen ahal igandetan.
MIMU:
Lehen laborariek etzezaketen lanean har igandetan.
KADO:
Leen laborariak ez zuten lan egiten aal igandeaekin.
EHI:
Leen laborariak ezin zuen lan egin igandetan.
MAAL:
Lehen laboaiak etzütützün lanian aitzen ahal igantez.
SEAI:
Leen laborariek ezin zuten igandetan lan egin.
XAAN:
Leen laborariek ezin zuten lan egin igandetan.
XABAI:
Leen laborariak ezin zuten igandetan lan egin.
LAUSA:
Leen, baserritarrek ez zuten lan egiten aal igandetan.
ANHAZ:
Lehen laborariak etzintezken lanean ar igandetan.
IOSEN:
Leen laborariek igandetan ezin zuten lanik egin.
BEDO:
Leen, laborariek etzuten igandetan lan egiten aal.
MAIAZ:
Len laborariek igandetan ezin tzuten lan egin.
NAZI:
Leen baserritarrek ezin zuten igandetan lan egin.
AKAN:
Leen laborariek ezin zuten igandean lan egin.
EHEN:
Leen laborariek etzuten igandean lan egiten aal.
PABA:
Leen laborariak igandean ezin zuten lan egin.
JOAI:
Leeno laborariek ezin tzuten igandetan lan in.
PANZI:
Leen baserritarrek ezin tzuten lan egin igandean.
JOSA:
Leno, laborariek ezin zuten igandean lan egin.
LUIDO:
Lehen laborariek ezin zuten lan egin igandetan.
MAIE:
Lehen baserritarrek etzezaten lan egin igandean.
NAMAU:
Lehen laboaiek etzien ahal aitzen lanian igantez.
IBA:
Leen, laborariek ezin tzuten igandean lan egin.
KABA:
Len laborariek igandetan ezin zuten lan egin.
PEOLO:
Lehen laboiak ez zizin ahal lan egiten igantin.
JOAINH:
Lehen laborariek etzuten lan iten al iandetan.
GORBA:
Leen laborariek ezin zuten lan egin igandetan.
ABE:
Leeno laborariek ezin zuten lan egin igandez.
AIBA:
Leen laborariek ezin tzuten lan egin igandean.
XILA:
Lehen laboaiak etzizien ahal igantez lanian ai.
ALAZI:
Leno baserritarrek ezin zuten lan egin igandetan.
MIMI:
Leen baserritarrek etzuten igandean lan egiten aal.
KAU:
Leenau, laborariak etziren lanean artzen al igandeaikin.
IBAI:
Leen laborariak ezin zuten igandetan lan egin.
MAILA:
Lehen laboaiak etzütützün ahal igantez lanin aitzen.