Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B115 — Vous avez ma permission. Vous pouvez me dire la vérité sans crainte.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
ESHEN:
Baduzu ne permisionia. Erraten al ninduzun egia beldurrik gabe.
JABI:
Nere baimena baduzu, erraten aal duzu egia beldurrik gabe.
MADON:
Bauzue ene permisonia, eta egia errazue bate beldurrik gabe.
LOUSEN:
Baduzu permisionea, erraten aal duzu egia beldurrik gabe.
GERBAR:
Badüzü ene permisionia. Erraiten ahal deitazüt egia lotsaik gabe.
XALEZ:
Ene permisonia baduzu. Erraiten ahal duzu egia deus errengurik gabe.
ANIZ:
Bazenin ene permisionea, erraiten aal zinin eneguik gabe.
MAIHE:
Permisione baduzu, egia erran dezakezu beldurrik gabe.
BELU:
Baduzu ene permisonea. Egia erraten aal dautazu beldurrik gabe.
REES:
Badüzie ene permizionia. Egia erraiten ahal düzie lotsa gabe.
PIEPA:
Ene permisione badüzü, egia erraiten ahal deitazüt lotsaik gabe.
PIEGE:
Bazinuen nere baimena. Egia erraten aal nintutzun beldurrik gabe.
JOBAN:
Baduzu ene permisionea. Erraiten aal zinautan egia beldurrik gabe.
ADBAR:
Ene baimena badüzü. Al deitazüt egia erraiten lotsarik gabe.
XLEAHA:
Bauzu ene baimena. Erraiten aal daazu egia.
JEDON:
Bazinuen nere baimena. Erraten al tzinduen egia beldurrik gabe.
RAZI:
Nere baimena bazinuen. Egia erraten al zenidan beldurrik gabe.
YOSAN:
Ene permisionia badüzü. Lotsaik kabe egia erraiten ahal deitazüt.
PIMUS:
Ene baimena badüzü, egia erraiten ahal deitazüt lotsaik gabe.
GRAAR:
Ene baimena bazinuen, erraiten ahal zinautan egia beldurrik gabe.
XALAI:
Ene baimena baduzu. Egia erten aal daazu gostian.
KOBA:
Bazenuten ene baimena, egia erraiten al zidaten beldurrik gabe.
MOBA:
Ene baimena baduzu. Egia erraiten aal zinuke izitu gabe.
BERLA:
Nere baimena bazinuen. Erraiten al zinautan egia dudarik gabe.
MIMU:
Nere baimena baduzu. Egia erraiten aalko zinautan beldurrik gabe.
KADO:
Ene baimena baduzu. Lotsarik gabe egia erraiten aal didazu.
EHI:
Bazenuen ene baimena. Egia erraiten al zenidan beldurrik gabe.
MAAL:
Ene baimena badüzü. Ahal deitazüt egia erraiten lotsa gabe.
SEAI:
Ene baimena baduzu. Egia erraiten al dautazu beldurrik gabe.
XAAN:
Nire baimena duzu. Egia erraiten al didazu beldurrik gabe.
XABAI:
Nere baimena baduzu. Egia erraiten al didazu problemarik gabe.
LAUSA:
Nere baimena duzu. Egia erraiten aal didazu arazorik gabe.
ANHAZ:
Ene baimena duzu. Egia erraiten aal tzinuke beldurrik gabe.
IOSEN:
Nere baimena duzu. Egia erraten al nauzu beldurrik gabe.
BEDO:
Nere baimena bauzu erraiten al dazu egia lasaiki.
MAIAZ:
Ene baimena baduzu. Egia erraten al zenidaten beldurrik gabe.
NAZI:
Nere baimena baduzu. Egia erraten al didazu bildurrik gabe.
AKAN:
Nere baimena duzu. Egia erraiten aal didazu beldurrik gabe.
EHEN:
Nere baimena baduzu. Egia esan dezakezu lasai.
PABA:
Baimena baduzu. Niri egia erraiten al duzu beldurrik gabe.
JOAI:
Ene baimena baziñien. Egia erraiten al tzinautan beldurrik gabe.
PANZI:
Nire baimena zenuen. Egia erraten aal zenidan beldurrik gabe.
JOSA:
Nere baimena baduzu. Egia erraten al tzenidan kezkarik gabe.
LUIDO:
Nere baimena duzu. Egia erraiten al didazu dudarik gabe.
MAIE:
Baduzu nere baimena. Egia erran nazakezu arrangurarik gabe.
NAMAU:
Badüzie ene permizonia ahal deitaziet erraiten egia inkiet izan gabe.
IBA:
Nere baimena zenuen. Egia erraten aal zenidan, beldurrik gabe.
KABA:
Baduzu nere baimena. Egia erraiten aal didazu beldurrik gabe.
PEOLO:
Ene adosa badüzü. Aal düzü eni egia erraiten lotsa izan gabe.
JOAINH:
Nere baimena baduzu. Egia beldurrik gabe erraiten al didazu.
GORBA:
Nere baimena duzu. Egia erraiten al didazu beldurrik gabe.
ABE:
Baimena duzu. Erraiten al tzinuen egia kezkarik gabe.
AIBA:
Nere baimena duzu. Egia erraiten aal didazu beldurrik gabe.
XILA:
Badüzü ene baimena, ahal düzü egia erran lotsaik gabe.
ALAZI:
Nere baimena duzu. Egia erraten al didazu.
MIMI:
Ene baimena duzu. Egia erraiten al didazu beldurrik gabe.
KAU:
Ene baimena bauzu. Egia erten al daazu beldurrik gai.
IBAI:
Nere baimena baduzu. Egia esaten al didazu beldurrik gabe.
MAILA:
Ene permisonia badüzie. Aal deitaziet erraiten egia arrisküik gabe.