Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B116 — J'avais assez d'argent. Je pouvais vous en donner un peu.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
ESHEN:
Banuen dirurik aski. Ematen al tzintuen pixkat.
JABI:
Dirurik aski banuen, doi bat emaiten al tzintudan.
MADON:
Banuen diruik aski, ta pittat ematen al tzaitut.
LOUSEN:
Badut diruik aski. Pittaat ematen aal zintuzket.
GERBAR:
BanizŁn aski sos. Emaiten ahal neizŁn inkai bat.
Oharrak.— InkaŁ/inkai
XALEZ:
Lehen banuen sosik aski, pittat emaiten aal natzun.
ANIZ:
Banin aski diru, emaiten al nautzun poxi bat.
MAIHE:
Aski diru banuen, eman nezakezun pixka bat.
BELU:
Banuen aski diru, emaiten aal nautzun pittaat.
REES:
BanizŁn aski sos. Emaiten ahal nizŁn amiŮi bat.
PIEPA:
BanizŁn aski sos. Emaiten ahal neikezŁn aphŁr bat, inkai bat.
PIEGE:
Banuen aski diru. Pixkat ematen aal tzintudan.
JOBAN:
Banin aski sos. Emaiten aal nauzun puxka at.
ADBAR:
Banien aski sos. Ahal neizŁn emaiten pŁxka bat.
XLEAHA:
Banuen aski sos. Emaiten aal nauzun pixka bat.
Oharrak.— E26ko aditz forma ezagutzen du.
JEDON:
Sos, dirurik aski banuen. Ematen al zinutan pixka bat.
RAZI:
Diru aski banuen. Pixkat ematen al nizun.
YOSAN:
BanizŁn aski sos. Ahal neizŁn amiŮi bat emaiten.
PIMUS:
Aski sos banizŁn. AmiŮi bat emaiten ahal neizŁn.
GRAAR:
Aski diru banuen. Pixka bat eman nezakezun.
XALAI:
Banuen aski sos. Emaiten aal nautzun puxka bat.
KOBA:
Diru aski banuen. Emaiten al nizuen pixka bat.
MOBA:
Diru aski nuen. Emaiten aal nautzun pixka bat.
BERLA:
Banuen aski diru. Emaiten aal zintudan amiŮi bat.
MIMU:
Nahiko dirua banuen. Pixka bat emaiten al nautzun.
KADO:
Banuen aski sos. Emaiten aal dauzut pixka bat.
Oharrak.— E26 perpausa zaila egiten zaio.
EHI:
Banuen aski sos. Emaiten al nizun pixkaat.
MAAL:
Aski sos banizŁn. Ahal neizŁn amiŮi bat emaiten.
SEAI:
Diru aski banuen. Pixka bat emaiten al nautzun.
XAAN:
Banuen aski dirua. Emaiten al nizun pixka bat.
XABAI:
Diru aski banuen. Pixka bat emaiten al nizuen.
LAUSA:
Diru aski nuen. Emaiten aal nizun piskat.
ANHAZ:
Aski diru nuen. Pixka bat emaiten aalko nizun.
IOSEN:
Sosa banuen. Ematen al zintudan pixka bat.
Oharrak.— E26 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
BEDO:
Banuen aski diru. Pixka bat emaiten aal nauzun.
MAIAZ:
Dirua aski banuen. Pixka bat ematen al zintuztedan.
Oharrak.— E26 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen. Galdea arra pausatuz: B116-OHAR.
NAZI:
Banuen diru aski. Pixka bat ematen al nizun.
AKAN:
Diru aski banuen. Pixkat emaiten aal nizun.
EHEN:
Aski diru banuen. Pixka bat ematen al nizun.
PABA:
Diru aski banuen. Pixkat emaiten al nizun.
Oharrak.— E26 perpausa ontsa ulertzen du nahiz eta ahalezkoa ez erabili.
JOAI:
Aski sos banien. Pixkat emaiten al nauzun.
PANZI:
Diru aski nuen. Emaiten aal nizun pixkat.
JOSA:
Diru aski banuen. Pixkat ematen al nizun.
LUIDO:
Diru aski banuen. Emaiten aal nizun pixka bat.
Oharrak.— E26 perpauseko aditz forma ulertzen du, bainan ez erabiltzen.
MAIE:
Aski diru banuen. Pixka bat emaien aal nizun.
Oharrak.— E26 perpauseko aditz forma ez zaio ezagun.
NAMAU:
BaneizŁn aski sos. Ahal neizŁn emaiten amiŮi bat.
IBA:
Aski diru nuen, pixkat ematen aal nizun.
KABA:
Diru aski banuen. Pixkat emaiten aal nizun.
PEOLO:
Aski sos banizŁn. Ahal nizŁn zui emaiten amiŮi bat.
JOAINH:
Diru aski banuen. Ematen al nizun pixka bat.
GORBA:
Diru aski nuen. Pixka bat emaiten al nizun.
ABE:
Aski diru nuen. Pixka bat emaiten al nizun.
AIBA:
Aski diru nuen. Pixkat emaiten aal nizun.
XILA:
BanizŁn aski sos. Ahal nizŁn zui eman amiŮi bat.
ALAZI:
Naiko diru nuen. Pixka bat ematen alko nizun.
MIMI:
Diru aski nuen. Diru pixkat emaiten al nizun.
KAU:
Aski diru baniin. Puxka at emaiten al nauzun.
IBAI:
Diru aski banuen. Pixkat emaiten al zintudan.
MAILA:
BanizŁn sos aski. Ahal neizien amiŮi bat emaiten.