Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B123 — Si un jour un tel malheur lui arrivait, Peio demanderait de l'aide à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
ESHEN:
Egun batez olako malura gertatuko balitzaio, Peiok laguntza galdetuko lioke Maddiri.
JABI:
Egun batez holako nahigabea gerta balioke, Peiok laguntza eskatuko luke Maddiri.
MADON:
Beñatek izatu balu zerbeit malur, Maddi abisatuko zuen.
LOUSEN:
Eun batez malur bat arribatzen balitzaio, laguntza galdeinen tzion Maddiri.
GERBAR:
Egün batez olako malür bat agi balekio Peioi, lagüngua galtho liozü Maddii.
XALEZ:
Egun batez arribatzen balako olako kasu bat Pellori, laguntza galdatuko lioke Maddiri.
ANIZ:
Makur haundia gerta balakio, Peiok gadein dezake laguntza Maddiri.
MAIHE:
Egun batez olako malur bat etortzen balio, Peiok laguntza galdegin lezake Maddiri.
BELU:
Holako gertakari zail bat gertatzen balako egun batez, Peiok galdegin lezake Maddiri laguntza.
REES:
Pelloi agi balekio malür bat, galtha likiozü lagüngoa Maddii.
PIEPA:
Holako malür bat agit baleikio Beñati, Maddiai galtha lioke lagüngua.
PIEGE:
Sekulan egun batez olako makurra gertatzen bazitzaion Pellori, laguntza galdeitia bortxatua izanen tzen Maddiri.
JOBAN:
Egun batez zerbait istripu gertatzen bazako Peiori, galdegin lezake laguntza Maddiri.
ADBAR:
Holako malür bat agit baledi Peiori egün batez, lagüngua galtha lio Maddiri.
XLEAHA:
Sekula holako zorigaitza gertatu balitzaioke, Peiok galdein lezake laguntza Maddiri.
JEDON:
Eun batez gertatzen batzitzaion olako malur bat Pellori,launtza galdetuko lioke Maddiri.
RAZI:
Egun batez olako malura gertatzen balitz Beñati, laguntza galdetuko lioke Maddiri.
YOSAN:
Peioi agi balekio egün batez holako estripü bat, Maddii galtegin likezü lagüngua.
PIMUS:
Egün batez holako malür bat agitüko balio, Beñatek lagüntza galthatüko likezü Maddii.
GRAAR:
Egun batez holako makur bat gertatzen balakio, Peiok galde egin lezake Maddiri laguntza.
XALAI:
Egun batez holako makur bat gerta balitzaio, Peiok laguntza galdetuko lio Maddiri.
KOBA:
Olako zoritxarra gertatuta egun batez, Maddiri laguntza eskatuko zion Peiok.
MOBA:
Egun batez alako malura gerta balitz, Peiok Maddiri laguntza galdegin dezake.
BERLA:
Egun batez gertatzen balitz malur aundi bat Peiori, galdin lezake laguntza Maddiri.
MIMU:
Egun batez holako malur bat gerta balakio, Peiok laguntza galdegin lezake Maddiri.
KADO:
Egun batez olako gauza bat gertatzen balin bazion, Peiokek galdatuko zuen laguntza Maddiri.
EHI:
Egun batez olako ezbear gertatzen balitzaio, Peiok eskatuko lioke laguntza Maddiri.
MAAL:
Egün batez holako phena bat agi baledi Peioi, lagüngoa galthegin likezü Maddii.
SEAI:
Sekulan holako malurra gertatzen balio, Peiok Maddiri laguntza galdeginen lioke.
XAAN:
Egun batez olako makur bat gertatuko balitzaio Peiori, laguntza eskatuko lioke Maddiri.
XABAI:
Egun batez olako gauza bat gertatzen bazaion Peiori, Maddiri laguntza galdegingo zion.
LAUSA:
Egun batez zoritxar bat gertatzen bazion, Peiok Maddiri laguntza galdetuko zion.
ANHAZ:
Egun batez olako gauza gertatzen balitzaio, Peiok Maddiri laguntza galdegin lezake.
IOSEN:
Egun batez alako malur bat gertatzen balioke, Peiok Maddiri galdetuko lioke laguntza.
BEDO:
Egun batez olako ixtripua gertatzen balin bazen, Peiok laguntza galdinen tzuen Maddiri.
MAIAZ:
Bein olako gaitza gertatzen bazitzaion, Peiok laguntza eskatuko zion Maddiri.
NAZI:
Egun batez olako zorigaitza gertatuko balitzaio, Peiok Maddiri laguntza eskatuko lioke.
AKAN:
Egun batez olako zoritxar bat gertatzen balio, Peiok laguntza galdegingo luke Maddiri.
EHEN:
Egun batez orrelako gaitz bat gertatzen bazen Peiori, laguntza galdegingo zion Maddiri.
PABA:
Olako malur bat gertatzen bazen egun batez, Peiok laguntza eskatuko zuen Maddiri.
JOAI:
Egun batez alako malur bat gertatzen bazitzakon, Peiok Maddiri laguntza galdeginen luke.
PANZI:
Egun batez orrelako zoritxar bat gertatzen balitz Peiori, laguntza galdegingo lioke alors* Maddiri.
JOSA:
Egun batez olako zoritxar bat gertatzen bazitzaion, Peiok Maddiri laguntza galdetuko lioke.
LUIDO:
Egun batez alako malur bat gertatzen bazaion, Peiok Maddiri laguntza galdetu zion.
MAIE:
Egun batean olako zoritxar bat gertatzen balitzaio, Marie*ri laguntza galdeginen lioke.
NAMAU:
Egün batez olako malürra agi baledi, Peiok galthegin lüke lagüntza Maddii.
IBA:
Egun batean olako zoritxar bat gertatuko balitzaio, Peiok laguntza galdetuko lioke Maddiri.
KABA:
Egun batez olako gaitz bat gertatzen bazitzaion, Maddiri laguntza galdeginen zion.
PEOLO:
Egün batez holako malür bat ukheiten badü, Peiok galthatüko dizü Maddi lagüntzez.
JOAINH:
Egun batez olako ezbearra gertatzen bazitzaion, Peiok Maddiri laguntza galdetuko lioke.
GORBA:
Egun batez alako malur bat gertatzen bazitzaion, Peiok Maddiri laguntza eskatuko lioke.
ABE:
Egun batez alako zoritxar bat gertatzen bazitzaion Peiori, laguntza galdegingo lioke Maddiri.
AIBA:
Egun batez olako afruskeri bat gertatuko balitzaio, Beñatek Maddiri laguntza galdetuko lioke.
XILA:
Egün batez malür bat agiten balin baziozü, Peiok galthegin likezü lagüntza Maddii.
ALAZI:
Egun batez olako zorigaitza gertatuko balitzaio, Peiok laguntza eskatuko lioke Maddiri.
MIMI:
Onelako zoritxar bat gertatzen balitz, Peiok laguntza eskatuko zuen Maddiri.
KAU:
Egun batez holako malur bat gertatzen balitzaiko Peiori, laguntza galdein lezaikoke Maddiri.
IBAI:
Egun batez alako malerusarik gertatzen bazaio, Peiok laguntza eskatuko dio Maddiri.
MAILA:
Egün batez holako zerbat agitzen bazion, Peiok lagüngoa galtha likezü Maddii.