Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B125 — Si Peio racontait une telle histoire ā Beņat, le livre lui tomberait des mains.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
ESHEN:
Peiok kontatuko balio olako ixtorio bat Beņateri, liburua eroriko litake eskutaik.
JABI:
Holako zerbait Beņatek kondatzen balio Peiori, liburua eskutarik eroriko lioke.
MADON:
Olako ixtorioa kondatzen balitu Beņati, eskutan duen liburua lurreat gan ditake.
LOUSEN:
Ixtorio oi kondatzen balu Beņati, liburua eror litzaioke eskutik.
GERBAR:
Peiok Beņati istoia konta balizo, libüia eskitaik ior likiozü.
XALEZ:
Pellok kondatzen balio ixtorio ori Beņati, liburuia eskutik eroriko laiko.
ANIZ:
Peiok konda baleza ixtorio bat Beņati, bere liburia eror litake eskuetarik.
MAIHE:
Beņatek olako istoriuak konda balitza, liburua eskutik erori litzaioke.
BELU:
Holako ixtoriua konda balezo Beņatek Peiori eskuetarik liburua eror lakio.
REES:
Pollok istoia hoi khunta balizo Beņati, lübüria eskütik ior likiozü.
PIEPA:
Holako ixtoia bat Peiok khunta baleza Beņati, libria eskütik ior leikio.
PIEGE:
Pellok olako gertakaria kondatzen balu Beņati, eskuan duen liburua lurrerat eror litake.
JOBAN:
Peiok konda baleza olako ixtorio bat Beņati, liburia eskuetarik eror litzaizkio.
ADBAR:
Peiok khonta baleza holako istoria at Beņati, honi eskütik eror litzaike libria.
XLEAHA:
Peiok kondatzen balu holako ixtoria Beņati, liburua eskuetaik eror lizaioke.
JEDON:
Pellok kondatzen balio olako ixtorio bat Beņati, liburua utziko zuen eskutaik.
RAZI:
Peiok olako ixtorio bat kontatzen balio Beņati, liburua eskutik eroriko zen.
YOSAN:
Beņatek Peioi khonta baleza holako ixtoia bat, libria eskütik ior liokezü.
PIMUS:
Peiok holako ixtoia bat khuntatzen balü Beņati, libria eskietaik ioiko litzioke.
GRAAR:
Peiok Beņati holako ipuin bat kondatzen balu, liburia eror litake bere eskuetarik.
XALAI:
Peiok holako ixtorio bat konda baleza Beņati, liburua eskuetarik eror lizaioke.
KOBA:
Olako istorio kondatuz Peiok Beņateri liburua eskuetatik eroriko zaion.
MOBA:
Alako istorioa Beņati Peiok kondatzen balu, liburua eskutik eror litzateke.
BERLA:
Peiok kundatzen balu olako ixtorioa Beņateri, liburua eror zizaion gainerat.
MIMU:
Peiok olako ixtorio bat konta baleza Beņati, liburua eskutik eror litzaioke.
KADO:
Peiok kontatzen balin bazuen olako istorio bat Beņati, liburua eroriko zen bere eskutik.
EHI:
Peiok Beņati olako istorio bat kontatzen balitzaio, liburua bere eskutik eroriko litzaioke.
MAAL:
Peiok holako ixtoia bat erran baleza Beņati, libria eskütik ior liokezü.
SEAI:
Peiok olako istorioa Beņati kondatzen balio, liburua eskuetatik eroriko litzaioke.
XAAN:
Peiok olako istorio bat kontatuko balio Beņati, liburura eskuetatik eroriko zitzaion.
XABAI:
Peio olako istorio bat kondatzen bazion Beņati, liburua eskuetatik galduko zuen.
Oharrak.— E10 eta E11 perpausetako aditz formak ez ditu ezagutzen.
LAUSA:
Peiok Beņati kontatzen bazion olako istoria bat, liburua bere eskutik eroriko zen.
ANHAZ:
Peiok Beņati olako ixtoria konda baleza, liburia eskietarik eroriko litzaioke.
IOSEN:
Peiok alako istorio bat kondatzen balioke Beņati, liburua eroriko lizaioke eskuetatik.
Oharrak.— E10 perpauseko aditz formak ezagutzen ditu, baita erabiltzen ere.
BEDO:
Peiok kondatzen balin bazuen olako ixtorioa Beņati, liburua eskuetarik eroriko zen.
MAIAZ:
Peiok olako istorioa kontatzen bazion Beņati, liburua eroriko zitzaion eskuetatik.
NAZI:
Peiok Beņati olako ipuņa kontatuko balio, liburua eskuetatik eroriko litzaioke.
AKAN:
Peiok olako ipuin bat kondatzen balio Beņati, liburua eskuetatik eroriko litzaioke.
EHEN:
Peiok horrelako ixtorio bat kontatzen balu Beņati, liburua eroriko zitzaiokeen eskuetik.
PABA:
Peiok olako istorio bat kodatzen bazuen Beņati, liburua eskutik eroriko zaion.
JOAI:
Peiok olako ixtorio bat kondatzen badako Beņati, liburia eskietaik eroriko zako.
PANZI:
Peiok kontatzen baldin bazion Peiori olako ixtoria bat, liburua eroriko zaio eskutik.
JOSA:
Peiok olako ixtorio bat kontatu bazion Beņati, liburua eskutik eroriko litzaioke.
LUIDO:
Peiok alako istorio bat kondatzen balu Beņati, liburua eskuetatik eroriko zitzaion.
Oharrak.— E10 perpausako aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
MAIE:
Peiok olako ipuin bat kontatu balio Beņati, liburua eskutik eroriko lioke.
Oharrak.— E10 eta E11 perpausetako aditz formak ezagutzen ditu.
NAMAU:
Beņatei khonta baleza holako istoia bat Peiok, libria eskietaik ior likio.
IBA:
Peiok orrelako ixtorioa kontatzen bazion Beņati, liburua eskutik eroriko zitzaion.
KABA:
Peiok olako ipuin bat kondatzen baluke Beņati, liburua bere eskuetatik eroriko litzateke.
Oharrak.— E10 perpauseko aditz forma erabiltzen du. E11 perpausekoa, aldiz, ezagutzen du bainan ez erabiltzen.
PEOLO:
Peiok khuntatzen bazion holako ixtoi bat Beņati, libria ioiko zükezün be eskütik.
JOAINH:
Peiok olako ixtorio bat kontatzen balio Beņati, liburua eskuetaik eroriko zitzaion.
GORBA:
Peiok Beņati alako istorio bat kondatzen balio, liburua eskuetatik eroriko litzaioke.
ABE:
Peiok olako ixtorio bat kondatu balu Beņati, liburua eskutik eroriko zitzaion.
AIBA:
Peiok olako ixtorio bat kondatuko balio Beņati, liburua eskuetatik eroriko zitzaion.
XILA:
Peiok Beņatei khuntatü balü istoia hua, libria ioi likezü haeņ eskütik.
ALAZI:
Peiok olako ixtorio bat kondatzen balio Beņati, liburua eskuetatik eroriko litzaioke.
MIMI:
Peiok onelako istorio bat Beņateri kondatzen balu, liburua eskuetatik eroriko zitzaion.
KAU:
Peiok holako ixtorioa kondatzen balako Beņati, liburia eskuetatik eror litzaikoke.
IBAI:
Peiok alako istorio bat kondatzen bazun Beņati, liburua bere eskuetatik eroriko da.
MAILA:
Peiok holako ixtoia bat khontatzen bazin Beņatei, libria eskietaik ioi liokezü.