Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B129 — Si hier j'avais apporté les livres, vous m'auriez invité au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
ESHEN:
Nik ekarri bazintu liburuak, konbidatuko ninduzun ostatura.
JABI:
Atzo liburuak ekarri bazauzkitzutan, ostaturat gomitatuko ninduzun.
MADON:
Atzo liburuak eta ekarri banitu, ostatura gonbidatuko ninduzu.
LOUSEN:
Liburuak ekarri banindutzu neri, gonbidatuko zintutan ostatura.
Oharrak.— Galdera modu deiktikoan interpretatu du.
GERBAR:
Atzo ekharri banütü libüiak, khümitatüko nündüzün restoranilat.
XALEZ:
Atzo eman banitu liburuiak, gomitatuko nintutzin ostaturat.
ANIZ:
Atzo ekarri bazinitu liburiak, ostaturat gomidatuko zinuztan.
Oharrak.— Iduri luke deiktikoki interpretatu duela itzulgaia.
MAIHE:
Atzo ekarri banauzkitzun liburuak, jatetexera gomitatuko ninduzun.
BELU:
Atzo ekharri banintuen liburuak, ostatura gomitatuko ninduzun.
REES:
Atzo ekharri baneitzün lübüik, khimitatüko nündüzün restoranilat.
PIEPA:
Ostatilat khümitatüko nindützün atzo ekharri baneizün libriak.
PIEGE:
Atzo liburua ekarri izan bazintudan, ostaturat gomitatuko nintutzun.
JOBAN:
Atzo ekarri banauzkizun liburiak, ostaturat komitatuko ninduzun.
ADBAR:
Atzo ekharri banütü libriak, khümitatüko nindüzün ostatilat.
XLEAHA:
Atzo ekharri banintu liburuak, gomitatuko ninduzun ostaturat.
JEDON:
Liburuak ekarri banitu, konbiatuko ninduzun ostaturat.
RAZI:
Atzo liburuak ekarri banintu, ostaturat komidatuko zenidan.
YOSAN:
Libriak atzo ekharri banenteitzün, khümitatuko nintaitzün ostatiala.
PIMUS:
Atzo librik ekhai baneitzün, khümüntatüko nüntüketzü ostatilat.
GRAAR:
Liburuak ekharri banintu atzo, ostaturat gomitatuko ninduzun.
XALAI:
Atzo liburuak ekarri banintu, ostaturat gomitatuko ninduzun.
KOBA:
Atzo ekharri banituen liburuak, ostatura gombitatuko nauzun.
MOBA:
Atzo liburuak ekhar banintu, ostatura komitatuko ninduzun.
BERLA:
Atzo ekarri banintu liburuak, gomitatuko ninduzun ostaturat.
MIMU:
Atzo liburuak ekhar banitu ostaturat gomitatuko ninduzun.
KADO:
Atzo ekharri balimanituen liburuak, komitatuko nauzu ostatuan.
EHI:
Atzo liburuak ekarri bazenizkizu, jatetxera komitatuko ninduzun.
MAAL:
Atzo libriak ekarri banüntü, ostatila khümitatuko nintaitzien.
SEAI:
Atzo liburuak ekarri banitu, ostatura gomitatuko zinautan.
XAAN:
Atzo liburuak ekarri izan banitu, jatetxera gomitatuko ninduzun.
XABAI:
Atzo liburuak ekarri banituen, ostatura gomitatuko zinatazun.
LAUSA:
Atzo liburuak ekarri banituen, jatetxerat komidatuko ninduzun.
ANHAZ:
Liburuak atzo ekarri banintu, gomitatuko ninduzun ostatura.
IOSEN:
Liburuak atzo ekarri banitu, ostatura gomidatuko ninduzun.
BEDO:
Atzo ekarri balin bazintuen liburuak, gomitatuko zinutan jatetxerat.
Oharrak.— Modu deiktikoan interpretatu du apodosia.
MAIAZ:
Atzo liburuak ekarri banitu, jatetxera gonbidatuko nauzun.
NAZI:
Atzo liburuak ekarri banitu jatetxerat gonbidatuko nindukezun.
AKAN:
Atzo liburuak ekarri banituen, ostatura gomitatuko ninduzun.
EHEN:
Atzo liburuak ekarri banituen, ostatura komitatuko zenidan.
PABA:
Atzo liburuak ekarri balin banituen, ostatura gomitatuko ninduzun.
JOAI:
Atzo liburiak ekarri izan banitu, ostaturat gomitatuko nindukezuen.
PANZI:
Atzo ekarri baldin banituen liburuak, jatetxera gonbidatuko zenidake.
JOSA:
Atzo liburuak ekarri banitu, gomidatuko zenidan jatetxera.
LUIDO:
Atzo liburuak ekarri banizkizun, ostatura komitatuko ninduzun.
MAIE:
Atzo liburuak ekarri banitu, gomintatuko zenidan jantegira.
NAMAU:
Atzo libriak ekharri banüntü, jatetxilat khümitatüko nündutzien.
IBA:
Atzo liburuak ekarri banitu ostaturat gonbidatuko ninduzun.
KABA:
Atzo liburuak ekarri banituen, ostaturat gomitatuko ninduzun.
PEOLO:
Atzo ekharri banin librik, zük ostatilat khumitatüko nündükezü.
JOAINH:
Atzo liburuak ekarri banitu, ostatura komidatuko ninduzun.
GORBA:
Atzo liburuak ekarri banitu, jatetxera konbidatuko zenidake.
ABE:
Atzo ekarri banitu liburuak, gomitatuko zenidan ostatura.
AIBA:
Atzo liburuak ekarri baldin banitu, gonbidatuko ninduzun ostaturat.
XILA:
Atzo ekharri banü libriak, khümitatüko nintzaizün jatetxila.
ALAZI:
Atzo liburuak ekarri banitu, ostaturat gomidatuko ninduzuen.
MIMI:
Atzo liburuak ekarri banitu, jatetxera konbidatuko ninduzun.
KAU:
Atzo liburruak ekarri banitu, ostaturat komitatuko ninduzun.
IBAI:
Liburuak atzo ekarri banituen, ostatura gonbitatuko zenidazun.
MAILA:
Atzo libriak ekharri banuntin, restaurant*ilat khumitatüko naizien.