Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B132 — Si à vous aussi je vous parlais tous les jours, vous me diriez la vérité.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
ESHEN:
Zuri ere mintzatuko banitz egun guziz, egia errain ninduzuke.
JABI:
Ni re zurekin egun guziz mintzo banindake, egia erran zinezake.
MADON:
Eun guziz mintzatzen baziñe neri, egia errain tzintuzket.
LOUSEN:
Egun guziz mintzatzen banintz zuri, egia erranen ninduzun.
GERBAR:
Zuie egünoz mintza banendi, egia erranen zeneiket.
XALEZ:
Zuri ere mintzatzen banitz egun guziz, egia erran tzinezake.
ANIZ:
Ni re mintzatzen baniz zurekin egun oroz, egia erran zinezake.
MAIHE:
Zuri ere egun guziz mintza banindadi, zuk ere egia erran zinezake.
BELU:
Zuri ere egun guziez mintzatzen bainintz, egia jakin nezake.
REES:
Zu ee egün oz elhestatzen bazütüt, erran zenio egia.
Oharrak.— oz = oroz
PIEPA:
Zük erre erran neikezadazüt egia, zuri elhesta banendi egün ooz.
PIEGE:
Eun guziz zurekin mintzatzen banintz, bearba egia salatuko zinuke.
JOBAN:
Zuri ere mintza banindadi egun guziz, egia erran zinezakee.
ADBAR:
Züri ere mintza banendi egün oz, eni erran(en) zenüke egia.
Oharrak.— oz = oroz
XLEAHA:
Zuri ere mintzatzen banitz egun guziez, egia erran zinezake neri.
JEDON:
Zuri ere mintzatzen banitz eunero, egia erranen ninduzun.
RAZI:
Egunero mintzatzen banizun, egia errango zenidake.
YOSAN:
Zui e mintza banendi egün oz, egia erran zeneikedazüt.
PIMUS:
Züekin ere egün oz mintzatzen baniz, egia erranen zeneitazün.
Oharrak.— Oz = oroz
GRAAR:
Zuri ere egun guziz mintzo banautzun, egia erran zenezake.
XALAI:
Zurekin ere egun guziez mintzatzen banintz, egia erranen tzinautan.
KOBA:
Eun guziz elgar mintzatzen baginen, egia erranen didazun.
MOBA:
Zuri ere egun guziz mintzatzen banizu, egia eni erran zinuke.
BERLA:
Zuri ere mintzatzen banintz egun guziz, egia erranen tzinautan.
MIMU:
Zuri ere bai eun guziz mintza banintain, egia erran zinezake.
KADO:
Mitzatzen balin banintzen zuekin egunero, egia erranen zinuen.
EHI:
Zure ere egunero itz egiten banizu, egia erranen zenidake.
MAAL:
Zui e bai egün oz mintza banendi, egia erran tzeneiket.
SEAI:
Zueri ere egun guziz mintzo banintzen, egia erranen zenautazuen.
XAAN:
Zuri ere egunero mintzatuko banintz, egia erranen zenidake.
XABAI:
Zuri ere egunero itz egiten banintzen, egia errango zinatazun.
LAUSA:
Zuri ere egunero itz egiten banuen, egia erranen zenidake.
ANHAZ:
Egun guziez zueri ere mintza banindaike, egia erran zinezaidakete.
IOSEN:
Nik zuri ere egunero mintzatzen banintza, egia erranen zenidan.
BEDO:
Zuri ere mintzo banintz egun guziz, egia erran nitazken.
MAIAZ:
Zuri ere egunero itz egiten bazintudan, egia errango zenidake.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditzez osatzeko galdatuz: B1332-OHAR
NAZI:
Zurekin ere egunero mintzatuko banintz, egia errango zenidake.
AKAN:
Zuri ere egun guziz mintzatzen banatzaizu, egia errango zenidake.
EHEN:
Zuri ere egunero mintzatzen banintz, egia esango nizuke.
PABA:
Egunero mintzatzen balin banaiz zurekin, egia erranen duzun.
JOAI:
Zuekin ere egun guziz mintzo banintz, egia erranen zinautaten.
PANZI:
Zuri ere egunero itz egiten balin banizun, egia errango zenidake.
JOSA:
Zuri ere egunero itz egiten banizun, egia errango zenidake.
LUIDO:
Zuri ere itz egiten banizun egunero, egia errango zenidan.
MAIE:
Zuri ere egunero mintzatzen banitzaizun, egia errango zenidake.
NAMAU:
Zui e egün oz mintza banendi, erran zünüke egia.
Oharrak.— Oz = oroz
IBA:
Zurekin ere egunero mintzatzen banintzen, egia erranen tzenidan.
KABA:
Zuri ere egun guziz mintzatzen banizun, egia erranen nindukezu.
PEOLO:
Zui e hitz egiten banin egün oz, erranen zünüke egia.
JOAINH:
Zurekin ere egunero solasean egoten baginen, egia errain ninduzun.
GORBA:
Zuri ere egunero mintzo banintz, egia errango zenidake.
ABE:
Zurekin ere egunero mintzatuko banintz, egia errango zenidake.
AIBA:
Zuri ere egunero mintzo baldin badizut, egia errango didazu.
XILA:
Züi e elhestatzen balin bazütüt egün oz, eni ee erran zünüke egia.
Oharrak.— Oz = oroz
ALAZI:
Zuri ere egun guziz itz egiten bazintut, egia errango zenidake.
MIMI:
Egunero zurekin ere mintzatzen banintzen, zuk egia errango zenuke.
KAU:
Zuri ere egun guziz mintzatzen banitzaizu, zuk ere egia erran zinezaazuke.
IBAI:
Zurekin mintzatzen banintzen ni ere egunero, egia esango zenidazun.
MAILA:
Zier e egün oz elhestatzen banintzan, egia erranen tzinien.