Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B133 — Si je vous payais le voyage, vous iriez en Amérique.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
ESHEN:
Pagatuko bazintut pidaia, gain tzintazke Ameriketa.
JABI:
Piaia pagatzen bazinduzket, Ameriketarat joan tzintazke.
MADON:
Paatzen balin bauzu piaia Ameriketaat gateko, be gain nitake.
LOUSEN:
Piaia paatzen bazindutan, ganen tzinen Ameriketat.
GERBAR:
Phaka banezazüt bidajia jun zintake Ameiketat.
XALEZ:
Nik paatzen banu piaia, joan tzintazke Ameiketat.
ANIZ:
Piaia paatzen bauzut, Ameiketaat joan zindazke.
MAIHE:
Pidaia pagatzen banautzu, joan zitazke Ameriketarat.
BELU:
Piaia pagatzen balin banautzun, Ameiketarat joan zinetake.
REES:
Phakatzen badeizüt bidajia, Ameiketan zinateke.
PIEPA:
Ameiketaa jun zintake, pakha banetzatzü bidajia.
PIEGE:
Piaia pagatzen bazintudan, gan tzintazke Ameriketarat.
JOBAN:
Piaia pagatzen banauzu, juan zinitaizke Ameriketarat.
ADBAR:
Zuri phaka baneza bidaia, joan ziteike Ameiketaat.
XLEAHA:
Pidaia pagatzen banauzun, joan zintezke Ameriketarat.
JEDON:
Bidaia paatzen bazaitut, joan zindaike Ameiketarat.
RAZI:
Bidaia ordaintzen banizun, Ameriketara joango zińateke.
YOSAN:
Phaka baniekezü bidajia, jun zinante Ameiketa.
PIMUS:
Bidaia phakatzen baneizün, Ameiketat junen zinateke.
GRAAR:
Piaia pagatzen balin banautzun, joan zintazkeen Ameriketaat.
XALAI:
Bidaia pagatzen banizu, Ameriketarat joango zinaike.
KOBA:
Bidaia pagatzen banizun, joanen zinen Ameriketarat.
MOBA:
Bidaia pagatzen banintzu, Ameriketara joan zinteke.
BERLA:
Ordaintzen baldin badautzut bidaia, Ameiketat joan tzintake.
MIMU:
Piaia paga baneza, Ameriketarat joan zintaike.
KADO:
Pagatzen balin badauzut bidaia, Amerikerat joanen zira.
EHI:
Bidaia pagatzen banizu, joanen zinateke Amerikara.
MAAL:
Zui bidajia paga baneza, Ameiketa jun zinante.
SEAI:
Bidaia pagatzen banautzun, Ameriketara joanen zinezteken.
XAAN:
Bidaia ordainduko banizu, Ameriketarat joanen zińateke.
XABAI:
Bidaia pagatuko banizun, Ameriketara joango zinen.
LAUSA:
Bidaia pagatzen badizut, Ameriketarat joanen tzińen.
ANHAZ:
Nik zuri bidaia paga banindeza, Ameriketara joan zintaike.
IOSEN:
Bidaia pagatzen banizun, zu ere Ameriketara joango zinateke.
BEDO:
Pagatzen banauzun bidaia, joan tzintaizken Ameiketarat.
MAIAZ:
Bidaia pagatzen bazintudan, Ameriketara joango zinateke.
NAZI:
Bidaia ordainduko banizu, Amerikara joango zińateke.
AKAN:
Bidaia pagatzen badizut, Ameriketara joango zinateke.
EHEN:
Paatzen banizu bidaia, Ameriketara joanen zinteke.
PABA:
Bidaia pagatzen balin badizut, Ameriketara joanen zinen.
JOAI:
Bidaia paatzen balin banautzun, Ameiketa joan zintaike.
PANZI:
Bidaia pagatuko banizuke, Ameriketara joanen zira.
JOSA:
Bidaia ordaintzen banizun, Ameriketara joanen zińateke.
LUIDO:
Bidaia pagatzen banizun, Ameriketara joango zinateke.
MAIE:
Bidaia pagatzen banizun, Ameriketara joango zinate.
NAMAU:
Bidajia phakatzen badeizüt, Ameiketan zintake.
IBA:
Bidaia pagatzen banizun, Ameriketara joango zinake.
KABA:
Zuri bidaia pagatzen banizuke, Ameriketara joanen zinateke.
PEOLO:
Zui pagatzen banin bidajia, junen tzinateke Ameiketalat.
JOAINH:
Bidaia pagatzen bazintuten, Ameriketara gain tzinen.
GORBA:
Bidaia pagatzen banizun, Ameriketara joango zinateke.
ABE:
Pagatzen banizuke bidaia, joango zinateke Ameriketara.
AIBA:
Bidaia pagatzen baldin badizut, Ameriketara joango zinateke.
XILA:
Zuei phagatzen balin badeizüt bidajia, juiten zünüke Ameiketala.
ALAZI:
Bidaia pagatuko banizu, Ameriketara joango zinake.
MIMI:
Bidaia pagatzen banizun, Ameriketara joango zinateke.
KAU:
Piaia paatzen banauzu, Ameriketarat joan tzinaizke.
IBAI:
Bidai bat pagatzen banizun, Ameriketara joango zinen.
MAILA:
Voyage*ia pagatzen banin, junen tzizte Amerriketat.