Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B135 — Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
ESHEN:
Diru geio banu, edo sos geio banu, uruso nitake.
JABI:
Diru geio banu, uruso nintake.
MADON:
Diru geio izatu banitu, puska uruso nitake.
LOUSEN:
Soso geio banu, uruso nindake.
GERBAR:
Banü sos haboo, iusago nündükezü.
XALEZ:
Diru pittat geixau banu, urusau nintaike.
ANIZ:
Banu sos gehiao, ba urosoo nindazke.
MAIHE:
Diru geiago banu, urosago nintaizke.
BELU:
Sos gehio banu, urusago nitazke.
REES:
Balin banü sos haboo, hanitxez iusago nündükezü.
PIEPA:
Sos haboo ükheitez iüsago nintzateke.
PIEGE:
Diru geiago banu, urusago nintake.
JOBAN:
Banu sos geiago, urosago nindaike.
ADBAR:
Balin banü sos haboo, irusago nintzate.
XLEAHA:
Sos geiago banu, zoriontsuago ninteke.
JEDON:
Sosa geio banu urruso nitake.
RAZI:
Diru geio banu, urusago nintzateke.
YOSAN:
Banü sos habo, iusago nündükezü.
PIMUS:
Sos habo balin banü, iüsago nüntüketzü.
GRAAR:
Gehiago diru banu urosago nintazke.
Oharrak.— Protasiko forma 'joten bazintut' adibidez, onargarria egiten bazaio, apodosiko 'deika hasiko zitzaizkikeiote' ezezko borobila ematen du. 'Zintazke' erran nezake.
XALAI:
Sos geiago banu, urosago izan nindaike.
KOBA:
Diru geiago ukanez, urosago izanen nintzen.
MOBA:
Diru geiago banu, urosago nintzateke.
BERLA:
Gehiago diru banu, urosago nintzateke.
MIMU:
Diru gehio banu, iruso nintazke.
KADO:
Sos geiago balin banuen uriosago izanen naiz.
EHI:
Sos geiago banu, zoriontsuago nitzateke.
MAAL:
Sos habo banü, iusago nintezü.
SEAI:
Diru geiago baldin banu, zoriontsuago izanen nitake.
XAAN:
Diru geiago banu, zoriontsuago nintzateke.
XABAI:
Diru geiago baldin banuen, urosagoa izanen nitzen.
LAUSA:
Diru geiago balin banuen, pozik izanen nintzen.
ANHAZ:
Sos geiago banu urosago nindaike.
IOSEN:
Sos geio banu, urosago izango nintzateke.
BEDO:
Banu geiago diru, urosago naike.
MAIAZ:
Diru geiago banu, urosago izango nintzateke.
NAZI:
Diru geio banu, zoriontsuago izango nintzateke.
AKAN:
Diru geiago balin banuen, urosagoa izango nintzen.
EHEN:
Diru geio banu, urrosago nindeke.
PABA:
Diru geiago balin banuen urosago izango nintzen.
JOAI:
Sos geio banu, urosago nindaike.
PANZI:
Diru geiago banu, zoriontsuago izanen naiz.
JOSA:
Diru geio izan banu, pozik izango nintzateke.
LUIDO:
Sos geiago banu, urosago nintzateke.
MAIE:
Diru geiago ukan banu, urosago izanen nintzate.
NAMAU:
Sos habo banü, iusago nizate.
IBA:
Diru geiago banu obeto izango nintzen.
KABA:
Diru geiago balin banuen urosago izango nintzateke.
PEOLO:
Sos habo ukhen banüke, kuntentago nükezü.
JOAINH:
Diru geiago banu, urosago izain ninteke.
GORBA:
Diru geiago banu, urosago nintzateke.
ABE:
Diru geio banu, urusago izango nintzateke.
AIBA:
Diru geiago balin banu, zoriontsuago izango nintzateke.
XILA:
Sos habo banü, kontentago nükezün.
ALAZI:
Diru geio banu, urusago nitake.
MIMI:
Diru geigo banu, zoriontsuago izango nitzateke.
KAU:
Sos geiago banu, urosago nindaike.
IBAI:
Diru geiago balin banuen, geiago pozik izango nintzen.
MAILA:
Balin banin sos habo üsago nükezü.